RODZAJ WŁADZY, PRZEJAWIAJĄCEJ SIĘ PRAWEM DO UCHWALANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEGISLATYWA to:

rodzaj władzy, przejawiającej się prawem do uchwalania obowiązujących przepisów i rozporządzeń (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEGISLATYWA

LEGISLATYWA to:

organ władzy ustawodawczej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ WŁADZY, PRZEJAWIAJĄCEJ SIĘ PRAWEM DO UCHWALANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.242

KLIMAKS, FAKOMATOZA, DOPPELGANGER, GŁĄBIK, TEREN, SZASZŁYKARNIA, DEZERCJA, ZĘBOWCE, GANG, DASZEK, SKIBKA, PIKOMETR, EKSPLOZJA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, JAWNOGRZESZNIK, ERGASTULUM, OCTOWNIA, LEZIWO, ORGIA, SUŁTANIT, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, OLEANDER, PLASTYKA, HEWEA, PULPIT, NÓŻ, AYER, SZLAGIER, ALKAZAR, DZIENNIK, NADLOTKA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, EUTEKTYK, SKUNKS, NUŻENIEC, FORUM, WYWIAD, ŁUSKA, PLASTYKA, DRAKOREKS, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, WOJSKA PANCERNE, DRIP, JUDASZOWE SREBRNIKI, GHEE, RAMIENISKO, PĘPAWA, WROTKARSTWO FIGUROWE, PŁAWICA, RING, CHŁONIAK, HISTORYK, DIECEZJA, DEFICYTY BLIŹNIACZE, MARMUREK, LYGODIUM, ŁOPATA, KRASNAL, SEJMIK RELACYJNY, NIEUCHRONNOŚĆ, ARIZONAZAUR, ZAKOLE, BANK ZRZESZAJĄCY, WYŚCIG, WSZY, FILOZOFIA JOŃSKA, GASTRONOM, TOREBKA, LEPNICZKA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, GEOLOGIA, RUMIAN PSI, AUTOBUS SZYNOWY, PARANOJA PIENIACZA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, WŁÓCZĘGA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, LIQUID, HELIOFIZYKA, MIKROSILNIK, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, KŁOBUK, OŚCIEŃ, ZŁOTY STRZAŁ, ŻABA KRZYKLIWA, CZEDAR, PENITENCJAŁ, ANIMATORKA, FLET NOSOWY, WIZYTA STUDYJNA, TURBINA AKCYJNA, PRZEWALENIE SIĘ, BUTERSZNYT, ŁĘKOTKA, TOLERANCJA, BOCZNOTRZONOWIEC, PRÓBA, BARWY NARODOWE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, INŻYNIER DUSZY, KOMORA, PERŁÓWKA, ŻABKA, SERWITUT, WSPÓŁBRZMIENIE, OSZLOCH, MORA, ŚWIT KALENDARZOWY, POWSTANIE LISTOPADOWE, TŁO, GONIEC, ZARZUCAJKA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, METEOROLOGIA ROLNICZA, ŚLIZGACZ, MORWA, PARTNERKA, DYSFONIA, ŚMIECH, KATON, RAM, DIARIUSZ SĄDOWY, UMOWA KONTRAKTACJI, PLICHTA, TEORIA GIER, LAMPI, GNIOTOWE, TEKSTYLNY, KASTYLIJSKI, MIODOJAD, DZIKUS, TEORIA KOLEJEK, INKORPORACJA, KARCZOWISKO, REUMATYZM, NIESTOSOWNOŚĆ, MODRZACZEK, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, GRZBIETORODOWATE, OKARYNA, DAANOZAUR, DOZNANIE, MARZENIE SENNE, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, TŁUMACZKA, WYKROCHMALENIE SIĘ, POMOC DROGOWA, DIAPAUZA ZIMOWA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, CANOSSA, GAZELE, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, PIPA, KRYSTALOCHEMIA, EGOCENTRYCZNOŚĆ, MASIELNICZKA, WITRYNA, SZTYWNIAK, WOJSKO KOMPUTOWE, RYBY DRAPIEŻNE, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, JOGURT, AMFIPRION, JĘZYCZNIK, GRANICA, RZEP, ALGI, PERIODONTOLOGIA, KARABIN IGLICOWY, PAROWNIK, CHARTER, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, SZCZYRK, UŁAMEK ZWYKŁY, DAR ZIEMI, ASTRONOMIA, KONIKI MORSKIE, MIODOJAD, BURRITO, NAWALANKA, STAUROPIGIA, GATUNEK, DRUGA NATURA, WIKTYMOLOGIA, OKULISTA, KOSMATEK, INSTAGRAMER, ZŁOTOGŁÓW, IMPULS, SEDAN, AMFIDROMIA, MATECZNIK, SUWNICA BRAMOWA, KWAS BURSZTYNOWY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, CZASZA, JAWAJKA, JEZIORO EWORSYJNE, ZAKON ŻEBRZĄCY, ROLADA, SZWARCCHARAKTER, ALUMINOGRAFIA, KARTA MOBILIZACYJNA, GENOMIKA PORÓWNAWCZA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KULT PUBLICZNY, OPĘTANA, KRÓLEWIĘTA, FEININGER, OTWOREK, GOBELINIARZ, REGION, STOSUNEK, MEMORIAŁ, CHEMOTROPIZM UJEMNY, WSPOMINKI, ORBITA, PAŁKOWIEC, RÓG, KOŁATKA, STOPA DYSKONTOWA, SEKRECJA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, FAŁSZYWA POLĘDWICA, REWANŻ, GĄSKA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, MIESZEK, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, OSIOŁ DOMOWY, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, CANZONA, PALEOTERIOLOGIA, WYTŁACZANKA, SINOCELUR, RĘKA OPADAJĄCA, BARION, SALTAZAUR, IRYDOLOGIA, UCHO ZEWNĘTRZNE, CZK, SITARSTWO, PAŁĘŻYNOWATE, UŚMIECH, REALIZM, KANAŁ PRZERZUTOWY, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, DELFIN, LEJNIA, OFIAKOMORFY, NOC, CEWKA INDUKCYJNA, TERIOLOGIA, DODAJNIK, EOTRICERATOPS, FAJITA, JARZYNIAK, KOŁCHOZ, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, POTRZEBA, GENTIL, PĘD ROŚLINNY, CHŁOPIEC, TURANISTA, SIEDEMNASTKA, KOMUNA MIEJSKA, PERKOZ, WIBRATO, PATRON, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, MARMURKOWANIE, ALIENACJA RODZICIELSKA, EROZJA WSTECZNA, KOPALINA PODSTAWOWA, DROGÓWKA, WĄCHACZ, HUYGENS, FILOLOGIA WŁOSKA, TEATR, BEZCELOWOŚĆ, DZIEWIĘTNASTKA, EPISTOLOGRAFIA, BRÓG, CHIROPRAKTYKA, LIŚCIEŃ, KARATE TRADYCYJNE, MOHER, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, SAPKA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, JUTA, KOLEPIOCEFAL, OKRES, AMBRAZURA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, NAKŁUCIE, WÓDKA, ?PANEWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.242 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ WŁADZY, PRZEJAWIAJĄCEJ SIĘ PRAWEM DO UCHWALANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ WŁADZY, PRZEJAWIAJĄCEJ SIĘ PRAWEM DO UCHWALANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEGISLATYWA rodzaj władzy, przejawiającej się prawem do uchwalania obowiązujących przepisów i rozporządzeń (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEGISLATYWA
rodzaj władzy, przejawiającej się prawem do uchwalania obowiązujących przepisów i rozporządzeń (na 11 lit.).

Oprócz RODZAJ WŁADZY, PRZEJAWIAJĄCEJ SIĘ PRAWEM DO UCHWALANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ WŁADZY, PRZEJAWIAJĄCEJ SIĘ PRAWEM DO UCHWALANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I ROZPORZĄDZEŃ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast