TRANSAKCJA, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ KUPIĆ DODATKOWY TOWAR, NIE TYLKO TEN, KTÓREGO DOTYCZY TRANSAKCJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSAKCJA WIĄZANA to:

transakcja, w której kupujący zobowiązuje się kupić dodatkowy towar, nie tylko ten, którego dotyczy transakcja (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSAKCJA WIĄZANA

TRANSAKCJA WIĄZANA to:

układ, z którego obie osoby czerpią korzyści większe, niż te, które wynikałyby z działań bez układu (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSAKCJA, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ KUPIĆ DODATKOWY TOWAR, NIE TYLKO TEN, KTÓREGO DOTYCZY TRANSAKCJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.483

MATEMATYCZNY ANALFABETA, SKÓRA WŁAŚCIWA, INDYWIDUALIZM, OSIOŁ DOMOWY, MODULARNOŚĆ, MONOLOG LIRYCZNY, ZAPRAWA, BARBARZYŃSKOŚĆ, ORGANISTA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PRZEDŁUŻACZ, BACIK, ZARYCIE NOSEM, CHELAT, DEFICYT CYKLICZNY, SAWANTYZM, TOR ODSTAWCZY, MISIOLUB, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, ACHEIROPITA, ZBOŻE, ZACHOWAWCZOŚĆ, KAZUS, ZOBOJĘTNIANIE, WSZECHŚWIAT, KONIDIUM, HORMON TKANKOWY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KONGREGACJA, DIABELSKI MŁYN, UROZMAICENIE, DEOKSYCYTYDYNA, INSTALATOR, PATCHWORKOWIEC, ZAKRĘT, RETROGRADACJA, OBSERWACJA, EFEKT OWCZEGO PĘDU, OLEJ SMAROWY, SZYSZAK HUSARSKI, SIEĆ WODOCIĄGOWA, POSTRZEGALNOŚĆ, KOŁO MAŁE, BIERNY OPÓR, BELKA GŁÓWNA, MONOGAMICZNOŚĆ, ROZBIERANKA, KRASNOLUDEK, DOMOWINA, RAJTARIA, ŁOSKOT, PAWILON, EFEKT LENSE-THIRRINGA, NIERÓBKA, CZARA, KASZANA, PODMIOT LOGICZNY, SKRĘT, GEODEZJA LEŚNA, SONDAŻOWNIA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BIURO, APEL, ŁODYGA, SZYB WINDOWY, CIĄGNIK, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, ATRAPA, KONFORMER, KURECZKA, PĘDZLIK, POSTĘP TECHNICZNY, ULICA, GENTELMAN, MECENAS, SZKŁO AKRYLOWE, KUSZTYCZEK, ASEKURANT, PALCZAK MADAGASKARSKI, PARAWODÓR, ULICA, LIMONIADA, PARNAS, ANARCHISTKA, ANALFABETA, BERGAMOTA, APATIA, MANELE, DYSTANS, SIEDMIOBÓJ, ODPŁYW, POTOCYZM, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, DEWALUACJA, PTASZNIK GIGANT, PUŁK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MANIACZKA, FALA, MALARSTWO BATALISTYCZNE, INTERWIZJA, KOŁO SEGNERA, JELITO PROSTE, STOPKA, GAWORZENIE, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, SIŁA PŁYWOWA, RAKI, REGRESJA NIELINIOWA, KLAPA, OBŁOK OORTA, PRZENIKLIWOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, MUSSET, PROSCENIUM, ĆAKRAM, SZYMEL, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, GRA CASUAL, GRUBA RYBA, NAWIS, DZIKUSKA, MUZA, ZAKON MNISZY, OBRAZ, FARMACEUTA, TEOGONIA, PATENA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, DYFUZOR, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, CZTEROPOLÓWKA, CYKLOP, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, TONIĘCIE, INFORMATYKA, KORYNCKA, HELISA, MATURZYSTA, TUNEL, ULOT, BIAŁONÓŻKA, CAMPUS, ŻÓŁW ZIELONY, TWIERDZENIE REESA, KONSERWIARNIA, PLANETA TYPU JOWISZ, CHIRURGIA, CHRYSTOLOGIA, TALMUDYSTKA, LARWA, GIPSORYT, BRACTWO KURKOWE, WŁAŚCIWOŚĆ, POZER, FIRMAMENT, KISZKA FASZYNOWA, BRÓG, MUTACJA CICHA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, DYPTYCH, SZCZEP, KOMPLIKACJA, NOWOGWINEJKA, KRIONIKA, KUNDMAN, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, MOMENT MINSKY'EGO, ORBITA, RARYTAS, WARZYWNIK, KAWIARKA, OPCJA WALUTOWA, SZKOŁA, KOŃ KLADRUBSKI, CYGA, UNTERWALDEN, KADZIDEŁKO, RAKOWATOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, TRAWERS, FTYZJOLOGIA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, PACZKA, PRZÓD, WIELOCUKIER, BEZCIELESNOŚĆ, STOPIWO, ZWYŻKA, STATEK KOSMICZNY, OCHOTNIK, KONTRGAMBIT WINAWERA, MANDARYŃSKI, KORZENIONÓŻKI, PODSTEROWNOŚĆ, MAHAJUGA, ZIEMIA ODNIESIENIA, BŁONICA KRTANI, KOKSIAK, ZBROJA KRYTA, SKINNY, WITRYNA, PRZEBITKA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, ARGENTYNOZAUR, PENITENCJAŁ, GĄSIOR, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, DYŻURNA RUCHU, KULTYWAR, IZONOMIA, HISTORYCYZM, ERGASTULUM, REPASAŻ, GRAFIKA WEKTOROWA, KWINTET SMYCZKOWY, SKÓRZAK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, RAMFORYNCHOWCE, BAR, WALKA, SZANIEC, AKTYWNOŚĆ, WĘŻOWIDŁA, KIESZEŃ, NADBUDÓWKA, TABU, PRYMITYW, KALORMEN, SUSZARKA, AKOMODACJA, ROZDZIELCA, GENOMIKA STRUKTURALNA, TRAFIKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, OJCZYZNA, AWANGARDA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, NET, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, MASŁO, DYSTANS, PAGINATOR, PIĘDZIK SIEWIERAK, PODCHLEBSTWO, OSOBOWOŚĆ, PODATEK EKOLOGICZNY, PROCESOWICZ, GLIKOLIPID, BUŁAT, AS SERWISOWY, CZYNNIK NIECENOWY, REGUŁA TITIUSA-BODEGO, REWANŻ, GRZYBIARZ, CHAŁUPNIK, STACJA, ZOOLATRIA, IMIONNIK, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, ALT, PACZKA, ASIEJEW, ROZŁUPKA, GRZYB PLEŚNIOWY, INDYWIDUALIZM, SEMANTYKA FORMALNA, SKRZYDŁO, KOLUMNA MARYJNA, APLIKACJA ADWOKACKA, FUZJA POZIOMA, NAJDA, KULOODPORNOŚĆ, SEITAN, SZEŚĆDZIESIĄTKA, HOL MIĘKKI, HOMOFONIA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, TRUFLA, SALA CHORYCH, MACA, CHAŁTURNIK, MANUFAKTURA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, SUBIEKTYWISTA, RUCH PIESZY, STRASZAKOWATE, FRUCZAK BUJANKOWIEC, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, KLIKOWOŚĆ, PIŁOGON, JĘZYK, PIONEK, GZY, ŁAD KORPORACYJNY, DRUK WYPUKŁY, RYBY ŁAWICOWE, FILOLOGIA ORIENTALNA, ?EFEKT LOTOSU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.483 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSAKCJA, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ KUPIĆ DODATKOWY TOWAR, NIE TYLKO TEN, KTÓREGO DOTYCZY TRANSAKCJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSAKCJA, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ KUPIĆ DODATKOWY TOWAR, NIE TYLKO TEN, KTÓREGO DOTYCZY TRANSAKCJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSAKCJA WIĄZANA transakcja, w której kupujący zobowiązuje się kupić dodatkowy towar, nie tylko ten, którego dotyczy transakcja (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSAKCJA WIĄZANA
transakcja, w której kupujący zobowiązuje się kupić dodatkowy towar, nie tylko ten, którego dotyczy transakcja (na 17 lit.).

Oprócz TRANSAKCJA, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ KUPIĆ DODATKOWY TOWAR, NIE TYLKO TEN, KTÓREGO DOTYCZY TRANSAKCJA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TRANSAKCJA, W KTÓREJ KUPUJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ KUPIĆ DODATKOWY TOWAR, NIE TYLKO TEN, KTÓREGO DOTYCZY TRANSAKCJA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x