WIĘZIENIE, ZWŁASZCZA W CZASACH CARSKICH LUB SOWIECKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TIURMA to:

więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich (na 6 lit.)TURMA to:

więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĘZIENIE, ZWŁASZCZA W CZASACH CARSKICH LUB SOWIECKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.780

ŁUPEK WĘGLOWY, REŻIM, DEKONTAMINACJA, DZIAŁ, PRASA, OSIEMNASTKA, SERENADA, SUKIENKO, AGROGAZ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, MAKRO, SZARADA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, OC, LEKTOR, POMPA POŻARNICZA, MIKROKROPKA, SCENARIUSZ, GRETING, MYSZ, GLORIETA, RĘCZNE STEROWANIE, KĘS, ADRESAT, SIEDEMDZIESIĄTKA, PAŁANECZKA MAŁA, TOFFI, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, ŚLISKOŚĆ, PIERÓG, CIAŁO, PRZESTRZEŃ, NIEZDARSTWO, SYMPOZJON, GIRLANDA, FILTR ANTYSPAMOWY, ANTYSOWIETYZM, DROGA TWARDA, SPACJA, IGLASTE, LUBASZKA, ZNAK PISARSKI, SZYNOBUS, KRAWĘDŹ, MOWA WIĄZANA, KARTUSZ, PRZYKURCZ, WYRÓB MEDYCZNY, RENESANSOWOŚĆ, ASOCJACJA, KOSÓWKA, NACIEK JASKINIOWY, SAMOPAŁ, TYTULIK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NACZYNIE, OSTRZE TRZONECZKOWATE, TRĄBA JERYCHOŃSKA, PYZA, INERCYJNOŚĆ, PRZYPAŁ, PODZIAŁ, PIWO, CIĄGI, BASENIK, SAMPEL, OCHRONA INDYWIDUALNA, BUJANIE, BRONA, PARA MINIMALNA, CHIMEROKSZTAŁTNE, KAPLICA LORETAŃSKA, SKLEP, STYLISTKA, KRATOWNICA, BARIERA TECHNICZNA, PODZIEMIE, GLAZURA, TYGIELEK, KULE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, PODWOZIE, LANDO, POLIFONIA, REGULARNOŚĆ, DIABEŁEK, ASTRONOMIA, PALPACJA, WISUS, INWESTYCJA PORTFELOWA, KORSARZ, KUCZBAJA, KRYZA, KOŁO, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KOZAK, GAŁĘZIAK, LORDOSTWO, OŚNIK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, JAGODÓWKA, POPRAWKA, ARABESKA, KRUCHTA, KALWARIA, BURLESKA, ANONEK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, KUŁAK, MEDALION, BALON, AKSAMIT, BOCZNOTRZONOWIEC, KRAWAT, ODSYŁACZ, PRZYJEZDNY, OCZKO, MASKA POŚMIERTNA, DYSTRYBUTOR, CARSTWO, DOWÓD ONTOLOGICZNY, MUSLI, POZIOM, KREDYT KUPIECKI, OWOCNIA, DROŻDŻE, ROPA, ARESZT TYMCZASOWY, ABNEGATKA, PRZEDROSTEK, STRATYFIKACJA, CEROFERARIUSZ, JĘZYK URZĘDOWY, KONTROLER, TERAPIA ZAJĘCIOWA, ODTWÓRSTWO, RABARBAR, OBRÓBKA, POPITA, OSTENTACYJNOŚĆ, TROLL, FRUSTRACJA, WYSTĘPOWANIE, WARZONKA, RÓŻA, STONÓG MYSZATY, FLOTA, PODATEK, GLOBUS, AGREGAT, MODERATOR, KAMIENICA, GROŹBA BEZPRAWNA, ŻYDEK, PRÓBKA, KATAFRAKTA, RODZINA KATYŃSKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, SPANDAU, GAPA, AKROPOL, APLIKACJA, OSTENTACJA, MASZYNA TŁOKOWA, WATOLINA, TARLAK, ZALESZCZOTEK, GRZYB ATOMOWY, BAT, ANTENA SATELITARNA, DUSZA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, OBRONA, TENISISTA STOŁOWY, KAMIENIARZ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, LODOWICA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, AGENT, PŁOMYK, CZĘBOREK, ZATOR, WILGOTNOŚĆ, WARCHOŁ, HARISSA, SPIRYTUS, HALA, WŁÓKNO, REFERENDUM LOKALNE, BOTTOMLESS, SOŁTYSOSTWO, STRACCIATELLA, UKŁAD, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, FUTRÓWKA, BANNER, ZAKWAS, NAWÓZ MINERALNY, PRZESŁUCHANIE, DIAKONIA, WIDOWISKO, GŁOŻYNA, TELEFON ZAUFANIA, WYŚCIGÓWKA, KIŚĆ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PRAWO BANKOWE, PASTA, FOCH, WIELOKULTUROWOŚĆ, GŁOWNIA, KARBIDEK, LEKCJA, KRĄG POLARNY, OSTOJA, NIEPEWNOŚĆ, RÓW PRZECIWPANCERNY, PAS, OBRUS, KIWI, OBWÓD REZONANSOWY, INWAZJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, OSTATNIE POŻEGNANIE, ANGIELSKI, CZEREMCHA, REGENERAT, MŁOTOWNIA, KOMPOTIERA, RENOMA, KOCIOŁ FLUIDALNY, ZWAŁY, ARTROZA, KRUCHAWECZKA, KLESZCZE, KAŁAMARZ, KANTOR, POŁĄCZENIE, PAŃSZCZYZNA, HISZPAŃSKIE BUTY, VIBRATO, FALC, KAMIENNE SŁOŃCE, NIEWYPARZONA GĘBA, BARWY NARODOWE, MACZUGA, SEZAM, MISO, SKÓRZAK, SEPARACJA, MIĄŻSZ, LICZBA BRINELLA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, OVERCLOCKING, FORMAT, WARSTWA ABLACYJNA, NIEGOSPODARNOŚĆ, ROZPUSZCZALNIK, GROTESKA, RYNEK, ŚMIAŁOŚĆ, LISTEK, ANGORA, SOLITER, ROLNIK RYCZAŁTOWY, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ZAMSZ, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KANAŁ, MARATON, BUCHTA, POROZUMIENIE, PROWANSALSKI, WYLOT, INTERPRETATOR, KOREKTOR, FANTOM, KOŁYSANIE, PODATEK ROLNY, MALARSTWO IKONOWE, DROGA GRUNTOWA, ŻEGLARZ, MIGAWKA CENTRALNA, PORTUGALSKOŚĆ, POGODNOŚĆ, IMPULS, PANICZĄTKO, PLUTON, POBIAŁKA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, ORŁORYB, LANGUSTA POSPOLITA, KSIĘGA, ?KAPUSTA KWASZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIĘZIENIE, ZWŁASZCZA W CZASACH CARSKICH LUB SOWIECKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WIĘZIENIE, ZWŁASZCZA W CZASACH CARSKICH LUB SOWIECKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TIURMA więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich (na 6 lit.)
TURMA więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TIURMA
więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich (na 6 lit.).
TURMA
więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich (na 5 lit.).

Oprócz WIĘZIENIE, ZWŁASZCZA W CZASACH CARSKICH LUB SOWIECKICH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WIĘZIENIE, ZWŁASZCZA W CZASACH CARSKICH LUB SOWIECKICH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast