KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSZATNICZKA to:

koszatniczka pospolita, koszatnica, koszatniczka zwyczajna, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.027

MEMBRANA, STÓŁ MONTAŻOWY, SZKOLNOŚĆ, ZIEMNODROZD DUŻY, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, SOLANKOWIEC, ANAL, BALAST, WARSTWA PERYDOTYTOWA, BÓBR RZECZNY, PŁYN ETYLOWY, DROGA, NADBUDÓWKA, KURZAJKA, POJAZD SILNIKOWY, STRZAŁKA, LAWENDA, CZAPLA CZARNONOGA, KATEGORIA OPEN, MUSZKATOŁOWIEC, HANDEL ZAMIENNY, KROWA, KOŚĆ, OŚMIORNICA, GORCZYCA SAREPSKA, TEORIA HOMOTOPII, MSZAK, ASNYK, KALAGUR MALAJSKI, OBRONA HOLENDERSKA, HAJSTRA, PIRANIA, ROKPOL, JĘZYKI FIŃSKOCZEREMISKIE, CYNAMONKA, KODOWANIE SIECIOWE, POLATUCHY, PEBA, RYNKOWOŚĆ, ARCHETYPOWOŚĆ, IMPUTOWANIE, GŁOWACZ, NIEŻYWOŚĆ, KOSZYCZEK, DYSKALKULIA GRAFICZNA, FURIOSO, SUWNICA, PRZEWÓD PRÓŻNIOWY, ROKIET CYPRYSOWATY, BOWLS, ICHTIOSTEGA, KOŚĆ NIEZGODY, SUBEMITENT, KOSKOROBA, PIASZCZYSTOŚĆ, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, NIEAKTUALNOŚĆ, ŻÓŁW KILOWATY, FILEMONEK MARMURKOWY, STREPET, ŚWIERK JAPOŃSKI, DZISIEJSZOŚĆ, ZIMNO, LOBELIOWE, REJON, DRENAŻ LIMFATYCZNY, WARIAT, REALNOŚĆ, MIEDNICZKA, ZGNIŁOŚĆ, MSZA, RAK SZWEDZKI, ZAJOB, RAGLAN, MYSZ KRETEŃSKA, NIEZAWODNOŚĆ, BOHATER POZYTYWNY, ŚMIGŁOWCOWIEC, IRENISTA, SZEREG ROZBIEŻNY, FENICKI, ŻWAWIK SREBRZYSTY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, NURZANIEC IBERYJSKI, KORKOWIEC, DIODON, LANGUR HULMAN, SIATKOWIEC, WANIENECZKA, PODNOSKA, BOKÓWKA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, EDREDON ZWYCZAJNY, TOCZYSKO, NARZECZEŃSTWO, DĘBIANKA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PŁASKORYT, SEKWOJA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, STOPOFUNT, KOLCZATKA AUSTRALIJSKA, TAJGA, CANCA, MRÓWKA PNIAKOWA, WTYCZKA, WRZOSOWIEC, KRÓTKODZIOBEK ŻÓŁTAWY, NASTROSZEK MORSKI, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ŚMIESZKA, OGOŃCZA DIAMENTOWA, GONIOMETRIA, ŻYŁA, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, IOUIOUE, ŚWIT KALENDARZOWY, PRZEWOŹNIK, PUCHLINA WODNA, ABNEGATKA, PEŁNIA, SIT DROBNY, TELEKOMUTACJA, STARE MIASTO, WYPADEK PRZY PRACY, FASHIONISTKA, OCHOTNIK, STEPNIARKA SIATKOWANA, POWÓJ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, CHWOSTKA RUDOSKRZYDŁA, SKALNIK POKREWNY, ŁĄCZEŃ, WSPÓLNOTOWOŚĆ, SZAROZIEM, KOZIOOK, KOKSIAK, PEKARI BIAŁOBRODY, KAZARKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, TYMIANEK, IMIENNICTWO, DRZEWIAK BENNETTA, KARŁATKA, AKWARYDY, KERALA, TOŻSAMOŚĆ, IBIS OLIWKOWY, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, PAZURZEC USSURYJSKI, BHARAL, FILEMON JASNOSZYI, SENSACJA, BABUIN, ŚWIDER, KOKARDKA, PRZYBYTEK, BIELICE, ŻÓŁW CHIŃSKI, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, PÓŁNOCNY WSCHÓD, DRZEWICA KARAIBSKA, DERMATOGLIFIKA, OBROSTKA MURÓWKA, GE'EZ, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, PATRON, DIATRYBA, PADEMELON CZERWONONOGI, OPPERT, GRANULA, KIEŁŻ JEZIORNY, PIRANGA, PROCES NIEODWRACALNY, PRZYGODA, RYWALIZACJA, PAŁECZKA, FARMAKODYNAMIKA, WIR POWIETRZNY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, AUTONOMIA, NARAKA, PERLICA SOPLOWATA, BOLITA, CZARA, RAMIĘ, JEŹDŹCZYNI, MIESIĘCZNIK, LITOŚCIWOŚĆ, PATAT, ANTENA REFLEKTOROWA, OBŁUDNIK, SKALNICZEK, KOBUZ, WIDEŁKI, RYCERZ-ROZBÓJNIK, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, TORFOWIEC LINDBERGA, DNA, ŻABA OWCZA, SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI, IZBA MORSKA, BOROWIK, TEORIA GRAFÓW, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, WIECHLINA BADEŃSKA, BAWEŁNA, LAMERSTWO, OCTOWNIA, RŻNIĄCZKA, FLEGMA, CEIK, WYRAŹNOŚĆ, SPOTKANIE OPŁATKOWE, BRZANKA RÓŻOWA, GRĄŻEL, FIZYKA, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, MARCÓWKA, MIETLORZ, SWING, NIDERLANDZKI, POŻAR, DZIKI ZACHÓD, PISCHINGER, WYŚCIGÓWKA, KACZKI, MURENA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, ZSTĘPNICA, PYSZCZAK ŻÓŁTY, HEPTASTEORNIS, JĘZYK WEGETUJĄCY, KRĘPNIK AKACJOWY, WDA, JĘZYK OMOTYCKI, BYSTRZYK PEREZA, CYRANECZKA ŻÓŁTODZIOBA, SARNA AZJATYCKA, NARYS KLESZCZOWY, TANATOPSYCHOLOGIA, OCZERET, GAZELA ŚRODKOWOSOMALIJSKA, KAPUCHA, EMBLEMAT, CZUPURNOŚĆ, LIRA, CZUPURNOŚĆ, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, TENOR DRAMATYCZNY, RDZENIARZ, STOKŁOSA MIESZAŃCOWA, MAN, SEKWENCJA TATA, TRZYNASTKA, NEKROFAG, SKRZELOPIÓR, MINOCYKLINA, KRZAKÓWKA SAMOTNA, ASTROGRAFIA, SZARAŃCZA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, NIALA GÓRSKA, WIEDŹMA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, PROSTAK, PODHALE, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NOCEK KOSMATY, KOSTKA, GHOUL, MEDYCYNA PRACY, JEŻYNA, CHOMIK TURECKI, BOŻE ZIÓŁKO, SCENKA, DOKŁADNOŚĆ, WĘDZIDŁO, NIEDOPUSZCZENIE, GOSPRZYDOWA, ZROSTNICZEK ZĄBKOWANY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, FIRMA KRZAK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, JEŻ AMURSKI, WGŁOBIENIE, ANDROPAUZA, CZEKADEŁKO, HUMANIZM, ZNAK ZAPYTANIA, PLATYNA, KREDKA OŁÓWKOWA, POCIĄG EKSPRESOWY, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, SUCHAR, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, ?PYTON BORNEAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSZATNICZKA koszatniczka pospolita, koszatnica, koszatniczka zwyczajna, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSZATNICZKA
koszatniczka pospolita, koszatnica, koszatniczka zwyczajna, Octodon degus - gatunek gryzonia z rodziny koszatniczkowatych (Octodontidae), zamieszkujący obszar w Chile między wybrzeżem Oceanu Spokojnego i zachodnimi zboczami Andów, najliczniej pomiędzy Vallenar a Curicó (28-35°S) do wysokości 1200 m n.p.m.; w Chile jest ssakiem o najliczniejszej populacji, w Polsce wyjątkowo stwierdza się osobniki zdziczałe (na 12 lit.).

Oprócz KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - KOSZATNICZKA POSPOLITA, KOSZATNICA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OCTODON DEGUS - GATUNEK GRYZONIA Z RODZINY KOSZATNICZKOWATYCH (OCTODONTIDAE), ZAMIESZKUJĄCY OBSZAR W CHILE MIĘDZY WYBRZEŻEM OCEANU SPOKOJNEGO I ZACHODNIMI ZBOCZAMI ANDÓW, NAJLICZNIEJ POMIĘDZY VALLENAR A CURICÓ (28-35°S) DO WYSOKOŚCI 1200 M N.P.M.; W CHILE JEST SSAKIEM O NAJLICZNIEJSZEJ POPULACJI, W POLSCE WYJĄTKOWO STWIERDZA SIĘ OSOBNIKI ZDZICZAŁE. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x