OPIEKUN Z MOCY PRAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATOR to:

opiekun z mocy prawa (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURATOR

KURATOR to:

kierownik kuratorium, które kontroluje szkoły i inne instytucje pedagogiczne i związane z kształceniem (na 7 lit.)KURATOR to:

w języku prawnicznym: pełnomocnik, przedstawiciel osoby w potrzebie, który występuje za nią przed sądem cywilnym (na 7 lit.)KURATOR to:

w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)KURATOR to:

osoba zajmująca się profesjonalnie organizacją wystaw jako pewnych konceptów, intelektualnych całości; człowiek, który czuwa nad wystawami np. w muzeum (na 7 lit.)KURATOR to:

nieordynowany przedstawiciel parafii lub innych jednostek administracyjnych niektórych kościołów protestanckich (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPIEKUN Z MOCY PRAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 511

GW, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ABSTRAKCJA, CENZURA, GETTO, OPIEKUN, STOSUNEK PRAWNY, NOWELA, WYDATKI MAJĄTKOWE, MASA BEZWŁADNA, WIDMO MOCY, KING, PRZEMYTNICTWO, ANARCHICZNOŚĆ, WYDATEK MAJĄTKOWY, OPŁATA PROLONGACYJNA, PEŁNOLETNOŚĆ, BOCZEK, MIKROINSTALACJA, KURATOR SZTUKI, SELSYN, WAT, NAUKA PRAWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, FIRMA-WYDMUSZKA, GRAZ, LIRA KORBOWA, WYDERKA, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, SITH, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, PATENT KONSULARNY, ZBRODNIA WOJENNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, PRAWA POKREWNE, KURATOR, URLOP, PRAWO KONSTYTUCYJNE, LOJALIZM, PRAWO PUBLICZNE, NEUMANN, MOC CZYNNA, WILKENS, DZIERŻAWCA, RABIN, KREDYT AKCEPTACYJNY, BERTOLID, SETKA, HISTORYCYZM, REGUŁA KOLIZYJNA, OPIEKUN FAKTYCZNY, EMERYTURA POMOSTOWA, WZMACNIACZ AKUSTYCZNY, KANON, NOWELIZACJA, LECH FALANDYSZ, HOLOWNIK, KURATOR SĄDOWY, SCHEDA, FILOZOFIA PRAWA, DELIMITACJA, ANTYKACZYZM, CZECHOSŁOWACKI, ANOMALNA PERTURBACJA, LIST KOMISYJNY, WEKSEL TRASOWANY, SPÓŁKA AKCYJNA, PRAWNICZKA, S.C, CIĄGNIK MANEWROWY, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, URLOP WYPOCZYNKOWY, DEWIZY, KURATOR, GIERSE, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, KC, PIERŚCIEŃ, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, KOMISJA MAJĄTKOWA, TERMIN ZAWITY, KORAN, KANON, ZWIĄZEK MOTOROWY, APOLLIN, KNAPP, POŻYTEK, GAŁĄŹ PRAWA, PRAWO WYZNANIOWE, WOLTAMPER, PROSKRYPCJA, LOTOS, KADI, WAT, LIST OKÓLNY, STERBURTA, GIGAFLOPS, POSTĘPOWANIE CYWILNE, SZERYF, NATO, HIPOTEZA CONTINUUM, OPŁATA STOSUNKOWA, UNIWERSUM, OPIEKUN, WYDATKI INWESTYCYJNE, KONWERSJA, CZTERDZIESTKA, BAR MICWA, ZASTAW REJESTROWY, AGREGAT POMPOWY, WSPÓŁWŁAŚCICIELSTWO, RÓWNOŚĆ, NITRO, OSOBA FIZYCZNA, PORADLNE, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, HEKTOWAT, PRAWO ADMINISTRACYJNE, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ZŁOTA WOLNOŚĆ, JURYSLINGWISTYKA, S.A, MIR DOMOWY, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, CENZUS WYBORCZY, SUBSKRYBENT, PIERWORODZTWO, POSTĘPOWANIE KARNE, DIONIZYJSKOŚĆ, SUBSKRYBENTKA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, PRZYWŁASZCZENIE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, OSIEMDZIESIĄTKA, GROTIUS, MARIAŻ, NORMA PRAWNA, PRAGMATYKA, ABORCJONISTA, PRAWO SPADKOWE, BOMBA NOMINALNA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DEKAWAT, KOŃ MECHANICZNY, DEROGACJA, STRÓŻ PRAWA, PODATEK PORADLNY, FALANDYZACJA PRAWA, PRAWO HANDLOWE, PRAWO PRYWATNE, DWUPODZIAŁ, ZWYCZAJOWOŚĆ, ANTYLITERATURA, INDUKTOR, PRZEDSZKOLANEK, DOMENA PUBLICZNA, KONTRABANDA, HIPOTEKA, EGALITARNOŚĆ, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, MARKA OCHRONNA, GIGAWAT, EGALITARYZM, RETROAKCJA, LANDE, MEDYCYNA SĄDOWA, TRZYDZIESTKA, FAKT PRAWNY, KOSMOS, PÓŁKULA, PIERWORÓDZTWO, OSIEDLE, WÓJCIK, BALDUS, ALMARAZ, ZAKUP, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ARCHIMANDRYTA, PUŁAP TEORETYCZNY, GALLIZACJA, ELEKTOR, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, TRANSPOZYCJA, LERNELL, STAŁA HUBBLE'A, TWINNING, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PROCES KARNY, KALAN, TUTOR, ABORCJONISTKA, MIKROSILNIK, ZASADA, HANAFITA, ZBYWALNOŚĆ, SP. Z O.O, ELEKTROWNIA ADAMÓW, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, PIERŚCIEŃ WŁADZY, OPIEKUN, WHISKY, ŚWIAT, EMFITEUZA, KURATOR, ZGWAŁCICIEL, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, WEKSEL CIĄGNIONY, INTERNOWANY, SPÓŁDZIELNIA, WYDEREK, POZYTYWIZM PRAWNICZY, WOLTOAMPER, KURATOR, GOSPODARZ, PRAWO LUBECKIE, KARA TALIONU, WIEK PRZEDEMERYTALNY, UMOWA ŚMIECIOWA, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, RYGORYZM, ROZPORZĄDZENIE, PRAWO MATERIALNE, ALTERNATOR ALEXANDERSONA, DORADZTWO PODATKOWE, SYMULACJONIZM, KRĘGOSŁUP, ADMINISTRATYWISTA, PARAGRAF, KILOWAT, KODEKS CYWILNY, GTA, SUBSKRYBENT, ALIENACJA, MASA CIĘŻKA, JÓZEF, PRAWO MEDYCZNE, USTAWA ZASADNICZA, PRAWO GÓRNICZE, KABEL KONCENTRYCZNY, KODEKS RODZINNY, GIDEL, PRAWO RZECZOWE, PIĘĆDZIESIĄTKA, PEŁNOLETNIOŚĆ, ORDYNAT, WŁADZA USTAWODAWCZA, KORCZAK, PRAWO GOSPODARCZE, NOMOLOGIA, PĘDNIA, ZETTAFLOPS, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, HIPOTEKA, TAUTOLOGIA, RABIN, PLEBS, DOZÓR BÓŻNICZY, PATRON, IZONOMIA, OPIEKUN PRAWNY, KURATOR OŚWIATY, INDYGENA, OPIEKUN, SAMORZĄD, OCHMISTRZ, SANKCJA, MEGAFLOPS, MONOPOL FISKALNY, AGORA, MEGAWAT, DUCALIA, AMPEROWOLT, ORDYNACJA WYBORCZA, KOŃ PAROWY, WOLTOAMPER, PATENT, UCHWAŁA NEGATYWNA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, PRAWO CYWILNE, NOWELIZACJA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, AKT OSKARŻENIA, MUŁŁA, KANON, CZYNNOŚĆ PRAWNA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, WŁADZA RODZICIELSKA, TERAWAT, FALANDYSZ, ?SUPERKUTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 511 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPIEKUN Z MOCY PRAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPIEKUN Z MOCY PRAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATOR opiekun z mocy prawa (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATOR
opiekun z mocy prawa (na 7 lit.).

Oprócz OPIEKUN Z MOCY PRAWA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - OPIEKUN Z MOCY PRAWA. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x