COŚ, CO MA SIĘ KOMUŚ DO POWIEDZENIA, KOMUNIKAT, KWESTIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁOWO to:

coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SŁOWO

SŁOWO to:

słowo honoru - obietnica, której można zaufać (na 5 lit.)SŁOWO to:

elementarna jednostka języka (na 5 lit.)SŁOWO to:

podstawowa porcja informacji, na której operuje system komputerowy (na 5 lit.)SŁOWO to:

czasownik - część mowy nazywająca dziejące się czynności oraz niektóre stany (na 5 lit.)SŁOWO to:

wyraz w leksykonie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA SIĘ KOMUŚ DO POWIEDZENIA, KOMUNIKAT, KWESTIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.182

AUTOMAT, RUBIN, MIKROPRZEŁĄCZNIK, NIEWYGODA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, GALIARDA, RZEŹNIK, SALWINIOWCE, WYCIĄG TALERZYKOWY, OLEJEK ETERYCZNY, ŚMIGŁO, SITWA, SĄŻNISTOŚĆ, PODZIAŁ, JADOWITOŚĆ, ŁASKAWY CHLEB, LITOSFERA OCEANICZNA, NUMIZMATYKA, KOSMATOŚĆ, WYNAJEMCA, KAGANIEC, HIPERTONIA, PODAWACZ, CAYLEY, EKSPERT, STARA MALUTKA, CYKL ASTRONOMICZNY, WIATRAK, KONESER, SZYNA, WYJĄTEK, SZYBKI PANCERNIK, PRZYWIDZENIE, NIEUCZCIWOŚĆ, CZWARTACZKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, RETINOPATIA, ZASTAWKA MITRALNA, RODNIA, RYBY DRAPIEŻNE, TABLICA PRAWDY, MURSZ, PISMO GRECKIE, LUKA DEFLACYJNA, OPÓR, SPRAWNOŚĆ, MANDŻURSKI, LAWONICHA, INWOLUCJA, NAWALANKA, OTWARTOŚĆ, MAGMA, SZATA GRAFICZNA, KRÓTKOŚĆ, KONWERTOR, BAKTERIA ŚLUZOWA, ANGIELSKOŚĆ, DREWNO FIOŁKOWE, SYNONIMIA CAŁKOWITA, RUSZNIKARZ, ANTYNATURALIZM, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ZASIĘG, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, RAMA, AKROPOL, ŁOMOT, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, GNOMOLOG, PRODUKT LECZNICZY, OSTROŚĆ, LEMNID, NET, WARAN GŁUCHY, SZELESZCZĄCY ARGUMENT, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, FANFARZYSTA, REGION, ELEKTRODA KALOMELOWA, SZEW, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KURTYNA POWIETRZNA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, CLERK, EKSPANSYWNOŚĆ, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, PŁETWA, KILOFEK, NIESTAŁOŚĆ, SPEAKER, POWTARZALNOŚĆ, KRYSTALOCHEMIA, NAPALENIEC, BEZWYZNANIOWIEC, RURALISTYKA, GŁADZAK, PRZEWOŹNIK, PIEKARNIA, FOREMKA, ORBITA, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, SECESJONISTA, RÓŻOWIEC BIAŁY, ŚMIECH NA SALI, OBUDOWA, PYLICA TALKOWA, JAKUBKA, WÓR, OZDOBA, GOBELINIARZ, KOSZAROWOŚĆ, POWRÓT, LUŹNOŚĆ, RADIOWIEC, JĘZYCZEK, ATRAKCJA, BIAŁA GORĄCZKA, ARKADA, PUNKT, OKRYCIE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, JEŁOP, ZABORCA, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, PRZODEK, TELEFON ZAUFANIA, PERILLA ZWYCZAJNA, POKÓJ, ZLEWKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, NOWOŚĆ, AUSTRONEZYJCZYK, DRAMAT OBYCZAJOWY, ETANERCEPT, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, ŚLUBNA, SPĘKANIE, PAŹ ŻEGLARZ, MĘŻNOŚĆ, GATUNEK AMFITERMICZNY, ŚMIECH, CHRONOMETR, ŚWIADECTWO, DEGRADACJA, STYRON, PROLIFERACJA, BIKRON, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, ZARANIE, SKUNKS, SYNERGETYKA, SUTERYNA, KOPALINA SKALNA, PROMOCJA, POPULARNOŚĆ, NIEPODZIELNOŚĆ, STAROŻYTNICTWO, KUC SZETLANDZKI, SIEDEMDZIESIĄTKA, DYSRUPCJA, UBOŻENIE, MALAKOLOGIA, SZLACHTA CHODACZKOWA, KARTA PRZETARGOWA, BYT, TRANSGRESJA LODOWCA, MONOCENTRYZM, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PRECYPITAT, WAHACZ WZDŁUŻNY, KONFIGURACJA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ACEFALIA, OPIESZAŁOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, WRÓG, ZAĆMIENIE, DUKLA WIERTNICZA, PUNKT KOPULACYJNY, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, MYRMEKOLOGIA, POLITYKA ZDROWOTNA, GASIWO, ŁUK, TARAS WIDOKOWY, ŻART, MOGISYGMATYZM, WESTA, SKROMNOŚĆ, TRAFUNEK, REGLAN, KLĄTWA, OPERA, SMUGA, FAJCZARNIA, NASIENNIK, BIEDACZKA, WESTERN, TEOLOGIA WYZWOLENIA, DROGA RZYMSKA, ROZMODLENIE, OGRÓDEK JORDANOWSKI, PROMENADA, ODDZIELANIE, WIECZÓR PANIEŃSKI, PIĘTA, SCENKA, SYNGIEL, TRAPER, ZNAMIĘ BECKERA, TURANIEC, RZYGOWINY, ANGEOLOGIA, RDZEŃ, CZESALNIA, LIRA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, ASOCJACJA GWIAZD, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, GRZYB NIEJADALNY, FANATYK, OPOZYCJONISTA, SŁOWO, PUNKT DYMIENIA, KONGREGACJA, KARAFKA, PRE-PAID, PĘTLA, STYL IZABELIŃSKI, CZIROKEZKA, CYTADELA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, WIEK, NAKŁADKA, IMPLANTACJA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, OTOLARYNGOLOGIA, RIST, DACH ŁAMANY, OKOLICA SZLACHECKA, KANAŁ KRĘGOWY, PRZEBITKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, PORZĄDEK, ZLEPNOŚĆ, SŁUPEK, STOMIA, SPAD, POPULACJA MENDLOWSKA, RUTYNIARZ, AKT, STARY MALUTKI, SZTUKA LUDOWA, VOTUM SEPARATUM, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, BIEGŁOŚĆ, NIDERLANDZKI, ŚMIESZKA, SŁOWO, STRZELNICA, POLEWA, KOLEKCJONER, ROZWOZICIEL, FAZA ROZKWITU, WALKA Z WIATRAKAMI, BEZCELOWOŚĆ, CENTRALA RYBNA, LUSTRO, REJESTRACJA, GRASICA, UCIECZKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, SZAFIARKA, PLEBEJUSZ, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, BEZWŁADNOŚĆ, SPADOCHRONIARZ, NIZIOŁEK, WURST, NAŚLADOWANIE, TEORIA GEOCENTRYCZNA, WAGON DOCZEPNY, POCIĄGŁOŚĆ, MECHOWCE, PŁYWAK, LAKIER, SZÓSTKA, PERYFERIE, BABINA, ŻAKARD, DOŁEK OSIOWY, ABOMINACJA, JEDNORAZOWOŚĆ, WARIACJA, ULEPEK, PRZYDZIAŁ, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ?FAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.182 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO MA SIĘ KOMUŚ DO POWIEDZENIA, KOMUNIKAT, KWESTIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA SIĘ KOMUŚ DO POWIEDZENIA, KOMUNIKAT, KWESTIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁOWO coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁOWO
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia (na 5 lit.).

Oprócz COŚ, CO MA SIĘ KOMUŚ DO POWIEDZENIA, KOMUNIKAT, KWESTIA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - COŚ, CO MA SIĘ KOMUŚ DO POWIEDZENIA, KOMUNIKAT, KWESTIA. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x