URZĄDZENIE Z ŁADUNKIEM JĄDROWYM O MOCY OD 0,01 DO KILKUDZIESIĘCIU KILOTON PRZEZNACZONA DO NISZCZENIA INFRASTRUKTURY I WAŻNYCH OBIEKTÓW (DROGI, MOSTY, ZAPORY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINA JĄDROWA to:

urządzenie z ładunkiem jądrowym o mocy od 0,01 do kilkudziesięciu kiloton przeznaczona do niszczenia infrastruktury i ważnych obiektów (drogi, mosty, zapory) (na 11 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE Z ŁADUNKIEM JĄDROWYM O MOCY OD 0,01 DO KILKUDZIESIĘCIU KILOTON PRZEZNACZONA DO NISZCZENIA INFRASTRUKTURY I WAŻNYCH OBIEKTÓW (DROGI, MOSTY, ZAPORY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.821

BUŁCZARKA, PENETROMETR, FALOWNICA, WILKOWO, SZTURMÓWKA, MŁOT KAFAROWY, NAWIERZCHNIA, PALNIK PLAZMOWY, PCHACZ, MAGDYNO, KAFAR, RADIOGRAFIA, MODUŁ ODLEGŁOŚCI, KIBEL, EKSPOZYCJA, ANALIZA MATEMATYCZNA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, DANAIDA, WIĄD RDZENIA, WIDEOFON, SITO, KIBELEK, PRZESYP, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, RÓG MGŁOWY, TERMOSTAT, MONITOR, STAJANIE, RADA GABINETOWA, KABINA, LICZARKA BANKNOTÓW, PRZEDSZKOLE, ELEGIJNOŚĆ, SENSYTOMETR, NASTĘP, LIDAR, GRĘPEL, WYKRYWACZ METALU, KAMUFLAŻ, RADIO, GŁĘBIA OSTROŚCI, ZNAK NAWIGACYJNY, CZYTNIK, AUTOMAT, TORKRETNICA, ZIELONE ŚWIATŁO, POLARYZATOR, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, MA, PLANETARIUM, KOLEKTOR, DROGA RZYMSKA, UMOCNIENIE, OSNOWA, PRZEPLOTNIA, TORPEDOWIEC, KASA FISKALNA, KIEŁBAŚNICA, OZIĘBIACZ, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, PREZBITERIUM, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, KOCIOŁ, CHRAPY, KADŹ ZACIERNA, MANEŻ, MIKROURZĄDZENIE, SATELITA, KOLUMNA, SEMAFOR, EFEKT GITAROWY, PĘDNIK, TEATR, CHODNICZEK, ZAPYCHACZ, AUTOMAT, MINA, MASZYNKA, BUDKA LĘGOWA, OKRĘT, KANAŁ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, TELEKS, ŁUPINA, JAMRAJ BRUNATNY, RELING, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, UNIT, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ETAP, DYFERENCJA, SYSTEM FINANSOWY, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, DOMIAR PROSTOKĄTNY, KOLEKTOR SŁONECZNY, KASETA MAGNETOWIDOWA, BALKONIK, BOR, CHOROBA CHARCOTA, WHISKY, MECHANIKA KWANTOWA, SELEKTOR NEUTRONÓW, SIEĆ KOLEJOWA, KABESTAN, WIDZENIE PERYFERYJNE, EKSPROPRIACJA, GRYMAS, PRZEWÓD, PIEC, ZAMEK, ZEGAR SZACHOWY, PRZENOŚNIK, KIEROWNIK POCIĄGU, HELING, FAKS, PULSOMETR, PŁAWA, KONTROLER, MIKROINSTALACJA, ZASADA, NACIĄG, SUSZARKA, MYŚLIWIEC, ZAPORA MINOWA, PŁUG WIRNIKOWY, NACIĄG, ANTAŁEK, KLIENT, KURATORKA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TAON, KRÓTKONOS BRĄZOWY, HOLTER, EKRAN, SONY, FAKS, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, FOTOLAB, OBWAROWANIE, LIST KOMISYJNY, MOŹDZIERZ KASZARSKI, LIDAR, ROZJAZD, SIŁOWNIA JĄDROWA, SZEŚĆSETKA, PĘDNIK O NAPĘDZIE MIĘŚNIOWYM, ROZDZIELCZOŚĆ, OSIEDLE, SALDO CYKLICZNE, BLOK STARTOWY, BATERIA TELEKINETYCZNA, SSANIE, RZĘDÓWKA, HELIOGRAF, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, LOG, ZAWÓR REGULACYJNY, WYDATEK RZECZOWY, ODBIERACZ, KOMASACJA, PUNKT ASEKURACYJNY, APARAT ABSORPCYJNY, DELEGACJA USTAWOWA, RADIANT, DYWERGENCJA, OBIEG SYNODYCZNY, MASKOWANIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SARTRE, ŁÓDŹ REGATOWA, DECYWAT, WIATROWSKAZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CHŁODNIA KOMINOWA, MINIATURA FORTEPIANOWA, NAWIGATOR, DROGA KRZYŻOWA, ZAWÓR, MIKROFALA, ECHOLOKACJA, LEMIESZ, ELEKTROLIZER, DALMIERZ LASEROWY, ŻYŁA JĄDROWA, STAN ALARMOWY, SKRAJ, ODTWARZACZ EMPETRÓJEK, HYDRANT, PROCESOR, DOPALACZ, GRUPA WAROWNA, KOREKTOR, SIEDEMDZIESIĄTKA, MANIPULATOR KULKOWY, OBRZEŻE, PROCES INWESTYCYJNY, NASTAWNICA, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, ETAP, NAPĘD, ODSYSACZ, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, RETROAKCJA, WYSTAWA, SKANER, ŁĄG, POCISK ODRZUTOWY, REGULATOR POGODOWY, BOMBA BURZĄCA, POSKROM, MINA MORSKA, CZADNIA, FORTYFIKACJA, TEREN PRZEMYSŁOWY, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, WIELKA JEDNOSTKA, SZYBER, CZAPA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, ŻABIA LASKA, SIATKA, AGREGAT POMPOWY, DOK, RADIOLOKATOR, STYGMATOR, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, RÓWNOŚĆ, KONTENER, SKALA PORÓWNAWCZA, POJAZD, MAŚNICZKA, TACZANKA, CZAS PÓŁTRWANIA, TOALETA, PALNIK, ENKODER, PRZYRZĄD POMIAROWY, KIEŁKOWNIK, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, FREZARKA, UPUST, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, KOMORA GAZOWA, PORCYJKA, MOST, MŁYNEK DO ODPADKÓW, ODWRACACZ CIĄGU, WEJŚCIE, PIORUN KULISTY, FIDEIKOMISARIUSZ, REKORDER AWARYJNY, RURA GŁOSOWA, POJAZD LATAJĄCY, MINA, SINFONIETTA, FILTR, PETARDA, RUCHOMY CHODNIK, BEZPROGRAMOWOŚĆ, MIKSEREK, ALEGORIA, ZŁOTO, MINA, BOJKA, TORY, KONIOWIĄZ, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, GEODYN, GONT, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, WIDEOODTWARZACZ, SAUNARIUM, KSIĘGA KONSYSTORSKA, WYCHWYT, BOMBARDOWANIE, HARLEQUIN, KOLEJKA GONDOLOWA, WSPINALNIA, PRZESYŁACZ, SYTK, BORMASZYNA, MESSIER, BEZPIECZNIK, MIODARKA, ÓSEMKA, DZWON NURKOWY, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, POMPA PRÓŻNIOWA, ASTROGRAFIA, ULICA, BŁONA JĄDROWA, OLEWACTWO, DIONIZYJSKOŚĆ, KONCENTRYK, STATEK WODNY, MP3, ?IPSOFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE Z ŁADUNKIEM JĄDROWYM O MOCY OD 0,01 DO KILKUDZIESIĘCIU KILOTON PRZEZNACZONA DO NISZCZENIA INFRASTRUKTURY I WAŻNYCH OBIEKTÓW (DROGI, MOSTY, ZAPORY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE Z ŁADUNKIEM JĄDROWYM O MOCY OD 0,01 DO KILKUDZIESIĘCIU KILOTON PRZEZNACZONA DO NISZCZENIA INFRASTRUKTURY I WAŻNYCH OBIEKTÓW (DROGI, MOSTY, ZAPORY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINA JĄDROWA urządzenie z ładunkiem jądrowym o mocy od 0,01 do kilkudziesięciu kiloton przeznaczona do niszczenia infrastruktury i ważnych obiektów (drogi, mosty, zapory) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINA JĄDROWA
urządzenie z ładunkiem jądrowym o mocy od 0,01 do kilkudziesięciu kiloton przeznaczona do niszczenia infrastruktury i ważnych obiektów (drogi, mosty, zapory) (na 11 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE Z ŁADUNKIEM JĄDROWYM O MOCY OD 0,01 DO KILKUDZIESIĘCIU KILOTON PRZEZNACZONA DO NISZCZENIA INFRASTRUKTURY I WAŻNYCH OBIEKTÓW (DROGI, MOSTY, ZAPORY) sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - URZĄDZENIE Z ŁADUNKIEM JĄDROWYM O MOCY OD 0,01 DO KILKUDZIESIĘCIU KILOTON PRZEZNACZONA DO NISZCZENIA INFRASTRUKTURY I WAŻNYCH OBIEKTÓW (DROGI, MOSTY, ZAPORY). Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

x