NACZYNIE LITURGICZNE, W KTÓRYM PRZECHOWUJE SIĘ KONSEKROWANE KOMUNIKANTY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYBORIUM to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 8 lit.)PUSZKA to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYBORIUM

CYBORIUM to:

w starożytności naczynie do przechowywania żywności (na 8 lit.)CYBORIUM to:

naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 8 lit.)CYBORIUM to:

dawna nazwa tabernakulum, specjalnej, bogato zdobionej szafki do przechowywania Najświętszego Sakramentu w kościołach katolickich (na 8 lit.)CYBORIUM to:

ażurowa obudowa ołtarza w kościele chrześcijańskim, składająca się zazwyczaj z czterech kolumn podtrzymujących baldachim w formie kopuły, ostrosłupa lub innej bardziej złożonej (na 8 lit.)CYBORIUM to:

tyle, ile mieści się w cyborium - specjalnej puszce do przechowywania konsekrowanych komunikantów (na 8 lit.)CYBORIUM to:

starożytne naczynie z owocu lilii wodnej do picia lub przechowywania żywności (na 8 lit.)CYBORIUM to:

obudowa ołtarza w formie baldachimu; symbol grobu Chrystusa (na 8 lit.)CYBORIUM to:

ozdobna puszka na komunikanty (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE LITURGICZNE, W KTÓRYM PRZECHOWUJE SIĘ KONSEKROWANE KOMUNIKANTY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.101

TRÓJKA, GARNEK, NASKALNIK, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ZDERZAK, UPADEK, ANION HYDROKSYLOWY, MINUTA, DOBYTEK, ADRES, PODSKÓRNIA, ŁATA, CNOTA, GEOGRAFIA ROŚLIN, DŻUNGLA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, OKRASA, ANATOMIA KLINICZNA, DRUGI OFICER, POCZUCIE, PIERWORYS MAPY, BYSTRZE, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ANGLOSAS, PANCERNIK WŁOCHATY, PROTETYKA, KOMITET, PROTROMBINA, SEKCJA, WŚCIK DUPY, EMALIA, MATOWOŚĆ, DUPOLIZ, MISTRZU, URBANIZACJA, JOGURT, PRZYTULIA, POŻAREK, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, WYPUSTEK, GREKA, JĘZYK EZOPOWY, BALDACH ZŁOŻONY, ODBIJANIE SIĘ, SKALENOEDR, BAGPIPE, AUTOSZCZEPIONKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, BUTLA, PLEBEJUSZ, TRENT, OSŁONICA, SEKRETARZ, MIECH, HETEROSFERA, MALUCZKOŚĆ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, PROSTAK, JAZ RUCHOMY, FREAK, BŁONKA, SILNIK KWADRATOWY, FAJCZARNIA, NATRYSK, OKULISTYKA, NOCEK ORZĘSIONY, WYCIĄGARKA, CHÓR, EUTEKTYK, GENOMIKA STRUKTURALNA, ZESPÓŁ CAPLANA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, FILAKTERIE, PLAC MANEWROWY, MOŹDZIERZ, PAZUR, LORA, JĘZYK OBCY, RYNEK PIERWOTNY, RYSUNKI, MIOPIA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, ZNACZNIK, WĄTEK, DAMA, SILNIK GAŹNIKOWY, TEŚCIK, SZCZUR WĘDROWNY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, BRZOZA, KANDYZ, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PRAWO FIZYKI, PARAGENEZA, KUSZYK, EWOLUCJONIZM, KÓŁKO, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, MOŹDZIERZ, OBUCH, SZLAK ŻEGLUGOWY, PAMIĘĆ BUFOROWA, FENETYKA, HIPERESTEZJA, PRZESUWNIK, KAMERALNOŚĆ, ŁADOWACZ, SIEDEMNASTKA, SPAD, ROMANTYZM, AGROPROMOCJA, FILOLOGIA CHORWACKA, KALECKI, WAMPIR, PRZEKŁADNIA CIERNA, KĄT, WOŁOCH, MIJANY, KANKA, WELUR, ZMARŹLAK, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, GULASZ, BIAŁY TRĄD, LABORATORIUM GALENOWE, MARKIZA, PUSTY LOS, LEŃ, GOŁĄBECZEK, SIEROCTWO SPOŁECZNE, POWIEŚĆ Z TEZĄ, PETREL, SKÓRNICTWO, FORMA ODLEWNICZA, JAZDA, SŁUGA BOŻY, KĄPIEL LECZNICZA, BĘCNIĘCIE, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, KOŚĆ NIEZGODY, ALGEBRA, STOJAK, SARABANDA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, AGREGAT, KĄPIEL, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SIŁACZ, POLAROGRAFIA, ZBIORKOM, ŹDZIEBLARZE, NOTARIAT, UŻĄDLENIE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, OSTATECZNOŚĆ, WRÓG, BUCZYNA NIŻOWA, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, HIPOMANIA, KRAWIECZYZNA, ŚWINKA MORSKA, KOŃ LUZYTAŃSKI, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, MANDARYŃSKI, ŻONA LOTA, BEHAWIORYZM, CZUŁEK, PALMA KRÓLEWSKA, RELIGIA, GASTROLOG, TRZMIEL PARKOWY, TERAPENA KAROLIŃSKA, LIRYKA CHÓRALNA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, MELISA, KAPRALSTWO, BIOSFERA, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, TAJNIAK, CHEMIA ANALITYCZNA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KOŚCIÓŁ UNICKI, CHROMANIE PRZESTANKOWE, RAK PRĘGOWATY, RADIOTA, BOHATER, RETORTA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, SŁUPEK, GROSZKI, REAKCJA ORIENTACYJNA, TOLERANCJA WYMIARU, METAL CIĘŻKI, OFIARODAWCZYNI, ZAPASY, SHOUJOAI, KIERZONKA, PERON, ASTROGRAFIA, WARTOWNIA, POPRZEDNICA, POLEROWACZ, NERWIAK OSŁONKOWY, KLEKOTKA, ARCHOZAUROMORFY, SYN MARNOTRAWNY, OFICJEL, CZERPAK, USZKO, MONTOWNIA, SZKARŁUPNIE, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, TOTEM, SZTOLNIA WODNA, WPUST, HIPERMETROPIA, ZAPRZĘG, TARTAN, OSTINATO, PULSACJA, CZWARTACZKA, MOTYLEK, CENTRUM, METRUM, DWUSTRONNOŚĆ, KARKAS, PODSZYWACZ, STRAŻ POŻARNA, KAFLARZ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, OBSUWA, REFERENDUM GMINNE, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, STRUKTURALISTKA, LATANINA, RUSEK, HEBRAJSKI, BIZNESWOMAN, SYLWESTER, SKNERSTWO, DZBANEK, BON VIVANT, HARROD, HEPTAPTYK, SUWEREN, ALTERNATYWA, OBIEG PIENIĄDZA, POSTRZEGALNOŚĆ, LUSTRO TEKTONICZNE, FAKTOLOGIA, ŚWIĘTOKUPCA, STARY LIS, UTRAKWIZM, DŁAWIDUDA, MYSZ ZAROŚLOWA, WYRZUTNIA, OBÓZ KONDYCYJNY, NIEUDOLNOŚĆ, ADHEZJA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, CIĄŻA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ZMARZLAK, OGNIWO SŁONECZNE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, BANIA, KANCEROGEN, SENTYMENT, PANNICA, HELIOCENTRYZM, STARA MALEŃKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, BLACKJACK, ŚWIATOWOŚĆ, SZTUCZNY SATELITA, DROGI MOCZOWE, WYPŁYW, NIESTACJONARNOŚĆ, FANFARZYSTA, ZRAZ, PAŃSTWO, WAZKA, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ŁADOWNIA PUBLICZNA, KARAKOL, ZMIĘKCZANIE SIĘ, ADAPTACJA SPOŁECZNA, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, SOLARIUM, BOŚNIA, ?SZEPT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE LITURGICZNE, W KTÓRYM PRZECHOWUJE SIĘ KONSEKROWANE KOMUNIKANTY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE LITURGICZNE, W KTÓRYM PRZECHOWUJE SIĘ KONSEKROWANE KOMUNIKANTY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYBORIUM naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 8 lit.)
PUSZKA naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYBORIUM
naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 8 lit.).
PUSZKA
naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się konsekrowane komunikanty (na 6 lit.).

Oprócz NACZYNIE LITURGICZNE, W KTÓRYM PRZECHOWUJE SIĘ KONSEKROWANE KOMUNIKANTY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - NACZYNIE LITURGICZNE, W KTÓRYM PRZECHOWUJE SIĘ KONSEKROWANE KOMUNIKANTY. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x