NAJWIĘKSZA STAROŻYTNA JEDNOSTKA WAGOWO-PIENIĘŻNA; DZIELIŁ SIĘ 60 MIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TALENT to:

największa starożytna jednostka wagowo-pieniężna; dzielił się 60 min (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TALENT

TALENT to:

uzdolnienie, wybitny dar do czegoś (na 6 lit.)TALENT to:

osoba utalentowana (na 6 lit.)TALENT to:

starożytna jednostka miary wagi i pieniądza, używana w Asyrii, Babilonii, starożytnej Grecji i Palestynie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJWIĘKSZA STAROŻYTNA JEDNOSTKA WAGOWO-PIENIĘŻNA; DZIELIŁ SIĘ 60 MIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.349

DWUBÓJ KLASYCZNY, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, ILLOKUCJA, BARONIĄTKO, OSTOJA, NASZ, MOSTOWNICZY, SADZAK, VIBRATO, CRASHTEST, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KOCIEŁ, RYNEK WSCHODZĄCY, CIASTO DROŻDŻOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, SZCZOTECZKA, PLAC, LINA PORĘCZOWA, AKOMODACJA, CHARLESTON, KREOL, INTEGRACJA, WSZY, ZNACZNIK, DIAPAUZA ZIMOWA, STAROŻYTNICTWO, ŚLIMAK, LABORATORIUM, SZCZUR WĘDROWNY, ŚLICZNOŚĆ, LATO, OPAKOWANIE, REALNOŚĆ, UNCJA OBJĘTOŚCI, MEGAFLOPS, KOLONIA, POJAZD, INERT, HARACZOWNIK, LODOWIEC, PISANKA, CHAŁTURNICTWO, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, DOJŚCIE, JEDNOSTKA DŁUGOŚCI, CHOPINISTKA, CZAKRAM, DYSTANS, GETTO, GRYZIPIÓREK, ICHTIOBIOLOGIA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, POMURNIK, SZPARNICOWATE, TERAPENA, ELEMENT, ZANZA, CHONDRA, POLNIK PÓŁNOCNY, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, WSCHÓD, GRUBIANIN, MM, WYCISK, MRÓWKA PNIOWA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SPEAKER, JEZIORO MEZOTROFICZNE, TASIEMIEC UZBROJONY, ZGNICIE, KOŃ HOLSZTYŃSKI, PSEUDOLOSOWOŚĆ, ORTOPEDIA, KASA, MIŁOŚCIWOŚĆ, KIUR, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, NIEOCZYWISTOŚĆ, IRAŃSKI, SIŁA ODŚRODKOWA, BOGRACZ, CZERPACZ, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, ODBIJANIE, MODERN, WURST, FILM DROGI, GREKA, GRUCHOT, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, HETYTA, WIELOMIESZEK, ANALIZA TRANSAKCYJNA, HISTORIA LITERATURY, ELEKTROSTATYKA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, HAMSUN, STARY WYŻERACZ, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, POŻAREK, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, GARDEROBA, ZERO, PENITENCJA, ARC SIN, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, POLEWA, CENTYMETR, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, PCHLI TARG, GIGABIT, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, DUOLA, USZYSKO, BÓL DUPY, PISUM, UCZEŃ, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KOŃCÓWKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, TAJEMNICZOŚĆ, LOKATA DYNAMICZNA, PIETROW, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, RĘKA OPADAJĄCA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, INTEL, DEMÓWKA, BOREWICZE, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, KAPILARA, OFICER TAKTYCZNY, NORZYCA, HALA TARGOWA, SUWNICA BRAMOWA, TEOGONIA, WYŚCIGÓWKA, DZIEŻA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, WALOŃSKI, ŚLISKOŚĆ, ZAWIKŁANIE SIĘ, LINIA BRZEGOWA, CYBORIUM, OSOWSKI, ZIMNA KATODA, HAFTARNIA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, RÓJ, MAJOWY PRACOWNIK, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, WAGA SZALOWA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, SITAR, RETRAKCJA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, OBIJACZKA, LENIWCE DWUPALCZASTE, NIERELIGIJNOŚĆ, SOLARIUM, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, PERYSELENIUM, LENIWCOWATE, TRÓJNÓG, RYNEK HURTOWY, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, BANK KOMERCYJNY, OPIEKUN, STATEK POWIETRZNY, KRYPTOREKLAMA, BÓJ SPOTKANIOWY, RUCH, DELAWIRDYNA, CHOROBA FABRY'EGO, PLECIONKA, MONOTOPIZM, OKRES DOSTOSOWAWCZY, CHMURZENIE CZOŁA, OBRONICIEL, WCINKA, STRAJK GŁODOWY, MIĘSOPUST, COKÓŁ, NOUMEN, SŁOWACYSTYKA, USUWISKO, MAMUT WŁOCHATY, KOLONIA, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, FARAD, LEJNIA, SEKRETARZYK, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, DOBYTEK, KREPA, REDUKCJA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, CMENTARZ GRZEBALNY, RUSYCYSTYKA, PRZEZNACZENIE, PRZYBŁĘDA, JĘZYK DAHALIK, ZŁOTY REŃSKI, UCIECZKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, KAZAMATA, RÓG, HIPIATRIA, SEN, SZŁYK, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, OE, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, TONIĘCIE, WYŚCIG, SPOCZYNEK, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, PRZEKUPKA, KROKIET, ODCZYN ZAPALNY, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, STRUKCZASZY, UKRYCIE, DEPRESJA, PRZYRODA, BRIT POP, DROGÓWKA, SKOCZNIA NARCIARSKA, WESTERN, BUDOWNICTWO, OSOBA, BLASZKA, CIEPŁE KRAJE, OCEANOTECHNIKA, CYKL MIESIĘCZNY, JĘZYK EZOPOWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KASA ZAPOMOGOWA, FLASZKA, WOJSKA PANCERNE, ROOIBOS, SKROMNOŚĆ, PRZEDGÓRZE, CZAS, DWA GRZYBY W BARSZCZU, GŁUPEK, WYLEW, POKUSA, TABLICA MENDELEJEWA, KULANKA, TURANIEC, TURBINA CIEPLNA, DOJŚCIE, HIGIENA ZWIERZĄT, REGION, PREFEKTURA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, REALISTA, ETNOLINGWISTYKA, SYKL, BOCHENEK, ODLEWNIA, ŚPIWÓR MUMIA, NOM, LATAWIEC, ŻAKINADA, RZEŹWOŚĆ, ŁOWCA TALENTÓW, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, ODKŁAD, USYTUOWANIE, FALA BALISTYCZNA, BENGALSKI, NAUKA PRZYRODNICZA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, PROZODIA, DEWALUACJA, METEOR, CEL, STARY KOŃ, BROKER, FURAŻER, GRZECZNOŚĆ, STAROPOLSKI, WALKA, PORUSZENIE, ODSTRZAŁ, ARCHEOLOGIA, MUZYK, SZLAUCH, ?NIEDOROZWÓJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.349 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJWIĘKSZA STAROŻYTNA JEDNOSTKA WAGOWO-PIENIĘŻNA; DZIELIŁ SIĘ 60 MIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJWIĘKSZA STAROŻYTNA JEDNOSTKA WAGOWO-PIENIĘŻNA; DZIELIŁ SIĘ 60 MIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TALENT największa starożytna jednostka wagowo-pieniężna; dzielił się 60 min (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TALENT
największa starożytna jednostka wagowo-pieniężna; dzielił się 60 min (na 6 lit.).

Oprócz NAJWIĘKSZA STAROŻYTNA JEDNOSTKA WAGOWO-PIENIĘŻNA; DZIELIŁ SIĘ 60 MIN sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NAJWIĘKSZA STAROŻYTNA JEDNOSTKA WAGOWO-PIENIĘŻNA; DZIELIŁ SIĘ 60 MIN. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast