ZABURZENIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ W OŚRODKU LUB PRZESTRZENI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FALA to:

zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FALA

FALA to:

wzniesienie, spiętrzenie wody powstałe wskutek działania prądu lub wiatru (na 4 lit.)FALA to:

przenośnie: tłum ludzi (na 4 lit.)FALA to:

nasilenie się jakiegoś zjawiska, ogrom czegoś (na 4 lit.)FALA to:

gwałtowne zintensyfikowanie się uczuć, stanów; użycie przenośne (na 4 lit.)FALA to:

pasmo włosów, które się skręca (na 4 lit.)FALA to:

przemoc w wojsku lub w szkole w stosunku do najmłodszych poborowych lub uczniów (na 4 lit.)FALA to:

znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma (na 4 lit.)FALA to:

wzniesienie, spiętrzenie czegoś powstałe wskutek działania jakichś sił, czynników, zjawisk (na 4 lit.)FALA to:

wysoka w czasie sztormu (na 4 lit.)FALA to:

niesie surfującego (na 4 lit.)FALA to:

morska lub meksykańska (na 4 lit.)FALA to:

morski bałwan (na 4 lit.)FALA to:

wodna lub radiowa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ W OŚRODKU LUB PRZESTRZENI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.862

WCIERKA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, POSUW, DEPILACJA, ROBOCIK, NAWA, ALWALKERIA, MECENAT, WIĘŹNIARKA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, ADAPTER, PIĘTNO, CLERK, ELEKTROCHIRURGIA, TEMPO, STELMACH, GEKONEK, FILOLOGIA WŁOSKA, MIERNIK, JASZCZUR, SALAMI, MŁOT, TERAKOTA, AMNEZJA, ADRES, WYRAZ POCHODNY, OŚRODEK, WYNACZYNIENIE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, CZĄSTECZKA, DIRCIK, NAJEMNICTWO, DIMER, SAPER, TERAPIA GESTALT, ZIELENICE WŁAŚCIWE, MGŁAWICA, PRZYJEZDNA, LATAJĄCY DYWAN, KAPISZON, NERWOWOŚĆ, ZWARCIE, CHEMIA, ANALIZA WARIANCYJNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, KONCYLIACJA, CHOROBA MORGELLONÓW, OKRĄGŁY STÓŁ, KARDIGAN, SZKUTNIK, OBWÓD REZONANSOWY, STRUKTURALISTKA, GOŁĄB POCZTOWY, KOPIA FOTOGRAFICZNA, CERATOFILID, ZASIĘG, MŁODZI, KULT JEDNOSTKI, AFRYKANIZACJA, EFEKT MNOŻNIKOWY, RZADKOŚĆ, POKRZYK, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, AKCENT, BOA KRÓTKOOGONOWY, KOLORYMETRIA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, GENERALISSIMUS, STARZENIE MORALNE, PRZEKAZIOR, HOBBYSTA, HEADHUNTER, WYRWIZĄB, NOSACZ, RZECZ PRZYSZŁA, DRABINA, KNEBEL, ESTAKADA, ŹRÓDŁO TERMALNE, FIRN, DAMA, SYNTAKTYKA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, MISIEK, BŁONA PŁAWNA, PIĘCIOZŁOTÓWKA, KĘDZIERZAWKA, NIEDOŁĘSTWO, PLANTAGENECI, SIOSTRZYCZKA, GRAFICIARZ, ILOCZYN WEKTOROWY, KŁĄB PSZCZELI, BIEG, ZABUDOWANIA, TANIEC, NABIERACZ, KASZA KUKURYDZIANA, ZDZIERSTWO, PALEOBOTANIKA, GLEBA KOPALNA, LEGENDA, SAWANTERIA, OSZOŁOM, KRYSZTAŁ MIESZANY, RYCERZ ROZBÓJNIK, KWARTET, HEBRAJSKI, ZESPÓŁ, GENETYKA KLINICZNA, WESOŁOŚĆ, NARODOWOŚĆ, TANKINI, CZTERDZIESTKA, ŻYWOTOPIS, KWAS LINOLENOWY, POJĘCIE LOGICZNE, CERAMIKA SZNUROWA, DZIEŻA, BABIE LATO, NERECZNICA VILLARA, RASTER, DOLAR ETIOPSKI, POKŁAD, GIL, INDEKSACJA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, NAŚLADOWNICTWO, SZUM, NASZYWKA, REKINY, REUMATOLOGIA, AMPUŁKA, CZYSTKA ETNICZNA, POBLISKOŚĆ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, KABRIOLECIK, DWÓJECZKA, ANGIELKI, ROZBÓJNIK, KRASNOLUDEK, PIAST, NIEWIERNOŚĆ, MYJNIA SAMOCHODOWA, TRUFLA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, GOTÓWKOMAT, RAKIETA SONDAŻOWA, SZAROWIPTERYKS, ZŁOTY DESZCZ, WARSTWOWANIE, OPĘTANY, IZOFONA, TRZPIEŃ, KOKORNAK, TEST, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, OGÓREK, OŚWIECICIEL, BOMBER, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, BOCIAN, ALABAMA, DEMONSTRACJA, CHOROBA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, TRAWA MORSKA, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PROCH, EKSPERIENCJA, DEKLARACJA, TĘPAK, SIATKA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, KAPLICA, JĘCZMIEŃ OZIMY, JEJMOŚĆ, BANDYTYZM, HUBA, PAN, ROZSADNIK, FIRMAMENT, OPCJA BARIEROWA, HUTNIK, EKSTRUZJA, SPRINTER, SEPARACJA, BEZBRZEŻE, FOTOKSIĄŻKA, HIGIENISTKA, PASER, STREFA POŻAROWA, MOLESKIN, PÓŁKLUZA, ARYTMOMETR, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ZESZYT W KRATKĘ, EROS, FOTOEDYTOR, KREACJA, STÓJKA, KONSULTANTKA, TUNIKA, WURST, GAZYFIKACJA, POLEPA, PRZEKŁADKA, OBSUWISKO, STOIK, OKRĘT-BAZA, CHEMIA, CZTEROPOLÓWKA, ZGRUBIENIE, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, OMAM, APORT, B, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, WYMÓG, AWARYJNOŚĆ, SEKULARYZACJA, CEDRAT, PRZEZNACZENIE, PRAWO RUSKIE, KORTYNA, DYSFUNKCJA, CZARCIE NASIENIE, OBUWIE, UMOWA UBEZPIECZENIA, SZKOLARSTWO, CHOMIK DŻUNGARSKI, FEDERACJA, SPRAWNOŚĆ, POLER, PTASZEK, EPIZOOTIA, ORTOGRAFIA, NOWOWIERCA, WOJNA, FRANIA, ROZPADLISKO, EROZJA GENETYCZNA, WIADRO, MAKI, KOJEC, GRÓDŹ, KRAJARKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, DOKTOREK, BROŃ JĄDROWA, DZIABKA, KAWALKATA, WPADKA, SYFON, STYL TOSKAŃSKI, BIAŁE WINO, KOBIECOŚĆ, PEDOFIL, ULOTKA, SER, OC, KUJNOŚĆ, NOSOROŻEC, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PRALKA, PIGUŁKA, LICZBA NIEWYMIERNA, OGRANICZNIK, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ŁAPOWNICTWO, KLIN, WYGIB, UDAR MÓZGOWY, SZUM, MNICH, KUTIKULA, KWAS NAFTENOWY, DZIENNIK, MONETA OBIEGOWA, VOTUM SEPARATUM, CHAŁUPNICA, PODSTEROWNOŚĆ, HORYZONT, REWERENCJA, NUROGĘŚ, ANTOWIE, KROKIEW, MACKI, ODRA, OPIS, INICJATYWA USTAWODAWCZA, GEOTECHNIK, KRÓLEWIĘTA, ZASTRZYK, ROSZCZENIE REGRESOWE, MIKROOTOCZENIE, CZĘBOREK, ?OBLEGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.862 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ W OŚRODKU LUB PRZESTRZENI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ W OŚRODKU LUB PRZESTRZENI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FALA zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FALA
zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni (na 4 lit.).

Oprócz ZABURZENIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ W OŚRODKU LUB PRZESTRZENI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - ZABURZENIE ROZPRZESTRZENIAJĄCE SIĘ W OŚRODKU LUB PRZESTRZENI. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x