ŁĄCZNIK, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYWIZ to:

łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZNIK, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.754

WINIAN, CHIRURGIA ESTETYCZNA, KRATOWNICA, PORCELANKA, GRZYWNA, KROCZE, PIERWOTEK, LARGHETTO, ELIKSIR ŻYCIA, ANTROPOCENTRYZM, UCHAL, SZARPANKA, PLEŚNIAK, GORĄCA KREW, SONG, BLOCZNOŚĆ, PIERNIK LUBELSKI, PARTIA, ANTENA KIERUNKOWA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, DONICA, GWIAZDA, OLEJARSTWO, WAFELEK, MUZYK, LODÓWKA, PRZEPAD, ALTERNATA, MACKI, INTERWAŁ, BELKA, MAJORAT, ANTENA YAGI, ZAGRANIE, SULFON, MASKARON, SKAŁA OSADOWA, PLAFON, PRAWOMOCNOŚĆ, NOGA, DEKORTYKACJA, TUNEL, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, RAMIĘ, ARCYDZIEŁO, KOLORY NARODOWE, PIGUŁKA, PODSTAWA, RESIDUUM, CIERPLIWOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, CIOTCZYSKO, METRYKA, CZTEROPOLÓWKA, SKAŁA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MAZER, LOG, PRZERABIACZ, GOSPODARKA, HANZA, DRĄG, ROZBIERANKA, SPARRING, JELARANG, RANA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PSZCZOŁA KAUKASKA, KAZALNICA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, WOLANT, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, KATAFRAKTA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, MGŁAWICA, STAW, ZROZUMIAŁOŚĆ, WIZYTA DOMOWA, JĘZYK, KOD IDENTYFIKACYJNY, OKULAR, PROMENADA, CEWKA NERWOWA, ADAGIO, MARTWE POLE, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, KOALESCENCJA, KULEBIAK, AKROBACJA LOTNICZA, NEKROMANTA, POIMEK, SOS, DRZEWO SOLITEROWE, BROŃ JĄDROWA, WIDZOWNIA, ŁUCZEK, KULTUROWOŚĆ, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, LISTEK, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ROZROST, KAMIENNE SŁOŃCE, NORSIK, MALTA, INTERLUDIUM, KASZKIET, KĄT PEŁNY, SAKLA, NACZYNIAK GRONIASTY, DYBY, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, EMPIRYZM, REWALIDACJA, PAS RATUNKOWY, KOCIOŁ, KARAFKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, CEDRAT, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SKÓRZAK, ANAGLIF, PODZIEMIE, RÓW, KUBRAK, PATYCZAK, SPÓŁGŁOSKA MIĘKKA, SPUNERYZM, ŁÓŻKO PIĘTROWE, WIĆ ROŚLINNA, BOZA, SSAK WYMARŁY, ZAGRYWKA, DYWDYK, SKAFANDEREK, CYNK, STAN, NIEWOLNIK, RÓŻA SKALNA, ZAPŁON, BAŁKAŃSKOŚĆ, FRAGMENTARYZACJA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, HIPERTROFIA, SERENADA, PŁOZA, INTERFIKSACJA, RYBONUKLEAZA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, KRUPNIK, ROZWÓJ, SYNTETYK, SIÓDEMKA, HUBA SINIAK, ROZPUSZCZALNIK, SADŁO, WYRAŻENIE, OLEJ PALMOWY, INEZ, CUGANT, AMBYSTOMY, ZAKAZ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, CAP, BOTTOMLESS, SKÓRKA, KĄT ROZWARTY, LOGOGRAM, LOGIKA NIEFREGOWSKA, CENTRALNE, CEZURA, AWERSJA DO RYZYKA, FARBA DRUKARSKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, TRENCZ, SKRZYDŁO, OSOBA, WJAZD, NUKLEOZYD, GIMBAZA, DESNOYER, ŁAŃCUSZEK, KUBEK, PAWIAN PŁASZCZOWY, GRÓDŹ, DOJRZAŁOŚĆ, KUCIE, GRENADYNA, KIEŁ, UWŁOSIENIE, TAWDA, UMOWA WIĄZANA, ŻNIWIARKA, FERETRON, AEDICULA, RĘCZNE STEROWANIE, DRUT, MAŁPA OGONIASTA, ETIUDA, MŁOTOWNIA, PASSEPIED, BESTIARIUSZ, RONDEL, ARESZT DOMOWY, BABINIEC, AŻUR, GOLEC, ZALEWKA, KNEDLIK, KOALICYJKA, FLAKI, GAZ GENERATOROWY, SELENOSTAT, KAPUŚNIAK, TERMOREGULATOR, INTERVIEW, ZANUWE, GÓRNICTWO, STEP, MIRNY, TENDENCJA ROZWOJOWA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, SKAJLAJT, PRAKTYKA, PALEC BOŻY, SYNAPIZM, WYROCZNIA, BERCEUSE, WĘZEŁ, STOPIEŃ, SPADOCHRONIARKA, MOZZARELLA, PEWNOŚĆ, GACEK SZARY, NÓŻKA, MORWA, WYCIERACZKA, CUGOWIEC, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, PIEC INDUKCYJNY, NABIERACZ, CHOCHLIK DRUKARSKI, INSTYTUT, PORĘCZ, SOPEL, ANTOWIE, REGENERACJA, STEMPEL, CZTERDZIESTKA, SPÓŁGŁOSKA PODNIEBIENNA, KLOPSIK, ZGNIŁKI, MSZA GREGORIAŃSKA, ŚLĄSKI, KWATERA GŁÓWNA, OKOLE, STARZEC, SOLIDARNOŚĆ, KRYSZTAŁ, ŁĄCZNIK, MYJKA, PANORAMA, KOSZYK, PANTOFELNIK, RAJOKSZTAŁTNE, SAMOPOMOC, BUDOWA, MASKA, KROKIET, KARTA RABATOWA, KOŻUSZYSKO, PRYMITYW, SCENARIUSZ, UDERZENIE, PIĘTNO, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, PORT, BALDACH, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, WIELKI KSIĄŻĘ, SAMOOKALECZENIE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, METADANE, POKRZYWDZONY, SKRĘT, DEROGACJA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, BARWA, WIERNOŚĆ, WITAMINA, TWIERDZENIE MENELAOSA, CHOCHOŁEK, RYZYKO KURSOWE, PROROCTWO, SWÓJ, WZÓR, ?RAKARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZNIK, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZNIK, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYWIZ łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYWIZ
łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma; służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia części wyrazu do następnego wiersza (na 5 lit.).

Oprócz ŁĄCZNIK, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ŁĄCZNIK, DZIELNIK, TIRET - DRUKARSKI ZNAK GRAFICZNY, KRÓTKA POZIOMA KRESKA UMIESZCZONA PONAD PODSTAWOWĄ LINIĄ PISMA; SŁUŻY DO OZNACZENIA ŁĄCZENIA WYRAZÓW ZŁOŻONYCH, NAZW PODWÓJNYCH LUB PRZENIESIENIA CZĘŚCI WYRAZU DO NASTĘPNEGO WIERSZA. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x