CHORDATA - ZWIERZĘTA DWUBOCZNIE SYMETRYCZNE, WTÓROUSTE, KTÓRE NA DOWOLNYM Z ETAPÓW ROZWOJU OSOBNICZEGO MAJĄ NASTĘPUJĄCE SZEŚĆ CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH BUDOWY: STRUNĘ GRZBIETOWĄ, CEWKĘ NERWOWĄ UMIEJSCOWIONĄ PO STRONIE GRZBIETOWEJ, NAD STRUNĄ GRZBIETOWĄ, GARDZIEL PRZEBITĄ SZCZELINAMI SKRZELOWYMI, UKŁAD POKARMOWY POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM A SERCEM, SERCE LEŻĄCE PO BRZUSZNEJ STRONIE CIAŁA, UMIĘŚNIONY OGON ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA ODBYTEM I SŁUŻĄCY DO PORUSZANIA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRUNOWCE to:

Chordata - zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy: strunę grzbietową, cewkę nerwową umiejscowioną po stronie grzbietowej, nad struną grzbietową, gardziel przebitą szczelinami skrzelowymi, układ pokarmowy pomiędzy układem nerwowym a sercem, serce leżące po brzusznej stronie ciała, umięśniony ogon znajdujący się za odbytem i służący do poruszania się (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRUNOWCE

STRUNOWCE to:

typ zwierząt, u których szkielet osiowy stanowi struna grzbietowa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHORDATA - ZWIERZĘTA DWUBOCZNIE SYMETRYCZNE, WTÓROUSTE, KTÓRE NA DOWOLNYM Z ETAPÓW ROZWOJU OSOBNICZEGO MAJĄ NASTĘPUJĄCE SZEŚĆ CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH BUDOWY: STRUNĘ GRZBIETOWĄ, CEWKĘ NERWOWĄ UMIEJSCOWIONĄ PO STRONIE GRZBIETOWEJ, NAD STRUNĄ GRZBIETOWĄ, GARDZIEL PRZEBITĄ SZCZELINAMI SKRZELOWYMI, UKŁAD POKARMOWY POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM A SERCEM, SERCE LEŻĄCE PO BRZUSZNEJ STRONIE CIAŁA, UMIĘŚNIONY OGON ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA ODBYTEM I SŁUŻĄCY DO PORUSZANIA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.600

MIEŚCINA, GALAKTOLIPID, BŁONKA, GOŁĘBIE SERCE, POWTÓRZENIE, JAJKO PO FRANCUSKU, CUKIER BURACZANY, ASOCJALNOŚĆ, OKOT, SKÓRA WŁAŚCIWA, WÓZ, WIĄZADŁO, KROMKA, UKŁAD STACJONARNY, ZAKON MENDYKANCKI, RANA SZARPANA, GŁOS ELEKTORSKI, KASZANKA, LOK, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, TERROR, POMYŚLNY WIATR, SZPAT, MACEDONIA, SAMOCHODZIARZ, WĄSKOŚĆ, SZARPANKA, DIADOCHIA, PIECZYWO, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, GARDEROBIANKA, DERKA, KLASYFIKACJA, PRZYCZEPNOŚĆ, RZADKOŚĆ, AWANPORT, ZBIORNIK, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, MILANÓWEK, SKOCZNIA, MECHELEN, MILAZZO, NORKI, BYK SPIŻOWY, CYBERPANK, KAPTURCE, BIAŁY KARZEŁ, CIASTO, PODRZUTEK, DETAL, BYLICA BOŻE DRZEWKO, MASELNICZKA, WOLEJ, WSPÓŁBRZMIENIE, TWIERDZENIE WILSONA, WYWROTNOŚĆ, PREFERENCJA, RAAHE, KARETKA REANIMACYJNA, ANTROPOLOGIZM, NIEPUNKTUALNOŚĆ, KARTY, NESEBYR, SARKOFAG, ASYSTA GRAWITACYJNA, DOWÓD NIE WPROST, KOTLARNIA, EPOS HOMERYCKI, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, POKLAT, HELMOND, SYGNALIZATOR, KOSTKA, AUTOBUS SZYNOWY, IMPLIKACJA LOGICZNA, SZEREG HOMOLOGICZNY, KNAJPA, ŻACHWY, PARANTODON, GITARA KLASYCZNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, REGULACJA CEN, SZARPANKA, CIŚNIENIE ROZKURCZOWE, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KRZYWA ŁAŃCUCHOWA, HELING, ROZEDMA PŁUC, PERYGEUM, WĄŻ, GRYMAŚNIK, CZARCIA MIOTŁA, MIETLORZ, STAROPANIEŃSTWO, OSOWSKI, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, SAMOOKREŚLENIE, ŚWIĘTOKUPCA, SYLWETKA, TURBINA AKCYJNA, KURNIK, ŚRODEK ZASKARŻENIA, KOŃ KABARDYŃSKI, RESORT SIŁOWY, MUGOL, GEOFIT RYZOMOWY, WIOSNA, SZKOŁA, SKANER PŁASKI, OSIEDLE, GRUPA ABELOWA WOLNA, MODESTO, MOGILAMBDACYZM, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, ANALIZA WARIANCJI, BETAKSOLOL, KILOFEK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, PRZYSPIESZENIE, CIAŁO SZARE, JELEŃ SCHOMBURGKA, SROMOTA, OBIEGNIK, SŁOIK, PRINCESKA, PUCHAR, PEELING, HIV-1, PIEC KUPELOWY, MASŁO, ERYTROZUCH, ZABURZENIE ROZWOJU, SĄD KOŚCIELNY, ATRAPA, KWAS TŁUSZCZOWY, KREDKA WOSKOWA, TONIĘCIE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, KOLARKI, SOLARZ, POLEWACZKA, NOBEOKA, POPRZECZNOZĘBNE, ŻYDOWSKI PROCENT, OBRONA BAŁTYCKA, STÓŁ, KINOMANIAK, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SZPERACZ, MINIALBUM, LOGOPEDKA, BACHANTKA, SOURE, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, FRAMUGA, KOTEW, INFORMATYKA, MOŻNOŚĆ, LEP, ŻEBRO, ŁÓDŹ LATAJĄCA, TYFLOSOLIS, KOSZAROWOŚĆ, KOMPARATOR BŁYSKOWY, ZAKĄSKA, POKÓJ, CYSTA BAKERA, SOWIECKOŚĆ, DYSRAFIA, POLITYK, PIĘTKA, TOKARKA REWOLWEROWA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, PIÓROLOTEK, ODRĘBNOŚĆ, ORGIA, TYLOCEFAL, WŁASNOŚĆ, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, REFLEKSYWNOŚĆ, ZWIERCIADŁO, CHEMIA FIZYCZNA, PARZYDEŁKA, HALLE, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, SADYSTYCZNOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, KAMBODŻA, ZWIĄZANIE SIĘ, ŁUK, REAGINA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, STARA MALUTKA, OKRUCH SKALNY, ORTOPEDA, BACHATA, SERCE JAK DZWON, ABEOKUTA, RĘKA SZPONIASTA, MOHORYCZ, SZALE, ŁAŃCUSZEK, CYTOKININA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, AMON, PÓŁDIABLĘ, OSTRYGOJAD, RĘKAW, WYBUCHOWOŚĆ, DIAGNOZA, PRZECHOWALNICTWO, ZEGAR ELEKTRONICZNY, PIÓROLOTKOWATE, ENIGMATYCZNOŚĆ, DIAMAGNETYZM, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, MODERNIZM, PUSTAK, ADDYCJA, EGZEKUTYWA, TŁOK, AKERMAN, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, TEREN, INŻYNIERIA TKANKOWA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, TURKIESTAN, AKSOLOTL, KOSTIUM PLAŻOWY, INICJATYWA PRYWATNA, MORDWIN, FAJZABAD, ŁUPEK, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, DEKADENCKOŚĆ, NEGATYWA, VIP, SMOK, GMINNOŚĆ, FOTOKSIĄŻKA, PROWINCJA, ENTOMOLOGIA, OBRONA SYCYLIJSKA, PIŻMOWIEC, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, BOCIAN, ATŁAS, PLUTON, RYGA, LUGER, CHMURA KŁĘBIASTA, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, DEWSBURY, NAGŁÓWEK, BADACZ POLARNY, PLEBEJUSZ, PSYCHOBIOGRAFIA, SZLACHETCZYZNA, NATRĘCTWO, SEMITA, KRÓLEWICZĄTKO, POZŁOTNIK, MATKA POLKA, POTNICA, KATALONIA, CIĄGOTY, WYPRYSK POTNICOWY, AGREGAT POMPOWY, BACHMISTRZ, WAGA, MIAZMAT, ARABESKA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, NEUROTRANSMITER, EMPORA, MORATUVA, WCINKA, OSŁONKA, PLAN OGÓLNY, ELF, GRUPA KETONOWA, GARNCZEK, MARUDERSTWO, KARTOWNIK, SZMALCÓWKA, PROSZEK DOVERA, CHOROBA STRÜMPLLA, SEKCIARSTWO, TOM-TOM, KOLKA, PROCESOWICZ, EDOMETR, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, PODCHWYT, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, ELOPSOPODOBNE, MANEWR, ?DWUCUKIER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.600 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHORDATA - ZWIERZĘTA DWUBOCZNIE SYMETRYCZNE, WTÓROUSTE, KTÓRE NA DOWOLNYM Z ETAPÓW ROZWOJU OSOBNICZEGO MAJĄ NASTĘPUJĄCE SZEŚĆ CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH BUDOWY: STRUNĘ GRZBIETOWĄ, CEWKĘ NERWOWĄ UMIEJSCOWIONĄ PO STRONIE GRZBIETOWEJ, NAD STRUNĄ GRZBIETOWĄ, GARDZIEL PRZEBITĄ SZCZELINAMI SKRZELOWYMI, UKŁAD POKARMOWY POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM A SERCEM, SERCE LEŻĄCE PO BRZUSZNEJ STRONIE CIAŁA, UMIĘŚNIONY OGON ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA ODBYTEM I SŁUŻĄCY DO PORUSZANIA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHORDATA - ZWIERZĘTA DWUBOCZNIE SYMETRYCZNE, WTÓROUSTE, KTÓRE NA DOWOLNYM Z ETAPÓW ROZWOJU OSOBNICZEGO MAJĄ NASTĘPUJĄCE SZEŚĆ CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH BUDOWY: STRUNĘ GRZBIETOWĄ, CEWKĘ NERWOWĄ UMIEJSCOWIONĄ PO STRONIE GRZBIETOWEJ, NAD STRUNĄ GRZBIETOWĄ, GARDZIEL PRZEBITĄ SZCZELINAMI SKRZELOWYMI, UKŁAD POKARMOWY POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM A SERCEM, SERCE LEŻĄCE PO BRZUSZNEJ STRONIE CIAŁA, UMIĘŚNIONY OGON ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA ODBYTEM I SŁUŻĄCY DO PORUSZANIA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRUNOWCE Chordata - zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy: strunę grzbietową, cewkę nerwową umiejscowioną po stronie grzbietowej, nad struną grzbietową, gardziel przebitą szczelinami skrzelowymi, układ pokarmowy pomiędzy układem nerwowym a sercem, serce leżące po brzusznej stronie ciała, umięśniony ogon znajdujący się za odbytem i służący do poruszania się (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRUNOWCE
Chordata - zwierzęta dwubocznie symetryczne, wtórouste, które na dowolnym z etapów rozwoju osobniczego mają następujące sześć charakterystycznych cech budowy: strunę grzbietową, cewkę nerwową umiejscowioną po stronie grzbietowej, nad struną grzbietową, gardziel przebitą szczelinami skrzelowymi, układ pokarmowy pomiędzy układem nerwowym a sercem, serce leżące po brzusznej stronie ciała, umięśniony ogon znajdujący się za odbytem i służący do poruszania się (na 9 lit.).

Oprócz CHORDATA - ZWIERZĘTA DWUBOCZNIE SYMETRYCZNE, WTÓROUSTE, KTÓRE NA DOWOLNYM Z ETAPÓW ROZWOJU OSOBNICZEGO MAJĄ NASTĘPUJĄCE SZEŚĆ CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH BUDOWY: STRUNĘ GRZBIETOWĄ, CEWKĘ NERWOWĄ UMIEJSCOWIONĄ PO STRONIE GRZBIETOWEJ, NAD STRUNĄ GRZBIETOWĄ, GARDZIEL PRZEBITĄ SZCZELINAMI SKRZELOWYMI, UKŁAD POKARMOWY POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM A SERCEM, SERCE LEŻĄCE PO BRZUSZNEJ STRONIE CIAŁA, UMIĘŚNIONY OGON ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA ODBYTEM I SŁUŻĄCY DO PORUSZANIA SIĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CHORDATA - ZWIERZĘTA DWUBOCZNIE SYMETRYCZNE, WTÓROUSTE, KTÓRE NA DOWOLNYM Z ETAPÓW ROZWOJU OSOBNICZEGO MAJĄ NASTĘPUJĄCE SZEŚĆ CHARAKTERYSTYCZNYCH CECH BUDOWY: STRUNĘ GRZBIETOWĄ, CEWKĘ NERWOWĄ UMIEJSCOWIONĄ PO STRONIE GRZBIETOWEJ, NAD STRUNĄ GRZBIETOWĄ, GARDZIEL PRZEBITĄ SZCZELINAMI SKRZELOWYMI, UKŁAD POKARMOWY POMIĘDZY UKŁADEM NERWOWYM A SERCEM, SERCE LEŻĄCE PO BRZUSZNEJ STRONIE CIAŁA, UMIĘŚNIONY OGON ZNAJDUJĄCY SIĘ ZA ODBYTEM I SŁUŻĄCY DO PORUSZANIA SIĘ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x