GRAF, KTÓRY MOŻNA NARYSOWAĆ NA PŁASZCZYŹNIE (I KAŻDEJ POWIERZCHNI GENUSU 0) TAK, BY KRZYWE OBRAZUJĄCE KRAWĘDZIE GRAFU NIE PRZECINAŁY SIĘ ZE SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRAF PLANARNY to:

graf, który można narysować na płaszczyźnie (i każdej powierzchni genusu 0) tak, by krzywe obrazujące krawędzie grafu nie przecinały się ze sobą (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRAF, KTÓRY MOŻNA NARYSOWAĆ NA PŁASZCZYŹNIE (I KAŻDEJ POWIERZCHNI GENUSU 0) TAK, BY KRZYWE OBRAZUJĄCE KRAWĘDZIE GRAFU NIE PRZECINAŁY SIĘ ZE SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.910

WISKOZA, KAZUS, KATAFOREZA, INWERSJA RZEŹBY, KRZYŻMO, MOLOSY, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, DON KICHOT, KAMARAN, CEROWNIA, ŚWIĘCENIA, PRAWNICTWO, NIEGOŚCINNOŚĆ, BANAN, REAKTOR PRĘDKI, KOLIBER, FACSIMILE, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, PROBABILIZM, NATRYSK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, PRINCESSA, USTNOŚĆ, GEN SKACZĄCY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FACHURA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, HIGIENA ZWIERZĄT, BREK, PARASZA, DOWÓD WPROST, NEKROMANTA, BELKOWANIE, HIPOTEKA KAUCYJNA, POWSTANIE LISTOPADOWE, POCIĄG OSOBOWY, DAMKA, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, PERKOZ DWUCZUBY, GANGSTER, PODZIELNIK, KOPISTA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, NIESYMETRYCZNOŚĆ, TEOLOGIA MORALNA, WENTYL, SPRAWICIEL, ART DECO, CYMBAŁY, PORĘCZE, SKRĘTNICA, RÓWNOLICZNOŚĆ, SERWIS, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, HARMONIA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, CIEŚŃ NADGARSTKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SUBREGION, BUJAK, PENDŻABSKI, PAKOWNOŚĆ, SĘDZIA ŚLEDCZY, NIEZNAJOMY, IBISOWATE, ŻEGADŁO, ZATOKA, BRODAWKA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, OBROŻA, WŁÓKIENNICTWO, TŁUSTE LATA, CHOROBA HALLOPEAU, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, GRZYB, TANCERKA BRZUCHA, CHRONICZNOŚĆ, LÓD WŁÓKNISTY, ULTRAPRAWICA, PATOMORFOLOGIA, PARAPET, ARCHEOLOGIA PODWODNA, CRACKER, TROJACZEK, ZAKOLE, OKREŚLENIE, CHŁOPAK, RUPIA INDYJSKA, SCEPTYCZNOŚĆ, DOMOKRĄŻCA, TURBOSŁOWIANIN, ŻYŁKA, OPÓR WZNIESIENIA, INDAGATOR, OKRĄGŁOŚĆ, LEGAR, ROCK, CZARCIE NASIENIE, KOŃ JOMUDZKI, WEKTOR EKSPRESYJNY, POWIEŚĆ RZEKA, GATUNEK ALOCHRONICZNY, MISIEK, DEMOLUDY, TRZEJ KRÓLOWIE, INŻYNIER, ATRYBUCJA STABILNA, DOMINATOR, WĘDROWNOŚĆ, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, MIERZWA, JĘZYK GALICYJSKI, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, SUPERMAN, DEZERCJA, JELEC, OPRAWKA, ABBA, ROSA, HUYGENS, CETOLOGIA, MODERUNEK, GORETEX, USTALENIE, PĘTAK, LIPODYSTROFIA, CYKL KONIUNKTURALNY, CZIROKEZ, GROCH CUKROWY, POKŁAD PANCERNY, MENEDŻER, SROM, DYFUZOR, NIEŻYCZLIWOŚĆ, SPŁAWIK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, PARADOKS GRAWITACYJNY, WRZĘCHY, OPŁATA PRODUKTOWA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, WESTA, TWÓR, SUITA, MODEL, KOSMOS, EKWILIBRYSTYKA, DWUKULTUROWOŚĆ, PŁOMYK, MECHANIK SAMOCHODOWY, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, KRAWCOWA, LUMP, KLAPA, KOMIWOJAŻER, STAROEGIPSKI, KORPUS NAWOWY, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZGIEŁK, KONKURS, STRZELEC POKŁADOWY, NARAKA, JEŹDŹCZYNI, SOKOLNIK, MGŁA WYKŁADNICZA, PALIATYW, SZYMEL, POWRÓT, PIEPRZNIK, ŁACINNIK, TYP, MARONOWIE, SUBIEKTYWISTA, OPENER, HOTELING, SZEW PODNIEBIENNY, TOPOLOGIA, M, OSADY DENNE, PLIK WSADOWY, BLUSZCZ, BLOCKERS, WIEDZA O KULTURZE, HETEROTROFIZM, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, OKSZA, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, SZKOŁA, ZDENERWOWANIE, BUDDA, ORDYNACJA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, PAŃSTWO AUTORYTARNE, LENIUCHOWANIE, CYKL, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, APANAŻE, MUSZLA KLOZETOWA, CHALLENGER, PODAWACZ, AMON, KREWETKA ELEGANCKA, KWATERA ZASTĘPCZA, GÓRNIK, SZNUR, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PRZECINACZ, PODSKÓRNIA, USKOK, WERBOWNIK, PAWILON, RYBIE OKO, WYCISK, PĘDNIK AZYMUTALNY, ZABAWKA, SŁUPOZĘBNE, FAVELA, ORBITA, PARCIANKA, POLAJ, BEZWODNIK, ARENDARZ, FREDRO, FUZJA WERTYKALNA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, BRZYTWA, CHUDOŚĆ, JĘZYCZEK, NADNOSIE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SWÓJ, MUSZLA, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, AMFILADA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, TELEMARK, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, FORMUŁA ATOMOWA, PARABOLICZNOŚĆ, SKAŁA PLUTONICZNA, WSZY, ORGANIZM MODELOWY, SZPICAK, ZASADA EKWIPARTYCJI, GRZYB PLEŚNIOWY, RÓWNOLATEK, ZAPŁON ISKROWY, LATAWIEC, MŁOT SPALINOWY, ROZMIAR KĄTOWY, WNIEBOWSTĄPIENIE, DAMSKI KRAWIEC, OBSZUKANIE, ZAKRES POJĘCIOWY, WIKTYMOLOGIA, WSIOWY FILOZOF, STÓŁ GIMNASTYCZNY, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, NUMERANT, PANNA, PENETRACJA GENU, STARY WRÓBEL, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, MARKETINGOWIEC, RZUT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, WIĘŹBA, STOLIK, PRZEPUKLINA RICHTERA, RUMIAN RZYMSKI, PAJĘCZYNÓWKA, GEN REPORTEROWY, KWARTET, OPAD, RYNEK WSCHODZĄCY, DZIKI ZACHÓD, GÓRMISTRZ, OBCY, DOWÓD APAGOGICZNY, ODRZUT, DUSZA TOWARZYSTWA, TŁUK PANCERNY, POJEDYNKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KLEJNOT HERBOWY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, TRUSIĄTKO, ZWIERZĘTA, GŁOWNIA, PRAWO, JASTRZĘBIE OKO, ATASZAT, ?STOPIEŃ GRAFU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.910 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRAF, KTÓRY MOŻNA NARYSOWAĆ NA PŁASZCZYŹNIE (I KAŻDEJ POWIERZCHNI GENUSU 0) TAK, BY KRZYWE OBRAZUJĄCE KRAWĘDZIE GRAFU NIE PRZECINAŁY SIĘ ZE SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRAF, KTÓRY MOŻNA NARYSOWAĆ NA PŁASZCZYŹNIE (I KAŻDEJ POWIERZCHNI GENUSU 0) TAK, BY KRZYWE OBRAZUJĄCE KRAWĘDZIE GRAFU NIE PRZECINAŁY SIĘ ZE SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRAF PLANARNY graf, który można narysować na płaszczyźnie (i każdej powierzchni genusu 0) tak, by krzywe obrazujące krawędzie grafu nie przecinały się ze sobą (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRAF PLANARNY
graf, który można narysować na płaszczyźnie (i każdej powierzchni genusu 0) tak, by krzywe obrazujące krawędzie grafu nie przecinały się ze sobą (na 12 lit.).

Oprócz GRAF, KTÓRY MOŻNA NARYSOWAĆ NA PŁASZCZYŹNIE (I KAŻDEJ POWIERZCHNI GENUSU 0) TAK, BY KRZYWE OBRAZUJĄCE KRAWĘDZIE GRAFU NIE PRZECINAŁY SIĘ ZE SOBĄ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - GRAF, KTÓRY MOŻNA NARYSOWAĆ NA PŁASZCZYŹNIE (I KAŻDEJ POWIERZCHNI GENUSU 0) TAK, BY KRZYWE OBRAZUJĄCE KRAWĘDZIE GRAFU NIE PRZECINAŁY SIĘ ZE SOBĄ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x