URZĄDZENIA LICZĄCE I WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA, KTÓRE UŻYWAŁY STOSOWANE W TECHNICE KARTY PERFOROWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA to:

urządzenia liczące i wspomagające obliczenia, które używały stosowane w technice karty perforowane (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIA LICZĄCE I WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA, KTÓRE UŻYWAŁY STOSOWANE W TECHNICE KARTY PERFOROWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.891

KONCERT, ZOOGEOGRAFIA, PRZETYCZKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, OGNIWO VOLTY, METADANE, DROGI ODDECHOWE, MIĘKKI RESET, BEZPROGRAMOWOŚĆ, STACJE ZLEWNE, IRLANDIA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, FORMA, KARCZMA, OKOLICZNOŚĆ, MASZYNA WYCIĄGOWA, KOLORÓWKA, NADSCENIE, SZYBKOZŁĄCZKA, GEOLOKALIZACJA, PORYWCZOŚĆ, GRA W KARTY, DAWNE PAŃSTWO, DZIKI ZACHÓD, OKRZYK, ATMOSFERA, CHRAPY, ZAWÓR REGULACYJNY, SAMODESTRUKCJA, PODGLĄD, KORZENIONÓŻKI, KAPUZA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, EKSPERIENCJA, NADAWA, KARMIDŁO, ANODA, KARALNOŚĆ, OBELGA, TEKSTOWOŚĆ, ZAGWOZDKA, MIASTO OTWARTE, STEWIA, TRYJER, SZEREG HOMOLOGICZNY, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, BERMUDY, CZERPADŁO POJEMNIKOWE, CZUJKA, NOŚNIK, ŻYDOWSKI PROCENT, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ATU, ZASADA POMOCNICZOŚCI, MĄCZKA KOSTNA, OSTROŚĆ, KSIĘGA PARAFIALNA, TRZY KARTY, REAKTOR, KOPACZKA, ZASKOK, INDOEUROPEJCZYK, ROZDANIE, RACJONALIZACJA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PRZYSPIESZENIE, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, TWARDE LĄDOWANIE, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, USTNIK, NEUROLINGWISTYKA, DESKTOP PUBLISHING, TRACKBALL, RUSZT, MEZOZAURY, REPERTUAR DEBIUTOWY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ŁONO, CZEPNOŚĆ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, PLASTOMER, EGZORCYZM, EUFONIA, WOLUMEN OBROTU, KIERKI, BIBLIOTEKA, PYCHOTKA, KONSERWATYWNOŚĆ, PRZEBITKA, NUTRIETY, MIKROURZĄDZENIE, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, PUZZLE, SUPERTOSKAN, TARLICA, KARTOTEKA, DRZWI HARMONIJKOWE, MIKROOTOCZENIE, WĘGIEL KAMIENNY, EOZYNOCYT, BOMBONIERA, CELESTA, TERMOSTAT, MOMENT ZWROTNY, UCZELNIA, DEDERON, KURATOR, KONWERTER, MASZYNA OSADOWA, PISMO LINEARNE, ZAPYCHACZ, ROZSZERZENIE CIAŁA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, KOŁO, PRODUKT GLOBALNY, WALIDACJA KRZYŻOWA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, KROSNO, JEZIORO POLIHUMUSOWE, MIŁOŚĆ, GRZYBEK TYBETAŃSKI, ANDANTE, GOMÓŁKA, OPIEKUN, MASZYNA INDUKCYJNA, KIERKI, SPRZĘT, MRÓWKA ĆMAWA, CYBERATAK, STATYSTYKA FERMIEGO-DIRACA, STAŁA HUBBLE'A, NUMER ROZLICZENIOWY, INTEL, TWARDY RESET, GIGANT, LINOTYP, NOGOLOTKOWATE, SOBACZY LOS, WSZARZ, CHEMIA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SEN NA JAWIE, SAMOOKREŚLENIE, CYKL PŁCIOWY, PARA, PŁATNIK NETTO, METASTRONA, OSPRZĘT, TERMOSIK, EPIGENEZA, PRZEWÓD, ANOKSYBIOZA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, INDULGENCJA, RZEŹWOŚĆ, CELOWNIK, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, WADA DREWNA, PODGRZEWACZ, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, JASNOŚĆ, STAN POSIADANIA, SNIFFER, SOLAMNIA, REPUBLIKA LITEWSKA, ŁOPATECZKA, NARYBEK, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, KONWERTOR, AKT, PAPROTNIKI, DZIADEK, GORĄCA KREW, ZAPŁON ISKROWY, ŚWIERK SREBRZYSTY, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, OPOZYCJA RÓWNORZĘDNA, OKULARY 3D, WAŁECZEK, WESOŁE MIASTECZKO, KAMERDYNER, KONCERNIAK, IGLICA, KARTY, REGRES, KAUTER, ŚWIĄTYNIA, OSTATECZNOŚĆ, GATUNEK KRYPTYCZNY, MASZYNA CIEPLNA, IMPAST, SZYBKOZŁĄCZE, PEMNIKAN, E-PODPIS, WALEC, THOMAS BAYES, GULASZ, SILNIK ELEKTRYCZNY, TORFOWISKO NISKIE, FUNKCJE ELEMENTARNE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, KIESZEŃ, CHROMATOGRAF GAZOWY, EWOLUCJONIZM, LICHWIARSTWO, LICYTACJA, PĘK, PRAWA CZŁOWIEKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, PERYPATETYK, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ZASILANIE, OGRÓDEK JORDANOWSKI, AGREGAT, AUTONOM, EKSKREMENTY, SANITARIA, FALA, PALIUM, MARTWE POLE, DOBRO LUKSUSOWE, JAWNOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ZEW, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, CYBERNETYZACJA, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, PRZEPLOTNIA, MONTAŻOWNIA, DOJARKA, BANK GENÓW, WSCHÓD, GIMBAZA, HAZARDZISTA, FAKTORIA, BAJCA, STAN, MOTYW, FUNDUSZ, RÓWNOWAGA LINDAHLA, ANTYGRAWITACJA, MIŁORZĄB, MAJKA, MODEL DECYZYJNY, PRASA, IRANISTAN, PASKÓWKI, KAPITAŁ SPOŁECZNY, DOBYTEK, PRZYKASÓWKA, WOLNY ZAWÓD, SERIA, BROŃ, JEGGINSY, POLE SIŁOWE, MAKAO, KONFISKATA, WIBROAKUSTYK, CZYRAK MNOGI, TRAWERS, KOŁKOWNICA, PELOTA, PRÓG RZECZNY, SURREALIZM, POMPA PRÓŻNIOWA, WYKRZYKNIK, NIEPOKALANEK, MASZYNA ROBOCZA, DOBRO PUBLICZNE, ŚWIATŁO, CHOLANGIOGRAFIA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, SCREENSHOT, APARAT, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, WĘZEŁ, INTERNUNCJUSZ, BANDYCKOŚĆ, SZTUFADA, REKOMPILACJA, CIASTO DROŻDŻOWE, JAM ROCK, SOLARIUM, KANCLERZ FEDERALNY, INTERCEPTOR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, LOTNICTWO POKŁADOWE, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, RÓŻNICA ZBIORÓW, SZWEDZKI PÓŁMISEK, WONTON, APTAMER, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, DREWNO WCZESNE, RDZEŃ, OBSŁUGA, ?DOMENA PUBLICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.891 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIA LICZĄCE I WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA, KTÓRE UŻYWAŁY STOSOWANE W TECHNICE KARTY PERFOROWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIA LICZĄCE I WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA, KTÓRE UŻYWAŁY STOSOWANE W TECHNICE KARTY PERFOROWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA urządzenia liczące i wspomagające obliczenia, które używały stosowane w technice karty perforowane (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA
urządzenia liczące i wspomagające obliczenia, które używały stosowane w technice karty perforowane (na 26 lit.).

Oprócz URZĄDZENIA LICZĄCE I WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA, KTÓRE UŻYWAŁY STOSOWANE W TECHNICE KARTY PERFOROWANE sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIA LICZĄCE I WSPOMAGAJĄCE OBLICZENIA, KTÓRE UŻYWAŁY STOSOWANE W TECHNICE KARTY PERFOROWANE. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x