DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ONOMASTYKA to:

dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónoma, oznaczającego imię) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.403

SZLAGIER, PIONEK, NÓWKA NIEŚMIGANKA, MIRAŻ, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, SIZAL, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PROTETYKA, POLIPTYK, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, LĘG, LODOWIEC, ZATKANIE DZIURY, BIERNY ZAWODOWO, ALPAGA, KUPIEC, HIPOTERAPEUTA, MEDYCYNA PALIATYWNA, BONGOSY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, KOMISJA, WYPADEK, INIA, LIKTOR, DOMENA PUBLICZNA, WĘZEŁ, FOREMKA, KAPITULANT, ŻABA KATOLICKA, STAROBIAŁORUSKI, DEKLARACJA, PŁYTKA NAZĘBNA, CZERWONY NADOLBRZYM, SZCZELINA LODOWCOWA, ZAĆMIENIE, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, KONWENT, ALI, MAPNIK CAGLE'A, SALAMI, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, OSTATNIA POSŁUGA, PEŁNIA, POKŁAD, OPĘTANIE, ZBIORÓWKA, PATRON, DIETA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, OKRĘŻNOŚĆ, WYBLINKA, SCHADOW, AFTERPARTY, KICHLARZ, OTWARTOŚĆ, KAMPANIA, CHART, AWANS LODOWCA, PRZEDNÓWEK, HYBRYDYCZNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, OŚRODEK, ULOTNOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, KANCONETA, LOTNICTWO, JAWNOGRZESZNIK, WYKŁADZINA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, WZROST GOSPODARCZY, POKÓJ, BRAMKA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, UŻĄDLENIE, LENIUSZEK, BIAŁE WINO, GADZIO, PARZYSTOŚĆ, SOCZEWKA, WYKRZYKNIK, DYZUNITA, HALLOTRON, WŁAŚCIWOŚĆ, POJAZD KOLEJOWY, ROMANS, RETROGRADACJA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ZDZIADZIENIE, TWARDA SPACJA, ATOMOWOŚĆ, WIDZENIE OBWODOWE, ŚLONSKI, LABORKA, MISIEK, PERSPEKTYWA, JEŻOWIEC, KOFFLER, INWENTARZ ŻYWY, BĄBELEK, FIGHTER, MECHANIZM JEZDNY, RUCHOMOŚĆ, MUSZKIETER, PROZODIA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, PIORUN KULISTY, NOSACZ, OWOLOGIA, GALIARDA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, KOMUNIZM, UMOWA CYWILNOPRAWNA, BUFFETING, MONSTRUM, KARETKA REANIMACYJNA, AFEKTYWNOŚĆ, FILIŻANKA, PINGWINARIUM, REGULARYZACJA TICHONOWA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, PRZYSPOSOBIONY, FILOLOGIA NIEMIECKA, WAPIENNICTWO, STRES, STROFA ALCEJSKA, RZEMIOSŁO, PREZYDENCJALIZM, OŚWIETLENIOWIEC, BEZGŁOWOŚĆ, HAJS, AWANTUROWANIE SIĘ, KAMIEŃ BUDOWLANY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, TECHNIKA OPERACYJNA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BRZYDULA, MOKASYNY, AUTOGIEŁDA, HERODY, ENDOMIKORYZA, KONTROLING, STYLISTKA, CZELADKA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, MULTIPLEKS, CZERPAK, ATONALNOŚĆ, ATAK, PATRONAT, KUC AUSTRALIJSKI, CIĄGNIK SIODŁOWY, PUBLIKA, NIESKUTECZNOŚĆ, REASORTACJA GENOWA, USTNOŚĆ, DINUKLEOTYD, STRAŻ, KIESZONKA, REGENERATOR, SILNIK ZAMKNIĘTY, RUCH PIESZY, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, DEOKSYCYTYDYNA, GATUNEK CELOWY, ZACHLANIE SIĘ, PRZEDMIOT, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, WĘGIERSKI, TEMAT, LARWA, WATAHA, SYDEROFIR, SZKOŁA, LISTNIENIE, BROŃ TERMOJĄDROWA, ŁĄCZNIK, IMADEŁKO, ŚREDNIA KWADRATOWA, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, PROBLEM DECYZYJNY, MLON, ROZTERKA, GLIKOGENOZA, POBRZMIENIE, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, ŁĄCZNOŚĆ, JUBILEUSZ, ENERGIA GEOTERMALNA, JĘZYK ETIOSEMICKI, TELEKOPIA, JEŻYNA, ELEKTROSTATYKA, SZKOCKI, FONDUE SEROWE, BÓJ SPOTKANIOWY, PERTYT, KUŚNIERCZYK, WAPIENNIK, DYSK KOMPAKTOWY, KOŁO MAŁE, BOROWIEC OLBRZYMI, SZKLENICA, OGNISKO, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, GLINA ZWAŁOWA, MECZ MISTRZOWSKI, GILOSZ, PROZODIA, GRUPA WSPARCIA, GEKON PAZURZASTY, RYNEK PODSTAWOWY, MLECZARZ, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, KOŃ LUZYTAŃSKI, PRZYCISK, ŻEGLARZ, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, GOMÓŁKA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ZALESZCZOTKI, EKONOMIA POLITYCZNA, DUPOLIZ, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, HOBBYSTA, ŚNIEG, PASTISZ, KOPIOWANIE, GROOMING, RYGORYSTKA, NAGRZEW, BEETHOVEN, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, FUNDUSZ PŁAC, FILAKTERIE, TANGO ARGENTYŃSKIE, SPORT ZIMOWY, TEMPERATURA ROSY, SOCZEWKA SCHODKOWA, DIATERMIA, SOBACZE ŻYCIE, ZMARŁY, LISOWCZYK, PORZĄDEK LINIOWY, RÓŻOWA LANDRYNKA, KOMEDIA NISKA, NATRĘT, JASTRZĘBIE OKO, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ŚRYŻ, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, CETOLOGIA, BAŁYK, NIESZCZEROŚĆ, NADMIERNA SENNOŚĆ, RUCH PRECESYJNY, JĄDRO ŚLIMAKOWE, ZIELONE, PROGRESJA, DYNAMIKA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, POLIP, BOGNA, FORTE, SĄŻNISTOŚĆ, MAJSTERSTWO, OGNIWO ZASADOWE, BARBRA, NAGRODA, TUTORIAL, KOMFORT CIEPLNY, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, WALKA, NIEUNIKNIONOŚĆ, PAWICOWATE, AFEKT PATOLOGICZNY, ZDJĘCIE STYKOWE, ZRZĄDZENIE, COOL JAZZ, SPIRALA ARCHIMEDESA, TWARDE LĄDOWANIE, WSPÓŁCZYNNIK MOCY, KORBA, PRZYJEZDNA, CHAM, NALEGANIE, OSKARŻENIE, ZGROMADZENIE ZAKONNE, DETERMINIZM, MIESZKANIÓWKA, SKARANIE BOSKIE, ATRYBUCJA, UMOWA O DZIEŁO, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, GRZYBEK HERBACIANY, TANATOLOGIA, MŁYNOWNIA, ZNAMIENITOŚĆ, ?BIONIKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.403 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ONOMASTYKA dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónoma, oznaczającego imię) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ONOMASTYKA
dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónoma, oznaczającego imię) (na 10 lit.).

Oprócz DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM NAZW WŁASNYCH (ZWANYCH TEŻ ONIMAMI), CZYLI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO KONKRETNYCH PRZEDMIOTÓW, A NIE ICH KLASY (POR. GR. ÓNOMA, OZNACZAJĄCEGO IMIĘ). Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast