NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄBEL to:

niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BĄBEL

BĄBEL to:

pęcherz - rodzaj niewielkiej wypukłości na ciele, która jest wypełniona płynem i powstaje w wyniku oparzenia lub innego urazu skóry (na 5 lit.)BĄBEL to:

małe dziecko; słowo pieszczotliwe, żartobliwe, o pozytywnym zabarwieniu (na 5 lit.)BĄBEL to:

wada wewnętrzna odlewu w postaci pustki o większych wymiarach niż pęcherze gazowe (na 5 lit.)BĄBEL to:

(1894-1941), pisarz rosyjski; „Zmierzch”, „Armia konna”, „Opowiadania odeskie” (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.440

DETERMINIZM, ZŁOTY STRZAŁ, POPĘDLIWOŚĆ, SOFISTA, ROLNIK, BIZNESIK, HARACZOWNIK, MAESTA, CENTRUM KONFERENCYJNE, CEROWNIA, TYMPANON, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, SENAT, STARY, PORĘCZ, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WYŚCIGÓWKA, TOPSPIN, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, KUWERTURA, KURTYNA POWIETRZNA, UPŁYWNOŚĆ, ZAŁOGANT, DIALIZA OTRZEWNOWA, FATALISTA, DAROWIZNA, KŁUSAK ROSYJSKI, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ALUMINOGRAFIA, RZEZAK, DUSZA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, OKRES, CEROWNIA, SIKORY, GNIAZDKO, ELDAR, TRYCZNIK, ALBUM, POPLECZNICTWO, GLORIA, KOREKTOR, KANDYDEMIA, NATURYZM, JĘZYK WIETNAMSKI, FARBA ŚWIECĄCA, PERYPETIA, EKRAN, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, HOMARY, PADÓŁ, CIĘGI, REFERENCJA, ZEWNĘTRZE, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, NAKIEROWANIE SIĘ, DWA GRZYBY W BARSZCZU, ODPŁYW, MANTYLA, KORT, STOPNIOWALNOŚĆ, POZER, PIJAWKA, OBROŃCZYNI, ROŚLINA SŁONOLUBNA, PLUJ-ZUPKA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, LISZAJ PŁASKI, BAMBUS, BAJEREK, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KNAJPA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, WŁAŚCIWOŚĆ, DEMON, TRANSPOZYCJA, RECEPCJA, CÓRKA ŚMIECIARZA, ODKAŻACZ, MAŁY REALIZM, JELITO PROSTE, PRZESYP, DŻINGIEL, BETONOWE BUTY, MOGILAMBDACYZM, SINUS HIPERBOLICZNY, BAŁAGUŁA, KURANCIK, PINZGAUER, KOTERYJNOŚĆ, RYMARSTWO, MAIL, KOŁNIERZ, POCZUCIE HUMORU, WIĄZANIE, ANONIMAT, NIEODPARTOŚĆ, SURF, DESIGNER, KUMULACJA, IKROWIEC, PŁAST BRZOZOWIEC, PACHNOTKA UPRAWNA, SEMINARZYSTA, OSIEDLE, PRZEŻYCIE, PATRONKA, KRIONIKA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, FALKA, RUSKI, KWAS BURSZTYNOWY, CYNODONTY, PODNIEBIENIE TWARDE, OGNISKO, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KUREK NA KOŚCIELE, WIROWOŚĆ, DIADOCHIA, ZMIENNA NIEZALEŻNA, CHIPPENDALE, SAKE, FEMTOCHEMIA, ALGEBRA MACIERZY, KABRIOLET, ANTIFA, KOD DWÓJKOWY, STRZELNICA, PODKASZARKA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, PRYZMA AKRECYJNA, KOKSIAK, PUSZCZYK, KONESER, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, DEKANTER, ŁAWA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, FENEK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, WRAK CZŁOWIEKA, UBOŻENIE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, JĘZYK ISLANDZKI, EPOPEJA HEROICZNA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, KĘPA, ANTROPOLOGIA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, GAZ, CUDOWNY OWOC, ROZPIĘTOŚĆ, STOPA LODOWCA, ASOCJACJA, GRUNCIK, MŁODZIK, DAŃ, SINICA OBWODOWA, MAANAM, KIESZEŃ, ANALITYKA BIZNESOWA, PERKOZ, POMYŁKA FREUDOWSKA, KANTYLENA, ZWARCIE, PROTEZOWNIA, ZIMOWISKO, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, ODKŁAD, SKROMNOŚĆ, NIEPOKORNOŚĆ, GĘSIARZ, CHOCHLA, WIEK NIEMOBILNY, DOMINATOR, PLWOCINA, MONTAŻYSTA, RZĘSA, KOLCZATKA, RAMONESKA, FALA, KUC DARTMOOR, GNIAZDO ZAWOROWE, OLIMPIADA, OPERATOR LOGISTYCZNY, AKATALEKSA, LOGIKA PARAKONSYSTENTNA, PIKIETA, BOGRACZ, APOLIŃSKOŚĆ, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, REMINISCENCJA, POLEGŁA, KAPOK, NARRATOR, ZABYTEK NIERUCHOMY, WAŁECZEK, KRATKA KSIĘCIA WALII, ODPÓR, SZARMANTERIA, DILPAK, SHAKER, EKONOMIA POZYTYWNA, MOTYL DZIENNY, HULMAN SZARY, CZYNNOŚĆ WYDALNICZA, OŚWIETLENIOWIEC, SPAWĘKI, CHOROBA KESONOWA, MORALNOŚĆ, ŻYWA MOWA, ZAPYLACZ, POLAK, ILUZJONIZM, ŻUK, CIEMIĘŻYCA, TUNDRA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, NERKA RUCHOMA, FAWORYTKA, ZODIAK, ROLADA, KOLEJ GONDOLOWA, KAMARAN, ANAMORFOZA, SUGESTIA, APOLLIŃSKOŚĆ, MĘTNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, TORFOWIEC OBŁY, ZANZA, KURDUPLOWATOŚĆ, LIZOFORM, NASIENIE, STREFA PODKOSZOWA, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, GRIGORIJ POTIOMKIN, STREFA PERYGLACJALNA, LENIUCH, CHOROBA DARIERA, KOMANDO, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, STŁUCZENIE, ERGONOMIKA, POJAZD NIEKOŁOWY, CHEMIA KWANTOWA, OMLET NORWESKI, PAŃSTWO UNITARNE, MIKROMACIERZ DNA, PRZEKLĘTNIK, TEORIA MODELI, BALDACHIM, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, KOMBINEZON, NAWÓZ ORGANICZNY, NASIONO, PERFUMA, KOZIOŁ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, MARAZM, WIERTNIK, ŚMIECIUCH, FUNKCJA SCHODKOWA, TLENOWNIA, ZEGAR WIEŻOWY, WALKA Z WIATRAKAMI, KIERZNIA, BRALETKA, KOPALINA STAŁA, ZHAFTOWANIE SIĘ, NEOKONSERWATYZM, BITA ŚMIETANA, RYGOR, POKRZYWDZONA, KROPLÓWKA, SYMETRALNA, FILM NOIR, HYCEL, GĄSKA ZDRADLIWA, CZWARTY ŚWIAT, ANTENA YAGI, ANGIELSKA FLEGMA, OBRAZA BOSKA, PODWÓJ WIELKI, SPIKER, PIEPRZ CZERWONY, BLOK, PALEOKLIMATOLOG, CZEPNOŚĆ, TARAS WIDOKOWY, STOPA, KOBIETA SPOD LATARNI, JEMIOŁA, GRABEN, OKOROWANIE, DEWELOPER, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, ?KAMIEŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.440 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĄBEL niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄBEL
niewielka kulista bańka, zawierająca gaz, która tworzy się w innej, zwykle gęstszej substancji (na 5 lit.).

Oprócz NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NIEWIELKA KULISTA BAŃKA, ZAWIERAJĄCA GAZ, KTÓRA TWORZY SIĘ W INNEJ, ZWYKLE GĘSTSZEJ SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x