Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SKRÓT MYŚLOWY POLEGAJĄCY NA ŚWIADOMYM OPUSZCZANIU SKŁADNIKÓW WYPOWIEDZI, KTÓRYCH ZNACZENIA MOŻNA SIĘ DOMYŚLAĆ NA PODSTAWIE KONTEKSTU LUB ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELIZJA to:

skrót myślowy polegający na świadomym opuszczaniu składników wypowiedzi, których znaczenia można się domyślać na podstawie kontekstu lub ze względu na sytuację (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELIZJA

ELIZJA to:

zjawisko polegające na braku realizacji fonemu w postaci pustej głoski, czyli opuszczanie dźwięku w wymowie, np.gowa zamiastgłowa (na 6 lit.)ELIZJA to:

regularne usunięcie samogłoski w sąsiedztwie innej samogłoski, zwłaszcza samogłoski wygłosowej przed nagłosem samogłoskowym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKRÓT MYŚLOWY POLEGAJĄCY NA ŚWIADOMYM OPUSZCZANIU SKŁADNIKÓW WYPOWIEDZI, KTÓRYCH ZNACZENIA MOŻNA SIĘ DOMYŚLAĆ NA PODSTAWIE KONTEKSTU LUB ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.390

TUALETA, LIPA, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, KRONIKARKA, GRAF PLANARNY, SZMUGIEL, SZKŁO OPTYCZNE, GLIKOGENOZA, ZAPONA, RURALISTYKA, MELON, ZGRED, DZIEWIĄTY, FILA, YORKSHIRE PUDDING, SMREKUN, RYLEC, CHOROBA ALPERSA, SIATKA, ROZKŁAD, DROGA, KARBROMAL, NIEBO, KLEPISKO, KREACJA, PRZENOSICIEL, CZUWANIE, JEDNOSTRONNOŚĆ, LALA, PŁETWOJASZCZURY, BYTOWNIT, FRAGMENTARYZACJA, KRYTERIUM NYQUISTA, ELEWATOR ZBOŻOWY, KONIK, NIEZDARSTWO, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, WARIACJA, PASIECZNIK, NIEDOPUSZCZENIE, ROZBITEK, CZOŁÓWKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, AKATYZJA, PRZESTRZEŃ, KINDŻAŁ, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, NIEPOPULARNOŚĆ, HOBBYSTA, CZERWIENIDŁO, DOWÓZ, TYSIĄC, PLASTYKA, KOSZÓWKOWATE, HYDROCHEMIA, DOKTOREK, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, POJAZD CZŁONOWY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, NACISK, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, DYWESTYCJA, EDYKUŁA, ANKIETOWANY, KOALA, LIŚĆ ZARODKOWY, SZKAPLERZ, NIENOWOCZESNOŚĆ, KREOL, WYZIEW, BLEJTRAM, JURYSLINGWISTYKA, OCHOTNIK, ZGNILIZNA DREWNA, CZEREMCHA, SUBSTYTUCJA, NACZYNIA POŁĄCZONE, PIĘĆDZIESIĄTKA, REGENERACJA, ŻYCIAN, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, CZECZOTA, HABANERA, UNIŻONOŚĆ, MIĘKISZ POWIETRZNY, FLESZ, GRA WSTĘPNA, CZASTUSZKA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, KACZUSZKA, RYKSZARZ, PŁYN SUROWICZY, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, DROBNICOWIEC, PIASKOWNICA, POCIĄG DROGOWY, PODGÓRZE, NIEUŻYTECZNOŚĆ, SOLARIUM, STACJA, PAWĘŻ, GRUCZOŁ DOKREWNY, KWARTET, OŁATKA, ROPUCHA WODNA, UZWOJENIE WTÓRNE, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, JAJKO PO FRANCUSKU, REFERENCJA, AUŁ, OPOZYCJA BINARNA, BIELIŹNIARSTWO, LENONKI, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, GUANO, KRATER, PARAMEDYK, SKAŁA MACIERZYSTA, TRZPIEŃ, ADMIRACJA, ŚWIĘTO, PROROCTWO, FURAŻER, SKUPYWACZ, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, TEORIA NAZW, DWUDZIESTY CZWARTY, KARTY, SEMESTR LETNI, KINO DOMOWE, MOBIL, IMPLEMENTACJA, ŁĘKOTKA, KWINTET SMYCZKOWY, SUCHORYT, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, SPRAY, STARA MALEŃKA, CUKIER LODOWATY, ORZESZEK PINIOWY, BARWNOŚĆ, ZASZŁOŚĆ, ZAMIENIALNOŚĆ, SZYSZKA, GARDEROBA, LUTNIA, MINISTERSTWO, AMANT, ŁĄCZNIK, DŁUGOSZPON, DZIENNIK PROMULGACYJNY, SOLFUGI, KIBITKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, DOLAR SINGAPURSKI, CHOROBA THOMSENA, CZEKOLADZIARNIA, FIGÓWKA, ROZJAZD, KOORDYNACJA RUCHOWA, AKOMPANIAMENT, DRAPIEŻCA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, JABŁKO, KSIĄŻĘ, PRZEZIERNIK, INTELEKTUALISTA, RETENCJA, TABULA RASA, BYSTRZE, CONFIT, STRĄGA, UPADEK, POCIĄG POSPIESZNY, RÓWNINA SANDROWA, STOPOFUNT, HACJENDA, ANOMALIA UHLA, WIBRACJA LABILNA, LUK ŁADUNKOWY, NIECHLUJA, OPERA, DZIELNICA, IZOCHRONA, PROMIEŃ, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, PIĘTA, POCENIE, DOJRZEWANIE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, RUMBA, KLINIKA ODWYKOWA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, KĄT, ZĄBEK, USIŁOWANIE, VOTUM, SORPCJA, KAPISZONÓWKA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, ESCALIVADA, WSTĘŻNICE, KSIĘGOWA, ZAPORA, SZKOŁA, MEDIANTA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, DRES, MYŚLICIEL, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, NOSACZ, WSZOŁY, MOZAIKA, HODOWLA PIERWOTNA, PORTUGALSKI, ZAPORA OGNIOWA, DONOR, MOTYLEK, FILTR POLARYZACYJNY, OBIEKTYWIZM, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, DRAJREP, FOLKSDOJCZ, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, GRYS, WSZECHŚWIAT ZAMKNIĘTY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ARACHOLOGIA, STARY MALUTKI, SĄD POLOWY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, BESTIARIUSZ, KURZA STOPKA, TAJNE KOMPLETY, KRAJALNIA, AUTYZM DZIECIĘCY, OGÓR, WOLUMEN OBROTU, ALBUM, RANA SZARPANA, EMBRION, MAPNIK CAGLE'A, CZEKOLADA, OBSERWATORKA, SMYCZ, SZWEDZKI STÓŁ, WSPÓŁKRÓL, PIŁKARZ, LANCRET, WAPNO, NIEWIERNOŚĆ, ZAPŁATA, KANONIK, CZUMAK, UGNIATARKA, ABOLICJONISTKA, TRENING, KABOTAŻ, DEMOKRACJA, KOTURNOWOŚĆ, CIASTO PIASKOWE, NADGORLIWOŚĆ, AMBASADOR, INFORMACJA, EPUZER, OWCA MERYNOSOWA, ORIJA, ŁAMANY DACH POLSKI, CHASEREK, ZASTÓJ, TARANTELLA, KARABINIER, SŁUŻALCZOŚĆ, EPOKA KAMIENIA, PLANTAGENECI, ATRAKCJA, CZĘŚĆ, INTERWENCJA PROCESOWA, FIKNIĘCIE KOZŁA, KOTERIA, ALTERNATYWA, PODOLOGIA, KOBYŁA, BIAŁA DAMA, NAWÓZ SZTUCZNY, NAPARZANKA, ŚREDNIA, ZBOŻE OZIME, PAŁAC, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, ZAWARTOŚĆ, KIRPAN, SHORT-TRACK, GALISYJCZYK, FEMTOCHEMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.390 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: skrót myślowy polegający na świadomym opuszczaniu składników wypowiedzi, których znaczenia można się domyślać na podstawie kontekstu lub ze względu na sytuację, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKRÓT MYŚLOWY POLEGAJĄCY NA ŚWIADOMYM OPUSZCZANIU SKŁADNIKÓW WYPOWIEDZI, KTÓRYCH ZNACZENIA MOŻNA SIĘ DOMYŚLAĆ NA PODSTAWIE KONTEKSTU LUB ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
elizja, skrót myślowy polegający na świadomym opuszczaniu składników wypowiedzi, których znaczenia można się domyślać na podstawie kontekstu lub ze względu na sytuację (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELIZJA
skrót myślowy polegający na świadomym opuszczaniu składników wypowiedzi, których znaczenia można się domyślać na podstawie kontekstu lub ze względu na sytuację (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x