CZĘŚĆ MÓZGOWIA, TWORZĄCA BOCZNĄ CZĘŚĆ JĄDRA SOCZEWKOWATEGO; LEŻY POMIĘDZY BLASZKĄ RDZENNĄ BOCZNĄ, A TOREBKĄ ZEWNĘTRZNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKORUPA to:

część mózgowia, tworząca boczną część jądra soczewkowatego; leży pomiędzy blaszką rdzenną boczną, a torebką zewnętrzną (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKORUPA

SKORUPA to:

twardy pancerzyk ochraniający ciało niektórych zwierząt (na 7 lit.)SKORUPA to:

zewnętrzna warstwa czegoś, twarda pokrywa (na 7 lit.)SKORUPA to:

kawałek rozbitego naczynia, zazwyczaj szklanego lub ceramicznego (na 7 lit.)SKORUPA to:

cecha charakteru powodująca odcięcie się od świata zewnętrznego i jego wpływów (na 7 lit.)SKORUPA to:

naczynie, zwykle stare lub nieużyteczne (na 7 lit.)SKORUPA to:

zewnętrzna warstwa odlewu oddzielona od pozostałego materiału wskutek wadliwego żarzenia (na 7 lit.)SKORUPA to:

okrywa orzecha (na 7 lit.)SKORUPA to:

... ziemska (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MÓZGOWIA, TWORZĄCA BOCZNĄ CZĘŚĆ JĄDRA SOCZEWKOWATEGO; LEŻY POMIĘDZY BLASZKĄ RDZENNĄ BOCZNĄ, A TOREBKĄ ZEWNĘTRZNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.895

KĄT GODZINNY, BRYLANT, KAMPUCZA, PRZYDANKA, SKORUPA ZIEMSKA, ROZGRZEWACZ, TEMACIK, STAN, PLANETA KARŁOWATA, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, PŁETWA, KABOTAŻ MAŁY, SET, ZAODWŁOK, WARIACJE, SROM, TARAS, GUMA, JEZIORO DELTOWE, LAMPA CROOKESA, WIĘŹBA, ZACHYŁEK ŁONOWY, IMAK, CIĘCIE POZIOMICOWE, POCZĄTEK, SEKCJA, ODKŁADNICA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, KŁĄB, AUT, NAKARCZNIK, KUREK, ODZIOM, JIG, RĘKA, FAZOWNIK, OKRUCH SKALNY, LAMNA ŚLEDZIOWA, PINGWIN MAŁY, ODŁAM, BELKOWANIE, MUNSZTUK, FILET, KINOTEATR, KOŚĆ ZĘBOWA, KARCZEK, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MUNSZTUK, MANTYLA, DZIÓB, INSTRUMENT OBROTU POZAGIEŁDOWEGO, SACZEK, BETONKA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, KĄT ŚRODKOWY, , MIKRONEZJA, DOBROSĄSIEDZTWO, WACHTA, PROMIENIOWANIE INFRACZERWONE, ODSKOK, EMPORIUM, PRZYROST NATURALNY, UZDA, KOŻUSZEK, ŁOŻYSKO TOCZNE, DUJKER MODRY, PROMIEŃ BETA, ODLEGŁOŚĆ, OPONA PAJĘCZA, ANALIZA FILOGENETYCZNA, BARK, NACIĄG, PODREGION, EBRO, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, PŁATEK USZNY, ODCINEK, OKRĘŻNICA ESOWATA, STOPKA, GAZ ELEKTRONOWY, BASKINKA, PÓŁKULA, ZWIERZĘ, MACIERZ JĄDROWA, PRZEDMURZE, LEJ, KORBKA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, NAPIERŚNIK, PODMIOT GRAMATYCZNY, KRZYŻÓWKA, LUFA, PŁAT SKRONIOWY, SERUM, WARGA, REGESTR, PRZYSIEK, CZAPLA MODRA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, PRZYSZWA, APOENZYM, GŁÓWKA, IRS, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CACHE, GNIAZDKO, WARZYWNIK, ŚLĄSK, TONGA, ŁYSINKA, KOŻUSZYSKO, OBSŁUGA, BIOTOP, BINARKA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, PUNKT, RAMIENISKO, SĄSIEK, ZAKĄSKA, PRAWO MATERIALNE, HALF-PIPE, GOLF, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, GŁADYSZKA, ESCHATOLOGIA, SKLERYT, CZUPRYNEK SZATANIEC, TĘTNICA OCZNA, KRĘTLIK, ŻYŁA GALENA, COSINUS, MŁOTECZEK, KOŚĆ KLINOWA, ŻUWACZKA, PODKORA, ANIOŁ MORSKI, BULWA PĘDOWA, PYSK, GONDWANA, WIDEŁKI, TWÓR, WYPORNOŚĆ, ĆWIARTKA, WIOSKA, MOST, GALERIA, ALTERNAT, EKUMENIA, MODUŁ, GLORIA, ŚLĄSKI, OPERAT EWIDENCYJNY, SPÓDNICZKA, ZAKRĘT OCZODOŁOWY, FAZA, NADBUDOWA, COŚ NA ZĄB, MULTANY, NIKAB, PIĘCIORNIK NISKI, ROK SYDERYCZNY, FALSZKIL, SPRZECZNOŚĆ, SUTERENA, ODCHYLENIE, AORTA BRZUSZNA, ODŹWIERNIK, BLOK, PODSEKTOR, AKCIK, KOMPARATYSTYKA, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, BYLICA PONTYJSKA, ECHIN, OKNO, WIEK MŁODZIEŃCZY, PREDYKAT, SUWAK, ELEMENT GRZEJNY, NAPLECZNIK, TRZÓSŁO, LARGHETTO, SZÓSTA CZĘŚĆ, BUFET, KWARTAŁ, SYNKOPA, BIURO PODAWCZE, DZIANINA, PRZEDŁUŻACZ, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, KAMIZELA, SKRZYDŁO, TARCZA, PRZEDSIONEK, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, SOCJOEKONOMIKA, MIKROFON DYNAMICZNY, LOTNICTWO, NARCIARSTWO KLASYCZNE, WIOLIN, FEDERACJA MIKRONEZJI, SPLOT SKRZYDŁOWY, GMINA GÓRNICZA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, TERMINATOR, SZALKA, DYMNICA, TRANSEPT, OFFBAET, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, KAPITEL, PODNIEBIENIE TWARDE, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, TŁUMIK, PÓŁGOLF, KORPUS, RZEPKA KOLANOWA, PRZEDSCENIE, LITOSFERA, TUŁÓW, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, CZŁON, GNIAZDO PROCESOROWE, GAZIK, TWÓR GRZYBNIOWY, DZIELENIE RYZYKA, FAJKA, ROZETKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CROSS, OKOLICZNIK, POPRZEDNIK, JELITO CZCZE, SCHEDA SPADKOWA, DENITRYFIKATOR, OPUSZKA, OSTROGA, ŁOPATA, ZBOWID, PROSCENIUM, SZTANDAR, DZATAKI, GÓRKA, WÓZEK, KOMETA, GORS, TRANSATLANTYK, PAWILON, RĘKAW, CHOLEWA, IROKEZ, APARAT GĘBOWY, GAŁKA OCZNA, ROZSTĘP KWARTYLNY, PRASA, ZŁĄCZE, KRAN, STARORZECZE, KAUKAZ, RÓWNANIE CZASU, DOBUDOWA, WIELOWIEŚ, WIZJER, PANEWKA, MILIRADIAN, PANEWKA, OWOC, KOTLINA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PIRAMIDA NERKOWA, POMORZE ŚRODKOWE, KAZARKA RDZAWA, ZASŁONA, WOREK TRZEWIOWY, SYMPOZJON, ODCINEK, FRAZA, RÓŻANKA, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, OROGENEZA HERCYŃSKA, KSIĘSTWO, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, BAK, ZAŁOŻENIE, TRIANON, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, PRZEKŁADKA, ALLEMANDE, KĄT WIELOŚCIENNY, GŁOS, NAKARCZEK, OPONA, JĘZYK PIKTYJSKI, GĄSIENICA, KAWAŁ, WSTĘP, ?SYTK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MÓZGOWIA, TWORZĄCA BOCZNĄ CZĘŚĆ JĄDRA SOCZEWKOWATEGO; LEŻY POMIĘDZY BLASZKĄ RDZENNĄ BOCZNĄ, A TOREBKĄ ZEWNĘTRZNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MÓZGOWIA, TWORZĄCA BOCZNĄ CZĘŚĆ JĄDRA SOCZEWKOWATEGO; LEŻY POMIĘDZY BLASZKĄ RDZENNĄ BOCZNĄ, A TOREBKĄ ZEWNĘTRZNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKORUPA część mózgowia, tworząca boczną część jądra soczewkowatego; leży pomiędzy blaszką rdzenną boczną, a torebką zewnętrzną (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKORUPA
część mózgowia, tworząca boczną część jądra soczewkowatego; leży pomiędzy blaszką rdzenną boczną, a torebką zewnętrzną (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MÓZGOWIA, TWORZĄCA BOCZNĄ CZĘŚĆ JĄDRA SOCZEWKOWATEGO; LEŻY POMIĘDZY BLASZKĄ RDZENNĄ BOCZNĄ, A TOREBKĄ ZEWNĘTRZNĄ sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZĘŚĆ MÓZGOWIA, TWORZĄCA BOCZNĄ CZĘŚĆ JĄDRA SOCZEWKOWATEGO; LEŻY POMIĘDZY BLASZKĄ RDZENNĄ BOCZNĄ, A TOREBKĄ ZEWNĘTRZNĄ. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x