METODA LOKALIZOWANIA MIEJSC ARTYKULACJI RÓŻNYCH GŁOSEK POPRZEZ BADANIE ŚLADÓW ZETKNIĘCIA SIĘ JĘZYKA I PODBIENIEBIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PALATOGRAFIA to:

metoda lokalizowania miejsc artykulacji różnych głosek poprzez badanie śladów zetknięcia się języka i podbieniebienia (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA LOKALIZOWANIA MIEJSC ARTYKULACJI RÓŻNYCH GŁOSEK POPRZEZ BADANIE ŚLADÓW ZETKNIĘCIA SIĘ JĘZYKA I PODBIENIEBIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.852

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, TARCZA KRYSTALICZNA, SALADA, TEST, PARANOIK, MAGICZNOŚĆ, FLUWIOGLACJAŁ, DISNEY, MANDARYŃSKI, SKOŃSKI, BIZNES WOMAN, REPETYCYJNOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, NIEDOTYKALSKI, KRÓLIK, POŁUDNIOWY ZACHÓD, CZANKA, KAMPUS, LEKARZ DOMOWY, WAMPIRZYCA, KUSZYK, EKONOMIA NORMATYWNA, KONTROLA PARZYSTOŚCI, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, MIJANY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, LORA, ANALIZA WARIANCYJNA, SZKUTNIK, EWANGELICYZM, EUFONIA, FARMAKOKINETYKA, GEN SKACZĄCY, OSTRZELIWANIE, MARSZ, BAKARAT, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, BRAT SYJAMSKI, GRUBIANIN, SZCZEPIONKA WŁASNA, INŻYNIERIA SOCJALNA, KŁUSAK ROSYJSKI, MONOCENTRYZM, MIEDNICZKA, ODCZYN ZAPALNY, IDIOGRAFIZM, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, WĘZEŁ, EGZEKUTYWA, ŚLIWA, SZKOŁA, PLANETARIUM, AEROLOGIA, WIGURA, SZKOŁA, SKAŁA MACIERZYSTA, SECESJONISTA, SPRZĄGLE, TAMBOREK, NIEDOPUSZCZENIE, PRZECIĘTNIACTWO, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, SEKWENCJA TATA, CYWILNOŚĆ, BARWA, PATOLOG, ATOMOWOŚĆ, DYFERENCJA, RADIOWIEC, KRASNOLUDEK, OSMOZA, NISZCZUKA KROKODYLA, ECHOMETR, KONTROLA DROGOWA, HUTNICTWO, REPLIKATOR, BIURO ŁĄCZNIKOWE, SZKOŁA, WRZĘCHY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, KĄPIEL SOLNA, CZWARTACZKA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ŻUŻLAK, PŁYTKI TALERZ, BALONET, MIRAŻ, WYPŁYW, PŁASZCZ KĄPIELOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, AKCJA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, SZKOŁA, MACZANKA KRAKOWSKA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, ZACHLANIE SIĘ, HIGIENA WETERYNARYJNA, TELEGRAFIA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, TENOR LIRYCZNY, OGNIOMUR, DEGRENGOLADA, TOPIALNIA, SIODEŁKOWCE, POMPA WYPOROWA, HIPPISKA, CZAKRA, WEDYZM, WŁÓCZYKIJ, TECHNIKA ŚWIETLNA, PINGWINARIUM, RESORTACJA GENOWA, PUNKT DYMIENIA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, TEOLOGIA NEGATYWNA, PISEMNOŚĆ, OGNISKO, KORDON SANITARNY, KAWA Z MLEKIEM, ZESPÓŁ BEHRA, LOGIZACJA, SAMORZUTNOŚĆ, GZA, SZLAM, WARS, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, TAŚMOWY, CHOROBA FAZIO-LONDE, CUKRZYCA, POLONIZATOR, FILM SAMURAJSKI, BRODACZ MONACHIJSKI, GRZEBUŁA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, KALKA, HAITAŃSKI, DWUDZIESTKA, WYDZIAŁ, OSOBOGODZINA, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, BADANIE, FUZJA KONGLOMERATOWA, ROBOTY PRZYMUSOWE, RACHUNEK KOSZTÓW, KURZ, KSYLOMETRIA, KISZKA STOLCOWA, RACHUNEK WEKTOROWY, PARA MINIMALNA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PORTRECISTKA, BRYŁA SZTYWNA, KOZACY, WENTYL, KROSNY, NEANDERTALCZYK, MOSTEK SCHERINGA, BIT PARZYSTOŚCI, PÓŁTUSZA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, PRZECIEK, ŁASKAWCA, SYNERGIA, SINIAK, TRANSGRESJA LODOWCA, KLIENT, WYTRAWERSOWANIE, RULETKA, IMIĘ, PERSONALNIK, GRYZIPIÓREK, BOTULIZM DZIECIĘCY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, POWAGA, KUNDMAN, BRĄZOWY PODKARZEŁ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SIECI, POEMAT HEROIKOMICZNY, OŚ PORTALOWA, GWIAZDARZ, PŁYN CHŁODNICZY, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, REDA, CRASHTEST, MEANDER, KOREAŃSKI, BELWEDER, AKTYWISTA, ANGELOLOGIA, RULETKA, TYROMANCJA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ARENGA, TRANSFORMATORNIA, FRENULOPLASTYKA, KURATORKA, KEKANIE, TAMILSKI, FAKOEMULSYFIKACJA, GRUSZKA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, TURBINA CIEPLNA, EKSPERYMENT KORTOWSKI, MIKROSKOP SKANINGOWY, OBSTAWA KAMIENNA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, FILA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, NERKA WĘDRUJĄCA, STATEK KOSMICZNY, RYGOR, GRUSZKA ZIEMNA, LINIJKA, UNDEAD, SAMOODNOWA, NEOREALIZM, NUDZIARZ, ZWODNICZOŚĆ, WIELKORUSKI, SIODLARSTWO, KĄT DEPRESJI, MAJĄTEK RUCHOMY, PIERWIASTEK CHEMICZNY, ZAROBEK, WILK PSZCZELI, STRZEMIENNY, KAZUISTYKA, AKCENT RUCHOMY, WYWRÓCENIE SIĘ, MRÓWNIKI, STYL WILHELMIŃSKI, TRACKLISTA, PRZEKŁADANIEC, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ANONEK, REZONANS MAGNETYCZNY, SZTORMLINA, LAWA TRZEWIOWA, ZARZUCAJKA, PROWENTOWY, ŻWAWOŚĆ, SPRZĘŻNICE, NEUROCHEMIA, DZIELNIK, EKSTRALIGA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, KONGREGACJA, KRONIKARKA, KLEJARZ, SKARGA, TUŁACZ, KRACH, OJCZYZNA, BIOSELENOLOGIA, BŁĘDNY OGNIK, KOMPLEKS, PRZECHOWALNICTWO, FILOLOGIA ANGIELSKA, ATAK, TEFILIN, CZAKRAM, DYSKIETKA INSTALACYJNA, NADBUDÓWKA, SZKARADZIEŃSTWO, MUSZLA KLOZETOWA, ANARCHISTKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, KOSTIUM HISTORYCZNY, TERAPENA KAROLIŃSKA, ROZSADNIK, WAGON DOCZEPNY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, GRAMATYKA OPISOWA, SZAFIARKA, METALMANIA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SPONTANICZNOŚĆ, RUSZNIKARZ, DOMEK NA DRZEWIE, UCHWYT, OPÓR, ANGEOLOGIA, LINGWISTYKA, ZAKOLE, ADWENTYZM, KOSTIUM, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, JEZIORO EUTROFICZNE, KORNET, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, TŁOCZARNIA, BUSINESSWOMAN, HORMON ANTYMILLEROWSKI, ?RUMBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.852 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA LOKALIZOWANIA MIEJSC ARTYKULACJI RÓŻNYCH GŁOSEK POPRZEZ BADANIE ŚLADÓW ZETKNIĘCIA SIĘ JĘZYKA I PODBIENIEBIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA LOKALIZOWANIA MIEJSC ARTYKULACJI RÓŻNYCH GŁOSEK POPRZEZ BADANIE ŚLADÓW ZETKNIĘCIA SIĘ JĘZYKA I PODBIENIEBIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PALATOGRAFIA metoda lokalizowania miejsc artykulacji różnych głosek poprzez badanie śladów zetknięcia się języka i podbieniebienia (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PALATOGRAFIA
metoda lokalizowania miejsc artykulacji różnych głosek poprzez badanie śladów zetknięcia się języka i podbieniebienia (na 12 lit.).

Oprócz METODA LOKALIZOWANIA MIEJSC ARTYKULACJI RÓŻNYCH GŁOSEK POPRZEZ BADANIE ŚLADÓW ZETKNIĘCIA SIĘ JĘZYKA I PODBIENIEBIENIA sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - METODA LOKALIZOWANIA MIEJSC ARTYKULACJI RÓŻNYCH GŁOSEK POPRZEZ BADANIE ŚLADÓW ZETKNIĘCIA SIĘ JĘZYKA I PODBIENIEBIENIA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast