PUNKT, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMACJA to:

punkt, w którym można się czegoś dowiedzieć (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INFORMACJA

INFORMACJA to:

termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności) (na 10 lit.)INFORMACJA to:

jedna z najważniejszych form wypowiedzi dziennikarskiej traktowana czasem jako rodzaj lub gatunek dziennikarski (na 10 lit.)INFORMACJA to:

wiedza dostępna komuś, przeznaczona dla kogoś (na 10 lit.)INFORMACJA to:

sygnał (lub ciąg sygnałów), który jest przetwarzany w systemach informacyjnych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.093

SMOLUCH, REGESTRATOR, HALLOTRON, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ADDYCJA, ZWIERZĘTA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, BEZPŁODNOŚĆ, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, NAWALANKA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, ZMIERACZEK PLAŻOWY, OGROMNIASTOŚĆ, TRZY KARTY, STOLIK, SYFON, POZYCJA, CUDOWNY OWOC, HALOTRON, FARMAKOGENETYKA, MISIEK, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BEGUINE, STAŁA, ZUPA, DIABELSKOŚĆ, KOSTECZKA SŁUCHOWA, BRUZDNICE, AUDIENCJA GENERALNA, RECEPCJA, DOBITNOŚĆ, OKNO AKTYWNE, JEDYNY, GODZINA, SZYBKOWAR, SUBLITORAL, GRUNT POD NOGAMI, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, SOS MUŚLINOWY, CZAS MĘSKI, LAWINA GRUZOWA, PODATEK MAJĄTKOWY, ŚMIETANKA, GIGANTYCZNOŚĆ, SZCZENIARA, WOREK, ODCZYN ZAPALNY, BULIONER, SITARSTWO, PŁYN SUROWICZY, SZMELC, NAŚLADOWCZOŚĆ, KARBIDÓWKA, KONTUR, PAŃSTWO, TACKA, MAIL, MUSZLA KONCERTOWA, TRUSIĄTKO, KRATKA KSIĘCIA WALII, MŁODZIEŻOWIEC, MADERA, ŁOŚ, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, FIRMA ZWROTOWA, SZPIK, RYNEK WSCHODZĄCY, WSPÓŁTWÓRCZYNI, EGZEKUCJA, DOZA, WYŁOŻENIE SIĘ, KOLEKCJONERKA, GROOMING, CIELENIE, GOŁĄB POCZTOWY, WYBUCH, REAKCJA ORIENTACYJNA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, KĄPIEL, POJAZD GĄSIENICOWY, ANTROPOLOGIA, WĘZEŁ WINDSORSKI, SELENODEZJA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, PŁYWANIE, AUTOSYFON, SADYSTYCZNOŚĆ, RÓŻDŻKARZ, MANUFAKTURA, IRONIA ROMANTYCZNA, NUMERACJA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, MIASTO UMARŁYCH, WZGLĄD, ZABYTKOWOŚĆ, TEMPERATURA ZAPALENIA, SPOCZYNEK, GNICIE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, TELEMARK, FACH, PINGWIN BIAŁOOKI, WALIDACJA, OBOZOWISKO, MATKA BOSKA GROMNICZNA, BEZGRANICZE, KUNDMAN, LUGER, DROBINA, POLITYKA ZDROWOTNA, CUDA NA KIJU, KOŁEK, NIESAMOWITOŚĆ, INWERSJA, URBANIZACJA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, SHAKER, KROK, DAR ZIEMI, SZYSZKA, POTAJNIK, PUNKT PROGRAMU, SŁUP OŚWIETLENIOWY, KUBECZEK, KAPILARNOŚĆ, ANTYKWARNIA, ATOM, KOSA, INTERWENIENT UBOCZNY, UDAR MÓZGOWY, KLAROWNOŚĆ, ŻYDOSTWO, OBRONA KERESA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, TELEFONIA STACJONARNA, ACENA NOWOZELANDZKA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, CHIRURGIA, OBSZUKANIE, CZAKRAM, HUMANIZM, RENOMA, CHEERLEADERKA, PULPIT, LOB, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, PRZYBYTEK, OBRONA SYCYLIJSKA, WEKA, ITALIAŃSKI, WIZAŻYSTKA, PIT, KONSUL, PIZOID, KOSS, MIKROCHEMIA, PŁASZCZ WODNY, REPRESJA, AFIRMACJA, TAFTA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KRZTUSIEC, DZIELNICA, SZPULA, ALGEBRAIK, WARTOŚĆ, WIKARYZM, TASIEMIEC, KÓŁKO, SKRZYWDZONY, EPILEPTOLOGIA, CHOROBA EKBOMA, KAZNODZIEJA, LARYNGOFON, DERBY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, SEMINARIUM TEOLOGICZNE, LARWA, OBRONA PIRCA, PRZESZKODA, AGENEZJA, TABLICA CAYLEYA, BACHATA, PORĘCZE, ALBAŃSKI, TELEWIZORNIA, SYNDROM PARYSKI, AUTOR, HELISA, ARYTMIA, KRYSZTAŁ, CZTEROPOLÓWKA, ANTARKTYKA, LIŚCIONOGI, TROJAN, MATUSZKA, RÓŻOWIEC BIAŁY, KROWA, CYNKOTYPIA, PARTYKULARNOŚĆ, ALTERNATYWA, HAMULEC CIERNY, SKRZYNKA MAILOWA, KORONIARZ SERCATY, PONTICELLO, BRUDNICA NIEPARKA, SIEDLISKO, POJNIK, WOLNY ZAWÓD, UKRAIŃSKI, PARA, ANGIELSKOŚĆ, FARBIARSTWO, STRÓJ GÓRALSKI, HAITAŃSKI, SOCZEWKA FRENSELA, HARMONIJKA USTNA, OPOZYCJONISTKA, SĄD GRODZKI, PRINCESKA, DYWIZJA, METALICZNOŚĆ, OPPERT, FISHARMONIA, OCZYSZCZALNIA, SIEDLISKO, POJAZD CZŁONOWY, LENIN, BAON, KAWA MIELONA, HISZPAŃSKI, MALKONTENCTWO, PODGÓRZE, FAKOMATOZA, STAW SKOKOWY, SÓWKA, REJON, MEADE, IZOTROPOWOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, LEGENDA, ŁOSKOT, PRZESŁUCHANIE, PLASTYKA, ENERGIA GEOTERMICZNA, WYROK, SKLEP WARZYWNY, CERATOFILID, DURNOŚĆ, PRZYSTRÓJ, TUBA, STANOWISKO, INFORMACJA, SHOUJOAI, CZAROWNICA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BROMOLEJ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, ARSENEK, NIEMOC, NAWROTOWOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PROFUZJA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, ZDOBYWCA, MINUTA, SYSTEM DECYMALNY, SZACHOWNICA PUNNETTA, BUT NARCIARSKI, UMIEJĘTNOŚĆ, JĘZYK FLEKSYJNY, KALEJDOSKOP, CZUWANIE, WARZYWNIAK, PERYPATETYK, STĘP, WODA PO KISIELU, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, ADOPCJA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, POJAZD SZYNOWY, PATRON, POPRZEDNIK, SIODŁO DAMSKIE, SPADAJĄCA GWIAZDA, WYRĘBISKO, KIFOZA, PRAWOZNAWCA, TOPIEL, HARMONIA SAMOGŁOSEK, WODOREK, SIATKA, PRZECIWNAKRĘTKA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, NIEZAUWAŻENIE, ?WYKUP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMACJA punkt, w którym można się czegoś dowiedzieć (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMACJA
punkt, w którym można się czegoś dowiedzieć (na 10 lit.).

Oprócz PUNKT, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PUNKT, W KTÓRYM MOŻNA SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast