PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JAPOŃSKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka japońskiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JAPOŃSKI

JAPOŃSKI to:

język używany przez Japończyków (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.480

SUROWOŚĆ, INGUSZ, PRZYPADEK, TRANZYCJA, ANTENA YAGI, LIQUID, MEDYCYNA SPORTOWA, AKWEN, LEASING KAPITAŁOWY, JAMRAJ, MARTYNGAŁ, ŚRODEK KARNY, PATENA, AFERKA, WYŚCIG SZCZURÓW, PRALUDZIE, ŁYKACZ, KOMUNA, MAZUR, PISEMNOŚĆ, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, KROMKA, ENGAGEMENT, KORKI, OLEFINA, PAWANA, TONGA, ZWINNOŚĆ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SAMOODNOWA, KOZIA NÓŻKA, MLEKO, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, OLEJE ŚWIĘTE, ZAMIENIALNOŚĆ, HIPNOTYK, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KAWA, STRUNOOGONOWE, KILIM, PRODUCENT, CIASTO DROŻDŻOWE, WAGON, OGON, BARWA OCHRONNA, TENOR, ERAZM, METODA ODCHYLEŃ, ROKIETOWATE, ROBOTA, NIEMIASZEK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, WYŻYNA, UNIA REALNA, ZASUWA, TRZMIEL DRZEWNY, MUCHA MOKRA, ZBIORNIK, DRELICH, FLOKUŁY, BAWEŁNA, PĘCHERZYK PŁUCNY, HEMATOFAGIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, AKTUALIZM, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, HALLER, WIEDŹMA, ŁAŃCUSZEK, CENTRUM POBYTOWE, KOTO, PIANOGAZOSTYLIKAT, LIŚCIEC, KARTEL, MADAPOLAM, GEODEZJA NIŻSZA, PÓŁKRUCHE CIASTO, GENERACJA, FAZA, OBYWATEL ŚWIATA, CIĘGNIK, WIDOWNIA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KARTA WIZYTOWA, FANPAGE, OBRAZEK, ZBIÓRKA, WALEC HIPERBOLICZNY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, LISZAJ PŁASKI, ZAKWASZENIE, CMOKIER, TREN, MAŚLANY RYNEK, FUNGICYD, TRZYMADŁO, CENZURA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, TUBA, TUNBERGIA, KOLOR LUKOWY, ŚLEPE WROTA, WIESZCZBIARNIA, OPŁATA STOSUNKOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, JOŁOP, SMAK, DANIE CZARNEJ POLEWKI, WYWIAD, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, TWÓR, WARSTWA PODSTAWNA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, WYWALENIE SIĘ, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, GOŁĄBKI, SINICA OBWODOWA, BOCIANIEC, ZAWAŁ BLADY, WIERSZ LEONIŃSKI, REPOWNIA, PORZĄDEK DZIENNY, AUTOBUS SZKOLNY, ROZCZAROWANIE, PROBLEM, MIKROSTRUKTURA, ODCIĄG, LAPIDARNOŚĆ, WSPÓLNOTA, MISZCZU, WYBUCH, ASOCJACJA, WARSTWA ABLACYJNA, SETKA, WIRTUALIZACJA, OPTIMUM EKONOMICZNE, LIKWIDACJA, PSAMMOFITY, TRANSPORTEREK, KOLIBER, PNEUMATOLIZA, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, STATEK, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, NAWYK, PIRAMIDKA, SATYRA, ATRYBUCJA, BIELIZNA, UROLOGIA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, SZESNASTKA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WIEK NIEMOBILNY, GAŁĘZIAK, ŁUSKOSKÓRNE, DUET, TEMAT, TANTO, ORGAN, UMIEJSCOWIENIE, JEJMOŚĆ, WIETNICA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, ZDOBYWCA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, DOM KATECHETYCZNY, REGENERACJA, LOKAL SOCJALNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, POPARZENIE, REGUŁA, HAFT, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, WYMIOCINY, PŁYTA PILŚNIOWA, BYTOWNIT, ZGNICIE, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SZOWINISTA, SZPILKA, MAKAK JAPOŃSKI, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MAJZA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, ALLOCHTON, TRZYDZIESTKA, STANOWISKO, OPTYK, WIELOPŁETWIEC, WSTECZNICTWO, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, FARBA, MODRZEW EUROJAPOŃSKI, KRAKELURA, IDEACJA, TEMPERATURA UPAŁU, TRANSLOKACJA, AUSTRIACKI, MERENGA, TOYAMA, OŚCIEŻNICA, GOŚĆ, SYSTEM INFORMATYCZNY, SZÓSTKA, ODTWÓRSTWO, OBRÓT PIENIĘŻNY, ZAZDROSTKA, ZAKON SZPITALNY, SACZEK, GAZ GENERATOROWY, NACIECZENIE, KULTURA PIEŃKOWSKA, SMAR MASZYNOWY, RADIO, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, GLEBA, ODKUPICIEL, KAWLATA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ABORCJA, NARRACYJNOŚĆ, KOROWÓD, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, OBŁO, SIAD PROSTY, PAREMIOGRAFIA, ŚRUBSZTAK, FIGURA, BURACTWO, PRZEPIĘCIE, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, PAS, KONWOKACJA, MOPS, TARATAJKA, KIFOZA, ZREKOMPENSOWANIE, OGIEŃ I WODA, OGNIWO WESTONA, BIOREMEDIACJA, SZOTRING, PĘK, SMOŁA DRZEWNA, JEZIORO LODOWCOWE, BUCHTA, PIEZOMETR, KAMPUS, PANOWANIE, SAMOPOMOC, TRANSFORMACJA FALKOWA, MALAKOLOGIA, NIEROZEZNANIE, HERODY, MEZOSFERA, TOŃ WODNA, KOLOKACJA, SPADKOBIERCA, SPADAJĄCA GWIAZDA, WKŁAD DEWIZOWY, TELLUREK, KINOMANIAK, RYNEK FINANSOWY, ANONIMAT, SERIALIZM, KORONA, SER, CHASEREK, JASTRZĘBNIK, ERA EOFITYCZNA, SIŁA SPOKOJU, KANTATA, INTERFEROMETR LASEROWY, HYDROZOL, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, REMONT ŚREDNI, ANTROPOZOONOZA, STARY BYK, FEMTOCHEMIA, FACH, OSTATNIA PROSTA, KOPARKA, PANCERNIK SZCZECINIASTY, GŁÓWKA, RZEŹNIA, ŁUPEK ILASTY, ŚCIĘCIE, BEZWŁAD, MUR, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, KRATKA, NIDERLANDZKI, POGOTOWIE, ESTETYKA, JĘZYK WIETNAMSKI, NIEJEDNORODNOŚĆ, BAJKA TERAPEUTYCZNA, ?ANUCZIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.480 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JAPOŃSKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka japońskiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JAPOŃSKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka japońskiego (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA JAPOŃSKIEGO. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

x