PRZYMOCOWANA DO BURTY CZĘŚĆ ŁODZI WIOŚLARSKIEJ, DO KTÓREJ MOCUJE SIĘ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE WIOSŁA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KNAGA to:

przymocowana do burty część łodzi wioślarskiej, do której mocuje się elementy utrzymujące wiosła w odpowiedniej pozycji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KNAGA

KNAGA to:

duża kość (na 5 lit.)KNAGA to:

okucie w kształcie rogów, występujące powszechnie na pokładach jednostek pływających, służące do mocowania lin (na 5 lit.)KNAGA to:

część osprzętu jachtu przymocowana do pokładu lub masztu; rożek linowy (na 5 lit.)KNAGA to:

listwa na burcie do osadzania dulek (na 5 lit.)KNAGA to:

uchwyt na jachcie, do lin (na 5 lit.)KNAGA to:

duża kość (reg.) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYMOCOWANA DO BURTY CZĘŚĆ ŁODZI WIOŚLARSKIEJ, DO KTÓREJ MOCUJE SIĘ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE WIOSŁA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.127

PADACZKA MIOKLONICZNA, TEŚCIK, FEBRA, VALLA, RYBY DRAPIEŻNE, OGRÓDEK LETNI, CHOROBA FAHRA, AGADA, EKONOMIA SPOŁECZNA, PADACZKA AUDIOGENNA, ORGANISTKA, TEMPERATURA KRYTYCZNA, UBRANIÓWKA, FILEMON BIAŁOKARKOWY, TEMPERATURA UPAŁU, DWUTLENEK SIARKI, KRÓTKOWIDZTWO, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ZWIĄZANIE SIĘ, KRYPTOREKLAMA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, TRANSFUZJOLOGIA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, WARSTWA KOLCZYSTA, WSCHODEK, NOSACZ, TEMAT, PROMIEŃ, JEDNOKLASÓWKA, KAPANINA, AKTYWNOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, EKSPANSYWNOŚĆ, MYŚLIWY, KORYNCKA, FILAKTERIE, IZOMER KONFIGURACYJNY, MINIMALIZM, MAJDANIARZ, GRYZ, KRYSZTAŁ MIESZANY, ZWIĄZKOWIEC, RESORT SIŁOWY, PODGLĄDACTWO, SAPROFAG, TARAS WIDOKOWY, SADNIK, PODCHLEBSTWO, ZBROJENIE SIĘ, SĄD OPIEKUŃCZY, IROKEZKA, REGENERAT, KOMEDIANTKA, MAH JONG, PODODDZIAŁ, HOBBYSTA, MIĘKKIE SERCE, MATKA BIOLOGICZNA, KROS, ISLAMISTA, MANUFAKTURA, DISNEY, DIALEKT, KIEŁZNO, WROTA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, KONTAKT, ZLEPNOŚĆ, MARSZ ŚMIERCI, FENICKI, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, PULSARY, NABOJKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, MŁAKA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, ASOCJACJE, MIĘTA KĘDZIERZAWA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ZASIĘG, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, BIEGUN, ŁOPATKA, SADZE, ROZPIĘTOŚĆ, AGNOSTYCYZM, UCHO ZEWNĘTRZNE, ZESPÓŁ, CZARA, METEORYZM, PISUAR, TRZMIEL DRZEWNY, TRAIL, PRZESZKODA, GASIWO, PRZEBUDOWA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KANCONETA, DŁAWIEC, HIPOPOTAMOWATE, GÓRA, SURF, TURANIEC, DIZAJNERKA, EMPIREUM, JĘZOR, MAK NIEBIESKI, EROZJA WIATROWA, BEZA, WZNIOS KAPILARNY, JĘZYK GURAGE, MIĘDLICA, MUFLA, PRÓBA WODY, POKŁAD ŁODZIOWY, NAGRODA RZECZOWA, GUNIAK, KRYTERIUM HURWICZA, ASTROFOTOMETRIA, SZCZOTECZKA, ŁÓDŹ LATAJĄCA, JAŚNIA, GOŚĆ, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, JEZIORO POLITROFICZNE, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, ROZCHWIEJ, BROŃ LUFOWA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, NIKAB, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, HIPERMETROPIA, KOSMOLOGIA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, CANZONA, POSTĘPACTWO, OZIMINA, WAWRZYN, INFOBOKS, BIOLOGIA, SONAR, BURZA MÓZGÓW, KOŻUSZEK, GRUPA ACETYLOWA, SAMORZUTNOŚĆ, SIEDZENIE, MATA, NIECZUŁOŚĆ, SIEWKI, ŁONO, IGŁAWA, PROTEZA, KRANIOTOMIA, ZHAFTOWANIE SIĘ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, HOMARY, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PUŁAP PRAKTYCZNY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, GAUSS, PALUCH, NADWZROCZNOŚĆ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, KOMEDIA DELL'ARTE, JĘZYK INDIAŃSKI, KWASZARNIA, RĘKAWICZNIK, CZAPKA NIEWIDKA, AFGAŃSKI, OKRĘT LINIOWY, PODZAKRES, PERKOZ ZAUSZNIK, TARCZA KRYSTALICZNA, KYNOTERAPIA, ERUPCJA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, GARNUSZEK, JAPOŃSKI, NORMA JĘZYKOWA, ONTOLOGIA, SKARGOWOŚĆ, LENIUCH, ALEURON, FIKNIĘCIE KOZŁA, KUPEREK, PROSCENIUM, RADIACJA ADAPTACYJNA, ODROSTY, SEJM, SPIRALA HIPERBOLICZNA, MACZANKA KRAKOWSKA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, ANGIELSKI, PODŁOŻE GRUNTOWE, PISARZ, POZIOM, OTWÓR WYLOTOWY, ENKLAWA, RUCH, ZAŁOŻENIE, KONFIRMACJA, JĘZYCZEK, HAFTARNIA, KODYFIKATORKA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, SAGAN, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, ODWODORNIENIE, KORPUS, OPAL, DZBANEK DO ŚMIETANY, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, PRESJA PŁACOWA, OŚCIEŻNICA, ZAOLZIE, MUTACJA GENOWA, GALICYJSKI, SEKCJA, FLAMING, MIODOWÓD, KRUPNIK, GELDERLÄNDER, OBIJACZ, ROTATOR, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, ZDERZENIE CZOŁOWE, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, PUDŁO, RACHUNEK CIĄGNIONY, ZAPALNOŚĆ, CELA ŚMIERCI, KATERA, RZEKA ROZTOKOWA, BRAMOWNICA, WIEK, CZWÓRKA, DERBY, SYRYNGA, BARWA, ZAŁOM, SAMOROZPAD, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, GOSPODARKA RYNKOWA, WYMIOCINY, KRASNAL, RACHUNEK FINANSOWY, AUTYZM, PLECIONKA, REOLOGIA, KRĘG SZCZYTOWY, MŁOTEK, TURECKI, BRODAWKA, RODZINA PEŁNA, STAŁOŚĆ, KONTAKCIK, STRZELNICA, WRZENIE, GAWRON, PSYCHIATRIA KLINICZNA, WIRULENCJA, GITARA BASOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, HEMOROID, SADEC, KILSON, TEFILIN, KOLBA, OSAD ABYSSALNY, DYSTORSJA, PRINSEPIA CHIŃSKA, MROCZEK POZŁOCISTY, POJAWIENIE SIĘ, ODWROTNY AGONISTA, ZANZA, PINGWINY, NAKRYCIE GŁOWY, RZEKOTKA DRZEWNA, SEITAN, OTĘPIENIE, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, NAJEM OKAZJONALNY, KWARTAŁ, TORBIEL BĄBLOWCOWA, ANONIMAT, SEKTOR PRYWATNY, ZRAZOWA, SZOTRING, STOPIEŃ HARCERSKI, MAN, FONETYKA, SZARLATAN, TERCJA, ?CHOROBA BUSCHKEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYMOCOWANA DO BURTY CZĘŚĆ ŁODZI WIOŚLARSKIEJ, DO KTÓREJ MOCUJE SIĘ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE WIOSŁA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYMOCOWANA DO BURTY CZĘŚĆ ŁODZI WIOŚLARSKIEJ, DO KTÓREJ MOCUJE SIĘ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE WIOSŁA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KNAGA przymocowana do burty część łodzi wioślarskiej, do której mocuje się elementy utrzymujące wiosła w odpowiedniej pozycji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KNAGA
przymocowana do burty część łodzi wioślarskiej, do której mocuje się elementy utrzymujące wiosła w odpowiedniej pozycji (na 5 lit.).

Oprócz PRZYMOCOWANA DO BURTY CZĘŚĆ ŁODZI WIOŚLARSKIEJ, DO KTÓREJ MOCUJE SIĘ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE WIOSŁA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZYMOCOWANA DO BURTY CZĘŚĆ ŁODZI WIOŚLARSKIEJ, DO KTÓREJ MOCUJE SIĘ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE WIOSŁA W ODPOWIEDNIEJ POZYCJI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast