Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MIEJSCE NA POWIERZCHNI METALU, W KTÓRYM ROZPOCZYNA SIĘ PROCES KOROZJI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNISKO to:

miejsce na powierzchni metalu, w którym rozpoczyna się proces korozji (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OGNISKO

OGNISKO to:

stos drewna lub innych palnych materiałów, który zapalono (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce, które jest źródłem czegoś, punktem najwyższego skupienia (na 7 lit.)OGNISKO to:

punkt, miejsce, w którym widoczne są zmiany chorobowe (na 7 lit.)OGNISKO to:

zabawa przy ognisku (na 7 lit.)OGNISKO to:

instytucja, ośrodek, które skupia ludzi w pewnym celu (na 7 lit.)OGNISKO to:

w optyce: punkt, w którym przecinają się promienie świetlne, początkowo równoległe do osi optycznej, po przejściu przez układ optyczny skupiający (ognisko rzeczywiste) lub punkt, w którym przecinają się przedłużenia tych promieni po przejściu przez rozpraszający układ optyczny (ognisko pozorne) (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce służące do rozpalania w nim ognia (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce, lokalizacja i zamieszkujące ją organizmy, od których pochodzi, zaczęła się choroba (na 7 lit.)OGNISKO to:

punkt, w którym skupiają się po przejściu przez soczewkę promienie padające na nią równolegle (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIEJSCE NA POWIERZCHNI METALU, W KTÓRYM ROZPOCZYNA SIĘ PROCES KOROZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.151

TALASOIDY, CYGAŃSKIE DZIECKO, SZCZĘŚLIWOŚĆ, NORKA, KAMIEŃ, MALINIAK, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, WÓDKA, TFILIN, ORGANISTKA, BIURO MATRYMONIALNE, MATA, RYNEK SPOT, WIELOPIĘTROWIEC, KOSZATNICZKA POSPOLITA, RODZAJ, IGŁAWA, PRYMATOLOGIA, PANTALEON, FAKT, WARNIA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KRAJE, WSKAŹNIK DYSKOMFORTU, OŚLIZŁOŚĆ, OSTATNIA PROSTA, OGNISKO, GREKA, CERTACJA, KAFEJKA INTERNETOWA, BASENIK, HIGIENA ZWIERZĄT, NADMIERNA SENNOŚĆ, FRYZJER, PODSYP, IRISH DRAFT, POTRZASK, DIABELSKI MŁYN, TREND HORYZONTALNY, MORA, HARMONIA, BIOLOGIA, WĘZEŁ DROGOWY, STARE MIASTO, START, RUSAŁKA, RAZ, RODZAJ MĘSKI, WYSEPKA, KRWIOŻERCZOŚĆ, MOLOSOWATE, KASTYLIJSKI, GRUNCIK, RZYGOWINY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WEJŚCIE, KONTROLING, PROCES KANONIZACYJNY, KAMICA MOCZOWA, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, DZIAŁ PERSONALNY, NASADKA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, MOWA ZALEŻNA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, AMERYKA, DRZEWO MAMUTOWE, PIES NA BABY, MEDYCYNA PERSONALNA, USTERZENIE MOTYLKOWE, AŁUN, SŁOWACKI, PŁÓCIENNICA, RUGBY, KOŁECZEK GOLFOWY, FAZA ANALNA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, CHEMOTROPIZM DODATNI, DEBRA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, PANEK, BRYZOMANCJA, HURTNICA ZWYCZAJNA, ODSZCZEPIEŃSTWO, ANTROPONIMIA, MALKONTENCTWO, JUWENALIA, FLORYSTA, FARBA OLEJNA, WARZELNICTWO, ENEOLIT, SHAPESHIFTER, WSTRZYMANIE, JAMS, NAROŻNICA, ŚMIECH, MORFOGENEZA, MAGNES, KLESZCZ, SMAR, KOŃ ARDEŃSKI, HARMONIJKA, MIASTO, MISKA SOCZEWICY, OSKARŻENIE PRYWATNE, INTERAKTYWNOŚĆ, PIZOID, ŁUPEK DACHÓWKOWY, WSCHODY, FAKTORYZACJA, OLEWKA, ORBITOWANIE, LIPODYSTROFIA, ZAKWASZENIE, GOMBROWICZ, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, UBYTEK, AEROLIT, DAR, DÉJA VU, GEOMETRIA PŁASKA, FARERCZYK, RYT, WSPÓŁUCZENNICA, POLISACHARYD, ROZBIERANKA, PIĘTRO, EKLIPTYKA, KINETYKA CIECZY, NAROST, CYKL MIESIĘCZNY, LABORKA, AŁMATY, RUCH PRZYSPIESZONY, TRANSPOZYCJA, WULKAN BŁOTNY, PIKIEL, ŻEGLAREK, GRA PODWÓJNA, SIWERT, PEDOFILSTWO, BOCIAN, CZTEROETYLOOŁÓW, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, OPAKOWANIE, RUDA, NIECKA, AŁMA ATA, BRANIE WZORU, KOKORNAK, ŁOŻYSKO WAHLIWE, TUSZ, GLOBIGERYNA, ORGANIZATOR JĄDERKA, BEZCZELNOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, PIANKA, WIĘZADŁO KARKOWE, DZIEDZINA EUKLIDESA, MASIELNICZKA, ŹRÓDŁO, PŁOMIEŃ, SYNTEZA WZROKOWA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, TURANISTA, KARUZEL, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, IZOZYM, KRYKIET, CIEMNOGRÓD, MUTUALIZM, FALKA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, MEMFIS, ŁOTEWSKI, SZEJK, RĘKAWEK, JEDNOKLASÓWKA, DYMINUCJA CHROMATYNY, ZBÓJNICKI, BACH, ABRAZJA GLACJALNA, RÓŻNICOWANIE SIĘ, JĘZYK INDIAŃSKI, SENTYMENT INWESTYCYJNY, KUKICHA, KREDYT ROLOWANY, PIANOPLASTIK, KAMIENNE SŁOŃCE, FASKA, OTWORZENIE SERCA, MIKROMACIERZ DNA, PŁETWA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PARALAKSA, KADASTER, SZESNASTKA, NIEDOTYKALSKI, SSAKI, TEORIA DOMINA, DRUGI PLAN, GWIAZDA, DWUSETKA, ETNOPSYCHOLOGIA, ŁOŻYSKO STOŻKOWE, ARAUKARIA, RAJ, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, BIEGUN, WIELKOMIEJSKOŚĆ, LUSTRO FENICKIE, SYDERYT, LANCRET, PROCES DECYZYJNY, LUDNOŚĆ, WIRUS MAKR, HAK, OSTRY BRZUCH, POCZTA PRZYCHODZĄCA, LODOWIEC, NADTLENEK, SENSOWNOŚĆ, PLANTAN, GOŁĄB POCZTOWY, CICHA MSZA, BRZYDAL, CHAMEOFIT, ZACIĘCIE, PARTNER, DOCZESNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SZMALCÓWKA, OSOBISTOŚĆ, SPRAWDZIAN, MONOPTERES, PROMIEŃ, MONARCHIA PARLAMENTARNA, PRZETWÓRSTWO, NEWTON, BANANOWIEC, ŁOWCA, PRZESTWORZE, KOMISANT, FUZJA HORYZONTALNA, FUZJA PIONOWA, SZTOLNIA WODNA, MASIELNICZKA, ALFABET MIGANY, AGROPROMOCJA, FORMACJA ROŚLINNA, OBSUWISKO, FONDUE MIĘSNE, PRAWA MIEJSKIE, KANCONA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, BRACTWO RYCERSKIE, REOLOGIA, CZĘŚĆ, GRZBIETORODOWATE, BAJKOWOŚĆ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, RADA GABINETOWA, WYMIANA, ZAPOJA, POLE MAGNETYCZNE, TATERSAL, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, MOŻNOŚĆ, CEMENTOWE BUTY, NUMERANT, TRZPIENNIK, SZYSZAK HUSARSKI, STARY WRÓBEL, WIGILIA, OWAD DOROSŁY, WYRAZISTOŚĆ, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, APLANAT, MATKA BOSKA GROMNICZNA, PULSACJA, SERIALIZM, KOPARKA POPRZECZNA, DERMATOLOGIA, KUROPATWA, MODNIARZ, EWAPOTRANSPIRACJA, WZIERNIK, WYPIÓR, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, PSEFOLOGIA, OBIJACZ, TRANSPOZON, SÓWKA, OLEANDER, REZYGNACJA, SZWEDY, RAUIZUCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: miejsce na powierzchni metalu, w którym rozpoczyna się proces korozji, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIEJSCE NA POWIERZCHNI METALU, W KTÓRYM ROZPOCZYNA SIĘ PROCES KOROZJI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
OGNISKO, miejsce na powierzchni metalu, w którym rozpoczyna się proces korozji (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNISKO
miejsce na powierzchni metalu, w którym rozpoczyna się proces korozji (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x