OŚRODEK WYŻU, CZYLI NAGROMADZENIE SIĘ PRĄDÓW ZIMNEGO POWIETRZA, W KTÓRYM PANUJE WYSOKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚRODEK WYŻOWY to:

ośrodek wyżu, czyli nagromadzenie się prądów zimnego powietrza, w którym panuje wysokie ciśnienie atmosferyczne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OŚRODEK WYŻU, CZYLI NAGROMADZENIE SIĘ PRĄDÓW ZIMNEGO POWIETRZA, W KTÓRYM PANUJE WYSOKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.267

SZLACHTUZ, MITSUKURINA, KRATA, KRYSZTAŁ, RYFLA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TREN, PANTOFAG, PARASZYT, POJAZD GĄSIENICOWY, CYKL, PÓŁŚWIATEK, HUANCAYO, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, RAD, MISTRZ, CYKLON, NIZIOŁEK, PIES NA BABY, ROCZNIK, GONG, ROANOKE, GNICIE, EKSPRES, KLATKA BŁAZNÓW, KOBIETA SPOD LATARNI, SZOK, LATAWIEC, STEREOIZOMER, LOTOS, KOMUNIZM, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, SAMOISTNOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO, CHEYENNE, HOMOMORFIZM GRUP, PINGWINARIUM, BRUTAL, MONOPOL, HAWAJSKI, WULKAN, WYRAJ, CERTACJA, UKŁAD HETEROGENICZNY, OKRES ZALICZALNY, POPRZEDNIK, KOMEDIANT, ROTACJA, SKLEP KOLONIALNY, OKRES INTERGLACJALNY, UKŁAD SAMODZIELNY, WYPADEK DROGOWY, BALONET, PODPAŁ, STYL DORYCKI, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, SYLFIDA, MASTOLOGIA, MUFLA, STARY MALUTKI, WAU, AUDYTORIUM, MEMPHIS, ŚWIT KALENDARZOWY, ARKA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, DRAPIEŻCA, ROZDZIELCA, KOMÓRKA MATECZNA, MŁOT HYDRAULICZNY, KNEDLE, OSCYLATOR, DEOKSYCYTYDYNA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, TECHNOKRACJA, LEWICOWOŚĆ, RYNEK PIENIĘŻNY, PAPIER TOALETOWY, PODNÓŻEK, TELESKOP, TUBA, ZANOKCICA CIEMNA, ZESPÓŁ CAPLANA, PION, TRZEJ KRÓLOWIE, ĆAKRAM, NIEŻYCZLIWOŚĆ, WIELOCUKIER, ZAKŁADKA, DOMINIUM, KIESA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, ZIELONA FALA, TĘTNICA NERKOWA, GETTO SZCZĄTKOWE, PARTIA HISZPAŃSKA, KALEKA UMYSŁOWY, GAWIALOWATE, PANIER, LAWA PODUSZKOWA, ULICA, ATONALNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ABSURD NAZWOWY, TRATWA, PANTALEON, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, OKNO STARTOWE, IDIOMAT, LĘK DEZINTEGRACYJNY, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, FISZBINOWCE, OPÓR WZNIESIENIA, WĘGIEŁ, GAZ WULKANICZNY, FREATOFIL, ALFABET WIĘZIENNY, RODZINA NUKLEARNA, RZEŹNIK, BRUDNIAK, KUPER, NUMER GEOGRAFICZNY, ALGI, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PRZEDPŁATA, CERAMIKA SZNUROWA, WOLNY RODNIK, DOJNICA, ZWARTOŚĆ, KARS, SKRZYDŁO, GŁOSKA NOSOWA, MARCELIN, WARSTWA OZONOWA, IZMIT, LEKARZ DOMOWY, POSTĘPOWANIE, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, REPLIKATOR, TRYCZNIK, GAMELAN, ŁOWCA, CHIRURGIA, JUDASZ, WYDAWNICTWO SERYJNE, ISKRA ELEKTRYCZNA, BOGRACZ, REALIZM NAIWNY, PRAWO CURIE-WEISSA, STROLLER, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, TYNTA, ŻAKARD, EGOCENTRYCZNOŚĆ, ELF, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, ZAPAŁECZKA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, BALSAM, WODOCIĄGOWNIA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, CZUWAK, PORZĄDEK LINIOWY, STARA MALUTKA, KARTRIDŻ, OPUSZCZENIE, KLEJOWNIA, ZGORZEL GAZOWA, ROZBÓJNIK, WŁÓKIENKO, PŁOZA, AKTOR KOMICZNY, PRZESIĘK, STOPNIOWALNOŚĆ, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, CHAŁTUROWIEC, FILM SAMURAJSKI, RIGAUDON, DRAPIEŻNIK, WICIOKRZEW, ARYTMETYZACJA, CROSSING-OVER, ŻABA BŁOTNA, WĄŻ, PÓŁROZKROK, HEMOROID, REFLEKSOLOG, WYZNAWCA, LUSITANO, JAMBI, ZAPŁON, METEORYTYKA, TRON BOŻY, PIJAK, OKOT, KOSZT UTOPIONY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ŻÓŁTLICZKA, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, WIELOETATOWOŚĆ, KAPOK, WYŁADOWANIE KORONOWE, HORMON STERYDOWY, MAŁOWODZIE, DUCHOTA, OSKARŻENIE, PAPROTNICA GÓRSKA, KOKSOWNIK, ŻUREK, MONARCHIA ELEKCYJNA, CENTRUM KONFERENCYJNE, SAMOZNISZCZENIE, MIĘKKIE SERCE, WSTRZYMANIE, KRATA, KOLOR, TOSKAŃSKI, ANEROID, ŻÓŁW PROMIENISTY, JOGA, PATRYCJAT, KOKTAJL, PAPROTKOWATE, METODOLOGIA, OSPAŁOŚĆ, KOZELEK, LENIWIEC BRUNATNY, POSIADY GÓRALSKIE, MACHNIĘCIE RĘKĄ, OBŁO, ESENCJALIZM, ŚLIWA, HASSELT, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, TUBKA, PŁYNNOŚĆ, FORTUNA, TAIZZ, PRZYGODA, BORSUK, PODUSZKOWIEC, DIMER, PARAMAGNETYK, DIECEZJA, NASTĘP, ANTARKTYKA, UCHWYT ELEKTROMAGNETYCZNY, SIATKA, CHOROBA NASU-HAKOLI, KONSERWA, KLAUSTROFOBIA, NAWIGACJA SATELITARNA, LB, TUŁACZ, POJAZD KOLEJOWY, REGESTRATOR, SIEDZIBA, ERA AFITYCZNA, DAGLEZJA SINA, SZKIELET OSIOWY, GOSPODARZ, TYTAN, KOPERTA, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, CZARNY LUD, ODRUCH KOLANOWY, ROMANISTA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, SENSOWNOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, ZABUDOWA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, WIRTUOZOSTWO, GIMNASTYKA, ZWIERANIE SZYKÓW, CHORIJAMB, ETOLOGIA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, DOJŚCIE, PRZYCZYNKARZ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, NICEA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, KROATYSTYKA, MENISK, DIAPSYDY, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KOLIBER, WYSYP, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, RUBRYKA TOWARZYSKA, FRONT METEOROLOGICZNY, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, ZHAFTOWANIE SIĘ, SHENYANG, GLEJCHENIOWATE, ?COOL JAZZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.267 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OŚRODEK WYŻU, CZYLI NAGROMADZENIE SIĘ PRĄDÓW ZIMNEGO POWIETRZA, W KTÓRYM PANUJE WYSOKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OŚRODEK WYŻU, CZYLI NAGROMADZENIE SIĘ PRĄDÓW ZIMNEGO POWIETRZA, W KTÓRYM PANUJE WYSOKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚRODEK WYŻOWY ośrodek wyżu, czyli nagromadzenie się prądów zimnego powietrza, w którym panuje wysokie ciśnienie atmosferyczne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚRODEK WYŻOWY
ośrodek wyżu, czyli nagromadzenie się prądów zimnego powietrza, w którym panuje wysokie ciśnienie atmosferyczne (na 13 lit.).

Oprócz OŚRODEK WYŻU, CZYLI NAGROMADZENIE SIĘ PRĄDÓW ZIMNEGO POWIETRZA, W KTÓRYM PANUJE WYSOKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - OŚRODEK WYŻU, CZYLI NAGROMADZENIE SIĘ PRĄDÓW ZIMNEGO POWIETRZA, W KTÓRYM PANUJE WYSOKIE CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast