SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM SYMBOLICZNY to:

system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 17 lit.)SYSTEM ZNAKOWY to:

system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.279

RADIOAKTYWNOŚĆ, HORMON STERYDOWY, ROZPRAWKA, PRZEKLEŃSTWO, CIĘGNO KOTWICZE, GWIAZDKA, BOKSERKA, TOINA, KOLCZAKOWATE, WĘŻÓWKA, KOŁO POLARNE, RACJONALNOŚĆ, BOKÓWKA, NIEKONKRETNOŚĆ, BROKER, PYŁ, INDUKTOR, WILK, PASTEL, GOŹDZIENIEC, STYMULATOR, BITWA, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, SZPALTA, KATASTROFA, REFREN, STYL KOLONIALNY, REPREZENTACJA, ODRĘBNOŚĆ, KRUSZYNA, KOTLARNIA, BOGACTWO, EMIRAT, KANTOR, WINO DESEROWE, NAŚLADOWCA, ĆWICZENIE, GŁUCHY TELEFON, PIEPRZ MNISI, PROFETA, WIECHA, GETTO ŁAWKOWE, RELING, OCEL, BIEDOTA, METAL NIEŻELAZNY, KOŁO PODBIEGUNOWE, SZUM, SĄD POLOWY, EKSCYTARZ, ZGRED, SIWAK, MATRYKUŁA, KONTRABANDA, POLEWACZKA, PRAWO UNIJNE, SERCE W PRZEŁYKU, GADACZ, ATREZJA ODBYTU, ODPYCHACZ, ŚWIERSZCZYK, PODKŁAD MAPOWY, PRACOWNIK BUDOWLANY, WSPORNIK, PRZEKRÓJ, ADIDASEK, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, PRZYRODNIA SIOSTRA, OSAD, ŁAŃCUSZEK, KAPELMISTRZ, HEDONIZM ETYCZNY, INFORMATOLOGIA, WANIENECZKA, VOTUM, NALEWAK, PIERWSZOŚĆ, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, INDYWIDUALIZM, NEOBEHAWIORYZM, INKORPORACJA, METODA FEULGENA, JĘZYK LODOWCOWY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZNAJOMY, KOSMITA, JĄDRO, HULK, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, REWANŻ, DZIKA KARTA, SZPARA POWIEKOWA, MULTILATERALIZM, ZDOBYWCA, OPCJA WALUTOWA, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, MINERAŁ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, KAMARYLA, TRZYMAK, FOTOGRAM, GUMA, KREMÓWKA, INWEKTYWA, NIĆ, WIEŚ, ZWODNIK, PIES DO TOWARZYSTWA, UCZULACZ, RAGDOLL, MIERNIK, CHERUBIN, WYBREDNIŚ, PIÓRKO, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BIELIZNA, GŁOWNIA, LOBOTOMIA, PALEOZOOLOGIA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, MIODOJAD SMUGOWANY, JĘZYK, GRANAT, AKOLITA, ISTOTA FANTASTYCZNA, PARATHA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, KOREKTOR, KACZKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, WSPÓŁKIEROWNIK, BARWA DŹWIĘKU, BROSZURKA, DOBA, SZLIFIERKA KĄTOWA, CZĘSTOKÓŁ, PROSIAK, SIEDMIOMILOWE BUTY, CYCEK, PEIRESKIA, PUNKT KATECHETYCZNY, PRÓCHNICZEK, ROPOWICA KŁĘBU, WISKOZA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ŻEBRO, RUMUNKA, PODRYG, STALMACH, NIEOCHRZCZONY, OBRUS, DEIZM, ODDZIAŁ WYDZIELONY, KONURBACJA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, RASOWOŚĆ, PYSZCZEK, CEWKA, ALBAŃSKOŚĆ, LOBELIA, KATZENJAMMER, EMBLEMAT, GĄBKA, FINAŁ, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SIOSTRZYCZKA, PONCZOWNICA, KRUŻA, KĄPIEL POWIETRZNA, LAVABO, SZADŹ, DZIÓB, POŚWIST, WIĄZADŁO, TRANSLACJA, NAROST, SYSTEM SYMBOLICZNY, SOS MUŚLINOWY, ESTOŃSKOŚĆ, BOTULIZM PRZYRANNY, JEŁOP, KONSONANTYZM, POMOC STYPENDIALNA, GALERNIK, BAT, PREMIA GÓRSKA, CZASZA, KOSÓWKA, GLOSA, MBIRA, PROSTAK, PANNA, LICENCJA PRAWNICZA, KLAPKA, WIGOŃ, OC, AGAMA, MASZKARA, NIEWYBUCH, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PIERÓG, MEDALION, NIECHLUJ, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, REWERS, TUMULUS, SKONTRUM, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, PODHARCMISTRZ, PODNOSKA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, INSTYTUT, CEWKA, GLORIETTA, STREETBALL, BEZBRZEŻE, BORDER, MUZYKA PROGRAMOWA, BERLACZ, MARTWY PRZEPIS, SEKTOR NIEFINANSOWY, OTOCZKA WYPUKŁA, SĄD I INSTANCJI, GAROWY, TANIEC IRLANDZKI, OMAM, PRELUDIUM, KABLOOPERATOR, DYPLOMAT, SZYJA, RADIO, DOCENT, SCEPTYCZNOŚĆ, KARIN, KRÓLEWICZ, PRZESTRZEŃ, FLUAV, PĘDZLIK, REPRESOR, WANGA MASKOWA, DARCZYŃCA, AKT ADMINISTRACYJNY, BLOCZEK, IGOR, NIUCHACZ, PÓŁKLUZA, MŁODY, PANTOGRAF, CHORAŁ, FOTORECEPTOR, ŚRODEK KARNY, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ROŚLINA ZIELNA, NAROŻNIK, ŁĄCZNOŚĆ, GŁOS ELEKTORSKI, TACZNIK, SIEĆ NIWELACYJNA, NASZYWKA, NIEKAPEK, FORMA DWULINIOWA, BLOKHAUZ, AGRESJA, INTELEKTUALISTA, EMPORA, KWARTET, WYMIANA, UKŁAD OPTYCZNY, EKRAN, ŚWIATŁO CZERWONE, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, WŁÓKNO, SYSTEM KASTOWY, KOTONINA, SARSAT, AMARANT, METEOR, SMAK, CHLEB, NEWS, MANEŻ, SALSA, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, JEDNOLATEK, GRYLAŻ, FLUIDYZACJA, DZIERŻAWCA, ALPAKA, WYBRYK NATURY, ESPERANTYSTA, FLOTA, DOSTĘP, WIRTUOZERIA, MARKA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, PODMALÓWKA, NORWESKI, KONTROLA SKARBOWA, ?OWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.279 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM SYMBOLICZNY system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 17 lit.)
SYSTEM ZNAKOWY system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM SYMBOLICZNY
system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 17 lit.).
SYSTEM ZNAKOWY
system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 13 lit.).

Oprócz SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x