Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BEJCA to:

zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BEJCA

BEJCA to:

impregnat do barwienia drewna (na 5 lit.)BEJCA to:

zaprawa farbiarska, bejcówka - substancja stosowana w procesie barwienia w garbarstwie (na 5 lit.)BEJCA to:

stosowany w rolnictwie grzybobójczy środek chemiczny do dezynfekcji ziarna oraz nasion warzyw i roślin przed wysianiem (na 5 lit.)BEJCA to:

zaprawa z octu i korzeni do marynowania mięs (na 5 lit.)BEJCA to:

spirytusowy lub wodny roztwór barwnika służący do barwienia drewna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.113

HEKSACHLOROFEN, ŁUSZCZKA, ICHTIOZAURY, ŁAPA, EWOKACJA, GEREZA BIAŁOBRODA, KIWI, NIEJADALNOŚĆ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ARONIÓWKA, SYMPTOMAT, INTRUZJA, RÓŻA, GOL, PLOMBA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, PERYPATETYK, PODWIELOKROTNOŚĆ, BOLA, AMFA, WAGON BREKOWY, MOC CZYNNA, CIĄG DOKŁADNY, AZT, AUSTRONEZYJCZYK, SFERA BIOTYCZNA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, DUROPLAST, CZECZOTA, FORMALIZM, WIR PYŁOWY, MAGNAL, OMIEG WSCHODNI, FATAMORGANA, KALANDER, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KINDŻAŁ, SZKARADA, ANTYGRAWITACJA, WNĘTROSTWO, OTWARTOŚĆ, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ROGAINING, POMOC STYPENDIALNA, KONWENANSE, CYKL WYDAWNICZY, CUDZOŚĆ, SPODECZEK, KRYPTONIM, NIBYŁOPATONOSY, PRZYBUDÓWKA, GWAŁTOWNOŚĆ, PARODIA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, CERATA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, LAMINAT, REDUKCJA, RACJA, OBSESJA, PRZYCZYNA CELOWA, KATAPULTOWANIE, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, GLONY ZŁOCISTE, ŻEBERKA, PRZYBUDOWA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, SARABANDA, HUBA SINIAK, SCHADOW, NIĆ, MARSKOŚĆ, KASZKIET, WINIARZ, LICZNIK PRĄDOWY, WYDZIELINA ORGANIZMU, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, WIGILIA, DOM PRZYSŁUPOWY, ZBROJA KRYTA, MINÓG UKRAIŃSKI, IZOMER KONFORMACYJNY, WINO DESEROWE, ESKORTA, WAKUOLA, KOLOKWIUM, DING, GOTYCYZM, MELANIZM, PALCÓWKA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KANTOR, MAGNOLIA, STRATYFIKACJA, ZBIORÓWKA, HETEROTROFIA, KASZTAN, GEOFAGIA, DROGI RODNE, DOWOLNOŚĆ, CIEMNIK, PODWÓJNOŚĆ, PLURALISTA, MCHY LIŚCIASTE, OBSESJA, SEPARATYZM, CYJANOŻELAZIAN(III), PRZEMIANA ODWRACALNA, NIETYPOWOŚĆ, PICA, KULT PRZODKÓW, FORMA PROSTOKĄTNA, PRZEJŚCIE, MINIA, HIS, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, KADŁUB, GALWANIZM, NASTURAN, CYGANERIA, MISTERIUM PASYJNE, EKSPLOATACJA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, NERWOWOŚĆ, SZMELC, MADREPORA, TAMBURYN, BEZPIECZNE ZAPASY, TWIERDZENIE PETTISA, BEZPIECZNIK, NIEZRĘCZNOŚĆ, ALIENACJA RODZICIELSKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, MIESZADŁO, CIEMNOŚĆ, STAROWINA, OKOLICZNIK CELU, PANEK, STALLA, PŁYN INFUZYJNY, TROJACZEK, MONOGAMIA, BOJOWNIK, RING, DRESZCZ, ZAMKNIĘTOŚĆ, ŚLĄSKOŚĆ, POWIEŚĆ SENSACYJNA, OPERATOR KABLOWY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BETON ŻUŻLOWY, IKONOGRAFIA, ŚWIĘTOKRADZTWO, REPREZENTACYJNOŚĆ, UKŁAD PLANETARNY, PRZYCZYNA FORMALNA, LODÓWKA, MIEDZIOWIEC, NIEŻYCIOWOŚĆ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, KRAJ ZWIĄZKOWY, WIZA POBYTOWA, ROZKRUSZ, GODŁO PROMOCYJNE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ROZDZIAŁKA, GODZINA WYCHOWAWCZA, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, KAJUTA, KOLEŻEŃSTWO, MIMBAR, KOSZÓWKI, IDIOTYCZNOŚĆ, SKRYTOBÓJSTWO, SŁUP, SYMETRALNA, DZWONECZNIK WONNY, STRONA, KOJEC, DIALIZA OTRZEWNOWA, FLASZKA, PARTIA, MINERAŁ ZABARWIONY, ODNIESIENIE, OGÓR, STYL KOLONIALNY, SIÓDEMKA, NAPASTNICZKA, ANTYSOWIETYZM, SYF, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ANGIOGRAFIA, ZAKĄSKA, TWÓR, SKAŁA MAGMOWA, ZAWRÓT, TŁUSZCZ, PISTON, SINIZNA, AGRESJA, ANTYKLINA, MOBILE, ŻÓŁW, FIRMA WYDMUSZKA, GRZYBNIA, TREPY, NIECZUŁOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, KOLEJKA LINOWA, TOPENANT, LOGGIA, TRUTEŃ, NOMINATIVUS, APARAT, RÓJ, ROZMIAR, RUMIENIAK, MAJÓWKA, JEDNOSTKA ALOKACJI, ŹRÓDŁO POLA, CYRKUŁ, KSIĄŻĘ, KALKA, WSIUR, STYMULACJA, ŻYWOTOPIS, PANEL ADMINISTRACYJNY, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, WAGA, CHÓR, ŚWIDOŚLIWKA, ROTA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, OTWOREK, MŁOT KAFAROWY, HELIOFIZYKA, KINO FAMILIJNE, ODGAŁĘZIACZ, WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA, LICZBA NIEWYMIERNA, SŁOWNIK, ROŚLINA CIENIOLUBNA, KOŁO MŁYŃSKIE, EKSPRES, CISZA PRZED BURZĄ, BUTWA, SZUM, MONITORING, WYRÓB, HASZTAG, FLOTA, LISTA STARTOWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, KUKIEŁKA LESSOWA, POKRĘTKA, SKRÓT, AKCJA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, PARKIETAŻ, GRUSZA DZIKA, KOMÓRKA ZWOJOWA, UNIA PERSONALNA, TANK, MYŚLISTWO, KINOTEATR, KUTER, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, SEROCZEŃ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, FILODENDRON, DWUKOLOROWOŚĆ, ZAKŁADKA, BLOK RYSUNKOWY, KULTURA LATEŃSKA, TRANDOLAPRYL, PLENNOŚĆ, PANGSZURA INDYJSKA, KANKA, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, DZIEŁO SZTUKI, SZCZYPKA, ŁUPEK BENTONITOWY, MARTWE PRAWO, BEZPARDONOWOŚĆ, GEN LETALNY, REFERENDUM LOKALNE, ŚWIAT, LAMPKA, BOMBA WODOROWA, KRAJALNICA, LUDZIK, TANIEC, DIORAMA, ANTABA, KUBECZEK, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, TRĄBA POWIETRZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAPRAWA DO MIĘSA, KTÓRE JEST PRZEZNACZONE DO DUSZENIA LUB PIECZENIA (PIECZONEMU W CAŁOŚCI MIĘSU ZAPEWNIA POŁYSK I CHRUPKOŚĆ SKÓRKI, CO UPODABNIA JE DO POMALOWANEGO BEJCĄ DREWNA - STĄD PRAWDOPODOBNIE NAZWA) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
bejca, zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BEJCA
zaprawa do mięsa, które jest przeznaczone do duszenia lub pieczenia (pieczonemu w całości mięsu zapewnia połysk i chrupkość skórki, co upodabnia je do pomalowanego bejcą drewna - stąd prawdopodobnie nazwa) (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x