CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z JAKICHŚ JEDNOSTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)ZBIÓR to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUPA

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)GRUPA to:

jednostka klasyfikacyjna, kategoria (na 5 lit.)GRUPA to:

grupa ludzi, zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią, jakąś relacją (na 5 lit.)GRUPA to:

pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)GRUPA to:

w geologii: największa jednostka podziału utworów geologicznych (na 5 lit.)GRUPA to:

w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)GRUPA to:

w wojskowości: oddziały lub związki taktyczne połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania danego zadania (na 5 lit.)GRUPA to:

w plastyce: rodzaj tradycyjnej klasycznej kompozycji rzeźbiarskiej, czasem malarskiej (na 5 lit.)GRUPA to:

w biologii: kategoria pomocnicza w systematyce organizmów, niższa od gromady, a wyższa od rzędu (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z JAKICHŚ JEDNOSTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.206

DOKUMENTACJA BUDOWY, FALA WZROSTOWA, URZĄDZENIE RADIOWE, PRINCESKA, REFREN, BOROWODOREK, BEZBRZEŻE, MYJNIA SAMOCHODOWA, KREDKA OŁÓWKOWA, TELETECHNIKA, AKOMODACJA, WIHAJSTER, ANGELOLOGIA, BĘBEN WIELKI, NORWESKI, TANGO ARGENTYŃSKIE, DOCZESNA, TARAS WIDOKOWY, DEOKSYGUANOZYNA, POMYŁKA, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, GRUBIANIN, BIAŁY WIERSZ, PISTACJA TERPENTYNOWA, ZAĆMIENIE, PUNKT KOPULACYJNY, LEJ, FILAKTERIE, POWAGA, PERMAKULTURA, TEMPERATURA CURIE, ZŁOŻENIE UKŁONU, PRZENIKLIWOŚĆ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, IMMUNOLOGIA, TSA, RÓG, APPELLATIVUM, DYDAKTYKA OGÓLNA, KREOLKA, WIOSNA, TURANIE, UŚMIECH, WSPÓŁUCZENNICA, ROSYJSKI, WŁAZ, ISTOTA SZARA, KOMPOZYCJA, SĄD GRODZKI, KASYNO, CUKRÓWKA, UJŚCIE, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, WASZA WYSOKOŚĆ, NEPALI, SKLERODERMIA UKŁADOWA, WYSYP, PRZEZNACZENIE, GRA, PRUSY, OKOLICA SZLACHECKA, KALORMEN, STAROEGIPSKI, ZDZIADZIENIE, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, MIKROFON KWASOWY, PODKŁAD, PRZEPOCZWARZENIE, KOŁO HERMENEUTYCZNE, UNDERGROUND, KOLUMNA MARYJNA, KABOTYŃSTWO, BIEGUN POTYLICZNY, JODEŁKA, PEPTON, SŁONICA, GUZ KULSZOWY, KROWA, GRZYBY ANAMORFICZNE, CHOROBA GAMSTORP, KOMISJA SELEKCYJNA, OTWARCIE DUSZY, PARABOLICZNOŚĆ, WPŁYWOWOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ASTRACHAN, LOGIKA NIEFREGOWSKA, METYLEN, PROMINENT, MONTOWNIA, ARTYSTKA, WOREK, CHOROBA BUSCHKEGO, KRÓLIK, TEORIA KATASTROF, OSŁONKA, DIZAJNER, POGROBOWISKO, SILNIK GAŹNIKOWY, SZEW, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PODTYP, TEOLOGIA MORALNA, BĘBEN TAKTOWY, WŁAŚCIWOŚĆ, TELEWIZORNIA, CHEERLEADERKA, KLASTER, WIECZÓR, GALICJA, ZIARNOJAD, PRZYBYTEK, MODERNIZM, KACZUSZKA, WILCZAR, RZUT BERETEM, ŚWIETLIKI, POWIEŚCIOPISARZ, MINERALOGIA, LÓD WŁÓKNISTY, MIASTECZKO ROWEROWE, CHŁOPCZYCA, IMPOSTOR, PRZEŚLIZG, ZATYCZKA DO USZU, DNA MOCZANOWA, PRZESYP, STARY WYGA, MECHANIKA GÓROTWORU, PAPIER BEZDRZEWNY, PARNIK, WNIEBOWZIĘTA, CYTAT, OUROBOROS, OBSERWACJA, LIKWIDACJA, SZCZUDLARZ, PASKÓWKI, DZIEWIĘTNASTKA, PĘTLA HENLEGO, OUTSIDER, BRACTWO KURKOWE, BŁYSKOTKA, HISTOLOGIA, EKSPATRIANTKA, OPIEKUN, POCHŁANIACZ, INTERROGACJA, PŁYN SUROWICZY, KINEZYTERAPEUTA, CYTOARCHITEKTONIKA, TRZYDZIESTKA, OKRES PRZEDRZYMSKI, KONTYNGENT CELNY, BIOGRUPA, BALZAK, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, WIEDZA O KULTURZE, LIŚĆ ŁODYGOWY, KANTYLENA, CYNODONTY, ZAĆMA POURAZOWA, CHEMIKALIA, NERW CZASZKOWY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, REPETYCYJNOŚĆ, GANGLIOZYDOZA GM2, STRZELEC, RZEZAK, ZGODA, DESKA ŚNIEŻNA, SZYSZKA, MUTACJA DYNAMICZNA, CIĄGUTEK, MECENASKA, ZARYCIE NOSEM, SEMANTYKA LEKSYKALNA, CZYSTKA, CYBERPANK, PŁETWA, CUDOTWÓRCZYNI, CUKRZYCA, WEKTOR WAHADŁOWY, MASZYNA CIEPLNA, CHAŁTURNICTWO, PERIODYK, UDAR, MIRAŻ, OTWÓR WYLOTOWY, TRZEPACZ, MEDIUM, SALA PLENARNA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ANATOMIA ROZWOJOWA, SZTUKA KONCEPTUALNA, OSIOŁ, NIESTAŁOŚĆ, VIANI, ZMARTWIENIE, KOTLARNIA, BURACTWO, MACEDONIA, SPIĘTRZENIE, SYNDROM, ZIELONE PŁUCA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, BŁYSTKA OBROTOWA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, BEGINKI, MAGICZNOŚĆ, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, INLET, TRACKLISTA, ALUMINOGRAFIA, KIERZYNKA, ATAK, TUBKA, HIPERTENSJOLOGIA, TRANSPOZYCJA, IMIENINY, SZKOŁA PODSTAWOWA, GRZEBUŁA, POGROBOWIEC, LIRA, PROTESTANTYZM, CINEREA, BAMBUS, PREPPERS, NAZWA SYSTEMATYCZNA, WYSPA PŁYWOWA, POMPA WYPOROWA, ANATOMIA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, POJAZD ZABYTKOWY, EKOLOGIA, USTROJOWOŚĆ, STANCA, ARCHEOLOGIA, PIEC INDUKCYJNY, KOZIOROŻEC, STACJA TRANSFORMATOROWA, IKROWIEC, KORSYKAŃSKI, DAŃ, PROFESOREK, PAS PLANETOID, KINDERBAL, FILAKTERIA, IMPUTOWANIE, STARORAKI, ANONEK, NITROAMINA, KARBIDKA, PRASA, WÓDKA, PISEMNOŚĆ, TAMBURYN, ŚWIERZBOWCE, PALATOGRAM, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, HARLEKIN, REGRESJA PROBITOWA, GRZYB ATOMOWY, BYDLĘCTWO, SZCZEGÓLNOŚĆ, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, FUNDUSZ SOŁECKI, ZAMYKANIE USZU, SŁAWIANKA, SYNTETYK, OTWÓR STRZAŁOWY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, PSYCHOHIGIENA, POWTÓRZENIE, CZWÓRBÓJ, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KARLIK KUHLA, MIESIĘCZNICA, KURIER TATRZAŃSKI, CANON, PARTNER, SZAKAL, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, FURUNKULOZA, STÓWKA, WALKA, UPUST, JEDZENIE, TEŚCIK, AGNOZJA CZUCIOWA, MAMIDŁO, ELIMINACJE, BIJATYKA, ZUPA Z GWOŹDZIA, FOTOGRAFISTA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, PRZEŚMIECHY, ?WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.206 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z JAKICHŚ JEDNOSTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z JAKICHŚ JEDNOSTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)
ZBIÓR całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA
całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.).
ZBIÓR
całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z JAKICHŚ JEDNOSTEK sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z JAKICHŚ JEDNOSTEK. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x