GAŁĄŹ TĘTNICY PROMIENIOWEJ, PROWADZĄCA PRZEZ DŁOŃ DO TĘTNICY ŁOKCIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM GŁĘBOKIM, A TAKŻE TOWARZYSZĄCA MU GAŁĄŹ ŻYLNA OD ŻYŁY ŁOKCIOWEJ DO ŻYŁY PROMIENIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM POWIERZCHNIOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUK DŁONIOWY to:

gałąź tętnicy promieniowej, prowadząca przez dłoń do tętnicy łokciowej, zwana łukiem dłoniowym głębokim, a także towarzysząca mu gałąź żylna od żyły łokciowej do żyły promieniowej, zwana łukiem dłoniowym powierzchniowym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ TĘTNICY PROMIENIOWEJ, PROWADZĄCA PRZEZ DŁOŃ DO TĘTNICY ŁOKCIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM GŁĘBOKIM, A TAKŻE TOWARZYSZĄCA MU GAŁĄŹ ŻYLNA OD ŻYŁY ŁOKCIOWEJ DO ŻYŁY PROMIENIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM POWIERZCHNIOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.377

SKŁAD CELNY, TATARSKI, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, GNIAZDO SIEROCE, SKRĘTKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, SEMAFOR, DŹWIĘCZNIK, WYCISKANIE, LISEK, BOASZKOWATE, EFEKT, RACHITYK, KOLABORACJONISTA, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, AMORTYZACJA, SAMORZĄD, PERCHA, GENETYKA EKOLOGICZNA, BŁYSK, LEGANZA, NÓŻ RZEŹNICZY, CYBORG, OLEJ SOJOWY, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KONSERWATYWNOŚĆ, PARA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, BOŻODAJNIA, ZABUDOWA MIEJSKA, STYGMATY, EUSTENOPTERON, RAMIENICA SZCZECINOWATA, RZĄD KOALICYJNY, TORTURA, AUDIOBOOK, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, CHRUST, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PODPINKA, STRUKTURA DECYZYJNA, BROŃ RADIOLOGICZNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, REMIX, CHOROBA WODUNKOWA, KLAWIATURKA, MLEKO W PROSZKU, POSTOŁ, KOMŻA, PRZYŁBICA, HENOCHIAŃSKI, MAHAWANSA, TĘTNICA UDOWA, MAKROELEMENT, BERMYCA, SZUWAR TATARAKOWY, GEOGRAFIA, GRUPA ETYLOWA, OBOWIĄZEK WIZOWY, WYSOKOŚĆ, KRĄŻENIE WROTNE, CERES, OBTŁUCZENIE, FOLWARK, HALMA, MENTYK, MENNONICI, ANION, KRĄŻEK PRZESUWNY, SPICHRZA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, CHEDYW, STAJANIE, BZURA, BAJKA, TURANIE, LAWINA GRUZOWA, LUTERANIZM, KORONA, KONFIGURACJA, OCZKO, MILION OPERACJI NA SEKUNDĘ, MUNK, WIDŁOZĄB PŁOWY, FURIOSO, TRYB WSADOWY, TOR PRZEWODOWY, STACJA ZAKŁADOWA, KĄT UJEMNY, GEOLOGIA REGIONALNA, OBROTNICA, SZYNEL, WYDZIELINA, MORENA, BATIK, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, HARCERZ ORLI, SZURPEK MISECZKOWATY, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, PARAMAGNETYK, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, TEORIA DOMINA, EROZJA BOCZNA, WIELORYBNICTWO, SHOGUN, OKNO, KLAMRA, MORA, NEGOCJACJE AKCESYJNE, KOMBINACJA LINIOWA, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, KĄT DOPISANY, PRZYŁBICA, IMMUNOGENETYKA, SZEPT, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, SZTUCA, MANUFAKTURA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, FLAGRUM, SILNIK PRZELOTOWY, LINIA ŚREDNICOWA, ANTYLOPA, DYSKONTO, MONOGENEZA, BOREWICZ, HALOGENEK ALKILOWY, ŁÓDŹ PODWODNA, TŁUSZCZYK, WZIERNIK, ZENIT, HERMAFRODYTYZM, MORENA BOCZNA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, MIESIARKA, MAPA TURYSTYCZNA, LÓD GRUNTOWY, KRYPTOKOMUNIZM, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ZGREDY, CIĘŻKA STOPA, TRASZKA OGNISTA, EFUZJA, KISZKA, GRZECH, NERECZNICA GÓRSKA, TRYBUN, AILANT, HALSZTUK, GARBATE ANIOŁKI, PERKOLACJA, MIÓD SZTUCZNY, LAPAROSKOPIA, JUMPER, SĄD WOJENNY, JUDASZ, POŁYSK, BOURRE, FRANKO, DOPING, TĘCZA, CYNAMONKA, CHOROBA D'ACOSTY, BRETOŃSKI, KAMERLING, FANATYK, ROZETKA, OBWÓD AUTONOMICZNY, SZEŚCIAN, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, TRZECIE OKO, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, NOŻYCE CEN, CELOFYZY, PARAFIA, ISTAR, REGUŁA, RÓŻOWA LANDRYNKA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, WIATROPYLNOŚĆ, REMUDA, CZASOWNIKI, WYROCZNIA, ADWOKACJA, OAZA, ELF SZARY, MASZYNA WYCIĄGOWA, PŁASKLA, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, KANCELARIA TAJNA, ROSOCHA, WOAL, KOD OGRANICZONY, SIERAK, GASIWO, TĘTNICA TYLNA MÓZGU, ÚLAIRI, AKSJOMAT PASCHA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, AL SECCO, MAŁY RUCH GRANICZNY, UCHO IGIELNE, PRACA ORGANICZNA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, WYPADEK PRZY PRACY, DŻIHAD, OGRZEWNICTWO, KOSZE, ROZKAZ, PALUDAMENT, RYZYKO NIEWYGASŁE, UCHO, PETRYWAŁ, EKSPRES PRZELEWOWY, PRZESŁANKA, AGORA, CZARNA FEBRA, DWUPŁCIOWOŚĆ, OPARZENIE, SARI, MASZYNKA, RAK SZWEDZKI, TSUNAML, SMOCZA KREW, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, ARTYKUŁ WIARY, LALKA, ŻÓŁTY GUZEK, LOGAN, PIRACTWO, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, ŻÓŁTA GORĄCZKA, ZMIOTKI, BIAŁY BEZ, CARRUCA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, GAŁĄŹ PRAWA, PTERODAKTYLE, ADRES, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, CHOROBA BECHTEREWA, WIELOKULTUROWOŚĆ, KANAŁ JONOWY, TŁUSZCZAK, MORZE, ANALIZA WIDMOWA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, URUK-HAI, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, NUBIRA, ROSYJSKOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, IPERYT, BOLOMETR, WIELKA WOJNA KOZACKA, NER, GITARA BASOWA, DWUDZIESTKA, JEEP, TĘTNICA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, HERB, I WOJNA ŚWIATOWA, TORT DOBOSZA, ABLEGAT, TKANKA NERWOWA, GILOTYNA HUME'A, DOKTOR HONORIS CAUSA, ODRA, KUBRAK, RECYTATYW, WKŁAD DEWIZOWY, JĘZYK PIKTYJSKI, WĘGORZ JAPOŃSKI, WODNICA, STOWARZYSZENIE, STROP, DZIEŃ PAPIESKI, KONWIKT, DALMIERZ OPTYCZNY, MODELUNEK, PREZENTERKA, STRAWNOŚĆ, ROBOTA, PEPTYD, KAPITAŁ WŁASNY, BENTLEY, NUMER KIERUNKOWY, SZKŁO, ŻAKINADA, BRIENZ, SYNANTROP, MUSZKIETON, KLIENT, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, MOZART, KLINKIER CEMENTOWY, ?CZAMARA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ TĘTNICY PROMIENIOWEJ, PROWADZĄCA PRZEZ DŁOŃ DO TĘTNICY ŁOKCIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM GŁĘBOKIM, A TAKŻE TOWARZYSZĄCA MU GAŁĄŹ ŻYLNA OD ŻYŁY ŁOKCIOWEJ DO ŻYŁY PROMIENIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM POWIERZCHNIOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ TĘTNICY PROMIENIOWEJ, PROWADZĄCA PRZEZ DŁOŃ DO TĘTNICY ŁOKCIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM GŁĘBOKIM, A TAKŻE TOWARZYSZĄCA MU GAŁĄŹ ŻYLNA OD ŻYŁY ŁOKCIOWEJ DO ŻYŁY PROMIENIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM POWIERZCHNIOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUK DŁONIOWY gałąź tętnicy promieniowej, prowadząca przez dłoń do tętnicy łokciowej, zwana łukiem dłoniowym głębokim, a także towarzysząca mu gałąź żylna od żyły łokciowej do żyły promieniowej, zwana łukiem dłoniowym powierzchniowym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUK DŁONIOWY
gałąź tętnicy promieniowej, prowadząca przez dłoń do tętnicy łokciowej, zwana łukiem dłoniowym głębokim, a także towarzysząca mu gałąź żylna od żyły łokciowej do żyły promieniowej, zwana łukiem dłoniowym powierzchniowym (na 11 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ TĘTNICY PROMIENIOWEJ, PROWADZĄCA PRZEZ DŁOŃ DO TĘTNICY ŁOKCIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM GŁĘBOKIM, A TAKŻE TOWARZYSZĄCA MU GAŁĄŹ ŻYLNA OD ŻYŁY ŁOKCIOWEJ DO ŻYŁY PROMIENIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM POWIERZCHNIOWYM sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - GAŁĄŹ TĘTNICY PROMIENIOWEJ, PROWADZĄCA PRZEZ DŁOŃ DO TĘTNICY ŁOKCIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM GŁĘBOKIM, A TAKŻE TOWARZYSZĄCA MU GAŁĄŹ ŻYLNA OD ŻYŁY ŁOKCIOWEJ DO ŻYŁY PROMIENIOWEJ, ZWANA ŁUKIEM DŁONIOWYM POWIERZCHNIOWYM. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x