Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM SYMBOLICZNY to:

system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 17 lit.)SYSTEM ZNAKOWY to:

system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.624

MRÓWKA FARAONA, BUDLEJA, POWTÓRZENIE, ANGLEZ, MAJÓWKA, POLIGAMICZNOŚĆ, IKONA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, PYCHOTA, KOŁKOWNICA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PIEPRZ, ALGEBRA LIEGO, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, INFLACJA KONSUMENCKA, DUBELTÓWKA, GEN KUMULATYWNY, WIERZĄCY, ŚLAD, PODZIEMIE, MOKIET, ZEBROID, LAWABO, SZCZODRZENIEC, EKSTERN, DŁUG SPADKOWY, CYBERPANK, ZMAGANIA, MAGIEL, PINGWIN MASKOWY, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, ODGAŁĘZIACZ, RUSINKA, MIŃSZCZANKA, PLUJKA, ŁUPEK ILASTY, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, MAŁA OJCZYZNA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, DOM REKOLEKCYJNY, SCIENCE FICTION, ŁYKACZ, WALENCJA, WATRUSZKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, DOBRO POZYCJONALNE, CZERWIENIDŁO, AFRYKANIZOWANIE, MUSZLA, LUNETA, BINOKLE, HALBA, DYPTYCH, HOLK, ZIELENICE, REKWIZYCJA, GAZYFIKACJA, BAZA PŁYWAJĄCA, LALKARSTWO, MIEJSCE ŚWIĘTE, NATRYSK, MIEJSCE, PRZEWODNICZĄCY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KLAWIATURA, PATRON, ODZIERCA, UMOWA ADHEZYJNA, NIKOLAITA, FAZA, WŁOSIE, SAMPLER, DRZEWOSTAN NASIENNY, PRAWO MATERIALNE, LENIWIEC, BARYCENTRUM, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, KONWERTOR, POLIGAMISTA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PACZKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, BRANŻA, JĘZYK, TRYL, TRĄBKA, TRACKLISTA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, KAZAMATA, GŁOSKA NOSOWA, DWUDZIESTY CZWARTY, PANKREATYNA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, NAWALANKA, POLIGYNANDRIA, ATESTAT, BALKON, ESKONTO, GERMANISTYKA, FACYLITATOR, NUŻENIEC LUDZKI, CHERUBIN, RADIOAKTYWNOŚĆ, SAKRAMENT, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, NEOBEHAWIORYZM, NIEDZIELNY KIEROWCA, STARAJĄCY SIĘ, KANCONETA, PODIUM, ALGEBRAIK, OŚLARZ, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, KAMERA TELEWIZYJNA, DORADCA, GÓRNICA, WOREK, DREN, CUG, FROTTOLA, BIAŁA ŚMIERĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, RIKSZARZ, POMIDOR DRZEWIASTY, LOOP, ZŁOTKO, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TARANTELA, STRUKTURA MATEMATYCZNA, LAKTOOWOWEGETARIANIN, RULIK, GASTRO, PIECZĘĆ, MAGNES, BAKARAT, PROFETA, LICYTACJA, KURS, GRZECHOTKA, ŻYWY, SZESNASTKA, PROCES FIZYCZNY, MEDYCYNA SPORTOWA, WEDUTA, OBRAZEK, MANTYLA, SŁUŻĄCY, TERYNA, JEZIORO PODLODOWCOWE, METATEKST, PALCÓWKA, REZULTAT, HALA PERONOWA, OBŁĄKANY, WYCISKANIE, KRWAWNIK, TAMARYND, ADWOKAT, REKTYFIKATOR, OŁTARZYK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, MIODOJAD LEŚNY, MIASTOWOŚĆ, BZYGI, ALARM POŻAROWY, POMNIK, INSTRUMENT MECHANICZNY, ŁĄCZNIK, BAKTERIOLIZYNA, REGESTRATOR, GODNOŚĆ, NOSOWOŚĆ, PAWANA, PROGRAMOTWÓRCA, UGRUPOWANIE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, BARONIĄTKO, BRZYDOTA, FILTR, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, STAROSTA GENERALNY, ALGORYTM ZACHŁANNY, ELANA, SAMORÓBKA, KASZMIR, GRYZIEL ZACHODNI, CHOROBA BOSTOŃSKA, PAJACYK, GAGATEK, ZAPOJKA, KORA, LAUFER CZARNOPOLOWY, GAMBIT PRZYJĘTY, JEDNOSTKA NAUKOWA, PAMIĘTNIK, PRZESTRZEŃ, KOLONIZATOR, OWOC ZŁOŻONY, DEZERCJA, MISZCZU, BLACHOWNIA, DERYWATYWA, ZASIŁEK CHOROBOWY, OKO OPATRZNOŚCI, SZYFON, FORMALISTA, REOGRAF, KULCZYBA, PARYTET, ŚRUBA POCIĄGOWA, LENIUSZEK, POJEDYNEK, ORGANISTA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, MELODIA, EGOCENTRYZM, B, BEZŻENNOŚĆ, KAMIKAZE, TOPIELISKO, BRUTAL, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, METEOR, DICYNODON, PRZEWROTNIK, DIABLOTKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, WCIĄGARKA, TERCJA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, NOWOZACIĘŻNY, RATOWNIK MEDYCZNY, FUNDUSZ PŁAC, AKT USTAWODAWCZY, PLEWA, PHISHER, FUTURE SIMPLE, DŁUGOSZPAR, AKCJONARIUSZ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, AUTOKEMPING, OSIEDLENIEC, REKLAMANT, HAMULCOWY, POSTAĆ, NÓŻ BOJOWY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SYPIALKA, MARUDER, ŻEBRO, NOŚNIK DANYCH, MELON, TRZPIEŃ, KOMOSOWATE, FASOLA SZPARAGOWA, LAKSACJA, IBERYSTYKA, PODATEK GRUNTOWY, EMOCJA, OTWARTOŚĆ, KOMENTARZYK, MIĘSOŻERCA, CIEPLUCH, KOŁNIERZ, WOLTAMPEROMETRIA, PILATES, MOLINO, LEJBIK, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ANONEK, MIKOŁAJKI, SUPERKUTER, TABLICA, AKACJA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, MONOPOL, ZATRZYMANIE, KONFISKACJA, LICENCJA PRAWNICZA, GŁOWA PAŃSTWA, PĘPUSZEK, SIUR, SEZON, ABIOGENEZA, PAS, TRÓJKA, FANFARZYSTA, BURŁAK, WIELKOŚĆ SKALARNA, KOŹLAK, USTERKA, PRÓBKA, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, NASKÓREK, TANCERZ, ŚWIECA, CZARNY RYNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZNAKÓW, KTÓRY UMOŻLIWIA PRZETWARZANIE I ODCZYTYWANIE INFORMACJI OSOBOM LUB URZĄDZENIOM ROZPOZNAJĄCYM TEN SYSTEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
system symboliczny, system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 17 lit.)
system znakowy, system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM SYMBOLICZNY
system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 17 lit.).
SYSTEM ZNAKOWY
system znaków, który umożliwia przetwarzanie i odczytywanie informacji osobom lub urządzeniom rozpoznającym ten system (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x