ORBITA KOLISTA, PO KTÓREJ - W TEORII GEOCENTRYCZNEJ - PORUSZAĆ SIĘ MIAŁY WOKÓŁ ZIEMI CIAŁA NIEBIESKIE LUB ŚRODKI MNIEJSZYCH ORBIT KOLISTYCH ZWANYCH EPICYKLAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEFERENT to:

orbita kolista, po której - w teorii geocentrycznej - poruszać się miały wokół Ziemi ciała niebieskie lub środki mniejszych orbit kolistych zwanych epicyklami (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEFERENT

DEFERENT to:

główne koło orbitalne: okrąg po którym porusza się środek epicykla (na 8 lit.)DEFERENT to:

główne koło orbitalne (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORBITA KOLISTA, PO KTÓREJ - W TEORII GEOCENTRYCZNEJ - PORUSZAĆ SIĘ MIAŁY WOKÓŁ ZIEMI CIAŁA NIEBIESKIE LUB ŚRODKI MNIEJSZYCH ORBIT KOLISTYCH ZWANYCH EPICYKLAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.289

FORMA, WĄTEK, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, FUNKCJA BORELOWSKA, WSPOMNIENIE, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, NAMIAR, KASZANA, SANDWICZ, ALBULOWATE, MARMURKOWANIE, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, PRZEBÓJ, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, REKIN, KLAWIATURA, STYL WIKTORIAŃSKI, MOLEKUŁA, FAZA ROZKWITU, ANATOMIA FUNKCJONALNA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, ZAMIANA, TARCZA, NUMULIT, JĘZYK EZOPOWY, DYŻURNA RUCHU, PIEKŁO, EWANGELIA, GRUBIANIN, PUNKT GASTRONOMICZNY, RZEKA CHWILOWA, IZBA, ILUZJONIZM, GALASÓWKA, CZŁONEK RODZINY, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PUNKT PRZYZIEMNY, NIEZRĘCZNOŚĆ, RODZINA NUKLEARNA, KUNA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PODUSZKA BALANSOWA, KOREK TOPLIWY, PŁOCHLIWOŚĆ, SZYDLARZ, CZERWONY NADOLBRZYM, GŁOWICA BOJOWA, ABORDAŻ, PRÓBKA, SZATAN, LUFKA, TEATR, ZGNILIZNA DREWNA, TAFTA, WĘGIERKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, OWOC RZEKOMY, WIBROAKUSTYK, DZIABKA, KATASTROFA BUDOWLANA, GEKONEK, PŁOTKA, STRZELNICA, PERIOD, TAMA, CHAŁUPNICA, KÓZKI, KOMUNIKATOR, PUSTAK ŚCIENNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, LAWINA DESKOWA, EFEKT FISHERA, BRYZOL, OTWARCIE DUSZY, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, ROBOTA, OŻYNA, ROBOTY PRZYMUSOWE, REAKCJA ORIENTACYJNA, RAMA, EUROFUNDUSZE, KONOTACJA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, GRA NA ZWŁOKĘ, PROTETYKA, KONTAKT, OBELISK, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, MARIO, IMMUNOSUPRESOR, GAŁĘŹNIK, MOTOR, GODNOŚĆ, DZIEWIARNIA, CESARZ, WINO ZIOŁOWE, KROMKA, PRYNCYPIALISTKA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, POTAJNIK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SATELITA METEOROLOGICZNY, BOMBA TERMOJĄDROWA, KASZUBSKI, PROWINCJA, EUFORBIA, IZOLAT, FARMAKOGENETYKA, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, CYKL ASTRONOMICZNY, PARWENIUSZ, SZMALCÓWKA, PRZYZIEM, PRĄD STAŁY, ODNÓŻA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, TOŃ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ZGINIĘCIE, DROGA TWARDA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PIŁA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, PODRYG, MAŹNICA, HALOGENEK ALKILOWY, INFUZJA, STYL PRZERZUTOWY, ZAPITA, ORZECH, POSIADY GÓRALSKIE, OSTEOTOMIA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, SZLAUCH, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, HIEROTOPOGRAFIA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, STRASZAKI, LAWATARZ, DYL, PRZYGODA, KSIĘGOWY, POROŚLE, MUR, MAPA TOPOGRAFICZNA, GŁUPTAK, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ARESZT, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, REGULATOR KWASOWOŚCI, OBRONA, PRZÓD, SYNTEZA, RANA WYLOTOWA, ZROZUMIAŁOŚĆ, DOKUMENT, MEGAFON, LUSTRO, PLANETA, WINNICKI, SKOCZNIA NARCIARSKA, DOMINACJA CAŁKOWITA, CYTOWALNOŚĆ, MINARET, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, BACKGROUND, DANA, KONWERGENCJA, RANA SZARPANA, HETEROMORFIZM, REFLEKTOR, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, NADZIENIE, DZIELNOŚĆ, RODODENDRON, BILARD FRANCUSKI, KWAS PRÓCHNICOWY, GAŚNIK, UMOWA, GNIAZDO PROCESOROWE, ETOLA, ODLEŻYNA, ADIUWANT, GRZECHOTKA, KONSOLA, KURAK, BAŻANT, WYZIEW, NIMFA, KUCHNIA GAZOWA, ZBIOROWISKO, BOROWINA, PLAMICA, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, PANORAMA, BIOGRAFIZM, POŁĄCZENIE CIERNE, IRREALIZM, EPISTOŁA, NISKOROSŁOŚĆ, KIJ, TATIZAUR, MITSUKURINA, AUTOSZCZEPIONKA, PIESZY, POWOŹNIK, POWSTANIE LISTOPADOWE, BECZKA Z PROCHEM, MATURA, KOROZJA BIOLOGICZNA, TLENOWNIA, BENEFICJENT, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, REFERENCJA, WYKRĘTAS, PARY TANECZNE, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KASTYLIJSKI, SPONTANICZNOŚĆ, STACJA, MUZYKA, MITENKI, FILIGRAN, MICHAŁEK, RUDA, RESPONDENTKA, WAPNO, KAMICA, PROCES BUDOWLANY, MARTWY PUNKT, ATAK, ODPŁYW, ZAPINKA, SPÓR, SŁUGA BOŻY, BUTWA, SALA, KREW, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KLAUZULA HORNA, PÓŁROZKROK, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ANTROPOLOGIA, KOMPLEKS, ŁACHOTKI, KALIBER, GRUPA NILPOTENTNA, JAMA OTRZEWNA, TWÓR, OBŁĘK, PAPILOTEK, OTTO, JEDENASTY, ZASADA MACHA, POKAZ, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, LIRYKA POŚREDNIA, MENISK, DUPLEKS, LIGNINA, PACHISI, WIECZÓR KAWALERSKI, KROK DOSTAWNY, PERSONA, PUKNIĘCIE, SKALICA, STOŁÓWKA, ELIKSIR ŻYCIA, ŁONO, SOLICYTACJA, JANE, ROŚLINA AKWARIOWA, GENDER, SEZON, SZORY, PAJĄCZEK, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, PRAWO BERNOULLIEGO, LEGAT, ORYNNOWANIE, GŁOSKA, CHAŁTURA, DZIAŁ WODNY, NASADA, BALET, BESZBARMAK, REGLAN, DYWIZJON RAKIETOWY, RESTAURATOR, HORMON LOKOMOCYJNY, OPŁATA SANKCYJNA, ZWIERANIE SZYKÓW, MASZOPERIA, SPOJRZENIE, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, ?ŻOŁDAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORBITA KOLISTA, PO KTÓREJ - W TEORII GEOCENTRYCZNEJ - PORUSZAĆ SIĘ MIAŁY WOKÓŁ ZIEMI CIAŁA NIEBIESKIE LUB ŚRODKI MNIEJSZYCH ORBIT KOLISTYCH ZWANYCH EPICYKLAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORBITA KOLISTA, PO KTÓREJ - W TEORII GEOCENTRYCZNEJ - PORUSZAĆ SIĘ MIAŁY WOKÓŁ ZIEMI CIAŁA NIEBIESKIE LUB ŚRODKI MNIEJSZYCH ORBIT KOLISTYCH ZWANYCH EPICYKLAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEFERENT orbita kolista, po której - w teorii geocentrycznej - poruszać się miały wokół Ziemi ciała niebieskie lub środki mniejszych orbit kolistych zwanych epicyklami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEFERENT
orbita kolista, po której - w teorii geocentrycznej - poruszać się miały wokół Ziemi ciała niebieskie lub środki mniejszych orbit kolistych zwanych epicyklami (na 8 lit.).

Oprócz ORBITA KOLISTA, PO KTÓREJ - W TEORII GEOCENTRYCZNEJ - PORUSZAĆ SIĘ MIAŁY WOKÓŁ ZIEMI CIAŁA NIEBIESKIE LUB ŚRODKI MNIEJSZYCH ORBIT KOLISTYCH ZWANYCH EPICYKLAMI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ORBITA KOLISTA, PO KTÓREJ - W TEORII GEOCENTRYCZNEJ - PORUSZAĆ SIĘ MIAŁY WOKÓŁ ZIEMI CIAŁA NIEBIESKIE LUB ŚRODKI MNIEJSZYCH ORBIT KOLISTYCH ZWANYCH EPICYKLAMI. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x