CECHA POWIERZCHNI, NP. PODŁOGI, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ GŁADKOŚCIĄ I ZMNIEJSZONYM TARCIEM, CO MOŻE SPOWODOWAĆ POŚLIZG (CZEGOŚ LUB KOGOŚ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLISKOŚĆ to:

cecha powierzchni, np. podłogi, charakteryzującej się gładkością i zmniejszonym tarciem, co może spowodować poślizg (czegoś lub kogoś) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLISKOŚĆ

ŚLISKOŚĆ to:

przenośnie cecha czegoś ryzykownego, co może prowadzić do kłopotów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA POWIERZCHNI, NP. PODŁOGI, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ GŁADKOŚCIĄ I ZMNIEJSZONYM TARCIEM, CO MOŻE SPOWODOWAĆ POŚLIZG (CZEGOŚ LUB KOGOŚ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.925

STROFANTYNA, ZDANIE, GAJ, OCENA, ASTROSPEKTROSKOPIA, DOWÓD WPROST, PŁASTUGA, ZĘBY NOWORODKOWE, DANIE KOSZA, ZŁÓG, PROWINCJA, PROTOAWIS, NACIĄG, DOGADZANIE SOBIE, KONWENT, NADRUK, INFORMACJA, ANATOMIA WARSTWOWA, INHALACJA, STRZELNICA SPORTOWA, MARCELIN, NIEKONKRETNOŚĆ, WILCZAR, SUMARYCZNOŚĆ, GOSPODARKA PLANOWA, OBRAZEK, GRAFFITI, LUGIER, FLAGRUM, DEBRA, OWCE, DOK, SALTARELLO, BOMBARDON, JEDWAB OCTANOWY, POCZUCIE, DOSIEBNOŚĆ, DYWERSJA, ROŚLINA TRUJĄCA, DILER, KONTRAST NASTĘPCZY, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ŻABKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, JADOWITOŚĆ, JĘZYK POLSKI, LIMNOCHARYSOWATE, KOKSOCHEMIA, OFENSYWA, FTYZJATRIA, KANCELISTA, DYSPOZYCJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PŁYTA OCEANICZNA, BARWA, ROMUALD, DOKTOREK, KOLOKACJA, ERGODYCZNOŚĆ, LĘK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, KUCHNIA, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, OSA, INSTRUMENT FINANSOWY, PAKIET POMOCOWY, PĄCZKOWCE, MIESZEK, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DEASEMBLER, UZBROJENIE, JAJECZNICA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, ZABUDOWA, WODY INGLACJALNE, KARCIANE DOMINO, WIBRATO, GRUBOŚĆ, KOLOROWOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, ATŁAS, MELDUNEK, POMOC DROGOWA, OLEJ, WROCŁAWSKOŚĆ, FIZYK, OŚNIK, GRUSZKA, KAPITUŁA GENERALNA, OWCA, PROTEZOWNIA, FLOTA, SABOTY, FILOLOGIA ROSYJSKA, KOŁOWANIE, ZACIĘCIE, TERRARYSTA, HALBA, FOLIA, IMPLANTACJA, PIĄTY, AZJATA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, POETA LAUREATUS, WARNIK, PAWILON, NAŚWIETLENIE, OXFORD, STELMACH, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PRELUDIUM, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, ETER, MIEDZIANE CZOŁO, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, DERMATOLOGIA, ZASADNICZOŚĆ, KADZIDŁO, ZUPA, PLEŚNIAK, BIOKATALIZATOR, KASETA, MOTET, MINISTERSTWO, INSYNUATOR, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, SKAŁA WAPIENNA, NARZĄD ROZRODCZY, MASCARPONE, TELEGRAF OPTYCZNY, FILOZOFIA POZNANIA, SZYSZKA, ZWAŁ, DIAGNOSTYKA, POMPA ODŚRODKOWA, ŻEGLARZ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, WIADRO, LIŚĆ ZŁOŻONY, BŁOTNIAK, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, UPRAWIACZ, CIOS PROSTY, LEGHORN, SKŁAD, JAMA, SIEĆ ENERGETYCZNA, PIRACTWO, ZAMKNIĘCIE CELNE, SKAZA MOCZANOWA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, POTRZEBA, NIESPOKOJNOŚĆ, TRZYDZIESTY PIERWSZY, RÓWNOLEŻNIK, KLER, PRZERZUT, SZPICAK, ZABYTEK RUCHOMY, EMIGRACJA, RADCA, KOLUMNADA, DZIAD, PRZEKRÓJ, OPCJA TERMINOWA, WOREK SPOJÓWKOWY, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, BAŃKA, PUNKTUALNOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, SOFISTA, PRZYLEPNOŚĆ, PRASOWANIE, ABERRACJA, KIELON, PERGAMIN, RÓW TEKTONICZNY, PROTEZA, WIERNOŚĆ, ŚLĄSKI, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, KAJMAN KROKODYLOWY, SIEĆ NEURONOWA, ROZBIERANKA, ZAMIEĆ, HERETYCZKA, ADMINISTRATYWISTA, KONTAKT, MEMBRANA, RUSKI, CHLEB CHRUPKI, KADŹ, ZACZEPNOŚĆ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, INGUSZKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KOPIA, GROOMING, MORA, RESTYTUCJA GATUNKU, CHOROBA PROMIENNA, AFEKT PATOLOGICZNY, GIMBAZA, AGREGAT, STARORAKI, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, CIĘŻAREK, CHAŁTUROWIEC, STWARDNIENIE GUZOWATE, POGOTOWIE GAZOWE, AFRYKANIZOWANIE, BUDOWA, SADNIK, ZWOLNIENIE, KORDONEK, AUGUR, LODOWIEC FIELDOWY, ARSENAŁ, BIURO LUSTRACYJNE, KWAS KAMFOROWY, WÓZKOWY, TOLERANCJA, RYBA MAŚLANA, WARSTWA ŚCIERALNA, ZACHOWAWCA, KRWOTOK, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, GŁUCHOTA WRODZONA, POLITYK, HAK, SMOLUCH, SKRZYDEŁKO, ZAPEWNIENIE, PERON, CHALDEJSKI, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, CEMENTOWE BUTY, RITA, PIERWOTNIAK, CENOTWÓRCA, RZECZOWNIK POSPOLITY, NASZYWANIE, DRĄGAL, POMNIK, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ROZPRYSK, OPŁATA MIEJSCOWA, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ILUZYJNOŚĆ, PATENT, OBUWIE, LATO, ALLELOPATIA, STAROINDYJSKI, ELIPSOIDA ZIEMSKA, SIEĆ KRYSTALICZNA, KAPER, RYKSZARZ, KONSEKRACJA, DOKUMENT LOKACYJNY, SZCZUR, BUTYL, BINOKLE, ŚCIEŻKA, FOTOGRAFIKA, DETEKTYW, OPASŁOŚĆ, LASECZKA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, NUDYSTA, STOJAK, LANTANOWIEC, DOJŚCIE, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, DZIEDZICZNOŚĆ, KOLAUDACJA, KOMORA, CECHA POŚREDNIA, AMBRAZURA, PODMALÓWKA, LIBELLA, ŁUCZNIK, SŁUPOZĘBNE, LAWABO, BRIE, MĄŻ ZAUFANIA, PALEOPATOLOGIA, PUSHBALL, JARZYNIAK, ATRAKTANT, TRZYNASTY, STYL IZABELIŃSKI, REPLIKATOR, BROKAT, MISZPELNIK, KOBYŁA, ASOCJALNOŚĆ, ?GRASICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.925 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA POWIERZCHNI, NP. PODŁOGI, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ GŁADKOŚCIĄ I ZMNIEJSZONYM TARCIEM, CO MOŻE SPOWODOWAĆ POŚLIZG (CZEGOŚ LUB KOGOŚ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA POWIERZCHNI, NP. PODŁOGI, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ GŁADKOŚCIĄ I ZMNIEJSZONYM TARCIEM, CO MOŻE SPOWODOWAĆ POŚLIZG (CZEGOŚ LUB KOGOŚ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLISKOŚĆ cecha powierzchni, np. podłogi, charakteryzującej się gładkością i zmniejszonym tarciem, co może spowodować poślizg (czegoś lub kogoś) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLISKOŚĆ
cecha powierzchni, np. podłogi, charakteryzującej się gładkością i zmniejszonym tarciem, co może spowodować poślizg (czegoś lub kogoś) (na 8 lit.).

Oprócz CECHA POWIERZCHNI, NP. PODŁOGI, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ GŁADKOŚCIĄ I ZMNIEJSZONYM TARCIEM, CO MOŻE SPOWODOWAĆ POŚLIZG (CZEGOŚ LUB KOGOŚ) sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CECHA POWIERZCHNI, NP. PODŁOGI, CHARAKTERYZUJĄCEJ SIĘ GŁADKOŚCIĄ I ZMNIEJSZONYM TARCIEM, CO MOŻE SPOWODOWAĆ POŚLIZG (CZEGOŚ LUB KOGOŚ). Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast