LUDOWA NAZWA GAWRONA LUB WRONY (MOŻLIWE, ŻE WSZYSTKICH KRUKOWATYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAPA to:

ludowa nazwa gawrona lub wrony (możliwe, że wszystkich krukowatych) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAPA

GAPA to:

człowiek nierozgarnięty, niezbyt spostrzegawczy, nieostrożny (na 4 lit.)GAPA to:

odznaka w kształcie lub zawierająca wizerunek stylizowanego orła (na 4 lit.)GAPA to:

Macrolepiota procera (Scop.) Singer - gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae); dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na brzegach lasów liściastych i iglastych, na polanach leśnych i zrębach, na łąkach, w parkach, na poboczach szos, na cmentarzach (na 4 lit.)GAPA to:

GAWRON; ptak z krukowatych (na 4 lit.)GAPA to:

gawron, wszystkożerny czarny ptak z rodziny krukowatych, gnieździ się gromadnie na drzewach (na 4 lit.)GAPA to:

oferma (na 4 lit.)GAPA to:

gawron (pot.) (na 4 lit.)GAPA to:

fujara, oferma (na 4 lit.)GAPA to:

gwarowo: wrona, gawron (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LUDOWA NAZWA GAWRONA LUB WRONY (MOŻLIWE, ŻE WSZYSTKICH KRUKOWATYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.760

KRYZA, SOLO, CYBORG, OBRUS, PIERWSZEŃSTWO, HELIKAZA, KURCZATOW, PŁYWACZEK, OLGA, KOP, EMANUEL, NOGA, TELETECHNIKA, TŁUSTOCHA, ANTABA, KNEL, KIBITKA, ŁAŹNIA, PAMPUCH, NAZWA OBOCZNA, RPG, GŁOSKA, CIUPAGA, SZACHULEC, STAN NADZWYCZAJNY, ARONIÓWKA, SZPEKUCHA, AFRYKAŃSKOŚĆ, MINA, ZASKARŻENIE, GUŁAG, ASESOR, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, PATRYLINEARNOŚĆ, ZŁODZIEJKA, PRZÓD, NIEDOŻYWIANIE, WYPADEK, CHEDDAR, KALININ, PARÓWKA, JARZMO, SZCZĘKOT, ALKILACJA, SATYRA, ŚCIGAŁKA, SZTUKA LUDOWA, NICI, ZEBROID, ROZPADLINA, PAKIET POMOCOWY, C, DYSTONIA TORSYJNA, KOŁO HISTORII, TOM-TOM, SZLAMIEC, UPGRADE, GAZ BOJOWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, KOPUŁA, STRZELNICA SPORTOWA, PŁAWINA, TECZKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, WPADKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, TRANZYT, REGENERACJA, KOLUMNA, SUWNICA BRAMOWA, ADWEKCJA, ZAJĘCZY GRZYBEK, SŁODKA BUŁKA, ABSOLUTYZM, SAKRALIZACJA, KADZIDEŁKO, LAMPA ŁUKOWA, PIONEK, SURFER, ŚMIERDZIEL, LINIA WIDMOWA, BI, STRASZAKI, OLGA, RATYSZCZE, AGRAFA, ZIMNY PRYSZNIC, METAL SZLACHETNY, PAPIER, DWUSTUZŁOTÓWKA, PRZEWIĄSŁO, DATIVUS, DEMOBILIZACJA, PRZETWÓR, LOŻA, FORLANA, GIERKA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, NAZWA, SÓJKA, KORYTKO, OBIEKTYWNOŚĆ, POLKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ZAWODOWIEC, GUZ, KRĄG KAMIENNY, ANTENA TUBOWA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, OSIEMDZIESIĄTKA, KRUPNIK, POWSTANIEC ŚLĄSKI, KOTLET POŻARSKI, OKALECZENIE, KLESZCZOWINA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BIEDACZKA, ADIDAS, POTĘPICIEL, ALFABET PUNKTOWY, OTĘPIENIE, BITUMIZACJA, ŻARLIWIEC, SOWIECKOŚĆ, KORALINA, SERIA, ADIUTANT, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, IMPLEMENTACJA, AKINEZJA, GRZYB, FARBA OLEJNA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, AKERMAN, BŁONA, LEKTYNA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PODIUM, ŚLEPA AMUNICJA, PIEKARNIK, KRUPON, BOMBA WODOROWA, KORDON, ANKIETA PERSONALNA, KARTA, CZUWANIE, GROTESKA, SYSTEM POWIERNICZY, NIELEGAL, PROJEKT TECHNICZNY, SZAL, DIIKTODON, GARDEROBA, DROGA KONIECZNA, CIAŁO, EPISTEMOLOGIZM, GROŹBA BEZPRAWNA, PRÓCHNICZEK, ASYNCHRONIZM, WYROSTEK FILTRACYJNY, KULFONIK, CHABANINA, TRANSLOKACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, SPACJA, KALORIA, RAUIZUCHY, ALASKA, PRÓBKA, AMINOKWAS, GERRYMANDERING, CZTEROKROTNOŚĆ, HEJT, SANDALIN, ALOES, ASNYKOWIEC, KAWALERIA, PRYMITYW, BIZA, OWADOŻERNOŚĆ, BACIK, OBRÓBKA TERMICZNA, SYGNAŁ, FORYŚ, CUDACZEK, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, TAMARINA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, GLORIA, CHOROBA DWORSKA, DRYBLING, RODZIMOŚĆ, GRYPS, KOZAK, CIAMAJDA, JASZCZUR, CZYTNIK, KATEGORIA, LATEN, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, CYNGALIA, DAMA, MAŹNICA, PEŁNIA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, DASZEK, CIEK, KERMESYT, OREGANO, TRANSMISJA, PIÓROSZ PIERZASTY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, TILAKA, SOLIDARYZM, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, UCHWYT, KARBAMINIAN, LIGAWA, ZOOCHORIA, NADSCENIE, FRASZKA, KOZAK, BRYCZKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, POCHLEBSTWO, CZÓŁNO, PŁOMYK, URZĄDZENIE RADIOWE, KAUKAZ, LITOBENTOS, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, CEKHAUZ, POLE, KOŃCÓWKA, BOSSA NOVA, MCHY WŁAŚCIWE, PŁAWKA, MAZUR, TŁUŚCIOCH, KOSZULKA, WOLNY, JAZGOT, STANCJA, TAKSON, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, LOJALISTA, SZALKA, PANCERNIK, MEKSYKANKA, MIGOTANIE GWIAZD, MATERIAŁ BUDOWLANY, DYWIZJON RAKIETOWY, PRZEPAŚĆ, GÓRNICTWO, GRUSZKA MIŁOSNA, NATASZA, BUŁKA KIELECKA, OPCJA TERMINOWA, KWASZONKA, CHANSON, ANTEPEDIUM, PLAC APELOWY, FILET, ABIOGENEZA, GRZĘDA, KOLIMATOR, FARSZ, PRZEWOŹNIK, PINGWIN MASKOWY, PREIMPLANTACJA, ŻAD, FORMACJA, SKAKUNY, HEGEMON, PACJENT URAZOWY, CIECIORKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, GWASZ, RZEKOTKA DRZEWNA, ŻOŁĄDKÓWKA, SILNIK, KONWENANSE, TIAZYD, SOPEL, STRONA, RAJCA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, ROSZCZENIE ZWROTNE, WYROCZNIA, SZYSZKOWIEC, PYRA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, UCZESTNIK, STROLLER, ROBOTY BUDOWLANE, GATUNEK ZBIOROWY, SZUKACZ, KONWENT, ?TYTUŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.760 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LUDOWA NAZWA GAWRONA LUB WRONY (MOŻLIWE, ŻE WSZYSTKICH KRUKOWATYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LUDOWA NAZWA GAWRONA LUB WRONY (MOŻLIWE, ŻE WSZYSTKICH KRUKOWATYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAPA ludowa nazwa gawrona lub wrony (możliwe, że wszystkich krukowatych) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAPA
ludowa nazwa gawrona lub wrony (możliwe, że wszystkich krukowatych) (na 4 lit.).

Oprócz LUDOWA NAZWA GAWRONA LUB WRONY (MOŻLIWE, ŻE WSZYSTKICH KRUKOWATYCH) sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - LUDOWA NAZWA GAWRONA LUB WRONY (MOŻLIWE, ŻE WSZYSTKICH KRUKOWATYCH). Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast