CZYN ZABRONIONY GODZĄCY LUB ZAGRAŻAJĄCY PONADINDYWIDUALNYM (NIEKIEDY INDYWIDUALNYM) DOBROM W SFERZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLEGAJĄCY NA NARUSZENIU ZAUFANIA ZWIĄZANEGO Z POZYCJĄ SPRAWCY LUB Z INSTYTUCJĄ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, GROŻĄCY UTRATĄ ZAUFANIA DO SYSTEMU GOSPODARCZEGO LUB JEGO PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA to:

czyn zabroniony godzący lub zagrażający ponadindywidualnym (niekiedy indywidualnym) dobrom w sferze życia gospodarczego, polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYN ZABRONIONY GODZĄCY LUB ZAGRAŻAJĄCY PONADINDYWIDUALNYM (NIEKIEDY INDYWIDUALNYM) DOBROM W SFERZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLEGAJĄCY NA NARUSZENIU ZAUFANIA ZWIĄZANEGO Z POZYCJĄ SPRAWCY LUB Z INSTYTUCJĄ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, GROŻĄCY UTRATĄ ZAUFANIA DO SYSTEMU GOSPODARCZEGO LUB JEGO PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.872

KOŁEK, CHOROBA PAGETA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, SAKRALIZACJA, SPOŁECZNE, DRZEWNICA GÓRSKA, RAKI, ROZSTĘP, AGENDA, ŁASKAWCA, MAFIJNOŚĆ, TRÓJKĄT, CZEREŚNIA, AMBRAZURA, DZIEWIĄTKA, WYSTĘPOWANIE, ZŁOTODESZCZ, CIEŃ, KARDAMON, POWIERNICTWO, BUNT, CAPRICCIO, TEST PASKOWY, OSMYK, KOMPRESJA DYNAMIKI, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, IZOMER KONFORMACYJNY, DOCHTÓR, AKTORKA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, CHWYTACZ, KOCIE OKO, ZNAJDEK, ARABSKI, BLASTOGENEZA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ŻYŁA PĘPOWINOWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, CEWKA INDUKCYJNA, BON PALIWOWY, KASKADA, DZIWKARZ, KRÓL ZWIERZĄT, KAPTUR, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, ABLACJA LODOWCOWA, POLITYKA PRZESTRZENNA, JĘZYK MANX, ALUZJA, WIOSNA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, JEDWAB NATURALNY, PIDŻIN, KARP PO POLSKU, DZWONEK RĘCZNY, PERSPEKTYWA, POTY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, AGREGAT KRYSTALICZNY, OPAD, SYNTEZA, KORTYNA, SPAD, LOFIX, KRAINA, FILTR, AFRYKAŃSKOŚĆ, IRGA POSPOLITA, GŁOWA KOŚCIOŁA, PESTO, ZAŻALENIE, BLOK RYSUNKOWY, PLEBS, TARLAK, KOTONINA, DEALER, NABIERACZ, DUCHOWY OJCIEC, GASTROFAZA, ŁUSKA, POMOC STYPENDIALNA, RELACYJNOŚĆ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, REFLEKS, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, DUROPLAST, ZATOROWOŚĆ, LETARG, WITKACY, MENISK, KALINA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, PREZESKA, KARTAUNA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, KIBITKA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, KAZAMATA, METAL, KONSULTANTKA, METAJĘZYKOWOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, KRONOZAUR, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, DOWÓD, TWARDY RESET, BOMBARDA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, ANTAŁ, POMOC, HAMULEC, PIES UŻYTKOWY, HADŻ, SZUM, REKUPERATOR CIEPŁA, POLIGLOTA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KASZTEL, PRZYKURCZ, KET, LAMINAT, PLAKAT, KASA, GŁOWOCIS, OSTANIEC, ROŚLINA OKOPOWA, POBIAŁKA, DRELICH, FIRANKA, WAŁ, OBŁÓG, MŁYNEK, KASA, CHOROBA HORTONA, LIPOLIZA, PRODUKT LECZNICZY, FEERIA, CIASTO PIASKOWE, POKRZYWDZONY, WINDA, OBRÓT WTÓRNY, KOT, PRZEMYSŁÓWKA, BIEG ZJAZDOWY, TYRANEK, SAMPLER, RÓG, GOŹDZIENIEC, PASYWISTA, ELASTOMER, MARTWIAK, ALOES, BRYŁA, BRUDAS, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ŚLEDZIU, ISKRA, SZCZENIACZEK, DOBROSĄSIEDZTWO, ŻABA SZTYLETOWATA, WILGOTNOŚĆ, RAGLAN, WKLĘSEK, SKRZYNIA BIEGÓW, BREZYLKA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, DRAPER, PIESZCZOSZEK, SMUGA, SPAMIK, ZSZYWARKA, BULLA, CURWOOD, PELA, PANIER, RDZA, RYZYKO KURSOWE, SKALA, STARY MALUTKI, WRONIE OKO, RASTER, ANTAŁEK, TARANTELA, FACH, RDZEŃ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, KARZEŁEK, STATYW, ŁUPEK ROPNY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, WITREKTOMIA, BRYTFANKA, STACJA, SZYSZKA, PÓŁKOSZEK, GLIKOZYD FENOLOWY, BEATA, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, KORD, LINUKSIARZ, RESET, PASTEL, PUSZKARZ, LASKA, OBSERWACJA, BIEG, PLAN SYTUACYJNY, MANCA, IMITATOR, POŁOŻNICA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, WYSZUKIWARKA, PUSZKA, DIAFANOSKOPIA, PŁACZ, PARCH, ORBITA, REAKCJA WYPROSTNA, CZABAN, PROCES, BECZKA BEZ DNA, DERYWACJA UJEMNA, ZAKON MNISI, LISZAJ RUMIENIOWATY, WEZYRAT, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, ADWOKAT DIABŁA, PRAWO OBYWATELSKIE, KABRIOLECIK, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, STRUDEL, SPÓJNIK ŁĄCZNY, STROIK, KARLIK KUHLA, SARAFAN, PAJAC, TELEKONWERTER, SUBEMITENT, TRĄBKA SYGNAŁOWA, DEMONSTRACJA, ZBROJENIE, SEMINARIUM, BEZPIECZNIK NASTAWNY, KASETA, KLAWIATURA, OWAD, KONTENER, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KOŁPAK, KRAKERULA, TORII, GLORIA, SER, MASZYNKA, KOMUNA LUDOWA, ŻALE, TAMARILLO, KRÓLOWA MATKA, GODŁO PROMOCYJNE, KALANDER, KRWIŚCIĄG, TYRANIA, MOGISYGMATYZM, CHŁOSTA, ŚMIECISKO, KLATKA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, STRZAŁ, PIRAMIDKA, CHRUST, SUBIEKTYWISTA, KRYNOLINA, GÓRKA, DELUWIUM, KLASA, PUSTELNIA, GOSPODARKA ŚWIATOWA, KEFIR, DOKUMENT LOKACYJNY, PUNK, PRĄD BŁĄDZĄCY, ELEKTROLIT, RAJTKI, CHABANINA, ISLAM, BERNE, PODSUFITKA, PRAWA CZŁOWIEKA, PANEL STEROWNICZY, WALEC KOŁOWY PROSTY, SYN, PANNUS, TURBULENCJA, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, PRZEGUBOWIEC, PRZEPRAWA, MINUCJA, PODPOKŁAD, OLEJARSTWO, ?DYSONANS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.872 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYN ZABRONIONY GODZĄCY LUB ZAGRAŻAJĄCY PONADINDYWIDUALNYM (NIEKIEDY INDYWIDUALNYM) DOBROM W SFERZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLEGAJĄCY NA NARUSZENIU ZAUFANIA ZWIĄZANEGO Z POZYCJĄ SPRAWCY LUB Z INSTYTUCJĄ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, GROŻĄCY UTRATĄ ZAUFANIA DO SYSTEMU GOSPODARCZEGO LUB JEGO PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYN ZABRONIONY GODZĄCY LUB ZAGRAŻAJĄCY PONADINDYWIDUALNYM (NIEKIEDY INDYWIDUALNYM) DOBROM W SFERZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLEGAJĄCY NA NARUSZENIU ZAUFANIA ZWIĄZANEGO Z POZYCJĄ SPRAWCY LUB Z INSTYTUCJĄ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, GROŻĄCY UTRATĄ ZAUFANIA DO SYSTEMU GOSPODARCZEGO LUB JEGO PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA czyn zabroniony godzący lub zagrażający ponadindywidualnym (niekiedy indywidualnym) dobrom w sferze życia gospodarczego, polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA
czyn zabroniony godzący lub zagrażający ponadindywidualnym (niekiedy indywidualnym) dobrom w sferze życia gospodarczego, polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub z instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji (na 24 lit.).

Oprócz CZYN ZABRONIONY GODZĄCY LUB ZAGRAŻAJĄCY PONADINDYWIDUALNYM (NIEKIEDY INDYWIDUALNYM) DOBROM W SFERZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLEGAJĄCY NA NARUSZENIU ZAUFANIA ZWIĄZANEGO Z POZYCJĄ SPRAWCY LUB Z INSTYTUCJĄ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, GROŻĄCY UTRATĄ ZAUFANIA DO SYSTEMU GOSPODARCZEGO LUB JEGO PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CZYN ZABRONIONY GODZĄCY LUB ZAGRAŻAJĄCY PONADINDYWIDUALNYM (NIEKIEDY INDYWIDUALNYM) DOBROM W SFERZE ŻYCIA GOSPODARCZEGO, POLEGAJĄCY NA NARUSZENIU ZAUFANIA ZWIĄZANEGO Z POZYCJĄ SPRAWCY LUB Z INSTYTUCJĄ ŻYCIA GOSPODARCZEGO, GROŻĄCY UTRATĄ ZAUFANIA DO SYSTEMU GOSPODARCZEGO LUB JEGO PODSTAWOWYCH INSTYTUCJI. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast