TO, ŻE COŚ LEŻY, ZNAJDUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZECIWLEGŁOŚĆ to:

to, że coś leży, znajduje się po przeciwnej stronie czegoś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ LEŻY, ZNAJDUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.715

BAT, NIEPODATNOŚĆ, KUBEŁ, GETTO, MALAKOLOGIA, URANIDOWATE, STÓŁ, ODMIERZANIE, MIĘSOŻERSTWO, MENISK, POKŁAD, ŚMIESZKA, MUZYKA KLASYCZNA, MOTYLEK, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, LATINO, DOPPELGANGER, PORAŻKA, NIEDOSTĘP, MŁAK, MONARCHIA ELEKCYJNA, MORESKA, OCENIACZ, RESTAURATOR, ESPERANTYSTA, PRZEKUPKA, METALMANIA, JANUSZ, BIELICE, ZŁOŻENIE PODZIĘKOWANIA, ROZBIERACZ, NACECHOWANIE, POJAWIENIE SIĘ, NIEJEDNOLITOŚĆ, AMFORA, DRAMAT WOJENNY, WARSTWOWANIE, MUNGO, SPŁATA BALONOWA, ENTUZJASTA, LISZAJ PŁASKI, CHŁODZENIE ABLACYJNE, KASZKA Z MLEKIEM, SYLWETKA, TRYPLA, ARENA, BALZAK, WYRZUT, MIASTO POWIATOWE, CHOROBA PICKA, PAPROĆ DRZEWIASTA, PRZEKŁADANIEC, DWUKOLOROWOŚĆ, GOSPODARKA TOWAROWA, GALICYJSKI, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ŻAŁOBA, EPICYKL, ODMIERZACZ, PAWANA, RUNDA, WOSKOWATOŚĆ, PYTANIE SIĘ, NIDERLANDZKI, ŚWIADEK, TELEBINGO, PARLAMENT, NIEREGULARNOŚĆ, ZDOBINA, SIŁACZ, PODSZYWACZ, SPLENDID ISOLATION, LABIRYNT, PŁAWA SONAROWA, MONTOWNIA, NIEZDOLNOŚĆ, GRZECH CIĘŻKI, KOCIEŁ, CHRUPKOŚĆ, OŚ OPTYCZNA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, LITEWSZCZYZNA, FORMACJA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SKŁADNICA, SUBSKRYBENTKA, GRUNT, WSTRZYMANIE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, TERAPIA STRUKTURALNA, OKSZA, SMRÓD, PYCHOTKA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, LANTANOWIEC, KWAS TŁUSZCZOWY, ZAJOB, WSTĘP, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, DZIELNICA, PŁYTA KORKOWA, MANIERYZM, ILLOKUCJA, HAFTARNIA, DÉJA VU, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, POSZUKIWACZ, KLAN, DZIAŁ, CHONDRYTY, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, KARTRIDŻ, JEZIORO DRUMLINOWE, MĘTY SPOŁECZNE, SUBLITORAL, GODZINA PRAWDY, WYGRZMOCENIE SIĘ, ROK KOŚCIELNY, MANIFESTACJA, PRINCESSA, ODJAZD, ARGENTYNOZAUR, BAŁKAŃSKOŚĆ, NIEPRZYZWYCZAJENIE, MURSZ, KLASA, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, PRĄD ZWARCIOWY, SPINKA, ARTEFAKT, PRACOWNIA, NIECHLUBNOŚĆ, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, ILUZJA, DECENTRALIZACJA, PIASKOWIEC KWARCOWY, STRONA, WAŁKOŃ, KANALIK NERKOWY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, NASKALNIK, BOMBA, DZISIEJSZOŚĆ, KNAJPA, CYGANOLOGIA, ROŚLINA OKRYWOWA, UMOWA KONTRAKTACJI, TELEGRAF OPTYCZNY, ŁOPATKA, NIEUWAŻNOŚĆ, SZAPOKLAK, ŻYWIEC, SKANDYNAWSKOŚĆ, ZIELONE PŁUCA, KARNIAK, ZABAWOWICZ, GŁĘBOKOŚĆ, OBWÓD REZONANSOWY, CIĄGOTY, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, BIOMETEOROLOGIA, SZEKSPIR, PATENA, BEHAWIORYZM, DYFUZOR, KWAŚNICA, ALEURON, ODLEWARNIA, SYLWETKA, ZOOFAGIA, OTCHŁAŃ, TOR, KOŃ TROJAŃSKI, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, CHEMIA NIEORGANICZNA, OGROMNIASTOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ŚCINACZ, LEKARZ DOMOWY, ROSYJSKOŚĆ, GENETYKA EKOLOGICZNA, JESIOTR, LEGENDA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, PROTETYKA, SĘKACZ, TURANIZM, DRABKA, PRZEPLOTNIA, ZNAK, ŁABA, POMNIK, DRAMAT OBYCZAJOWY, KOSZT ALTERNATYWNY, PODKOWA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, WAGON, BRUTALIZM, MOKROŚĆ, BAJER, REFLEKTOR, PIĘĆSETKA, KASZUBSKOŚĆ, ZAKOPCENIE, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, KUSICIEL, SKŁAD, POLITYKA ZDROWOTNA, UMOWA O DZIEŁO, PRZYLEPNOŚĆ, SATYSFAKCJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, GATUNEK INWAZYJNY, LENIWIEC BRUNATNY, WEKSLARZ, WÓDKA GATUNKOWA, BADANIE PRZESIEWOWE, KUJNOŚĆ, LABIRYNT, SEMITYSTA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, NIESKRĘPOWANIE, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, EKSPERT, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, MAŁPI GAJ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, CHARTER, BARCZATKA GŁOGÓWKA, PROLEK, GRACKA, KARAKUŁ, BUJAK, UCHWYT ZACISKOWY, DZIEŃ, ŚCIĘGNO ACHILLESA, WYSZCZEGÓLNIENIE, ROMANISTYKA, ZATRATA, POMPA TŁOKOWA, FALA DŹWIĘKOWA, KRAJE, BUTELKA ZAPALAJĄCA, SPUSZCZANIE, RADIO TRANZYSTOROWE, MAPA SZTABOWA, UŁAMEK PIĘTROWY, GAP, BARWNOŚĆ, KOSIARKA ROTACYJNA, PLUGAWOŚĆ, NOŚNIK, PODBICIE, FANDANGO, MUSICAL, LICZNOŚĆ, CZASOUMILACZ, MODEL REDUKCYJNY, STYLISTYKA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, KRUSZYNA, JAMA OTRZEWNA, FAKT NAUKOWY, PACHISI, RUSZT, SZPIGAT, SPŁYW, PRZEDMIOT, GŁĘBINA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, DRZWI PRZESUWNE, SĄD OSTATECZNY, DZIELNIK, OMLET, PRZYDAŚ, BUTWA, ZARYSOWANIE, DOBRE SŁOWO, PINGWIN BIAŁOOKI, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, UCHWYT, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŻYWOTOPISARZ, KOSZATNICZKA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, REAKCJA NIEODWRACALNA, SZYKANA, PLAŻÓWKA, DYPTYCH, TANATOPSYCHOLOGIA, SYMBOL, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, HISPANO, ?KOALICYJKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.715 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ LEŻY, ZNAJDUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ LEŻY, ZNAJDUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZECIWLEGŁOŚĆ to, że coś leży, znajduje się po przeciwnej stronie czegoś (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZECIWLEGŁOŚĆ
to, że coś leży, znajduje się po przeciwnej stronie czegoś (na 14 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ LEŻY, ZNAJDUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE CZEGOŚ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - TO, ŻE COŚ LEŻY, ZNAJDUJE SIĘ PO PRZECIWNEJ STRONIE CZEGOŚ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x