PRZYWYKANIE, DOSTOSOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA DO NOWYCH WARUNKÓW (CZASOWYCH, TOWARZYSKICH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH, WARUNKÓW PRACY ETC.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AKLIMATYZACJA to:

przywykanie, dostosowanie się człowieka do nowych warunków (czasowych, towarzyskich, kulturowych, społecznych, warunków pracy etc.) (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AKLIMATYZACJA

AKLIMATYZACJA to:

proces przystosowania gatunków zwierząt i roślin do nowego środowiska, które zostało zmienione wskutek świadomej działalności człowieka; wprowadzenie nowych gatunków na dany teren (na 13 lit.)AKLIMATYZACJA to:

rodzaj adaptacji; spowodowane zmianą miejsca pobytu, zachodzące w naturalnych warunkach, przystosowanie się do nowych dla danego organizmu warunków klimatycznych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYWYKANIE, DOSTOSOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA DO NOWYCH WARUNKÓW (CZASOWYCH, TOWARZYSKICH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH, WARUNKÓW PRACY ETC.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.856

POWOLNOŚĆ, KONWERSJA DŁUGU, CELNOŚĆ, POKÓJ, MASIELNICZKA, PAKA, WYPRAWIACZ, GRUPA ACETYLOWA, NIEDYSKRETNOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, ACHONDRYT, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, IDENTYFIKATOR, IRRADIACJA, UŁAMEK PIĘTROWY, WARZELNICTWO, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ROZWAŻNOŚĆ, TEORIA GIER, WODOROST, CUMMINGS, FALKA COIFLET, STATYKA, DOŁEK OSIOWY, GADACZ, DEKLARACJA, RUMIAN RZYMSKI, WĘGLOWODAN, PRZYCISK, LITRÓWKA, SPRZĘŻNICE, PARENETYKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, METAMORFIZM WSTECZNY, GRUSZA, GORĄCY PIENIĄDZ, ACENA BUCHANANA, LINIA ROZUMU, AKUSTYKA, EUROCENTRYZM, JAPOK, SERYJNY MORDERCA, ATOMISTA, POLICJA OBYCZAJOWA, KWIAT, KOSMOLOGIA, MATNIA, DIEREZA, OBLICZE, POZIOM, USZCZYPLIWOŚĆ, INTEGRACJA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, STRATYFIKACJA, DACH MANSARDOWY, PRZEJEZDNA, GŁOWICA, WIDOWNIA, STOLARKA OTWOROWA, UPRZĄŻ, TEMACIK, INTEGRACJA SPOŁECZNA, GIMBAZA, DEMOBILIZACJA, SYSTEM PREZYDENCKI, PUNKT ZEROWY, SUTASZ, BULDER, TEMPERATURA ROSY, TAMANDUA, GŁAGOLICA, WERSJA STABILNA, RZUT KAMIENIEM, UCZELNIA, BĘCNIĘCIE, PAPILOT, NACZYNIA POŁĄCZONE, STOSUNEK SPOŁECZNY, KOMFORT CIEPLNY, REJON, ZASIŁEK CHOROBOWY, PROTEST, ODLEWNIK, KOHORTA, LĘK, MASŁO, FOWIZM, KOZIOŁ, SZKIELET OSIOWY, OSTEOLOGIA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SAMOROZPAD, POTENCJAŁ DZETA, DRAG, KAFLARZ, WIESZCZBIARNIA, MISA, KWIATEK, MIRA, RACHUNEK CAŁKOWY, SOGDYJSKI, KRÓLICZARNIA, RULETKA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, PEDOSFERA, ANGOBA, WAGA SZALKOWA, UNIWEREK, PALMA KRÓLEWSKA, KOLCZATKA, GOT, SPICIE SIĘ NA UMÓR, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, DELAWIRDYNA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, ZANZA, SZWEDZKI, MEDYCYNA NUKLEARNA, KASTA, WĄŻ, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ROBOTA, ELEKTROMEDYCYNA, SZAMKA, RYSUNKI, ODPŁYW, SINIAK, SERBISTYKA, TŁUSZCZYK, LATAJĄCY DYWAN, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SZLACHTA CHODACZKOWA, EKSTERN, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, BIDET, DEPRECHA, SIATKA, CHAŁTURNIK, ANONEK, TECHNICZNOŚĆ, WSCHÓD, BELKOWANIE, ARMIA ZACIĘŻNA, BURSZTYNIARZ, NORNIK PÓŁNOCNY, DOWÓD POŚREDNI, TUŁACZKA, SYRENOWATE, CHEMIA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, CZŁOWIEK PRACY, LIRA, GEODEZJA OGÓLNA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, OSET NASTROSZONY, MIESIĘCZNICA, PAMIĘĆ BUFOROWA, AGROPROMOCJA, CZARNY MAKAK CZUBATY, PRZYCISK DZWONKA, PRZEMYSŁ NAFTOWY, SZMATA, ŁADOWNIK, MORDOBICIE, LINIA SERCA, KONGREGACJA, PEDOFILSTWO, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, NELSON, REALISTA, MÓZG EMOCJONALNY, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, MOMENT MINSKY'EGO, DRAMAT WOJENNY, HALA, FILEMON BIAŁOSZYI, KŁĄB, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ORIENTACJA, SKLEPIENIE SIECIOWE, KUC MERENS, WŁÓKA, OBRÓT PUBLICZNY, TRANSSEKSUALISTKA, SIATKA, SZKŁO LABORATORYJNE, BUFFETING, ERUPCJA, KABOTYŃSTWO, BECZKA, MEMFIS, RYWALIZACJA, GREKA, DEOKSYCYTYDYNA, ENERGIA, ŚWIĘTÓWKA, PEPTON, BURACTWO, TWIERDZENIE CEVY, BALOWICZ, OKRUSZYNKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, STAŻ, POSKROMICIEL, OKOWITA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SYROP, ZAJĘCZA WARGA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, CHASER, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, PYSK, WINNICA NABOTA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, PAŃSTWO DOBROBYTU, DECYMA, GAUSS, ABSOLUTYZACJA, ŁUG, KROATYSTYKA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, WEDYZM, CZIROKEZKA, KUCZKA, FRYGIJCZYCY, SYSTEM KONSORCYJNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KUJNOŚĆ, DZIDA, ZIOMKOSTWO, ŚLEDZIOPODOBNE, STRÓJ HISZPAŃSKI, SKORPION, PRZESYŁ, FILOZOFIA MATEMATYKI, TUŁÓW, DZWONEK RĘCZNY, KARMA, DYNAMIKA, JĘZYK ALBAŃSKI, KROCHMAL, PATOLOG SĄDOWY, TRYWIALIZM, NAŁOGOWOŚĆ, ZARODNIKOWCE, WIDZOWNIA, KRAJNIK, ROZJAZD, HISTOLOGIA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, WYSIĘK, WYŚWIETLARNIA, MOSTEK SCHERINGA, DACH NAMIOTOWY, TERAPIA GESTALT, JAZGOT, OGON, PRĄD ZMIENNY, PŁAWA SONAROWA, CHONDRA, POKRZYK, JĘZYK ANGIELSKI, BUKAT, OTWARTOŚĆ, JAPONKA, RELA, MŁAK, ORBITOWANIE, DÓŁ ŁOKCIOWY, PREMIA GÓRSKA, NIEZRĘCZNOŚĆ, SZCZEP, FTYZJOLOGIA, PRZEŁĄCZNICA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, ŁAZĘGA, PODZIAŁ, ELEMENT, ANEUPLOIDALNOŚĆ, BIEG BEZPOŚREDNI, ŁUPEK OSADOWY, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, FILEMON BLADY, NIENOWOCZESNOŚĆ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, AMINOKWAS BIAŁKOWY, PODREGION, WIRULENCJA, WYSMUKŁOŚĆ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, WOLNY RODNIK, ŻABKA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, ODPÓR, JĘZYK MANSYJSKI, FANFARZYSTA, ?FAŁSZYWY PROROK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.856 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYWYKANIE, DOSTOSOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA DO NOWYCH WARUNKÓW (CZASOWYCH, TOWARZYSKICH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH, WARUNKÓW PRACY ETC.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYWYKANIE, DOSTOSOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA DO NOWYCH WARUNKÓW (CZASOWYCH, TOWARZYSKICH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH, WARUNKÓW PRACY ETC.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AKLIMATYZACJA przywykanie, dostosowanie się człowieka do nowych warunków (czasowych, towarzyskich, kulturowych, społecznych, warunków pracy etc.) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AKLIMATYZACJA
przywykanie, dostosowanie się człowieka do nowych warunków (czasowych, towarzyskich, kulturowych, społecznych, warunków pracy etc.) (na 13 lit.).

Oprócz PRZYWYKANIE, DOSTOSOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA DO NOWYCH WARUNKÓW (CZASOWYCH, TOWARZYSKICH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH, WARUNKÓW PRACY ETC.) sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PRZYWYKANIE, DOSTOSOWANIE SIĘ CZŁOWIEKA DO NOWYCH WARUNKÓW (CZASOWYCH, TOWARZYSKICH, KULTUROWYCH, SPOŁECZNYCH, WARUNKÓW PRACY ETC.). Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x