Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZASOBY KOPALIN, KTÓRE MOŻNA I OPŁACA SIĘ WYDOBYWAĆ PRZY OBECNYM STANIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNOLOGICZNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZASOBY PRZEMYSŁOWE to:

zasoby kopalin, które można i opłaca się wydobywać przy obecnym stanie prawnym, ekonomicznym i technologicznym (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASOBY KOPALIN, KTÓRE MOŻNA I OPŁACA SIĘ WYDOBYWAĆ PRZY OBECNYM STANIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNOLOGICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.416

TEREN ZIELONY, PLAFON, INŻYNIERIA TKANKOWA, KOŃ KLADRUBSKI, FILEMON CZARNOLICY, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, GAZ KOKSOWNICZY, KWINTET FORTEPIANOWY, KOŚĆ NIEZGODY, LAS ŁĘGOWY, IBISOWATE, KWADRANT, DROGA, IMPAS, LIMIT POŁOWOWY, BHP, PRINT, PAKIET, MIKROSKOP WARSZTATOWY, POJAZD KONNY, GITARA BASOWA, WSTECZNOŚĆ, ACENA NOWOZELANDZKA, MIĘTA, ZIELENINA, TANECZNOŚĆ, FLUIDYZACJA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, UKRAINISTYKA, TV, RUCH, AGNOZJA CZUCIOWA, ORNITOLOGIA, PEDET, TYCZKARZ, SŁUŻBISTKA, MERYNOS, SZCZAWIK, NOMENKLATURA BINOMINALNA, MYJNIA SAMOCHODOWA, PROCES POSZLAKOWY, POSIADY GÓRALSKIE, UMIEJSCOWIENIE, ODSKOK, SEMINARZYSTA, ANGIELSKI, KURTYNA SKALNA, BROMOLEJ, FRUCZAK BUJANKOWIEC, PIERWORODZTWO, NIEŚPIESZNOŚĆ, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SZPRYCA, ARPEDŻIO, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, GREEN, NADPŁYNNOŚĆ, WSCHODY, KOD ROZWINIĘTY, ROKIETNIK POSPOLITY, DZIARSKOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, KONDOR, ROŚLINA, KRAJ, NEUROBLASTOMA, ROZCHWIEJ, BARIONYKS, STAŁA HUBBLE'A, AUTOSZCZEPIONKA, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ZABUDOWA, OSPAŁOŚĆ, LAFIRYNDA, CHŁODNIA KOMINOWA, SLEGA, BIOENERGOTERAPIA, RABV, GLIKOPEPTYD, UTYLITARYZM, WYMIENIACZ, KOBIETA SPOD LATARNI, MONOCENTRYZM, SAMORZUTNOŚĆ, FAJECZKA, OROGENEZA KARELSKA, SZTRASBURG, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, GONIEC BIAŁOPOLOWY, DZIKOŚĆ, DYWIZJON RAKIETOWY, PIRAMIDA, ZAKON MENDYKANCKI, LAWA TRZEWIOWA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, PRINCESKA, PISMO PRZEWODNIE, RUCH PROSTOLINIOWY, GEODEZJA LEŚNA, STADIALNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, ŚPIWÓR MUMIA, CIEPLUCH, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ETNOLINGWISTYKA, KRUSZYNKOWATE, PUSZKARZ, SADOWNICTWO, GUZ ZŁOŚLIWY, SŁUP MILOWY, UCHO ZEWNĘTRZNE, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MIARODAJNOŚĆ, PONCZOWNICA, KORDON, WSPÓLNOŚĆ, BASEN, ALEURON, KORONIARZ KOŃCATY, EKSTRUZJA, HAFT KRZYŻYKOWY, NEKROFAG, LICEUM, KOŁOKOLNIA, STATEK KOSMICZNY, GONG, MASTYKS ASFALTOWY, POJEDYNEK, KRĄŻENIE OGÓLNE, PELAGIAL, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, CUDACTWO, WĄTEK, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PRZYKRYCIE, SIŁA, BATERIA AKUMULATOROWA, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, ŹDZIEBLARZE, WUCHANG, PROMINENT, BIZNESMENKA, KORONKA KLOCKOWA, LOGOPEDKA, MIEJSCE, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, PLOTER ROLKOWY, ZNAJOMY, NOWINKARSTWO, CHIRURGIA DZIECIĘCA, SZPULA, SZEWNICA BZÓWKA, NIEDYSPONOWANIE, CHOROBA THOMSENA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, STARY LIS, KLEJARZ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ODSTRZAŁ, AKT NORMATYWNY, ZŁÓG WAPNIOWY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TROGLODYTA, ZARYCIE NOSEM, USTROJOWOŚĆ, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, CELESTA, TWIERDZENIE REESA, FACHMAN, ROZMIARÓWKA, DODATEK MIESZKANIOWY, WYSTĘPOWANIE, NARYS KLESZCZOWY, PUB, RAJOKSZTAŁTNE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ZAŁAM, LOTOS, TALMUDYSTKA, SYSTEM INFORMATYCZNY, NAKŁADKA, WARSTWA GRANICZNA, ARAB, OBWÓD MAGNETYCZNY, MAORYJSKI, MATERIALIZM EKONOMICZNY, NACZYNIA POŁĄCZONE, SMYCZ, MUZYKA, HELING, TYTAN, MAHDI, POLITYKA KURSOWA, TERAPSYDY, AMORFIZM, STADIUM ANALNE, NAPÓR, KODYFIKATORKA, LEGENDA, SATANISTA, KUC POTTOK, SADÓWKA, MONOCYT, KONWERSJA GENÓW, KOPUŁEK PROMIENISTY, KSEROGRAFIA, PĘCINA, NIEOBLICZALNOŚĆ, NIEDŹWIEDNIK, ZERÓWKA, TRYWIALIZM, WATA, BRYŁA SZTYWNA, WET, POBLISKOŚĆ, GARDA, PLEŚNIAK, KONFIRMACJA, FILOLOGIA KLASYCZNA, POŁOŻNICTWO, POCKET PC, OBRONA HOLENDERSKA, ASIEJEW, ŻAGIEW, ACHAJA, PRZYPRAWY KORZENNE, UBRANIÓWKA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, GRA POJEDYNCZA, TYCZKA, HISTORYZM CEGLANY, PASZCZĘKA, REGION, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, LITOGRAFIA, ROLADA, ODMIANA HERBOWA, KUCHENKA MIKROFALOWA, BIOLOG, EKSTRALIGA, POLEWA, WYWIAD SKARBOWY, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, TOKARKA REWOLWEROWA, RYTUAŁ, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, GLOBIGERYNA, URODA, NIEPRZYJACIEL, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KURZA STOPKA, PYTANIE, BETONOWE BUTY, PRZETWÓR, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ASTRONOM, KACAPSKI, GRAFICIARZ, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, POMORZE ŚRODKOWE, JELEŃ SCHOMBURGKA, POLICJA POLITYCZNA, SYSTEM WBUDOWANY, CZAS, ODWROTNY AGONISTA, BELKOWANIE, SEPARATYZM, HISPANO, ARIANIE, MAJOWY ROBOTNIK, ATMOSFERA, BRONCHOGRAFIA, CHRONOMETR, CZŁOWIEK ŚNIEGU, SZYLING, BIBLIOTEKA, KOSTUREK, NET, ŁOPIAN, TARCIE, NASOSZNIK TRZĘŚ, RUSZT, SATELITA GEOSTACJONARNY, PRZEMIANA POKOLEŃ, START, MONIT, UŁUDA, REUMATOLOGIA, FTYZJOLOG, PUSZYSTOŚĆ, WASZA WYSOKOŚĆ, WZGÓREK ŁONOWY, POSŁUCHANIE, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, WIRTUOZERSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.416 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zasoby kopalin, które można i opłaca się wydobywać przy obecnym stanie prawnym, ekonomicznym i technologicznym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASOBY KOPALIN, KTÓRE MOŻNA I OPŁACA SIĘ WYDOBYWAĆ PRZY OBECNYM STANIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNOLOGICZNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zasoby przemysłowe, zasoby kopalin, które można i opłaca się wydobywać przy obecnym stanie prawnym, ekonomicznym i technologicznym (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZASOBY PRZEMYSŁOWE
zasoby kopalin, które można i opłaca się wydobywać przy obecnym stanie prawnym, ekonomicznym i technologicznym (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x