KAPITAŁ (JAKO ELEMENT PROCESU PRODUKCJI I ŻYCIA W ZORGANIZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE), KTÓREGO WARTOŚĆ OPIERA SIĘ NA WZAJEMNYCH RELACJACH SPOŁECZNYCH I ZAUFANIU JEDNOSTEK, KTÓRE DZIĘKI NIEMU MOGĄ OSIĄGAĆ WIĘCEJ KORZYŚCI (Z EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPITAŁ SPOŁECZNY to:

kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia) (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAPITAŁ (JAKO ELEMENT PROCESU PRODUKCJI I ŻYCIA W ZORGANIZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE), KTÓREGO WARTOŚĆ OPIERA SIĘ NA WZAJEMNYCH RELACJACH SPOŁECZNYCH I ZAUFANIU JEDNOSTEK, KTÓRE DZIĘKI NIEMU MOGĄ OSIĄGAĆ WIĘCEJ KORZYŚCI (Z EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.240

GAZ ELEKTRONOWY, PARANOJA PIENIACZA, HULMAN SZARY, IMMUNOFARMAKOLOGIA, MIKROCHEMIA, KLEPKA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, MASELNICZKA, PROMINENT, KLISZA, SPOŻYCIE, LAWONICHA, GRAF EULEROWSKI, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, FERMA, NAPŁYW, BEZBRZEŻ, JADŁOSPIS, OSPALSTWO, PODCHLEBSTWO, ZAPAŚĆ, BAŁAMUTNIA, SZALE, SALEP, NAZAREJCZYK, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, FIZJOKRATYZM, RADA PRACOWNICZA, WASABI, TORBIEL BĄBLOWCOWA, PODCHWYT, FISZ, STAŁA, AKWAWITA, MISKA SOCZEWICY, JĘZYK KIPCZACKI, SĘKACZ, WODA GEOTERMALNA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SKAKUNY, PORUSZENIE, POŻYTECZNY IDIOTA, SZKOŁA, DRIPPER, ŁUK, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, INŻYNIER DUSZY, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, APARAT STEREOSKOPOWY, SĄD KONIECZNY, SZWARCCHARAKTER, KORZYŚĆ MAJĄTKOWA, BUT, MYSZORYJKI, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KORUND SYNTETYCZNY, POPISOWOŚĆ, BROŃ KONWENCJONALNA, KOMONICA, FIRMA, LOKSAPINA, DEKLARACJA, ATASZAT, DIETA KOPENHASKA, KOSMOGONIA, UCZELNIA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, GALARETKA, PAPIER, BIAŁY TANIEC, BOREWICZE, KAZAMATA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, STOLIK, ŻELE, UPRAWIACZ, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, KECZUA, UPOLITYCZNIENIE, ALBUMIK, NEANDERTALCZYK, DYFUZOR, MANIPULATOR, KATEDRA, SKALAR, HIPOPOTAM, TAJEMNICA, MASIELNICZKA, WAGA RZYMSKA, MAŁŻORACZEK, OGNISKO, MEANDER, OCZKO, WZROST GOSPODARCZY, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, CETOLOGIA, LARYNGOLOGIA, FRANCUZ, EDYKUŁ, KUBECZEK, PĘTLA HENLEGO, DAWNE PAŃSTWO, WPUST, KOMEDIANT, KRĘG SZCZYTOWY, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, CZAS, OTRUPKA WESTWOODA, MIR DOMOWY, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, SPÓŹNIALSTWO, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, TIEPOLO, GAP, RYBACZKA, CZŁONEK, EURYTMIA, LATAWICA, BRUDNA ROBOTA, POLA ELIZEJSKIE, DIAGRAM KWIATOWY, FIZYKA WIELKICH ENERGII, JĘZYK ETIOSEMICKI, SOŚNINA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, KLOAKA, KOŃ FIŃSKI, DEIZM, SKAJLAJT, MUSSET, ŻAKARD, CZARKA, PRZEDŁUŻACZ, TŁUMACZKA, ARKA, RÓG, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, STAŁA, KRZTUSIEC, PENTADA, TROFOBLAST, POEMAT OPISOWY, LUSTRO TEKTONICZNE, CZYRACZNOŚĆ, KOK, OBIEKTYW, STENOKARDIA, OBELISK, ZAKOLE, ŚNIEG, ŁUPIEŻ PSTRY, JACHTKLUB, NASYCALNIA, BETONKA, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, OTWIERANIE SERCA, PSALM ALFABETYCZNY, LINA PORĘCZOWA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, DOMINACJA PEŁNA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, TOŃ, WYWIAD CHOROBOWY, CIEPŁE KRAJE, ŻAL, BAZA TRANSPORTOWA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, FIBRYL, PM, ZAŚLAZ, STAROŻYTNICTWO, NOŚNIK FUNKCJI, TRACKLISTA, GARDA, TŁUSZCZAK, PRODUKT, TORPEDA CIĘŻKA, FUNDUM, KAPTUR, TAON, UZDRAWIACZ, REGENERACJA, FOLIARZ, LAICYZACJA, SWOISTOŚĆ, KOSTIUM, PIZOID, UCHWYT, WARTOŚĆ UREALNIONA, PAŁĄK, BRODZIK, HARPIA, DŹWIĘK, FLASZKA, KOTWICA, ADAPTOWANIE SIĘ, CZARNY LUD, CIĘTOŚĆ, TWÓR, POLE SIŁOWE, ORGANIZM DIPLOIDALNY, KONFEDERACJA, SCHLUTER, AKUSTYKA, POLITYK, STRZAŁA AMORA, TEORIA INFORMACJI, LĘDŹWIE, PODKORA, LANCRET, ZASYP, RZECZOWNIK POLICZALNY, NIENIEC, POLAN, KELWIN, NADBUDOWA, ODRZUT, ROKPOL, JUBILEUSZ, GOEBBELS, MIEDNICZKA, BADANIE PRZESIEWOWE, RZUT KARNY, ARTERIOGRAFIA, KOALA, STRZELEC, ALPRAZOLAM, LUKA DEFLACYJNA, NADREALIZM, ZDENERWOWANIE, RAMA, AMATOR, MURGER, ŚWIERK KŁUJĄCY, ŁADOWNICZY, SZORY, JĘZYK KENTUM, CZOŁO, ENANCJOMER, NADŚWIADOMOŚĆ, STACJA, AKSJOMAT, ŻABKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, BIOLOGIA, ARABESKA, DUOLA, PRZEDMIOT PRACY, NIEDŹWIEDNIK, HEAD-HUNTER, FALA, TONIĘCIE, TOROS, PRÓBA WODY, ZJAWISKO NATURALNE, GALERIA, PROCES KANONIZACYJNY, AFERA, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, KOZIOŁ OPOROWY, SSAKI ŻYWORODNE, ŻART, HYDRA, FOWIZM, DEPRECJACJA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, DIALOG SPOŁECZNY, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CLEARING, TOWARZYSZ PANCERNY, PRYSZNIC, EKONOMIA DOBROBYTU, KAMIKADZE, KROK NAPRZÓD, CERAMIKA SZNUROWA, MATKA-POLKA, SAMOGŁOSKA, MARTWOTA, SIŁA, KRYSTALOID, ASPEKT, ZASOBY KOPALIN, CHEMOTROPIZM DODATNI, KWASOTA, REJTERADA, WELON, TSUNAMI, MARSZ ŚMIERCI, CLELANDINA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, ZŁOTOŚCI, RUCH PIESZY, SCHODEK, ?WYRWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.240 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAPITAŁ (JAKO ELEMENT PROCESU PRODUKCJI I ŻYCIA W ZORGANIZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE), KTÓREGO WARTOŚĆ OPIERA SIĘ NA WZAJEMNYCH RELACJACH SPOŁECZNYCH I ZAUFANIU JEDNOSTEK, KTÓRE DZIĘKI NIEMU MOGĄ OSIĄGAĆ WIĘCEJ KORZYŚCI (Z EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAPITAŁ (JAKO ELEMENT PROCESU PRODUKCJI I ŻYCIA W ZORGANIZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE), KTÓREGO WARTOŚĆ OPIERA SIĘ NA WZAJEMNYCH RELACJACH SPOŁECZNYCH I ZAUFANIU JEDNOSTEK, KTÓRE DZIĘKI NIEMU MOGĄ OSIĄGAĆ WIĘCEJ KORZYŚCI (Z EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPITAŁ SPOŁECZNY kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia) (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPITAŁ SPOŁECZNY
kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia) (na 16 lit.).

Oprócz KAPITAŁ (JAKO ELEMENT PROCESU PRODUKCJI I ŻYCIA W ZORGANIZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE), KTÓREGO WARTOŚĆ OPIERA SIĘ NA WZAJEMNYCH RELACJACH SPOŁECZNYCH I ZAUFANIU JEDNOSTEK, KTÓRE DZIĘKI NIEMU MOGĄ OSIĄGAĆ WIĘCEJ KORZYŚCI (Z EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA) sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - KAPITAŁ (JAKO ELEMENT PROCESU PRODUKCJI I ŻYCIA W ZORGANIZOWANYM SPOŁECZEŃSTWIE), KTÓREGO WARTOŚĆ OPIERA SIĘ NA WZAJEMNYCH RELACJACH SPOŁECZNYCH I ZAUFANIU JEDNOSTEK, KTÓRE DZIĘKI NIEMU MOGĄ OSIĄGAĆ WIĘCEJ KORZYŚCI (Z EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA). Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x