ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEJCA to:

zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEJCA

BEJCA to:

impregnat do barwienia drewna (na 5 lit.)BEJCA to:

zaprawa farbiarska, bejcówka - substancja stosowana w procesie barwienia w garbarstwie (na 5 lit.)BEJCA to:

stosowany w rolnictwie grzybobójczy środek chemiczny do dezynfekcji ziarna oraz nasion warzyw i roślin przed wysianiem (na 5 lit.)BEJCA to:

zaprawa z octu i korzeni do marynowania mięs (na 5 lit.)BEJCA to:

spirytusowy lub wodny roztwór barwnika służący do barwienia drewna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.816

TRAKTONIUM, PODGŁÓWEK, WARSTWA ROGOWA, PROTOAWIS, KREWNIAK, SALONOWIEC, OSIEMDZIESIĄTKA, KLOPS, NAUKA MEDYCZNA, GOŁOGŁOWY, KORPORACYJNOŚĆ, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, KONSOLA, KSIĘGI, WCIOS, MOC WYTWÓRCZA, STABILIZATOR, PRZYBUDOWA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, LEGENDA, TAMBURA, UPGRADE, GRABINA, FILM AUTORSKI, ŁYŻKA, REKREACJA, SWOBODA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KLEIK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, BLISTR, BRZUSIEC, GORSET, KRYTERIUM SYLVESTERA, PROTAMINA, URBARIUM, CYKL, PROWENIENCJA, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, BIOPOLIMER, BOROWODOREK LITU, KANCER, VALYRIA, CZOŁOWNICA, SAMOAKTUALIZACJA, IMPRESJA, SURREALIZM, WANIENKA, CIĄGI, CZIP, CHROPAWOŚĆ, OBUDOWA, JUDAIZM, PRZEDROSTEK, DZIEŁO SZTUKI, KAPTUR, DELFIN GRUBOGŁOWY, PROPORZEC, WYCIERACZKA, KOMISJA REWIZYJNA, MAŁOSTKOWOŚĆ, DANE WRAŻLIWE, DRĘTWOTA, RAK SZEWC, ILUSTRATYWNOŚĆ, KOCIOŁ, ROZETKA, NIEWYDOLNOŚĆ, AEROFON, PATRON, ZAMIANA, ODMIANA UPRAWNA, FUNKCJA ACKERMANNA, WIEK POPRODUKCYJNY, JĘZYK, PULARDA, OBYWATELKA, ANTRYKOT, GIBERELINA, MANTELLOWATE, PILOT, ODRĘTWIENIE, BAZA, BŁĘKITNY OLBRZYM, CIAŁO DOSKONALE SZARE, ERYTROCYT, LUBASZKA, NABIERKA, OKAZJONALNOŚĆ, KRAWĘDŹ, PACHOLĘ, WICIOKRZEW, GORĄCA KREW, CEKAUZ, ADAPTACYJNOŚĆ, LASERUNEK, MONARCHIA DZIEDZICZNA, REZYDUUM, ZŁOTÓWKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, SOLE, ROZWIĄZŁOŚĆ, NIESTANOWCZOŚĆ, PERSONA, ALT, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, CELLULITIS, KOZŁOWANIE, ROLNICA, SYMULACJONIZM, DOBRO INWESTYCYJNE, OPACZNOŚĆ, ARGUMENT, TYP, ZASZŁOŚĆ, DRZEWO CYTRUSOWE, SKAJLAJT, KANOE, RASZPLA, POTENCJAŁ, BIFORIUM, NARAMIENNIK, ANNA, POROST, ZEBROID, PELIKOZAUR, DYWERGENCJA, SPOT, SADŹ, CZERWONE MIĘSO, TOKI, LISTOPAD '89, KOD IDENTYFIKACYJNY, GALANTYNA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, KOŁNIERZ SZALOWY, ANDANTINO, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, MATERAC, ZESZYT W LINIE, ROSZPONKA, KŁUSAK FRANCUSKI, KOŁYSKA JUDASZA, REAKTOR GAZOWY, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, POKAZOWOŚĆ, EMENTALER, AZJATA, MIKROKASETA, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, DRACHMA, SZKUTNICTWO, ŻYWOTNOŚĆ, MERITUM, RURKA, PRZEJŚCIÓWKA, SMUGA, ZIELENICE, AMBITNOŚĆ, PIASECZNIK, KOBIETA SPOD LATARNI, ZAPŁOTKI, KONDYCJONALIZM, CHESTER, KAWA ZBOŻOWA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, EGZORCYZM, CHWAST, HISTORYCYZM, WANIENKA, BAGAŻÓWKA, PRODUKT LECZNICZY, LATARNIA UMARŁYCH, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, JĘZYKI BANTU, ŁUGOWNICA, KATATONIA, ORLICZKA MIECZOWATA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, STALLA, MACH, PRODIŻ, POLIMODALNOŚĆ, GARIBALDKA, ZAKŁAD WZAJEMNY, GYMKHANA, ODPUST, GONDOLA, ELASTYK, PORÓD POŚLADKOWY, RESET, ZARYS, BRATEK POLNY, AŁYCZA, RZECZY OSTATECZNE, IDENTYFIKACJA, KAGUAN, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WEKTOR, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, KOŚĆ, AMARANT, GEJOSTWO, CEREMONIALNOŚĆ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ŚCIGAŁKA, ZAGRANIE, NADAWCA SPOŁECZNY, KUPNO, PASEK, KLAMELIZAUR, ADRES WZGLĘDNY, ŚREDNIA KWADRATOWA, LIST PASTERSKI, E406, AKCJA, WCINKA, KIERAT, KOSZÓWKI, NAPPA, PRAGMATYCZNOŚĆ, FANTAZJA, ANKUS, KRÓLEWNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, CIAŁO, WIBRACJA LABILNA, ŻYŁKA, SALAMI, DREN, DATOWNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PAPROTNICA GÓRSKA, KLUCZ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ŚNIEŻNIK, AŁUN, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, REKONWERSJA, PLEŚNIAWKA, FORT, PASTA CURRY, PRZEKLĘTNIK, BROKER, OSTROGONY, SORBENT, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KOMENDA, NIDERLANDY, KARTAUNA, SITO, BLADOŚĆ, PROTEZA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, SZCZAWIÓWKA, KOLARKI, STOPIEŃ, CYGANERIA, KONFESJA, HACKAMORE, ROPUCHA, TYTULIK, WISZOR, PRZEKOPNICA WIOSENNA, LAMA, ARKEBUZER, ORONGO, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, HIOB, PIES MINIATUROWY, LOT, NIEPOPULARNOŚĆ, BIELINEK RUKIEWNIK, BAZA LOKALOWA, HARMONIKA SZKLANA, ABSOLUTYZM, AGAR, TOWARZYSTWO, RYNNA, BIOKOMPONENT, IRONICZNOŚĆ, ROBOTA, DOBUDÓWKA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, FARMERKI, KASZTELAN, KOMPATYBILNOŚĆ, MARCHWIANE RĘCE, BERŻERA, FIGURKA TANAGRYJSKA, NERW, KORONA CIERNIOWA, SZCZYTNICA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, STADIONIK, CHŁYST, DESER, ?MOSTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.816 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BEJCA zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEJCA
zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa) (na 5 lit.).

Oprócz ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA). Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast