PRZYRZĄD ŻYROSKOPOWY, KTÓRY WYZNACZA ODCHYLENIE POŁOŻENIA STATKU POWIETRZNEGO LUB WODNEGO OD PIONU RZECZYWISTEGO ALBO OD PŁASZCZYZNY HORYZONTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PION ŻYROSKOPOWY to:

przyrząd żyroskopowy, który wyznacza odchylenie położenia statku powietrznego lub wodnego od pionu rzeczywistego albo od płaszczyzny horyzontu (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD ŻYROSKOPOWY, KTÓRY WYZNACZA ODCHYLENIE POŁOŻENIA STATKU POWIETRZNEGO LUB WODNEGO OD PIONU RZECZYWISTEGO ALBO OD PŁASZCZYZNY HORYZONTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.819

OBSZCZYMUREK, SATYRA, SUBWOOFER PASYWNY, BROSZA, TANK, CIAPKAPUSTA, ELEKTORAT, KURT, DEALER, HERMA, KANONIK, MAKRAMA, ZARZĄD, GRZBIET, ABLACJA LODOWCOWA, KULA, ZROŚLAK, DZIEWICTWO, TANIEC, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, INTERLUDIUM, ŚWIST KRTANIOWY, FOTEL GINEKOLOGICZNY, KOMEDIANTKA, CZASZA, ŁYSAK, PELENGATOR, MŁODZI, SMUŻ, POWSTRZYMANIE, SAKRAMENTALNOŚĆ, PARALELIZM, PRZEGLĄDACZ, USŁUGODAWCA, ISKIERNIK, RETUSZ, BIURO TECHNICZNE, PRODUKT LECZNICZY, DROGA BEZPRZETARGOWA, PALCÓWKA, AKORD NONOWY, AFISZOWANIE SIĘ, USTNIK, RÓWNONOGI, UNDERGROUND, STOŻEK PASOŻYTNICZY, PRZYNALEŻNOŚĆ, WILCZY DÓŁ, BEŁT, GWAŁT, LESŁAW, GALAKTOLIPID, IKRA, EKLER, KSIĄŻĘ, KORD, JĘZYK ALEUCKI, KONTYNGENT TARYFOWY, ROKOKO, SONAR, CHODZIEŻANIN, OTWÓR DRZWIOWY, ZWIERACZ, SAMOODNOWA, MANTYLA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ZBOCZENICA, SZOPKARZ, WIDMO CZĄSTECZKOWE, KARABIN PLAZMOWY, MEWA SIWA, MANIERY, UKŁAD ODOSOBNIONY, WŁADZUCHNA, PODZIEMIE, OLEJ ARACHIDOWY, OBOZOWISKO, FOKI, OPERATOR, ENTOMOFAGI, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, WŁÓCZĘGA, MATRYLINEARNOŚĆ, MONOPOL, ODŁAMKOWY, WIDMO, TUNICZKA, MONSTRUM, CHIŃSKI, AKOMPANIAMENT, SSANIE, DELFINEK, HIPOTROFIA, BERET, WYMIANA, MUTACJA PUNKTOWA, OBRZĘK GAZOWY, CUDOTWÓR, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, BERBEĆ, OBIEKTYWNOŚĆ, AMANT, KOCIOŁ, CHĘTNY, BROKATELA, PRZEMYSŁÓWKA, DRUK, TŁUMIK, CZTEROWIERSZ, WIBRACJA, GARDZIEL, SPAMIK, SPRĘŻYSTOŚĆ, BALOT, BISIOR, WEDUTA, MOBIL, USZKO, IDEAŁ PIERWSZY, ABSOLUTYZACJA, MASKOWANIE, FRAZA, GORSET ORTOPEDYCZNY, LODOWIEC NORWESKI, ABERRACJA, PACJENCJA, DELIBERACJA, HEL, BUŁAN, CHAŁTURZYSTA, ŁAPÓWKARSTWO, STATEK KORSARSKI, ODMIERZANIE, STOP NISKOTOPLIWY, BŁĄD TAKTYCZNY, REKRUTACJA, MORESKA, BEKHEND, XSARA, OSPAŁOŚĆ, OCZKO, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, PROSAK, ZIEMIA ODNIESIENIA, SZYPUŁA, LAS OCHRONNY, WYPADEK, CIĄG GEOMETRYCZNY, GAŁĘZIAK, ZNAMIĘ BECKERA, LABORANT, FIOLET GENCJANOWY, ŚLĄSKOŚĆ, SPORT SIŁOWY, STOŁP, SKANER OPTYCZNY, MECENASKA, KHMER, APARAT, RUCHY DIKTYOGENICZNE, BERLACZ, KRĄG, EGZONUKLEAZA, ZŁOŻENIE, ZAPAS, DEFICYT, PRETORIUM, CZĄSTKA DZIWNA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, SPŁONKA, TYMOTKA, LIST, EKSPLOATACJA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, TRZYMADŁO, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, OPERATOR BITOWY, ŚLIWA WĘGIERKA, ZINJANTROP, NASZELNIK, DYSCYPLINA NAUKOWA, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, REEDUKATOR, AGATA, GRAMOWID, TRÓJKĄT, PASSA, POBIAŁKA, ADRES, TORPEDA, SEKRECJA, SAMOOBRONA, KWAS, KOŃ Z ŁĘKAMI, WYMÓG, CZERWIENIDŁO, DYSKRETKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, FORMA, SREBRNY EKRAN, KOLCZATKA, ZŁOCIEŃ, KAMIZELKA KULOODPORNA, OGIER, TWIERDZENIE PETTISA, MAHDI, TUNIKA, KORSARZ, BENEDYKCJA, TEKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, STADION, RZUTKA, DRWINA, NAROST, KOMUNALKA, ZNACHOR, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, INTERESOWNOŚĆ, FISZBINOWCE, FILM S-F, ANTONI, EDAM, FILM KATASTROFICZNY, AKROBACJA LOTNICZA, PRZYCZÓŁEK, POMNIK, URLOP NA ŻĄDANIE, ORTEZA, KANAŁ PRZERZUTOWY, MASZT, PIĘDŹ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, OKOP, STREFA PŁYWÓW, ANTYKADENCJA, BLACHOWNIA, ZAŁOM, SYMPATYKOMIMETYK, POSKOK, KUPON ZEROWY, ŻONISKO, MEGATSUNAMI, WANIENKA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, WTYCZKA, CZŁON SKŁADNIOWY, JON KOMPLEKSOWY, ŚWIATŁOCIEŃ, URZĄDZENIE RADIOWE, PIEŚŃ, KOPARKA, CYGANECZKA, BLASZKA SITOWA, POBORCA, STĘPA, SATELITA, NISKOŚĆ, PĘCHERZYK, ALGORYTM ZACHŁANNY, DOKUMENT, BASEN, KUDŁACZ, GOSPODARKA TOWAROWA, BULAJ, OSTROKÓŁ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, RĄCZNIK, MARSREJA, TUTORIAL, OKRĘT NAWODNY, PERILLA ZWYCZAJNA, WAHLIWOŚĆ, MIĘDZYPOKŁADZIE, OKRUCH, EDUKATOR, DINAR, DETEKTYW, BASKINKA, FLASZKA, JARZĘBINÓWKA, PODKŁADACZ, PATYCZAK, HASZTAG, KOTLET, TRAWERS, STRZAŁECZKA, TAPETA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, ADHD, PRZEWIJAK, REWERENCJA, FIGA, KRIS, PIECYK, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, GITARA, RĘKAWICA, ?STRZAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.819 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD ŻYROSKOPOWY, KTÓRY WYZNACZA ODCHYLENIE POŁOŻENIA STATKU POWIETRZNEGO LUB WODNEGO OD PIONU RZECZYWISTEGO ALBO OD PŁASZCZYZNY HORYZONTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD ŻYROSKOPOWY, KTÓRY WYZNACZA ODCHYLENIE POŁOŻENIA STATKU POWIETRZNEGO LUB WODNEGO OD PIONU RZECZYWISTEGO ALBO OD PŁASZCZYZNY HORYZONTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PION ŻYROSKOPOWY przyrząd żyroskopowy, który wyznacza odchylenie położenia statku powietrznego lub wodnego od pionu rzeczywistego albo od płaszczyzny horyzontu (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PION ŻYROSKOPOWY
przyrząd żyroskopowy, który wyznacza odchylenie położenia statku powietrznego lub wodnego od pionu rzeczywistego albo od płaszczyzny horyzontu (na 15 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD ŻYROSKOPOWY, KTÓRY WYZNACZA ODCHYLENIE POŁOŻENIA STATKU POWIETRZNEGO LUB WODNEGO OD PIONU RZECZYWISTEGO ALBO OD PŁASZCZYZNY HORYZONTU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZYRZĄD ŻYROSKOPOWY, KTÓRY WYZNACZA ODCHYLENIE POŁOŻENIA STATKU POWIETRZNEGO LUB WODNEGO OD PIONU RZECZYWISTEGO ALBO OD PŁASZCZYZNY HORYZONTU. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast