KAMIEŃ NA OKOŁO OBROŚNIĘTY ZBOŻEM, KTÓRE ŚCINA SIĘ DOPIERO PO ZŻĘCIU CAŁEGO ZBOŻA NA POLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBLEGA to:

kamień na około obrośnięty zbożem, które ścina się dopiero po zżęciu całego zboża na polu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAMIEŃ NA OKOŁO OBROŚNIĘTY ZBOŻEM, KTÓRE ŚCINA SIĘ DOPIERO PO ZŻĘCIU CAŁEGO ZBOŻA NA POLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.544

WYRZEKANIE, PĘCHERZ, PŁYTKI TALERZ, DZIAŁ PERSONALNY, FETYSZYZM TOWAROWY, BINARNOŚĆ, FLASZKA, GOŁĘBICA, AKINEZJA, BIAŁA SZKOŁA, DOBRO PUBLICZNE, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, UTLENIANIE, KOLARKI, WINNICKI, KONNICA, STOPNIOWALNOŚĆ, BHP, ANARCHISTKA, IZOENZYM, KARAKOL, ZNAJOMY, ZIARNOJAD, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, PRZESZŁOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, PROGRESJA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, NIEZADOWOLENIE, WODA PO KISIELU, SYNDROM WILKOŁAKA, KONTAKT, KROK NAPRZÓD, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, DEKOMPENSACJA, WETERYNARZ, KONSERWIARNIA, LEP, NIESTRAWNOŚĆ, CHŁOPEK-ROZTROPEK, POTIOMKIN, KUMULACJA, OBŁOK OORTA, DZIENNIK, ALDROWANDA, NEGATYWIZM, KRZYŻMO, OŚCIEŻNICA, CHOROBA KENNEDY'EGO, DRAGANT, ALFABET HERALDYCZNY, NADSCENIE, OPIEKUN FAKTYCZNY, BETONOWE BUTY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, BABIZM, OLEJ ARACHIDOWY, KOMEDIA DELL'ARTE, KREWETKA ELEGANCKA, ODSZCZEPIENIEC, NASKÓREK, AEROLOGIA, DZWONY RUROWE, KRĄŻEK PRZESUWNY, BITELS, GOŁĘBIĄTKO, GODZINA ŚWIETLNA, ENCYKLOPEDYSTA, PASKÓWKI, IMMUNOONKOLOGIA, TRINAKSODON, JIVE, SPIRALA ARCHIMEDESA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, TELEGRAF OPTYCZNY, PILŚŃ NERWOWA, KŁUSAK ORŁOWSKI, JURA BIAŁA, FILOLOGIA, REAKCJA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, TOROS, OFIARA, TRUP, MANIPULATOR, WALC WIEDEŃSKI, LARWA, POLE MAGNETYCZNE, KARTOGRAFIA, METODOLOGIA NAUK, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, KAMEA, FONETYKA, GOLARZ, GZY, ŚWIATŁO CZERWONE, ODKRYTY ATAK, TANIEC WSPÓŁCZESNY, IKOS, RODNIK, TOSKAŃSKI, IRYZACJA, FUNKCJA NAZWOWA, AFERA, NYLON, CZYNELE, SZYP, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KROPLÓWKA, STARA MALUTKA, ABNEGATKA, LASECZKA, JANOWIEC, PSYLOFIT, ZIMNA KATODA, RESTAURATOR, PODUSZKA KURTYNOWA, SKUTOZAUR, JOGIZM, KAMIKAZE, MUS, PŁYTA, VIP, EUFONIA, POSUNIĘCIE, RZEMIEŚLNICZEK, ROŻEN, KSIĘGOWA, BUSINESSMAN, GLEBA, REWIZJONIZM, ASYMPTOTA, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, MILOWY KROK, ODCINEK, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ODBÓJ, SŁUP, OAZA SPOKOJU, CIAŁO OBCE, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, ZBOŻE, SKAŁKA, ELASTYCZNOŚĆ, ACYDURIA MEWALONIANOWA, KOMPLEKS GLEBOWY, ZAWÓD, KARBIDKA, WIRTUOZ, OBRZYD, GRUCZOŁ MLECZNY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PODWÓJNA HELISA, LANCRET, UNIK, PODMIOT ZBIOROWY, CHÓD, ŁUPEK, PIERŚCIENICA JABŁONIOWA, DIALER, PRÓBA, DWUCUKIER, DZIAŁO