ŚREDNIOWIECZNY TYTUŁ SZLACHECKI NOSZONY PRZEZ DOWÓDCÓW WOJSKOWYCH ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO DOMU NIEMIECKIEGO, DOWODZĄCYCH WOJSKAMI BRONIĄCYMI GRANIC LUB PROWINCJI GRANICZNYCH CESARSTWA; Z CZASEM TYTUŁ UTRACIŁ ZNACZENIE MILITARNE I STAŁ SIĘ JEDYNIE TYTUŁEM ARYSTOKRATYCZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARKGRAF to:

średniowieczny tytuł szlachecki noszony przez dowódców wojskowych Świętego Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego, dowodzących wojskami broniącymi granic lub prowincji granicznych Cesarstwa; z czasem tytuł utracił znaczenie militarne i stał się jedynie tytułem arystokratycznym (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MARKGRAF

MARKGRAF to:

osoba nosząca tytuł markgrafa (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚREDNIOWIECZNY TYTUŁ SZLACHECKI NOSZONY PRZEZ DOWÓDCÓW WOJSKOWYCH ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO DOMU NIEMIECKIEGO, DOWODZĄCYCH WOJSKAMI BRONIĄCYMI GRANIC LUB PROWINCJI GRANICZNYCH CESARSTWA; Z CZASEM TYTUŁ UTRACIŁ ZNACZENIE MILITARNE I STAŁ SIĘ JEDYNIE TYTUŁEM ARYSTOKRATYCZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.036

ŻWAWOŚĆ, GARNITUR, TOUAREG, STRZAŁKA, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WIEDŹMIN, PRANIE PIENIĘDZY, AUKSYNA, BŁOTNIAK, BOTY, CHOROBA WIRUSOWA, ROLNIK INDYWIDUALNY, PARCH, PATRIARCHALIZM, PORÓD OPÓŹNIONY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, POMYŁKA, KĄT BRYŁOWY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, NOŚNOŚĆ, WEZYRAT, SIOGUN, ODRUCH BEZWARUNKOWY, WOŁGA, AKACJA, POLIGAMICZNOŚĆ, GŁOS ELEKTORSKI, SYLWETA, FERMATA, OSTROWIANIN, IMITATOR, TEST SPRAWNOŚCIOWY, ROŻEK, ŁBISKO, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, KAY, CHOROBA MÜNCHMEYERA, GŁOWA KOŚCIOŁA, BŁONNIK, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, KOŃ TORYJSKI, SETKA, MILOWY KROK, SAKRAMENT, MUSZKA, FLAGSZTOK, EPOLET, BLOKHAUZ, NARYS KLESZCZOWY, OPONA, ZASÓB, BOLA, DYSKRYMINACJA CENOWA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, PRZERÓB, PRZEWROTKA, AMFIBIA, DOKUMENT PAPIESKI, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, BIOSELENOLOGIA, ZMARTWIENIE, PARALELIZM, KAROLINGOWIE, CHOROBA STARGARDTA, AERODYNAMIKA, MLEKO LODOWCOWE, HYDROAKUSTYKA, PÓŁSFERA, DOJŚCIE, PAMIĘTNIK, DZIENNIK PROMULGACYJNY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, STRONA WWW, KALIBRACJA, BICIE CZOŁEM, TREPY, UZBRAJANIE SIĘ, GENERAŁ, KAMBIUM WASKULARNE, BIAŁA STREFA, TRANSPORTER, ŚWIATŁOCIEŃ, MIKROSILNIK, POPARZENIE, HELIOGRAFIA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, RZEKA EPIZODYCZNA, REFLEKTOR, KOMORA NABOJOWA, NAMIESTNIK, MARKIZA, INWIGILACJA, DETEKTOR AKTYWACYJNY, FOTOSENSYBILIZATOR, MYJNIA, DYRYGENTURA, AMFITEATR MORENOWY, KONTAKT, FARBOWANIE SIĘ, IZOTROPOWOŚĆ, OBRONA STREFOWA, FORLANA, FOTOTROPIZM DODATNI, LOT NURKOWY, GUFFA, ZWORNIK, ŻYDOFIL, SILNIK ASYNCHRONICZNY, BOMBER, EKTOPLAZMA, PAŃSTWO, URZĘDNIK DWORSKI, APSYDA, TLENOWNIA, SZTYCHARSTWO, BEJ, APSYDA, PALUCH KOŚLAWY, CHŁONIAK, PROSIAK, CZARA GŁOSOWA, WŁOSKOWATOŚĆ, FRENOLOGIA, MUCHA MOKRA, ZAPRZĄG, PRAWO MOORE'A, KROK, FREATOFIL, ROZROST, FOTORECEPTOR, TUM, DŻINGIEL, RENTIER, ZAOPATRZENIE, CHEMOATRAKTANT, NAGRZEW, BARWY NARODOWE, RYZYKO NIEWYGASŁE, WARTOŚCIOWOŚĆ, SZCZENIARA, MRÓWNIK, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, TRYBUNAŁ, STALLA, UKŁAD KRWIONOŚNY, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, BLISKOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, PARAFIA, SAMOWOLKA, NIKOLAIZM, PLURALIZM, BARCHAN, REAKTOR JĄDROWY, ANATOMIA, MISTERIUM PASYJNE, IRENA, ZAKAZ, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, ŻYCIE, FENOMENOLOGIA, DOLAR ETIOPSKI, SQUAW, SPUST, DZO, EMPIREUM, JASZCZURECZKA, STYMULACJA ODWIERTU, SSAK, CZERPACZ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, NAZWA KODOWA, TRAGICZNOŚĆ, KLOCEK, EP, STAN, KARMNIK AUTOMATYCZNY, WEKTOR WAHADŁOWY, DEMONSTRACJA, ŁOTEWSKOŚĆ, FILOZOFIA PRZYRODY, ELASTOMERY, WARSTWA PODSTAWNA, CZYN, FOTOGRAM, KOTERYJNOŚĆ, JĘZYK OBCY, TELESKOP, NASZYWKA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ICHTIOZAURY, PROPYL, GRAMOWID, SERCÓWKA, STATEK TRANSPORTOWY, CERES, JONOFOREZA, SKRĘT, KARTON, OLEJEK HASZYSZOWY, CHOMIK DŻUNGARSKI, KRÓWKA, RULETKA, KLUCZ, AKADEMIA, PISARZ POLNY, PATAGOZAUR, STYL TOSKAŃSKI, BLUZG, STAJANIE, DŁUGOSZPAR, MUSICAL, WULGARYZM, TACA, CONFIT, MIJANY, AGRESOR, PSALTERION, KWIT DEPOZYTOWY, SZCZUR WĘDROWNY, HISTORIA LITERATURY, PAPRYKARZ, SPADAJĄCA GWIAZDA, GUMA, KELT, PROTEKCJA, ANKSJOLITYK, NÓŻKA, KUGUAR, STOPA ZWROTU, BATALION, KOREAŃSKI, PAMIĘĆ BUFOROWA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, SŁUGA BOŻA, AZYL, MLEKO W PROSZKU, EROS, FRAGMENTARYZACJA, KRÓLEWICZĄTKO, ARTUR, SPREJ, TERAKOTA, PUŁAP, PRZYRODOZNAWCA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, POITEVIN, KWIAT LOTOSU, KLISZA, PASIERB, SKALA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, KUPRÓWKA, CIAŁO, POŁABSZCZYZNA, ŻURNALISTA, GIMNASTYKA, ZAKON KONTEMPLACYJNY, MĄCZKA KOSTNA, KAMERTON, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, PRZEDRUK, INKRUSTACJA, DEKANAT, LEGWAN FRĘDZLASTY, FLUIDYZACJA, WIGOŃ, WYSPA BARIEROWA, ELEGIJNOŚĆ, ZDARZENIE PRAWNE, ODZYSK, MAKART, CHOROBA DUCHENNE'A, ANTYŚWIADECTWO, LIZOFORM, PARZONKA, WOLNY, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, KARETKA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, HETERYK, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, STADION, MEMFIS, GŁOWA PAŃSTWA, APRETURA, MISIO, OFIARA ZAKŁADZINOWA, MENONITYZM, DRUK AKCYDENSOWY, APARTAMENT, EKRAN, BANKIERKA, TRZYMADŁO, KORPUS, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, TURYSTYKA SEKSUALNA, SKWARKI, ABSTRAKCJA ORGANICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: średniowieczny tytuł szlachecki noszony przez dowódców wojskowych Świętego Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego, dowodzących wojskami broniącymi granic lub prowincji granicznych Cesarstwa; z czasem tytuł utracił znaczenie militarne i stał się jedynie tytułem arystokratycznym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚREDNIOWIECZNY TYTUŁ SZLACHECKI NOSZONY PRZEZ DOWÓDCÓW WOJSKOWYCH ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO DOMU NIEMIECKIEGO, DOWODZĄCYCH WOJSKAMI BRONIĄCYMI GRANIC LUB PROWINCJI GRANICZNYCH CESARSTWA; Z CZASEM TYTUŁ UTRACIŁ ZNACZENIE MILITARNE I STAŁ SIĘ JEDYNIE TYTUŁEM ARYSTOKRATYCZNYM to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARKGRAF, średniowieczny tytuł szlachecki noszony przez dowódców wojskowych Świętego Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego, dowodzących wojskami broniącymi granic lub prowincji granicznych Cesarstwa; z czasem tytuł utracił znaczenie militarne i stał się jedynie tytułem arystokratycznym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARKGRAF
średniowieczny tytuł szlachecki noszony przez dowódców wojskowych Świętego Cesarstwa Rzymskiego Domu Niemieckiego, dowodzących wojskami broniącymi granic lub prowincji granicznych Cesarstwa; z czasem tytuł utracił znaczenie militarne i stał się jedynie tytułem arystokratycznym (na 8 lit.).

Oprócz ŚREDNIOWIECZNY TYTUŁ SZLACHECKI NOSZONY PRZEZ DOWÓDCÓW WOJSKOWYCH ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO DOMU NIEMIECKIEGO, DOWODZĄCYCH WOJSKAMI BRONIĄCYMI GRANIC LUB PROWINCJI GRANICZNYCH CESARSTWA; Z CZASEM TYTUŁ UTRACIŁ ZNACZENIE MILITARNE I STAŁ SIĘ JEDYNIE TYTUŁEM ARYSTOKRATYCZNYM inni sprawdzali również:

elektroniczne urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), stosowanej w PKP, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego ,
tybetański kuzyn kozy ,
film bez ścieżki dźwiękowej ,
instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych, podobny do trąbki ,
małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu ,
rodzaj piszczałki organowej, w której dźwięk powstaje w wyniku zaburzeń przepływu powietrza w szczelinie jaką tworzą wargi piszczałki ,
kawał płótna naszyty w poprzek i na rogach żagla w celu zwiększenia jego wytrzymałości ,
Crypturellus cinereus - gatunek ptaka z rodziny kusaczy (Tinamidae) ,
Campylognathoides - pterozaur z rodziny Campylognathoididae, żyjący we wczesnej jurze; odkryto go w złożach Württemberg Lias - jest to pierwszy pterozaur tego obszaru, zidentyfikowany na podstawie kości ręki ,
wariant logiki zdań bądź predykatów rozszerzony o dodatkową wartość w stosunku do systemów klasycznych ,
podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w połowie lat 80. w USA, czerpiący inspiracje z hardcore punka, heavy metalu oraz indie rocka, charakteryzujący się mocno zniekształconym brzmieniem gitar elektrycznych, kontrastującym z dynamicznymi utworami, oraz większym zwróceniem uwagi na przekaz, jaki niesie tekst ,
ciemne zabarwienie np. cery, rąk ,
element umożliwiający sterowanie statkiem albo zwiększający jego sterowność ,
Irma - Mira, Inga - ? ,
wirus wykazujący powinowactwo do komórek układu nerwowego ,
tragakanta - żywica pozyskiwana z krzewu rodzaju traganek, stosowana m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, włókienniczym, skórzanym i poligraficznym ,
wariant gambitu królewskiego, w którym czarne chcą natychmiastowo wykorzystać osłabienie królewskiego skrzydła białych ,
bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce ,
stan po spożyciu alkoholu ,
rodzaj potworności roślin objawiający się powstaniem wyrośla, będącego gęstym skupieniem silnie rozgałęzionych, nienormalnie rozwiniętych pędów płonnych, występującej na drzewach i krzewach ,
Marszak - pisarz rosyjski (1896-1953), opowiadania i powieści dla młodzieży; „Czarno na białym”, „Jak człowiek stał się olbrzymem” ,
zna zasady moralności ,
tytoń nienajlepszej jakości ,
splot trudnych i niezrozumiałych spraw lub wydarzeń ,
ustalenie atutowego koloru ,
Erato lub Klio ,
maszyna wirująca przetwarzająca energię mechaniczną w elektryczną lub elektryczną w pracę mechaniczną ,
najeżka, Diodon jeżyk, diodon, Diodon hystrix - gatunek ryby morskiej zaliczany do rodziny najeżkowatych (Diodontidae), rzędu najeżkokształtnych; zamieszkuje przybrzeżne wody strefy tropikalnej i subtropikalnej Oceanu Spokojnego, Indyjskiego i Atlantyckiego ,
krój sukni na kształt dzwonu ,
cecha działań i zachowań: to, że coś jest takie, jak u młodego człowieka lub u dziecka, nieodpowiednie

ŚREDNIOWIECZNY TYTUŁ SZLACHECKI NOSZONY PRZEZ DOWÓDCÓW WOJSKOWYCH ŚWIĘTEGO CESARSTWA RZYMSKIEGO DOMU NIEMIECKIEGO, DOWODZĄCYCH WOJSKAMI BRONIĄCYMI GRANIC LUB PROWINCJI GRANICZNYCH CESARSTWA; Z CZASEM TYTUŁ UTRACIŁ ZNACZENIE MILITARNE I STAŁ SIĘ JEDYNIE TYTUŁEM ARYSTOKRATYCZNYM. Dodaj komentarz (0)

      4 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

x