CZĘŚĆ LAMPY; JEGO ZADANIEM JEST ODBIJAĆ ŚWIATŁO I NADAWAĆ ODPOWIEDNI KSZTAŁT JEGO STRUMIENIOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODBŁYŚNIK to:

część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.)REFLEKTOR to:

część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ LAMPY; JEGO ZADANIEM JEST ODBIJAĆ ŚWIATŁO I NADAWAĆ ODPOWIEDNI KSZTAŁT JEGO STRUMIENIOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.961

ŚRÓDMIEŚCIE, MŁOT, DWUFAZOWOŚĆ, SPOJÓWKA GAŁKOWA, DIADEMODON, PR, MISKA SEDESOWA, ZARYS, POSTĘPOWANIE KARNE, OFENSYWA, TEOGONIA, HERMETYCZNOŚĆ, LIROGON SKROMNY, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, PRZEKLĘTNIK, INDYKATOR, UDZIAŁ, SYMPOZJON, WYSZYWANKA, TERMINATOR, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, NOŚNIK, PORTFEL, KRZYŻYK, KLAUZURA, NEWRALGICZNOŚĆ, OSTATNIA, PLUS, NIEKULTURALNOŚĆ, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, MINUTA, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, ROPUCHY STRUMIENIOWE, SERDECZNIK POSPOLITY, ELEKTRONIKA, PATELNICA, WYBORY PROPORCJONALNE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, SPÓD, GÓRALEK ZAROŚLOWY, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KRĄŻENIE MAŁE, ŁUSKA, BARANIA GŁOWA, ATRAKCYJNOŚĆ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ŚRODEK, RDZEŃ, LWIA CZĘŚĆ, POKREWNA DUSZA, PRZYSIOŁEK, HOMERYDA, ANTYHITLEROWIEC, REALIZM, STOPA, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, TOWARZYSTWO, NIEUNIKNIONOŚĆ, LÓD MARTWY, SUROWOŚĆ, OKRĘŻNICA ESOWATA, POLARYZATOR, TARANOWANIE, NERW ODWODZĄCY, KAWAŁ, ŻÓŁW ZIELONY, KETEN, FICZER, MIEJSCOWA, WALUTOWOŚĆ, NANERCZ, UZDA, ZBROJA BIAŁA, RZECZ RUCHOMA, SKAJLAJT, INTERESOWNOŚĆ, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, GRZYB, KACERSTWO, DZIEŃ DZISIEJSZY, RĘKA BOSKA, MRAD, SUBREGION, OPUSZKA WĘCHOWA, LEW SALONOWY, POSTĘPOWANIE, GAR, DRENAŻ LIMFATYCZNY, GAL, POWIERZCHNIA STEROWA, PODATEK, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, PROCES FIZYCZNY, APERIODYCZNOŚĆ, DYN, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PODNIEBIENIE TWARDE, KAZARKA RDZAWA, OBŁÓG, MARTWY PRZEPIS, SŁUPICA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, GAŚNICA ŚNIEGOWA, MARYJNOŚĆ, KWAS ŻOŁĄDKOWY, WIEK ZGODY, DZIAŁKA, WELWET, ZBOWID, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PASCAL, MERYTERIUM, GARNA, IGLICA, OHYDZTWO, KOMISJA REWIZYJNA, NASADA, OBUDOWA, PISANINA, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, TEOLOGIA APOFATYCZNA, LAMPA ELEKTRONOWA, MŁOTEK, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PROJEKCYJNOŚĆ, OWOC, SATELITA, STAROLUTERANIN, CZEP, MIEJSCE, PŁOMYCZEK, POZYCJA, LISEK, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ARCHETYPOWOŚĆ, ADWERBIUM, WONNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, ABRAZJA, AUREOMYCYNA, TAG, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, POPĘDLIWOŚĆ, PODSTAWA POTĘGI, GREJ, ARSEN, KWATERA, PORA, LICE, BOSCH, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, WERSET, TYBINKA, SEDNO, OKRĄG CARLYLE'A, PSEUDOLAGOZUCH, ATOM, DROGA ZBIORCZA, FARBOWANY LIS, WŁÓKNO, LIRYCZNOŚĆ, OBIEG PIENIĄDZA, KĄPIEL, INIEKCYJNOŚĆ, BREST, ANGIOLOGIA, DEFENSYWNOŚĆ, ZIELONE, BIERZMOWANIE, WIELKODUSZNOŚĆ, SZCZAWIOWA, WYCHWYT, LAMPA KSENONOWA, NADNATURALNOŚĆ, ZARADNOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, SZYJKA, ŚLUB CYWILNY, WYRAŹNOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, ŚLEPY KOSZTORYS, RZUT STEREOGRAFICZNY, ŁASKAWCA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SKRZYDEŁKO, BIELICE, RACJA, NIEMRAWOŚĆ, PRZEDAWCZYK, ŚWIATŁO, ISKIERNIK, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, KOREK TOPLIWY, LORI WYSMUKŁY, WIRTUOZERSTWO, MAGAZYNEK, CYTADELA, HELMINT, NALEPA, TYBINKI, OKRĘT LOTNICZY, ZABAWA, ASNYK, KONSERWACJA, PODREGION, ZAKŁADKA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, WAŁ, GRZYB STROJNY, WIĘZIEŃ, SARNA, ZASADNOŚĆ, BIOFILIA, KLUSKI ŚLĄSKIE, ODCHYLENIE STANDARDOWE, STREFA PERYGLACJALNA, FILM SF, NAPASTNICZKA, MYŚLENIE MAGICZNE, SZTUBACKOŚĆ, ANDANTE, IDIOMAT, ROZDANIE, KAFTANIK, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, NIEMOŻEBNOŚĆ, LWIA SPÓŁKA, KATHARSIS, PLAN MOBILIZACYJNY, DRAPIEŻNOŚĆ, POSOBOROWIE, HOMINIDY, WARSZTAT STRATEGICZNY, PIASZCZYSTOŚĆ, KOLOR LUKOWY, ZŁOTA FUNKCJA, CYWILKI, TAUTOCHRONA, KORPORACYJNOŚĆ, TOTEM, SCHOPENHAUER, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, REGULATOR POKOJOWY, BEZPODSTAWNOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, CIENNIK, CHODNIK, BLEDZIUCH, INTERNOWANY, PATROLOWIEC, DERMOKOSMETYK, IDIOFON, BASKINKA, BALONET, BUFOR RAMKI, SYGNIFIKATOR, PERFUMKI, DEINSTALACJA, RUMUŃSKOŚĆ, BAJCA, AUTOBUS CZŁONOWY, DORSZ BAŁTYCKI, DIETA ASPIRYNOWA, ŻYŁA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DZIEKAN, CZAS FIZYCZNY, SPÓJNIK, PRZEWODZIK, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, BECZKA Z PROCHEM, NIEMRAWOŚĆ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, AKOLITA, ZARZEWIE, SILNIK BOCZNIKOWY, SINOLOGIA, MOST ŁUKOWY, ARSENEK, TARCZA, DOSADNOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, TRANDOLAPRYL, SKRAJ, FAZA, SIEDZISKO, RODZIC CHRZESTNY, STAROINDYJSKI, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, LIST OKÓLNY, GRUPA, KAMELEON ŻYWORODNY, ?SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ LAMPY; JEGO ZADANIEM JEST ODBIJAĆ ŚWIATŁO I NADAWAĆ ODPOWIEDNI KSZTAŁT JEGO STRUMIENIOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ LAMPY; JEGO ZADANIEM JEST ODBIJAĆ ŚWIATŁO I NADAWAĆ ODPOWIEDNI KSZTAŁT JEGO STRUMIENIOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODBŁYŚNIK część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.)
REFLEKTOR część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODBŁYŚNIK
część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.).
REFLEKTOR
część lampy; jego zadaniem jest odbijać światło i nadawać odpowiedni kształt jego strumieniowi (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ LAMPY; JEGO ZADANIEM JEST ODBIJAĆ ŚWIATŁO I NADAWAĆ ODPOWIEDNI KSZTAŁT JEGO STRUMIENIOWI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - CZĘŚĆ LAMPY; JEGO ZADANIEM JEST ODBIJAĆ ŚWIATŁO I NADAWAĆ ODPOWIEDNI KSZTAŁT JEGO STRUMIENIOWI. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x