MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY ŻUBRA ORAZ BYDŁA DOMOWEGO.; ZOSTAŁ WYHODOWANY W ROKU 1847 PRZEZ POLAKA, LEOPOLDA WALICKIEGO, W WYNIKU SKRZYŻOWANIA ŻUBRA-BYKA Z SAMICAMI BYDŁA DOMOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻUBROŃ to:

mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego.; został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻUBROŃ

ŻUBROŃ to:

mieszaniec żubra z bydłem domowym (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY ŻUBRA ORAZ BYDŁA DOMOWEGO.; ZOSTAŁ WYHODOWANY W ROKU 1847 PRZEZ POLAKA, LEOPOLDA WALICKIEGO, W WYNIKU SKRZYŻOWANIA ŻUBRA-BYKA Z SAMICAMI BYDŁA DOMOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.738

BOZON W, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, FILM WOJENNY, HELIOCENTRYZM, CYKL PALIWOWY, WYMIANA GAZOWA, PASSAT, AMYLOID, SKAŁA WULKANICZNA, BUGATTI, OBELISK, WĘŻYK, OKLUZJA, CZWARTY ŚWIAT, MODRASZEK ALKON, ZAKON, JĘZYK RETOROMAŃSKI, DOKUMENT PAPIESKI, SZLARA, KOŃ WIACKI, LINIA EMISYJNA, TACZKA, WYPORNOŚĆ, SYNTEZA, RAJA POLARNA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, BIBLISTYKA, BRDA, CIĘŻKI BOMBOWIEC, LAGUNA, VITARA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PRZEPĘD, SONDA, BERCK, PODATEK, SPORRAN, PANEW, NACZYNIE, RESTRYKTAZA, REFORMACJA, MYŚLIWIEC, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, BOA DUMERILA, FLAMING MAŁY, ŁAŃCUCH EULERA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, GEODEZJA, PENITENCJARYSTKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, MECHANIZM OBRONNY, FIESTA, KLASA INTEGRACYJNA, PEDAŁÓWKA, MINER, REBOKSETYNA, PEDAŁÓWKA, KOKLUSZ, REWALIDACJA, GRZECH, ANTYBIOZA, TOSTOWNICA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, CLARKE, KLIMAT KONTYNENTALNY, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, MBIRA, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, MIKROFON KONTAKTOWY, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, WYRAKOWATE, ROZKAZ, PSZCZOŁA INDYJSKA, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, ORZECZENIE, PRZYWILEJ LOKACYJNY, JARMULKA, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, BIEDNIAK, MOTŁAWA, GRUPA ALGEBRAICZNA, ZADZIORNICA WŁOCHATA, TEORIA DESKRYPCJI, LAS OCHRONNY, OGRÓD DENDROLOGICZNY, ZAGÓRZE, SZATNIARZ, TELEGRAM, JĘZYKI KAUKASKIE, AKSJOMAT PASCHA, NAUKI GEOLOGICZNE, INDYWIDUALIZM, ALFABET MIGANY, CYRANKA SYBERYJSKA, CIELĘ, STERNICZKA ZWYCZAJNA, RURKA INTUBACYJNA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, CZAPRAK, OPŁATA PROLONGACYJNA, RAJA ARKTYCZNA, HIADY, SOZOLOGIA, GLEJT, PRZYGASZENIE, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, FUNDUSZ PREWENCYJNY, CZAPLA MASKOWA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, JEŻOZWIERZOWATE, FIŃSKI, PAIŹA, JUDASZOWE SREBRNIKI, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, STRZAŁKA KIERUNKOWA, WARZYWO KAPUSTNE, PETRYFIKACJA, EKAGLIN, FRANK GWINEJSKI, KARMIDŁO, PAMIĘĆ RUCHOWA, TUKA, WINIEC, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, BLADA TWARZ, BRONIOZNAWSTWO, PODWOZIE, POSYBILIZM, TEMAT, PROEPIDEMIK, PRZYCHODNIA, BROŃ DRZEWCOWA, SPIRILLOZA, BUDYŃ, ETYL, OKNO ATMOSFERYCZNE, CHOROBA HISA-WERNERA, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, NADZÓR BANKOWY, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, LAS GRĄDOWY, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, UDAJPUR, ENERGIA, KANAŁ, WCISTEK, MARIO, MATKA NATURA, KOD, LATANIE PRECYZYJNE, JELITODYSZNE, ALTERNARIOZA, JARZMO, DEPOZYT SĄDOWY, SMURF, PAŁANECZKA GRUBOOGONOWA, DYPTYK KONSULARNY, SROM, PINGWIN BIAŁOOKI, SELEKCJA NEGATYWNA, ZEBU, ŁUK REFLEKSYJNY, STARONORDYJSKI, CUKIER INWERTOWANY, PÓŁPUSTYNIA, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, CHICHA, LICZBA HITTORFA, CANNON, OZONEK, BIOPOLIMER, OLIWKOBRODAL, DUJKER MODRY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ŚWIADECTWO, CHANSON, MIÓD, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, SSANIE, MĄCZNIAK RZEKOMY, SINGIEL, EPOKA KAMIENIA, LUTNIA, BŁONA DOPOCHWOWA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ŻYRAFA MASAJSKA, ŚNIEĆ, DOBRO PUBLICZNE, INTERPRETACJA, BRAHMAN, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, PUCHLINA WODNA, BIEGŁY SĄDOWY, UTATSUZAUR, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, LANGUR WSPANIAŁY, TRAKTAT WERSALSKI, MURAKOZI, NARNIA, FASOLKA MUNG, SZABAS, DATA, AMORTYZACJA PODATKOWA, BMW, BELL, INTERPRETATOR, JĘZYK PERSKI, MIECZ DWURĘCZNY, CZAPLA SIODŁATA, STOŻEK NAPŁYWOWY, KĄTNIK ŚCIENNY, BASAŁYK, MAGELANKA SIWOGŁOWA, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, ZORZA PORANNA, MONDEO, SZARY RYNEK, NIEMOWLĘ, GOŚCINNY WYSTĘP, UKŁAD ADRENERGICZNY, OBORA, SERWER WIDEO, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, SIWASZ, WEKSEL CIĄGNIONY, FIZYKA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, LAING, EKSPRES PRZELEWOWY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, KATECHEZA, POHYBEL, KURANT, KOWALENCYJNOŚĆ, FILTRACJA, MIKROOTWÓR, AKTUALNOŚCI, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, CEDUŁA, KOREANKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KALENDARZ KOŚCIELNY, OKRES WEGETACYJNY, PKB PER CAPITA, BIDON, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, OBWÓD MAGNETYCZNY, ASTROWIEŻYCZKA, PYŁEK, PORTRET, ROK GWIAZDOWY, KONFEDERACJA BARSKA, PROMIENIOWANIE, SZERPA, NIDA, RĄBEK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, OSIOŁ POITOU, PREKONIZACJA, CORSA, CHOROBA RITTERA, PONTYFIKAT, HUGENOCI, FREEGANIN, GALUSZKI, PUPIL, KROKODYL NILOWY, WOAL, MAJORAT, 2-AMINOETANOL, RUDKI, KRZEŚLISKO, APOLLIŃSKOŚĆ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KUŁACTWO, FUNK ART, INICJATYWA OBYWATELSKA, PŁETWA, BOLA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KRĄŻENIE OBOCZNE, WZORZEC UMOWNY, HELISA, H, BOGDANIEC, MANTA, HELLENIZM, LANGUR NILGIRI, BARWA DRUGORZĘDOWA, WOODSTOCK, LAWINA GRUZOWA, RENTA PLANISTYCZNA, STYLIZACJA, RZECZNIK PATENTOWY, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, SIMO, DREDNOT, BRUMBY, ?NORMANDZKI COB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.738 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY ŻUBRA ORAZ BYDŁA DOMOWEGO.; ZOSTAŁ WYHODOWANY W ROKU 1847 PRZEZ POLAKA, LEOPOLDA WALICKIEGO, W WYNIKU SKRZYŻOWANIA ŻUBRA-BYKA Z SAMICAMI BYDŁA DOMOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY ŻUBRA ORAZ BYDŁA DOMOWEGO.; ZOSTAŁ WYHODOWANY W ROKU 1847 PRZEZ POLAKA, LEOPOLDA WALICKIEGO, W WYNIKU SKRZYŻOWANIA ŻUBRA-BYKA Z SAMICAMI BYDŁA DOMOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻUBROŃ mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego.; został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻUBROŃ
mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego.; został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego (na 6 lit.).

Oprócz MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY ŻUBRA ORAZ BYDŁA DOMOWEGO.; ZOSTAŁ WYHODOWANY W ROKU 1847 PRZEZ POLAKA, LEOPOLDA WALICKIEGO, W WYNIKU SKRZYŻOWANIA ŻUBRA-BYKA Z SAMICAMI BYDŁA DOMOWEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - MIESZANIEC MIĘDZYGATUNKOWY ŻUBRA ORAZ BYDŁA DOMOWEGO.; ZOSTAŁ WYHODOWANY W ROKU 1847 PRZEZ POLAKA, LEOPOLDA WALICKIEGO, W WYNIKU SKRZYŻOWANIA ŻUBRA-BYKA Z SAMICAMI BYDŁA DOMOWEGO. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x