NIEORDYNOWANY PRZEDSTAWICIEL PARAFII LUB INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATOR to:

nieordynowany przedstawiciel parafii lub innych jednostek administracyjnych niektórych kościołów protestanckich (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURATOR

KURATOR to:

kierownik kuratorium, które kontroluje szkoły i inne instytucje pedagogiczne i związane z kształceniem (na 7 lit.)KURATOR to:

w języku prawnicznym: pełnomocnik, przedstawiciel osoby w potrzebie, który występuje za nią przed sądem cywilnym (na 7 lit.)KURATOR to:

w myśl ustawy Kodeks karny (art. 115 § 13 pkt 3 kk) funkcjonariusz publiczny, pełniący swoje obowiązki w jednym zespole kuratorskiej służby sądowej i realizujący określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która czuwa nad skazanym (na 7 lit.)KURATOR to:

osoba zajmująca się profesjonalnie organizacją wystaw jako pewnych konceptów, intelektualnych całości; człowiek, który czuwa nad wystawami np. w muzeum (na 7 lit.)KURATOR to:

opiekun z mocy prawa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEORDYNOWANY PRZEDSTAWICIEL PARAFII LUB INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.376

REWALIDACJA, SALA, GŁOWA, MAGAZYN, LINIA BOCZNA, WAMPIR, SONDA, JEŻOWIEC, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, GOES, ANGIELCZYK, KOMISJA REWIZYJNA, SQUATTER, P, SPRAWNOŚĆ, KONWERSJA, SAMOISTNOŚĆ, RÓŻANKA, SERWETKA, HEKSAMETR, PRZENOSICIEL, RESPONDENT, INWALIDA, SŁAWIANIN, BEZWŁADNOŚĆ, WYPADEK JĄDROWY, RUBELIT, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, MASZYNOWNIA, IBISOWATE, DEBUGGER, PODUSZKA, GLIKOLIPID, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WEZYRAT, DAN, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, OKUPACJA, POMPA INFUZYJNA, OBSTRUKCJA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, DAMA, CLERK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, FUNKCJA GREENA, FLAK, DRABINOWIEC MROCZNY, ŻÓŁW MALOWANY, AMBONA, ZEBROID, PODBIERACZ, KLAG, DWORAK, MIŁOŚĆ, KAZNODZIEJSTWO, WYRAZ, MIERZEJA, BERŻERKA, AMULET, GĄBKA, PIERSIOPŁAWKA, KOLONADA, PACIORKOWIEC, HASŁO, PARTIA, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ELEMENT, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KASZA JĘCZMIENNA, SQUAW, RZEKOTKA KRZYŻOWA, ETEZJA, TERMOS BUFETOWY, JELEŃ WSCHODNI, CZAPKA WĘGIERSKA, MIĘSISTOŚĆ, WŻER, DYPTYCH, SAMOOKALECZENIE, BEDŁKA, ŚWIATŁO, BACIK, UPRZĄŻ, AUTKO, ELIPSA, GERMAŃSKI, SENSUALIZM, GALARETA, OWOC POZORNY, NUNCJUSZ, SIODEŁKOWCE, DZIAŁ, KWATERA GŁÓWNA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ANEMOSTAT, WIECZOREK POETYCKI, ZBOWID, JAZ, SURMA, SUBSTANCJA DODATKOWA, LEADER, GERMANIZATOR, ŁAPÓWKARSTWO, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, CHITON, SALATERKA, CHROBOTEK, BURT, KARTA, BUM, SNAJPER WYBOROWY, DANINA, FACHOWIEC, RAMA, DUCHOWY OJCIEC, GWIAZDA, PYZY, DOBA, KRATER PASOŻYTNICZY, CHOROBA ZAWODOWA, PORADLNE, SZPALTA, DWUDZIESTY ÓSMY, SEK, PYSZCZEK, SPIEK, ZASTÓJ, WYJAZD, PRZETOKA, AZOTAN, BRATEK, NAPÓJ, OKRZYK, PÓŁKREW, DOROBKOWICZ, ASOCJALNOŚĆ, KARTACZ, OPONA, WSPÓŁMAŁŻONEK, KONDENSACJA, SIEĆ ENERGETYCZNA, ESENCJA, SZCZELINA LODOWCOWA, TYGIELEK, JUKAGIR, KOWARI, EFEKT MAJĄTKOWY, ZRAZ, POETA, JAD KIEŁBASIANY, PRZEDSIĘBIORSTWO, CELT, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, OSIEMDZIESIĄTKA, BABULINKA, BOCIANIE GNIAZDO, ŚWIATŁOCIEŃ, CHOCHOŁ PIŻMOWY, KOMISANT, WANGA DWUBARWNA, KAZAMATA, ANGIELSKA FLEGMA, MONOPOL, LIMUZYNA, OMYŁKA, DIASYSTEM, INSIMBI, ZAĆMA POWIKŁANA, MAKINTOSZ, NERW, LEJNOŚĆ, TRAP, WOJNA DOMOWA, MARENGO, KWASJA, DEFOE, SZUM, ZAĆMIENIE, SCHAB, NIENORMATYWNOŚĆ, FUTERKO, KOTLARNIA, ŻEL, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, INIEKCJA STRUMIENIOWA, CHAŁTURA, TĘSKLIWOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, OŚWIECICIEL, OLEANDER, BRUKSELA, KSIĘGA HODOWLANA, KITA, WRAK, BAGAŻÓWKA, REOGRAF, KUDŁACZ, CZUJKA, GALAS, DEFICYT EKONOMICZNY, TWIST, KOSMATOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, SIŁA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WYCHODŹTWO, BLOKADA EKONOMICZNA, DRELICH, JASKÓŁCZE GNIAZDO, MŁOT, KOŃCÓWKA, PRZEPRÓCHA, LEPTON, FONDUE SEROWE, OCET, ROZPRUWACZ, OŁADKA, TRANSLACJA, ODMIERZANIE, WANIENKA, PERCEPAN, IMACZ, ŚCIANA, ZAWRÓT GŁOWY, CZŁON PĘDOWY, DZIESIĄTKA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, PAPIERZAK, MARGARYNA, GOLKIPERKA, AKT, OSTOJA, KAMIENNIK, POWIEŚĆ FANTASY, TOŃ WODNA, SKRZYNKA POCZTOWA, SĄCZEK, KLASTER DYSKOWY, TROLLING, KAPITALNY REMONT, SZERYF, GAJA, PRAWO MAJĄTKOWE, PIĘĆDZIESIĄTKA, BRZOZA, FILC, PERSYFLAŻ, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, SKUP, BIAŁA BIERKA, MIKSTURA, WSIUR, FLAMANDCZYK, WADA, HERB, ARKUSZ POETYCKI, FORMACJA, RAJOKSZTAŁTNE, NIEWIERNOŚĆ, WÓDKA, GEORADAR, GREGORIANKA, HYBRYD, SAJGONKA, ZIELEŃSKI, ATAWIZM, PARTIA, JAŚMIN, FILM KATASTROFICZNY, REGION WĘZŁOWY, OBSERWACJA, BURDON, MAJĄTEK, EUROCENTRYZM, KRWOTOK, NUMER BURTOWY, BAJADERA, KRZYŻÓWKA, NANERCZ, IMIONISKO, ANIOŁ STRÓŻ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ŁEBEK, DYPLOMATA, ZGORZEL, ESTOŃSKOŚĆ, POTRÓJNOŚĆ, SZAŁAS, BĄK, OKULARY, TARTINKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, OBRZĘK, ŚWIERSZCZYK, KRÓCIEC, PIĘCIOZŁOTÓWKA, ASYNCHRONIZM, ?ARCYDZIEŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEORDYNOWANY PRZEDSTAWICIEL PARAFII LUB INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEORDYNOWANY PRZEDSTAWICIEL PARAFII LUB INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATOR nieordynowany przedstawiciel parafii lub innych jednostek administracyjnych niektórych kościołów protestanckich (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATOR
nieordynowany przedstawiciel parafii lub innych jednostek administracyjnych niektórych kościołów protestanckich (na 7 lit.).

Oprócz NIEORDYNOWANY PRZEDSTAWICIEL PARAFII LUB INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - NIEORDYNOWANY PRZEDSTAWICIEL PARAFII LUB INNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH NIEKTÓRYCH KOŚCIOŁÓW PROTESTANCKICH. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x