ROŚLINA WIELOLETNIA O ZDREWNIAŁEJ ŁODYDZE STANOWIĄCEJ WYRAŹNIE WYKSZTAŁCONY PIEŃ, ROZGAŁĘZIAJĄCY SIĘ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DRZEWO to:

roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze stanowiącej wyraźnie wykształcony pień, rozgałęziający się na pewnej wysokości (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DRZEWO

DRZEWO to:

ścięte i obrobione drzewo (na 6 lit.)DRZEWO to:

graf, który jest acykliczny i spójny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA WIELOLETNIA O ZDREWNIAŁEJ ŁODYDZE STANOWIĄCEJ WYRAŹNIE WYKSZTAŁCONY PIEŃ, ROZGAŁĘZIAJĄCY SIĘ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.554

FILAKTERIA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, TOPIEL, GORZKIE ŻALE, WŁÓCZĘGA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MORS, INDUKCJA WŁASNA, TOPINAMBUR, AUTOBUS PRZEGUBOWY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, STRZELNICA SPORTOWA, DIAKON, PODPALENIE, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PLAC MANEWROWY, BIBLISTYKA, ODLEGŁOŚĆ, CZTERDZIESTKA, WARKOCZ DOBIERANY, DZIEŁO SZTUKI, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, CHYTROŚĆ, PAPROTNICA GÓRSKA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, POGOTOWIE GAZOWE, KOCANKA, WIEK NIEMOBILNY, ZNAMIĘ BECKERA, GRUPA BIOLOGICZNA, MEADE, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, DEKANAT, HISTOLOGIA, PASIAK, SKARGOWOŚĆ, PRZETARG OGRANICZONY, BER, LEWOSKRZYDŁOWY, INDRYS, OBRZEŻEK, WIECZNE NIEODDANIE, GEOGRAFIA ROŚLIN, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, MENNICA, MOTOR, CZŁONY, SYNTETYK, ZŁÓG WAPNIOWY, TENOR LIRYCZNY, MAK NIEBIESKI, CIĘTOŚĆ, WŁÓCZNIA, EGZEKUTORKA, LAWINA DESKOWA, NOTARIUSZ, GRADACJA, CHOROBA ZAKAŹNA, SPORT ZIMOWY, WODA, JĄDRO CZERWIENNE, POWIEŚĆ BRUKOWA, SEKCJA, ŁUK BLOCZKOWY, MIEDNICZKA, DRAMA, ACENA NOWOZELANDZKA, TWIST, DWUGŁOS, POPŁUCZYNA, HEBRA, OFENSYWA, CHAŁTUROWIEC, UBARWIENIE OCHRONNE, KONDOR, SANDBOX, ZDZIERSTWO, SPECJALISTA, SZARAŃCZYN, PROMINENT, NAROŻNICA, CIS, MONOPOL, TOWARZYSZ PANCERNY, GATUNEK CELOWY, PROPAGACJA, BELLOTTO, KOLEBKA, NUMER, GENETYKA EKOLOGICZNA, WSPÓŁMAŁŻONEK, JASNOWIDZ, OROYA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, BRODAWKA, REKURS, DĄB, LIGUSTR, ANALIZA FUNKCJONALNA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, GŁOWNIA, BETONKA, CUKIER ZŁOŻONY, MAPA SZTABOWA, CYKL EKONOMICZNY, SIATECZKA, SZEWNICA BZÓWKA, WIZJER, MINOWIEC, OBRONA KERESA, ODGRYWKA, RYWALIZACJA, NIEODZOWNOŚĆ, LOGIKA MATEMATYCZNA, MIELINA, KAZUISTA, NARCIARSTWO NORWESKIE, HOBBISTA, PREPAID, BAJKOPISARZ, OPIEKA SPOŁECZNA, ŁOKIEĆ TENISISTY, ŁĄCZE STAŁE, MAKAK BRODATY, GALAKTOLIPID, ANTYCYPACJA, RYSUNEK, SZKOŁA PODSTAWOWA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, KAMIZELKA, KOLEŻANKA PO FACHU, UCHWYT NOŻOWY, SUPERKLIENT, MOTYL, KOMENSALIZM, PROFESOR, WITRYNA, LITEWSKI, SŁUP, HURTOWNIA, ANUCZIN, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SAMOTRZASK, SHIMMY, PRECESJA, CYPRYŚNIK, POTOP, SŁOWACKI, TERAPENA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, NUR LODOWIEC, WYKRZYKNIK, OŚLICA BALAAMA, PINAKOID, RYBA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, ZEW, INTERMEZZO, WYKONANIE, EMALIA, FAKOMATOZA, PIZZER, NADGORLIWOŚĆ, CZOŁO, SIT, KUPEREK, OKRES PRZEDRZYMSKI, CRO-MAGNON, SŁONIOWATOŚĆ, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, KULCZYBA, BAŻANT, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, CEREMONIA HERBACIANA, RZEŻUCHA, UKŁAD HAMULCOWY, ŻÓŁW PROMIENISTY, SKURCZ, CYBORIUM, DISC JOCKEY, OPOZYCJONISTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, LAFIRYNDA, UWAGA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, NARZĄD ROZRODCZY, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, SERWITUT, OBWAŁ, MINIALBUM, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, CHIRURGIA, RULETKA, SZTYLPA, OSTOJA, RAWKA BŁAZEN, DOKUMENTALISTYKA, WINNICKI, MORESKA, GRUSZA BRZOZOLISTNA, STARA MALUTKA, ZŁOŻE GRUNTOWE, AKUMULACJA, PODKÓWKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, KURTYNA WODNA, WYPAŁ, BOBROWISKO, RUDZIK, CZOSNEK, WYMOWNOŚĆ, MAHAJUGA, SZCZEP, ZASYP, FARBIARSTWO, MORGANUKODONTY, LÓD PAKOWY, TAFTA, OPŁATA STOSUNKOWA, KRAJOBRAZ, FIZYKA ATOMOWA, STOSUNEK ZASTĄPIENIA, MANIPULATOR, STAN TRZECI, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WAPIENNIK, PATYK, BATAT, CHŁYST, CYRK, REDA, WŁÓKIENNICTWO, BICIE POKŁONÓW, PSYCHIATRIA, ERUPCJA, WRZÓD TRAWIENNY, ŚWIĄTKI, STAWONOGI, OPRYSZCZKA WARGOWA, UMOWA UBEZPIECZENIA, GIMNASTYKA, WYPRYSK POTNICOWY, PANNA NA WYDANIU, SPIRALA HIPERBOLICZNA, NAPARZANKA, GĄSKA WIOSENNA, MARSZ ŚMIERCI, DIU, PIEPRZ MNISI, TĘTNICA SZCZĘKOWA, REGISTER, PORTRECISTA, WSCHÓD, PAŁANKA MIODOJAD, SŁOWACYSTYKA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, FARMACEUTA, MADZIARSKI, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, WSZYSTKOŻERCA, JAŁOWIEC, TECHNIKA CYFROWA, MAKAK HIMALAJSKI, KONTRAMARKARNIA, OBRONA HOLENDERSKA, OSOWSKI, WIRTUOZERIA, CYKL GOSPODARCZY, ZASTRZYK, POWTÓRZENIE, STACJE ZLEWNE, IMMUNOGLOBINA E, INWOLUCJA, ABDERA, BARCZATKA, RÓJKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, NABOJKA, OSAD ABYSSALNY, LEPIĘŻNIK, LABORANT, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, BABA JAGA, MODULARNOŚĆ, ZMIĘKCZANIE SIĘ, TALENT, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, PRZEPRAWA, REGENERATOR, LATAJĄCY DYWAN, LETARG, KOPROFIL, ZARZUELA, STROIK, HIPERPOWIERZCHNIA, WAPIENNIK, ?KRANIOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA WIELOLETNIA O ZDREWNIAŁEJ ŁODYDZE STANOWIĄCEJ WYRAŹNIE WYKSZTAŁCONY PIEŃ, ROZGAŁĘZIAJĄCY SIĘ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA WIELOLETNIA O ZDREWNIAŁEJ ŁODYDZE STANOWIĄCEJ WYRAŹNIE WYKSZTAŁCONY PIEŃ, ROZGAŁĘZIAJĄCY SIĘ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DRZEWO roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze stanowiącej wyraźnie wykształcony pień, rozgałęziający się na pewnej wysokości (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DRZEWO
roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze stanowiącej wyraźnie wykształcony pień, rozgałęziający się na pewnej wysokości (na 6 lit.).

Oprócz ROŚLINA WIELOLETNIA O ZDREWNIAŁEJ ŁODYDZE STANOWIĄCEJ WYRAŹNIE WYKSZTAŁCONY PIEŃ, ROZGAŁĘZIAJĄCY SIĘ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ROŚLINA WIELOLETNIA O ZDREWNIAŁEJ ŁODYDZE STANOWIĄCEJ WYRAŹNIE WYKSZTAŁCONY PIEŃ, ROZGAŁĘZIAJĄCY SIĘ NA PEWNEJ WYSOKOŚCI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast