NA UKRAINIE I W ROSJI NOWO POWSTAŁA OSADA Z WŁASNYM SAMORZĄDEM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL (PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ LUB SZLACHTA) ZWALNIAŁ NA OKREŚLONY CZAS ZE ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH I ROBOCIZNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOBODA to:

na Ukrainie i w Rosji nowo powstała osada z własnym samorządem, której właściciel (państwo, kościół lub szlachta) zwalniał na określony czas ze świadczeń materialnych i robocizny (na 7 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁOBODA

SŁOBODA to:

na Rusi osada wolna od lenna (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NA UKRAINIE I W ROSJI NOWO POWSTAŁA OSADA Z WŁASNYM SAMORZĄDEM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL (PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ LUB SZLACHTA) ZWALNIAŁ NA OKREŚLONY CZAS ZE ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH I ROBOCIZNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.782

MYKOHETEROTROF, BALUT, POGROMCA, PROFIL KAUZALNY, RURA WYDECHOWA, WZNIOS KAPILARNY, WINA, ŚLEPY NABÓJ, WAWRZYN, OSADA, AGAMA, EUFORBIA, KUDŁACZ, OPADY, PULPA, MAMAŁYGA, DRELICH, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SEŁEDEC, WŁAŚCIWOŚĆ, ANDANTINO, SAMOWOLA, KUFF, SZORY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, STATYW, TALERZ, MIĘKKOSKÓRKOWATE, GRUPA TOPOLOGICZNA, ZAWAŁ BLADY, KARDIGAN, PRYSZCZARKI, ĆWICZENIE, PYŁ, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, RETENCJA, MOCARSTWO LOKALNE, SŁOWO, WOLNOBIEG, DEMENTI, KONGREGACJA, KASZANKA, SUSZKA, AKTUALIZM, MAŹNICA, KAPITAŁ REZERWOWY, MANTELLOWATE, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, TYLMAN, DZIWKARZ, POŁYSK, LANE KLUSKI, BŹDZINA, NIENORMATYWNOŚĆ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, PODPIS CYFROWY, KOZIOROŻEC WSCHODNIOKAUKASKI, ORTOWODÓR, KOŚCIÓŁ PREZBITARIAŃSKI, MELANODERMIA, SKROMNOŚĆ, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KUFF, KASETON, PROMIENIOWANIE, MINUTA CISZY, KNEDLIK, PARY TANECZNE, KHMER, WŁAŚCICIEL, KIJ, POWŁOKA, SESJA, AMARANT, KOSTKA, KUMA, KOCZOWNIK, PAPRYKARZ, ZGORZELINA, NIESPAW, TERMIN, KREDYT KUPIECKI, CHOROBA WODUNKOWA, WRONIE OKO, RZECZOWNIK POSPOLITY, NAMIESTNIK, IMPULS, KORSUŃ SZEWCZENKOWSKI, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, DREWNO PIERWOTNE, WESTFALKA, CŁO WYRÓWNAWCZE, WISZNICA, LEGAT, SZALKA PETRIEGO, CHOROBA OGUCHIEGO, WYPIS ŹRÓDŁOWY, OBYWATEL, UPADEK, SPÓŁGŁOSKA BEZDŹWIĘCZNA, OPERACJA LOGICZNA, TAPETA, PASKUDA, MAPA AKUSTYCZNA, IKONOGRAFIA, MEWY, SZURPEK MISECZKOWATY, LIST POETYCKI, CZĘŚĆ ZDANIA, DUCHOWY OJCIEC, WIRKI, MŁOT, ŻWANIEC, OSSUARIUM, PUCHAR, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, SAJGONKA, UKŁAD ELEKTRONICZNY, KANTOR, HIPERTONIA, GABINET, KARTANA, WOLUTA, MUESLI, POLEWA, KARTOFELEK, MODA, KALININ, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, SODÓWKA, GRUSZKA, PRZYKRYWKA, OPAŁ, ZAPRZĄG, KORYTO RZEKI, DRUŻYNA, ETOLA, GEORGE, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, KABAT, SOS SOJOWY, AULA, OPIEKUN, KUBIZM ORFICZNY, TOPENANTA, PRZEZIERNIK, ROMANS, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, LEK PRZECIWBÓLOWY, PUMPERNIKIEL, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, ZORBA, ZAŚPIEW, NERW, ŁACINNICZKA, ANDORA, GODZINA, KARL, MIŁOŚĆ, OBSZCZINA, LUSTRO TEKTONICZNE, FUZJA JĄDROWA, PAŃSTWO POLICYJNE, TRZYNASTKA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KAPUŚNIAK, PLASTIK, GWATEMALA, DŁUGIE RĘCE, UKŁAD KIEROWNICZY, MŁYN WODNY, GARY, GORZELNIA ROLNICZA, GRAJCAR, FAŁD, SOKAL, BOM, ODCISK PALCA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, DENAT , NAMORDNIK, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, INFORMACJA GENETYCZNA, WIELKI PORZĄDEK, NIEMIASZEK, LAGUNA, KAMYCZEK USZNY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, UKRAIŃSKOŚĆ, CHROMATYDA SIOSTRZANA, PODGATUNEK, TRASA, BBS, WYCIĄG, DELICJA, SPORRAN, KREWETKA ATLANTYCKA, CHIŃSKI, AMIODARON, TRANZYT, SKRAJNOŚĆ, METAFRAZA, KADŹ, KOŻUSZYSKO, CHŁODNIK, GRÓB, ELEW, ROZPRAWA HABILITACYJNA, AUDYTORIUM, TURBULENCJA, WŚCIBSKOŚĆ, KARIN, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, CHOROBA DUCHA, KOZAK, ZAPORA WODNA, KARCZOWISKO, BRAZYLIJSKI, KOSMOGONIA, KIJEK, PADYSZACH, KATAPLAZM, ESENCJA, NADŻERKA, PAŁANKA, ŁAGIEW, PARAFRAZA, FIGA, SIODŁO, BALSAM KANADYJSKI, GŁOWACZ, ROZPRAWKA, BUTLA, MINESTRONE, KONWIKT, FRAMUGA, NÓŻ, AŻUR, INSTALACJA, UCZULACZ, WŁÓCZĘGA, NARRACJA POLIFONICZNA, ODRA, LEPTOPLEURON, PRZĘDZA, KRA, EKSPLOATATOR, GRUPA TORSYJNA, WYROŚL, UŻYTEK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DNIEPRODZIERŻYŃSK, KUGLARZ, KREACJA, STAUROPIGIA, SZCZĘK ORĘŻA, JAMES, NUMER TAKTYCZNY, SATELITA SZPIEGOWSKI, FILM ANTYWOJENNY, CZASOWNIK FRAZOWY, OBELGA, NIKIELINA, SZACHY BŁYSKAWICZNE, ROŚLINA TRANSGENICZNA, KLAMRA, POSIADŁOŚĆ, PRZEMOC, ROZCZYN, CHOROBA ZAWODOWA, FRYZ, RUCH, WYŚWIETLARNIA, ŁAWA, RIAZAŃ, KOŁNIERZ, ARABIKA, MAJDANIARZ, FALANSTER, NABÓJ ĆWICZEBNY, SZNAPS, EWOLUCJA KASKADERSKA, WSZECHŚWIAT, KRĄG POLARNY, KOLBA, GATUNEK AGAMICZNY, PLASTYKA, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, SUPERKUTER, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, ZAĆMIENIE, ŚLEPY ZAUŁEK, ROZDZIAŁKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, PIERWOTEK, STYL, BARWICZKA, KAPLICA LORETAŃSKA, ?PIGULARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NA UKRAINIE I W ROSJI NOWO POWSTAŁA OSADA Z WŁASNYM SAMORZĄDEM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL (PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ LUB SZLACHTA) ZWALNIAŁ NA OKREŚLONY CZAS ZE ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH I ROBOCIZNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NA UKRAINIE I W ROSJI NOWO POWSTAŁA OSADA Z WŁASNYM SAMORZĄDEM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL (PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ LUB SZLACHTA) ZWALNIAŁ NA OKREŚLONY CZAS ZE ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH I ROBOCIZNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOBODA na Ukrainie i w Rosji nowo powstała osada z własnym samorządem, której właściciel (państwo, kościół lub szlachta) zwalniał na określony czas ze świadczeń materialnych i robocizny (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOBODA
na Ukrainie i w Rosji nowo powstała osada z własnym samorządem, której właściciel (państwo, kościół lub szlachta) zwalniał na określony czas ze świadczeń materialnych i robocizny (na 7 lit.).

Oprócz NA UKRAINIE I W ROSJI NOWO POWSTAŁA OSADA Z WŁASNYM SAMORZĄDEM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL (PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ LUB SZLACHTA) ZWALNIAŁ NA OKREŚLONY CZAS ZE ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH I ROBOCIZNY sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - NA UKRAINIE I W ROSJI NOWO POWSTAŁA OSADA Z WŁASNYM SAMORZĄDEM, KTÓREJ WŁAŚCICIEL (PAŃSTWO, KOŚCIÓŁ LUB SZLACHTA) ZWALNIAŁ NA OKREŚLONY CZAS ZE ŚWIADCZEŃ MATERIALNYCH I ROBOCIZNY. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast