SYTUACJA EKONOMICZNA, W KTÓREJ POPYT NA DANE DOBRO WZRASTA POMIMO WZROSTU CENY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARADOKS GIFFENA to:

sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA EKONOMICZNA, W KTÓREJ POPYT NA DANE DOBRO WZRASTA POMIMO WZROSTU CENY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.011

STARY WRÓBEL, KASTANIETY, CELA ŚMIERCI, GALISYJSKI, PUŁAPKA, EFEKT VEBLENA, ZASADA EKWIPARTYCJI, GRAFIKA WEKTOROWA, UŁAMEK PROSTY, ALGEBRA ALTERNATYWNA, LAWONICHA, STRIGOLAKTON, ROŚLINA WODNA, DOLINA LODOWCOWA, ADVOCATUS DIABOLI, BACHATA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, COLESLAW, KRWIOBIEG, PUŁAP TEORETYCZNY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PARK PRZEMYSŁOWY, PRESJA PŁACOWA, SOMA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, KATEGORIA OPEN, PC, SŁOBODA, ŁAŹNIA PAROWA, DWÓJKA PODWÓJNA, MINARET, GŁUPEK, LEGIA CUDZOZIEMSKA, BROŃ RAKIETOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, KLAUZULA HORNA, ZAPAŁKA, TEMPERATURA KELVINA, NAOS, KONCEPT, PODKŁADKA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, GARDZIEL, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, MAPA FIZYCZNA, ORZEŁ, DRUK OFFSETOWY, MISJOLOGIA, ODTLENIACZ, SIŁA, MATRYKUŁA, SKOCZNIA MAMUCIA, C, FILOZOFIA PRAWA, CHOROBA VAQUEZA, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, DEKLINACJA NIJAKA, PARANOJA PASOŻYTNICZA, SYKATYWA, SZTAJEREK, LIMIT, RAMSZ, PRIORYTET, ROZBITEK, DANE TELEADRESOWE, DOBRO, GONDOLA SILNIKOWA, EKSPEKTATYWA, KOLUMNA AMUNICYJNA, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, MIANOWANIEC, ORBITA, ARKUSZ KALKULACYJNY, AUTOKATALIZATOR, PODAŻ NIEELASTYCZNA, INSTANCJA, OSOBOGODZINA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MALARSTWO IKONOWE, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, DOBRO LUKSUSOWE, SUBSTYTUCJA, KIERKI, POPYT PROPORCJONALNY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PIRYDOKSAL, BINGO PIENIĘŻNE, PRZEWIJAK, WNĘKA WĄTROBY, RYNEK TERMINOWY, ESPRESSO, STEROWNIK URZĄDZENIA, MODELARSTWO LOTNICZE, PŁACA MINIMALNA, PODATEK PROGRESYWNY, REFLEX, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, SPOŁECZEŃSTWO, ATMORADIOGRAF, CHOROBA ORMONDA, POŻAR, SZTUKA NAIWNA, KATASTROFIZM, ŁASKAWCA, STATYSTYKA, SPONDYLOARTROPATIA, PROBLEM, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, KRYTYCZNOŚĆ, PRYSZNIC, WALOSZEK, CYFRONIKA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, URODYNAMIKA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PIŁKA RĘCZNA, ŁAŃCUSZEK, KANAŁ, NORMA OBSZAROWA, ŚMIERDZĄCE JAJO, NIĆ KODUJĄCA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, ŹDZIERSTWO, UPADŁOŚĆ, KWOTA CUKROWA, SPADKOBIERCA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, BURAK, JER TWARDY, HORROR, KAJMANY, DOBRO, MALARSTWO KATAKUMBOWE, GŁÓWKA, PRÓBA OGNIOWA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, DOBRO PRAWNE, BUŁGARYSTYKA, CHOROBA HAGLUNDA, GROMADA, ARYTMOMETR, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PYLICA ALUMINIOWA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, RÓWNOWAGA RYNKOWA, HAKER, BUFET, BIAŁA, REALNA STOPA PROCENTOWA, DANE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, TARANTELLA, TRĄDZIK, OBROTÓWKA, ZAKON, FUNKCJA AKTYWACJI, KOTLINA KŁODZKA, OBRZYD, WĘDKA, TUBUS, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, PRZESTRZEŃ BANACHA, CHOROBA MIKROFALOWA, KUPA, INTENSJA, TURBINA GAZOWA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, DOM KULTURY, LAMPA KWARCOWA, NAWŁOĆ, KOMETKA, GRA KARCIANA, PUNKT ROSY, STAN, TELLUREK, FRAZA CZASOWNIKOWA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ANTYFERROMAGNETYK, CLEARING, EKOSFERA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, TURBINA SPALINOWA, CHOROBA KAWASAKI, KRAKOWIAK, DOBRO INWESTYCYJNE, STOPIEŃ TURBINY, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ŚLEPY ZAUŁEK, BILDUNGSROMAN, BIBLIOTEKA RUCHOMA, MARKETING POLITYCZNY, DETERMINIZM, FRANCZYZA KONWERSYJNA, CZERWONKA, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, CELOWOŚĆ, WĘGLÓWKA, ANALIZA EKONOMICZNA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, MUNDANIA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, TYGRYSIE OKO, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PODAŻ ELASTYCZNA, TRZON MACICY, SPRAWCZOŚĆ, BEZDEŃ, TERRINA, PLANISFERA, ELEKTROMIOGRAFIA, MUFLA, WESTERN, MARAZM, LUFA, SEKWENCJA KODUJĄCA, DROGA ŻELAZNA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ŁAPA, JAZZÓWKA, ZDZIERSTWO, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, ZAKRĘT, ERPEG, PISARZ, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, GAR, FACET, SKAŁA GŁĘBINOWA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, AZYDOTYMIDYNA, OLIGOPOL, KABAŁA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, NEUTRALIZACJA, FAJITA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, PRZEPUKLINA RICHTERA, DANE JAKOŚCIOWE, STENWANTA, SKARGA, WALASEK, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, AKCJA IMIENNA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, PĄCZEK, LANIE, PUŁAPKA KREDYTOWA, NÓW, FUGU, WARZYWNIK, KRĘTARZ WIĘKSZY, KOLBA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, TARGI, INFORMACJA, PIRAMIDA, GŁOWICA REWOLWEROWA, REFERENDUM STRAJKOWE, GRZBIETORODY, TRAWA, PŁASZCZYZNA S, PUKAWKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, MACIERZ RZADKA, UMOWA AGENCYJNA, OPONA RADIALNA, BELWEDER, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, DŁOŃ, WIEŻA HEJNAŁOWA, IZOCHRONA, KĄPIEL, KLASTER, POMPA TŁOKOWA, DOLINA RYFTOWA, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, CZEKOLADA, KASA, TORPEDA AKUSTYCZNA, KŁOPOT, JESIOTR, KYNOTERAPIA, WOJSKO, PAT LEGISLACYJNY, WARSTWA EUFOTYCZNA, LEGAT, ŚLEPY ZAUŁEK, BŁONICA KRTANI, KONTRAKT TERMINOWY, OUDRY, PSYCHOBIOGRAFIA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, KONCERT ŻYCZEŃ, ALIGATOROWATE, ?SYTUACJA BYTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.011 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA EKONOMICZNA, W KTÓREJ POPYT NA DANE DOBRO WZRASTA POMIMO WZROSTU CENY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA EKONOMICZNA, W KTÓREJ POPYT NA DANE DOBRO WZRASTA POMIMO WZROSTU CENY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARADOKS GIFFENA sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARADOKS GIFFENA
sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny (na 15 lit.).

Oprócz SYTUACJA EKONOMICZNA, W KTÓREJ POPYT NA DANE DOBRO WZRASTA POMIMO WZROSTU CENY sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA EKONOMICZNA, W KTÓREJ POPYT NA DANE DOBRO WZRASTA POMIMO WZROSTU CENY. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x