URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO BADA SIĘ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONOMETR to:

urządzenie, za pomocą którego bada się właściwości materiałów przy pomocy ultradźwięków (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SONOMETR

SONOMETR to:

miernik poziomu dźwięku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO BADA SIĘ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.312

FELOPLASTYKA, RYNEK PODSTAWOWY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, STYL ARTYSTYCZNY, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, WEDYZM, LAWENDA FRANCUSKA, NIESPIESZNOŚĆ, SIODŁO SKOKOWE, OBRAZEK, KUBEŁ, NOWICJAT, EKONOMISTA, ADHEZJA, PRZESUWNIK, PRZECHLEWO, DROGA KOŁOWA, TEATR, NORMALIZATOR, MCV, ATASZAT, GRABEN, PIKNOMETR, ELEKTORAT, TLENEK ŻELAZOWY, NIEŻYCIOWOŚĆ, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, METAMERIA, UNIWERSYTECKOŚĆ, PUB, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, KORNIJSKI, GŁUPIĄTKO, OKOŃ, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, NIEODZOWNOŚĆ, EKWILIBRYSTYKA, RADIOKABINA, LAKONICZNOŚĆ, WIERTARKA, BIAŁORUSZCZYZNA, DOSTĘP, ZAPALCZYWOŚĆ, IZOTROPIA, CHEMIA ORGANICZNA, A0, ANAMORFOZA, ALGOMETR, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ACZYŃSK, SOCJETA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, POJEMNIK, ZMARZLUCH, ZAGĘSZCZARKA, GÓWNOZJADZTWO, GOSPODARSTWO KRAJOWE, LUTNIA, LITAURY, WODOROST, DWUGŁOS, PRZYCZEPNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, LICZBA TRÓJKĄTNA, KORELACJA ELEKTRONOWA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, DEFLEKTOR, RUG, KARTRIDŻ, GRUPA WSPARCIA, FISZA, FOKUS, CZŁOWIEK ŚNIEGU, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, KADZIELNICZKA, NADAJNIK RADIOWY, METEORYT KAMIENNY, ANTROPOLOGIA, PAŃSTWO MACIERZYSTE, DACH MANSARDOWY, KROWA, MĄCZKA KOSTNA, POWAGA, KIEŁBAŚNICA, PRZESŁANIE, TANCERKA BRZUCHA, MIESZCZAŃSTWO, POWTÓRZENIE, REHABILITANT, ANKUS, OSIOŁ, KANAŁ PRZERZUTOWY, GRUNT, POGOTOWIE TECHNICZNE, TELESKOP, MIECH, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, SZTUKA KRETEŃSKA, DYSKRECJA, PSYCHIATRIA, NEWARK, KOLEŚ, RUMIANEK, SZARPANKA, MIELINA, WYŁADOWANIE JARZENIOWE, SKRUPULAT, POLICJA POLITYCZNA, STABILIZACJA, NAUKI KOGNITYWNE, DYNAMO, ARTYSTKA, PĘTLA NEFRONU, KOŁODZIEJ, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, NATARCZYWOŚĆ, MICZURINIZM, LEJEK, HUMANOID, ŁASICA, TRIADA KARTAGENERA, GRAFIKA, WSCHÓD, KOLEJ GONDOLOWA, DODATEK MIESZKANIOWY, MONARCHIA STANOWA, MISKA, KROWA, ESPADRYLA, KOSZULARZ, BORMASZYNA, DRUŻYNA SPORTOWA, KORYTO RZEKI, MIJANY, TRANSPONDER, SZKOŁA, KOKSOWNIK, OKRES, ATALIA, BODAK, DŁUGOŚĆ, WŚCIK DUPY, MECHANIK SAMOCHODOWY, FLOTA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, CIĄG NORMALNY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, CHONDRA, PLEŚNIAWKA, ZAWÓD, OGRÓDEK JORDANOWSKI, FAKS, SZEW, PROTEZA WOKALICZNA, SŁAWOJKA, KODYFIKATOR, PLANKTON WIRÓWKOWY, RAJTUZY, PODATEK MAJĄTKOWY, OBIJACZKA, DAGLEZJA SINA, NIEREGULARNOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, KOMISJA, ASTRAGALOMANCJA, AUTOMAT, PIANINO, ODPLAMIACZ, DIADOCHIA, KWOTA BAZOWA, MUSZTARDA, DYMARKA, CECHOWNIA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, USTROJOWOŚĆ, LUGER, KLAWISZ NUMERYCZNY, OLIGOMER, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, ODĘCIE, BYSTROŚĆ, WALIDACJA, POLITYKA ZDROWOTNA, AUKSYNA, BRACTWO RYCERSKIE, NASKALNIK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, EKONOMIA DOBROBYTU, EKSPAT, UZBRAJANIE SIĘ, ONKOLOGIA, ŁAŻENIE, PURYNA, GÓRKA, CAP, KOMEDIANT, KAMELEON LIŚCIOWATY, SOCZEWKA, ZACHOWANIE, KNAJPA, WZIERNIK, MŁODZIEŻÓWKA, KAMICA NERKOWA, ZASUWA, KATANA, PIES NA BABY, KLASTER, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, DEOKSYNUKLEOTYD, DUPLIKACJA, USZTYWNIACZ, CUKIERNIA, NEURONAUKA, WYKONANIE, PRAINDOEUROPEJSKI, PRZEPIÓRKA, OSYPISKO, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, ROCZNIKARZ, EPICYKL, POSTĘPOWANIE NAKAZOWE, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, OSŁABIACZ PODRZUTU, PONTON, KARTA MOBILIZACYJNA, ROPUCHA ZIELONA, RĘKOSKRZYDŁE, ODWROTNY AGONISTA, SMAROWNICA, WOTA, METODA AGLOMERACYJNA, DERMATOLOGIA, GONG, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, ŻEGLARZ, WYBLINKA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, NACZYNIE, ANALITYK, APROKSYMACJA, ROŚLINA AKWARIOWA, WYKRĘTAS, ERUPCJA, LASONOGI, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, CZAKRAM, SPLIT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ŁOPACIARZ, SENAT, PARTIA ROSYJSKA, BROMOLEJ, BIEG PATROLOWY, JEZIORO SUBGLACJALNE, BURŁAK, JODEŁKA, PACHOLĘ, KOREK TOPLIWY, PINCETA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, LITOSFERA OCEANICZNA, ALABASTRON, TEMPERATURA ROSY, WIARA, PALISADA, ŁODRANIT, NASTAWANIE, CZAROWNICA, ZAĆMA POURAZOWA, WESOŁOŚĆ, TRZASKOWISKO, ŚMIEĆ, POLITYKA LEKOWA, WYŁADOWANIE KORONOWE, NIESTRAWNOŚĆ, PŁYN CHŁODNICZY, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, PRZETWÓR, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, KOLEGIATA, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, DZIENNIK OKRĘTOWY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PIKSEL, BOŻODRZEW, KRET, MINOTORPEDA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, KOŃ LOKAJSKI, REAKCJA ORIENTACYJNA, PANDA, AERATOR, ?CZERWONA BURŻUAZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.312 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO BADA SIĘ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO BADA SIĘ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONOMETR urządzenie, za pomocą którego bada się właściwości materiałów przy pomocy ultradźwięków (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONOMETR
urządzenie, za pomocą którego bada się właściwości materiałów przy pomocy ultradźwięków (na 8 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO BADA SIĘ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - URZĄDZENIE, ZA POMOCĄ KTÓREGO BADA SIĘ WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZY POMOCY ULTRADŹWIĘKÓW. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast