ZASTĘPOWANIE TAKSONU PRZEZ TAKSON PODOBNY, ALE RÓŻNIĄCY SIĘ WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI, ALBO PRZEZ TAKSON ZAJMUJĄCY PODOBNE SIEDLISKO NA ODDZIELNYM OBSZARZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIKARYZM to:

zastępowanie taksonu przez takson podobny, ale różniący się wymaganiami ekologicznymi, albo przez takson zajmujący podobne siedlisko na oddzielnym obszarze (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASTĘPOWANIE TAKSONU PRZEZ TAKSON PODOBNY, ALE RÓŻNIĄCY SIĘ WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI, ALBO PRZEZ TAKSON ZAJMUJĄCY PODOBNE SIEDLISKO NA ODDZIELNYM OBSZARZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.827

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, MSZAR, EROZJA ŚNIEŻNA, CZEPIEC, GRAF KOMÓRKOWY, TABLICA CAYLEYA, EUTANAZJA, KSIĄŻĘ, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, NAŚLADOWCZOŚĆ, EWOLUCJONIZM, KRAJANKA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PROCES DOSTOSOWAWCZY, CHAOS, REPARACJA WOJENNA, MIKROSKOP OPTYCZNY, CUKIER BURACZANY, PREFERENCJA, KWIATUSZEK, ŻAKARD, MUSICAL, KAPRALSTWO, COOL JAZZ, KONSULAT, HETYCKI, POZŁOTNIK, STYL WILHELMIŃSKI, DWUŚCIAN, CYTADELA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, RÓŻNOPAZURKOWCE, STYL WITKIEWICZOWSKI, LEJNOŚĆ, LAGUNA, PENSUM DYDAKTYCZNE, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, NAUKI O POZNANIU, ARYTMOMETR, DOWÓD REJESTRACYJNY, MANICURZYSTKA, WYRĘBISKO, WAPIEŃ MUSZLOWY, ALIENACJA RODZICIELSKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, USKOK, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, UMOWA KONTRAKCYJNA, ICHNOLOGIA, TUNIKA, TOUAREG, OBELISK, PIEC WAPIENNY, GRANATOWA POLICJA, MATERIAŁ ZECERSKI, EMBRIOGENIA, GNIAZDO, DZIEŃ POLARNY, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, MATERIALNIA, JĘZYK PENDŻABSKI, SMERFETKA, SIEROTA, ŚLIZGAWICA, RODZICIEL, DEFERENT, FRANCISZKANIZM, SKRZYPOWE, OKTANT, PLAMA GORĄCA, KRZAKÓWKI, KLASA ŚREDNIA, ZGRZEWKA, WIELKANOC, KWESTURA, ROPUCHA ZIELONA, ODĘCIE, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, KRATOWNICA, WIEDŹMA, NAWALENIE SIĘ, TREN, ESENCJALIZM, PĘCHERZ, ALFABET SEMAFOROWY, ERGASTULUM, GRA WSTĘPNA, FILM KATASTROFICZNY, TUNIKA, RZEZAK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ALGONKIN, VIBRATO, WYRZUT, ZBRODNIA STALINOWSKA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SMUGA, NOTORYCZNOŚĆ, SZKLIWO, KORDON SANITARNY, ALTERNAT, PRZYPŁYW, KIRGIZJA, INKRUSTACJA, PLUWIAŁ, OZIMINA, WYKRĘCANIE, RÓG, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, UKŁAD WIELOKROTNY, ELIMINACJE, DZIEWCZĘCOŚĆ, MŁOT, CIŚNIENIE ŻYLNE, PILATES, AZYMUT ASTRONOMICZNY, PRZEJEŻDŻAJĄCY, PROROCTWO, MYSZ WERTYKALNA, MIOPIA, KARTA KREDYTOWA, REPETYCYJNOŚĆ, SUPERKLIENT, SZKOLARSTWO, OSPAŁOŚĆ, BURŻUJSTWO, ANONEK, BALSAM KANADYJSKI, ŚWIECA, PATENCIK, KOSZYKÓWKA, PRYMITYW, SŁUPEK, KUCHNIA POLOWA, KSIĄŻKA TELEFONICZNA, DYPTYK, JEDNOSTKA INFORMACJI, KLASA, LISZAJ PŁASKI, ALFA-BLOKER, POMURNIK, PODATEK OBROTOWY, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, KINO DROGI, DŻINN, POŻYTEK, PIEPRZ BIAŁY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, LUTEFISK, ALE, CHOROBA WOLMANA, WYKRAWACZ, ODSYŁACZ, LAKONIZM, NIEPOPULARNOŚĆ, SYRENOWATE, KARLIK ŚREDNI, HURYTA, TBV, SHORT TRACK, WARUNKOWANIE, PODSTEROWNOŚĆ, ŚMIETNIK, IMPOSTOR, HASTA, KONTRAPUNKT, REKIN OWSONA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, ANGELOLOGIA, KOMIN, CESARSTWO, WYMIANA, NIEDOROZWÓJ, BRĄZOWY PODKARZEŁ, OSJAN, MOŻNOWŁADZA, PALEOPATOLOGIA, BUJAK, DZIEWIĘTNASTKA, LOKACJA, SALEZJANIE, KOMPLEKS KASTRACYJNY, GANG, HAKER, TRYWIALIZM, MIKROFON WĘGLOWY, JĘZYK NESYCKI, OSIEMDZIESIĄTKA, KORBA, ZAWAŁ, IMIESŁÓW BIERNY, LEZIWO, MRÓWKA PNIOWA, WARP, NAHUATL, POJAZD SILNIKOWY, BOREWICZ, ŚWIETLICA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, KALCYFIKACJA, TER, UPRZYTOMNIANIE, ARCHAISTA, GARGAMEL, KAMBUZ, WIOŚNIANKA, KRAKER, SPIRALA ARCHIMEDESA, BUŁGARIA KAMSKA, BIBLIOTEKA, KNAGA, SPORTÓWKA, ANARCHISTA, UBOGI KREWNY, RAFIA, PYTONIAKOWATE, OTOCZENIE, ZŁY GONIEC, STEEL PAN, WYŁAM, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, TACHOGRAF, STAROŻYTNIK, SKAUT, DOWÓD NIE WPROST, KLAN, JEZIORO WYTOPISKOWE, GRAND VITARA, ŚMIESZKA, JASKINIA LAWOWA, MINISTRANTURA, MORFOFONEMIKA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ZAJĄC, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, MASZYNA, PRAWO KARNE, DUK, PŁOMYCZEK, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, SIATKA, PSYCHOHIGIENA, BANK INWESTYCYJNY, MAKAK MANGA, WIELOBÓJ, MODLITEWNIA, NASIENIE, LEKARZ DOMOWY, ROBOTA, RYMARSTWO, ROSA MIODOWA, SKRZECZEK OLBRZYMI, BRACTWO SZPITALNE, INTERROGACJA, IRONIA, PARTIA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, RUCH PRECESYJNY, FATUM, DORATORHYNCHUS, LANE CIASTO, INTRYGA, PAJĘCZYNÓWKA, DIETA, INSERCJA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, MIEDNICZKA NERKOWA, GONDOLA, ART BRUT, HRABIĄTKO, SEKWENCJA CHI, NER, MISIEK, LUNETA, ŻYŁA PROMIENIOWA, MOCHWIAN BŁOTNY, INTENDENT, PRZEPITA, PODATEK NALEŻNY, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, WINDA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, AZYL, COLASCIONE, LIST OTWARTY, ORKA, OCEANNIKI, FIZYKA MOLEKULARNA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, MALIMO, PULASAN, ZNACZEK SKARBOWY, NEBULIZACJA, KWALIFIKACJA PRAWNA, ?GITARA BASOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.827 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASTĘPOWANIE TAKSONU PRZEZ TAKSON PODOBNY, ALE RÓŻNIĄCY SIĘ WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI, ALBO PRZEZ TAKSON ZAJMUJĄCY PODOBNE SIEDLISKO NA ODDZIELNYM OBSZARZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASTĘPOWANIE TAKSONU PRZEZ TAKSON PODOBNY, ALE RÓŻNIĄCY SIĘ WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI, ALBO PRZEZ TAKSON ZAJMUJĄCY PODOBNE SIEDLISKO NA ODDZIELNYM OBSZARZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIKARYZM zastępowanie taksonu przez takson podobny, ale różniący się wymaganiami ekologicznymi, albo przez takson zajmujący podobne siedlisko na oddzielnym obszarze (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIKARYZM
zastępowanie taksonu przez takson podobny, ale różniący się wymaganiami ekologicznymi, albo przez takson zajmujący podobne siedlisko na oddzielnym obszarze (na 8 lit.).

Oprócz ZASTĘPOWANIE TAKSONU PRZEZ TAKSON PODOBNY, ALE RÓŻNIĄCY SIĘ WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI, ALBO PRZEZ TAKSON ZAJMUJĄCY PODOBNE SIEDLISKO NA ODDZIELNYM OBSZARZE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ZASTĘPOWANIE TAKSONU PRZEZ TAKSON PODOBNY, ALE RÓŻNIĄCY SIĘ WYMAGANIAMI EKOLOGICZNYMI, ALBO PRZEZ TAKSON ZAJMUJĄCY PODOBNE SIEDLISKO NA ODDZIELNYM OBSZARZE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast