TIOL, TIOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY, ODPOWIEDNIK ALKOHOLU, W KTÓRYM ATOM TLENU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZOSTAŁ ZASTĄPIONY ATOMEM SIARKI; TERMIN OBECNIE ZASTĘPOWANY NAZWAMI TIOL I TIOALKOHOL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MERKAPTAN to:

tiol, tioalkohol - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki; termin obecnie zastępowany nazwami tiol i tioalkohol (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TIOL, TIOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY, ODPOWIEDNIK ALKOHOLU, W KTÓRYM ATOM TLENU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZOSTAŁ ZASTĄPIONY ATOMEM SIARKI; TERMIN OBECNIE ZASTĘPOWANY NAZWAMI TIOL I TIOALKOHOL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.407

GRA POJEDYNCZA, POSŁANNIK, POBRATYMSTWO, RUTYNA, CYGAŃSKI, CZASOPISMO NAUKOWE, BEKASIK, DOMICYL, UNIŻONOŚĆ, SINICA OBWODOWA, GATUNEK ZBIOROWY, SELENOGRAFIA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, CUDACTWO, LIGABINO, DRZEWO KAKAOWE, PRAWDA MATERIALNA, UKŁAD ZAMKNIĘTY, KONGRUENCJA, TERMOS BUFETOWY, PETEINOZAUR, WOŹNIAK, WYLĘGARNIA, KALIFAT, SKRZYDŁO, WYŻ, NAPĘD JONOWY, SESKWITERPEN, NOSOROŻEC BIAŁY, GREEN, PUŚLISKO, RDZEŃ KRZEMIENNY, KECALKOATL, LUFKA, MONTAŻOWNIA, FLASZKA, ANTYMONEK GALU, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, TRIAL, OPILEC, PAŃSTWO MŁODZI, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, JĘZYK FALISKI, JAGODOWISKO, SZYSZKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, JANCZAR, NEUROTRANSMITER, RAY, LINIA EMISYJNA, GREKA, TBIT, SĄDECZANKA, SZWABSKI, CERATORYT, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŁADOWNICA, WODOROSÓL, BOKS, BRZYTWA, AGNOSTYCYZM, HURONKA, PŁOMIEŃ, KALKA CERAMICZNA, PIJACTWO, OLEJARNIA, MOCZYMORDA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PIERSIÓWKA, IPERYT SIARKOWY, TOALETA, KOZACY, BRUDNICA NIEPARKA, LEASING PRACOWNICZY, KĄT, SPOKOJNOŚĆ, STREFA EKONOMICZNA, BARBITURAT, URAN, GEN PODZIELONY, RUCH PRZYSPIESZONY, EPOKA LODOWCOWA, SABONIS, ARAGO, PIŁKA MECZOWA, HYDROŻEL, BÓBR RZECZNY, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, ŻABA, POLONEZ, JĘZYK BIAŁORUSKI, ADALINA, PROTARCHEOPTERYKS, INFORMACJA, TANINA, ALDOL, GARUDIMIM, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, DEKARBOKSYLACJA, PIERSIÓWKA, PAGINATOR, KWAS GIBERELINOWY, PANEL ADMINISTRACYJNY, KOLEJ LINOWA, ENZYM RESTRYKCYJNY, SEZON, PIŻMÓWKA MALAJSKA, SILNIK SZEREGOWY, HOMO NOVUS, LAKTON, CHALDEJSKI, CHONDRYT ENSTATYTOWY, ZAKŁADNIK, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, PENITENCJA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, CHLOROKOKOWIEC, TWIERDZENIE PETTISA, CHOROBA MARBURSKA, KIR, TARCZA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KREDYT PREFERENCYJNY, ANOKSJA, HORMON LOKOMOCYJNY, GRANULA, LIMFOCYT, PROCES SPOŁECZNY, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, MOKRY SEN, DIADEMODON, SIARKA ROMBOWA, DOM, RUCH PRZYŚPIESZONY, ZETTABAJT, ALOCHTON, EFEKT DOMINO, PRZYSTAW, UNIA, INDYKATOR, CHIRURGIA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, PLAKODUS, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, OCZYSZCZALNIK, CZARNA OWCA, CZAKUELA WYSPOWA, KWADRATNIKOWATE, MALARSTWO TABLICOWE, ORBITA, BŁYSZCZ MIEDZI, KWAS SELENOWY, FEERIA, PRZECIWUTLENIACZ, ŁOŻYSKO TOCZNE, SHONEN-AI, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, CENTRALA RYBNA, WARTOWNIA, SANSARA, TAMILSKI, PROTOROZAUR, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, DUJKER CZARNY, STILBIT, PIJAK, CEFALASPIDY, FRANCUSKI, KAWA, PIRAMIDA, RUSKI, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, KUCHNIA, SZTANGA, WĘGLAN, CYKLAMAT, CHOINKA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, BIOKOMINEK, KWAS AZOTOWY, GRECKI, KETONOKWAS, PODCHWYT, HARMONIA SAMOGŁOSEK, LIW, CEDARPELTA, SPŁYW, KARTUSZ, ALFABET WIĘZIENNY, PUSZKA, LACH SĄDECKI, NAJEBKA, ORZECHOWIEC, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BENZYLOPENICYLINA, GRA WSTĘPNA, CZAJKA, GNIAZDO ZAWOROWE, RURECZNIK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, FIŃSKI, POLSKI, KONJUPKCJA, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, SWAWOLA, DOMEK, WELUR, FENTANYL, PODGRUPA NORMALNA, ROBERTIA, CYKLAMINIAN SODU, ZJAWISKO THOMSONA, TACA, WYSTRÓJ, ZWIĄZEK NARCIARSKI, SZEKLER, TECHNOKRATA, CZERKIES, HAMERNIA, MBIRA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, RĘKAWICZNIK, BIBLIOTEKA, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, GB, AKKADYJSKI, BIEDNIAK, MALDINI, ESCUDO PORTUGALSKIE, CHEMIA, ZWIĄZEK, BŁYSTKA OBROTOWA, ALGEBRA LOGIKI, RADA, ZWIĄZEK KOLARSKI, NOWONIKOŁAJEWSK, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, DONNA, STADIUM LARWALNE, REAKTOR PRĘDKI, DZWONEK RĘCZNY, STARONORDYJSKI, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NUMER DOSTĘPOWY, ŚRODKI PIENIĘŻNE, KWAS METAFOSFOROWY, DUJKER, ALDEHYD OCTOWY, ZIĘTARA, EUGLENA ZIELONA, RADIACJA ADAPTACYJNA, PAPILOTKA, OBIEG SYNODYCZNY, KONTRAKT MENADŻERSKI, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MIETLORZ, WRZAWA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, DEZYPRAMINA, GRA RÓŻNICZKOWA, KOŁO RYCERSKIE, BOLOŃCZYK, POZYCJA, OBIEG SYDERYCZNY, SMALCERZ, KOT PERSKI, BARBARYT, PODEST, PIWETOZAUR, SPEKTAKL BALETOWY, JĘZYK FLEKSYJNY, UŁAMEK WŁAŚCIWY, FILM KOSTIUMOWY, WUEF, WAPIENNIK, ŁOŻYSKO KULKOWE, KARONGAZAUR, FRAZA, GYYZ, ALBAŃSKI, WILAMOWIANIN, SPIRYTUS SALICYLOWY, TERMOMETR ALKOHOLOWY, KARBOKSYL, SLADEK, GUZ KULSZOWY, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, GRUPA KETONOWA, PASIECZYSKO, PSEUDOPALATUS, KONTAKCIK, SŁOWINIEC, ?CYTOCHROM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.407 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TIOL, TIOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY, ODPOWIEDNIK ALKOHOLU, W KTÓRYM ATOM TLENU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZOSTAŁ ZASTĄPIONY ATOMEM SIARKI; TERMIN OBECNIE ZASTĘPOWANY NAZWAMI TIOL I TIOALKOHOL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TIOL, TIOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY, ODPOWIEDNIK ALKOHOLU, W KTÓRYM ATOM TLENU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZOSTAŁ ZASTĄPIONY ATOMEM SIARKI; TERMIN OBECNIE ZASTĘPOWANY NAZWAMI TIOL I TIOALKOHOL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MERKAPTAN tiol, tioalkohol - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki; termin obecnie zastępowany nazwami tiol i tioalkohol (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MERKAPTAN
tiol, tioalkohol - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki; termin obecnie zastępowany nazwami tiol i tioalkohol (na 9 lit.).

Oprócz TIOL, TIOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY, ODPOWIEDNIK ALKOHOLU, W KTÓRYM ATOM TLENU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZOSTAŁ ZASTĄPIONY ATOMEM SIARKI; TERMIN OBECNIE ZASTĘPOWANY NAZWAMI TIOL I TIOALKOHOL sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - TIOL, TIOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY, ODPOWIEDNIK ALKOHOLU, W KTÓRYM ATOM TLENU GRUPY HYDROKSYLOWEJ ZOSTAŁ ZASTĄPIONY ATOMEM SIARKI; TERMIN OBECNIE ZASTĘPOWANY NAZWAMI TIOL I TIOALKOHOL. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x