ELEKTRONOWE, PACHISI, TUŁACZ, UŻĄDLENIE, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ULOTNOŚĆ, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, KANIKUŁA, KRATKA, LAWONICHA, KURONIÓWKA, ASTRONOMETRIA, FAGOT, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KONWOKACJA, EMITOFAGIA, ERGASTULUM, WALENTYNKA, KLASTER DYSKOWY, ETIOLOGIA, ŁAN, GOSPODARKA PLANOWA, ZRAZÓWKA, POLE SIŁOWE, FIVE O'CLOCK, GWAŁTOWNOŚĆ, ADRES KORESPONDENCYJNY, DEPRESJA, ANTYNOMIA, BELKOWANIE, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, BUJAK, BYSTROŚĆ, NEOFITA, KUCHENKA MIKROFALOWA, ABDERA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, OBWÓD REZONANSOWY, GRAFFITI, PROTEZOWNIA, METEORYZM, JUWENALIA, ROŚLINY NASIENNE, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KOD BINARNY, LIST POLECONY, BIZNES WOMAN, SYMBOL, GARBNIK, GORZELNIA ROLNICZA, PARKINGOWY, ROLADA, KROWIEŃCZAK, KRAJE KOMUNISTYCZNE, URANIDOWATE, GEOMETRIA RZUTOWA, OBRZĘKI, APIKOMPLEKS, PIECZONKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, OSTRONÓG, ŁODRANIT, DŹWIGARKA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, LATAWICA, PUNKT WITALNY, KORDON, KOTLARNIA, OLEJEK ABSOLUTNY, ZGROMADZENIE CZYNNE, MORS, WIELENOWATE, CIAŁKO ZIELENI, ANALIZA WYPUKŁA, NASOSZNIK TRZĘŚ, WYWALENIE SIĘ, LOS, MIRIM, HAITAŃSKI, OBRZYD, FELINOLOGIA, WYROK, DŻIHAD, LITERATURA POPULARNA, MATA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ZBOŻOWIEC, BUDOWNICTWO WODNE, ODRUCH RZEPKOWY, KONSYGNATARIUSZ, WZW E, RYWALIZACYJNOŚĆ, EFEKT SORETA, PERILLA ZWYCZAJNA, POKAL, MIĘTA KĘDZIERZAWA, PRĄTNIKOWCE, DZIDZIA PIERNIK, KOSMOLOGIA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KROK SKRZYŻNY, WYKRYWACZ METALU, SIEDZISKO, SIEĆ, CHARTER, LÓD DENNY, ALFABET MUZYCZNY, KUJNOŚĆ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, NARÓD, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, LOG, PARAROTACYZM, AMON, SZYK TOROWY, HAK, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, KWARTA, CZARNA REAKCJA, DRUŻYNA SPORTOWA, FILAKTERIE, UNIŻONOŚĆ, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, SPRZEDAŻ, CEP, KARAFINKA, PIONEER, DOBA, SŁUCH ABSOLUTNY, TYTANOFON, JĘZYK WEHIKULARNY, ANARCHIZM, STROIK, MIESZKALNOŚĆ, TARCIE, ?KONSONANS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.544 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAMIEŃ NA OKOŁO OBROŚNIĘTY ZBOŻEM, KTÓRE ŚCINA SIĘ DOPIERO PO ZŻĘCIU CAŁEGO ZBOŻA NA POLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAMIEŃ NA OKOŁO OBROŚNIĘTY ZBOŻEM, KTÓRE ŚCINA SIĘ DOPIERO PO ZŻĘCIU CAŁEGO ZBOŻA NA POLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBLEGA kamień na około obrośnięty zbożem, które ścina się dopiero po zżęciu całego zboża na polu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBLEGA
kamień na około obrośnięty zbożem, które ścina się dopiero po zżęciu całego zboża na polu (na 6 lit.).

Oprócz KAMIEŃ NA OKOŁO OBROŚNIĘTY ZBOŻEM, KTÓRE ŚCINA SIĘ DOPIERO PO ZŻĘCIU CAŁEGO ZBOŻA NA POLU sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - KAMIEŃ NA OKOŁO OBROŚNIĘTY ZBOŻEM, KTÓRE ŚCINA SIĘ DOPIERO PO ZŻĘCIU CAŁEGO ZBOŻA NA POLU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast