JEDEN Z DWÓCH PUNKTÓW NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI JEGO OŚ OBROTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEGUN to:

jeden z dwóch punktów na powierzchni ciała niebieskiego, przez które przechodzi jego oś obrotu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEGUN

BIEGUN to:

rodzaj płozy, podpory w kształcie łuku pod nogami fotela, kołyski dziecięcej lub konika - zabawki, umożliwiającej bujanie się (na 6 lit.)BIEGUN to:

jedno z dwóch miejsc na powierzchni jakiegoś obiektu wytwarzających pole magnetyczne lub elektryczne (na 6 lit.)BIEGUN to:

rodzaj zawiasów u drzwi i wrót w starych budowlach (na 6 lit.)BIEGUN to:

punkt kulminacyjny, szczytowy, skrajność (na 6 lit.)BIEGUN to:

część narządu mająca kształt zbliżony do kulistego (na 6 lit.)BIEGUN to:

miejsce magnesu, elektromagnesu bądź przestrzeń cewki, z którego wychodzą linie sił pola magnetycznego (na 6 lit.)BIEGUN to:

w górnictwie: kopalniak zastosowany jako wiązanie łuków stropnicowych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z DWÓCH PUNKTÓW NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI JEGO OŚ OBROTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.224

MEZOZAUR, KUCHNIA WOJSKOWA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, SEMAFOR, TAMBOREK, CHWOSTKA WSPANIAŁA, SARKOLEST, KONGO-BRAZZAVILLE, JUDASZOWE SREBRNIKI, WODOROSIARCZEK, ANALIZA, ŁUPINA, MIKROSKOP OPTYCZNY, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, PULOWER, CYKL REPRODUKCYJNY, PRÓG RZECZNY, IDEAŁ, PLAMKA FORDYCE'A, SOCHACZKI, DEFERENT, MIESZANKA, JĘZYK DARDYJSKI, RIESZ, FUNDUSZ ZASOBOWY, MIĘSO, CHARLES, LIGAWA, KOMPOZYCJA, WSPOMNIENIE, MINOG WŁADYKOWA, IRYGATOR, STACJA ORBITALNA, POINTYLIZM, MIECZ OBROTOWY, PROZODIA, PRODUCENT, PUNK, SZKŁO MĄCONE, BOM, MECENAT, BANK DOMICYLOWY, MORDWIN, RÓWNIAK, BRAMOWNICA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, WSPÓLNOŚĆ, STRATEGIA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, CECHA RECESYWNA, SEKWENCJA BOUMY, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WIERZCHOŁEK KORZENIA, ŁAGODNOŚĆ, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, TRAKEN, NIEPODZIELNOŚĆ, EKSTRUZJA, KRASNOROSTY, RAKI, SZYPUŁKA, CHRUPKOŚĆ, FLUITA, LEJ DEPRESYJNY, GLIGLIŃSKI, ETOLA, SABOT, SANKCJA, CHOROBA BOSTOŃSKA, KOKOSZKA, PODKÓWECZKA, RAFA KORALOWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, CELEBRACJA, RANKOR, OBELGA, HAIN, KIEŁBACHA WYBORCZA, MAKI ZŁOTY, GLYPTODONTOPELTA, KWADRANT, AKOMODACJA, TRAKT, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, WRZASKLIWOŚĆ, TRANSKRYPCJA, KONFRONTACJA, AZYL DYPLOMATYCZNY, HÄNDEL, MENNONITYZM, NAZWA OPISOWA, CHLEBEK PSZCZELI, ORKIJSKI, KOPULACJA, SAKSOFON BARYTONOWY, KOLOS, RÓWNINA ZALEWOWA, FAŁDA, WARSTWA ADSORPCYJNA, DYWERSJA, WALIDACJA, WODOWANIE, SUPERTOSKAN, STOPA KWADRATOWA, LITAURY, PÓŁSIEROTA, WCIĄGACZ, OMDLAŁOŚĆ, SZKATUŁA, ZAWRÓT GŁOWY, SPORT POŻARNICZY, ŻYCIE OSOBISTE, GAJDAR, HASŁO, HARCAP, MWERU, OBSŁUGA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, NEFROSTOMIA, WIRTUALIZACJA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, GRUPA ALGEBRAICZNA, CIĄG, FIŃSKI, NUTA, PERKOLACJA, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, CZERKIESKA, MAKAK CZUBATY, RYZYKO KURSOWE, SUTANELA, ZWIĄZEK, SZALKA, KASAK, DIAFON, PU, SKRZYPŁOCZE, DODATEK MIESZKANIOWY, HALOGENEK ALKILOWY, WYBUCH WŁAŚCIWY, DWUBÓJ, PRACA, EGIPSKI, OLEJ SOJOWY, STAN PODGORĄCZKOWY, PREWENCJA RENTOWA, PRZYCISK, ZWIĄZEK BOKSERSKI, TENDENCJA, DROGA BEZPRZETARGOWA, CENA ADMINISTRACYJNA, IMPULSYWNOŚĆ, KRYSZTAŁ MIESZANY, NIEPOKÓJ RUCHOWY, DYSPOZYCJA, MLECZARKA, FITOGEOGRAFIA, DORYCKI, DOBRO PODSTAWOWE, MOZART, HETEROTROFIA, JEMIOŁA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, POLIO, OBEDIENCJA, ZEWNĘTRZE, IMMERSJA, KAZUISTYKA, BIPRYZMAT, ARENDA, ASTRONOMIA, UMOWA ADHEZYJNA, MANCA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, KIJEK NARCIARSKI, SOMATOTOPAGNOZJA, KOŁO SEGNERA, CZOŁO, MŁYNEK, NAPĘD TAŚMY, OBERON, BRACHIOZAUR, DZIURA, CEKOTROFIA, SCÉNIC, BAJA, SZYNSZYLA MAŁA, USTAWA, OGIEŃ I WODA, BOGOMILIZM, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, PAJERO, MAKUTRA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, STACCATO, TROP, ZESPOLENIE, PASO PERUWIAŃSKI, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, TEST ZDERZENIOWY, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, BIBLIA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, RAFAŁOWSKI, DRESZCZ, SAMOCHODZIARZ, KLESZCZE, RYTM, ROZSZCZEP POTYLICY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, DWÓJNÓG, GRAETZ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ZESTAWIK, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, RAMIENICA SZCZECINOWATA, BARIOLAGE, OBRAZ KLINICZNY, MIKST, MORENA DENNA, AUTOTOMIA, OGNIWO ELEKTRYCZNE, KIEŁ, OGNISKO, BRIE, FILIPINKA, KONIEC, GRIGORIJ POTIOMKIN, SKÓRNICTWO, WYDATKI, PROWIZORIUM BUDŻETOWE, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, TRAGEDIA, PRZEMIENNOŚĆ, ZEW, CIĄG POLIGONOWY, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, TAHITI, POTENCJAŁ GALVANIEGO, HARCERZ ORLI, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, PŁATNIK NETTO, LIGA JĘZYKOWA, GARDEROBA, LOTOSOWA STOPA, ATAWIZM, PRERAFAELITA, DORATORHYNCHUS, KONSTYTUCJA, GETTER, PSYCHOANALIZA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ZAWŁOKI, JEZIORO WYDMOWE, AKUMULATOREK, FELLINI, PROMIEŃ BETA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, OGNIWO GAZOWE, MATERIAŁ MORENOWY, KROKODYL, SPRZĄCZKA, MIR, RUGBY, ZAŚCIANEK, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, LÓD DENNY, TRYGON, MIECZ, MUSZLA PIELGRZYMIA, BIEGUN ANIMALNY, RACJONALIZACJA, USŁUGI SPOŁECZNE, DOPING, INFLACJA KONSUMENCKA, WERSJA LEKTORSKA, FIZJOGNOMIKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ZŁODZIEJKA, ANATOMIA WARSTWOWA, OCTAVIA, MANELE, ROK ZWROTNIKOWY, WODEWIL, PROMIENNIK, URUK-HAI, HERETYK, ZŁOTY DEWIZOWY, SĄD PODKOMORSKI, PARADOKS LEONTIEFA, WIDZENIE PERYFERYJNE, GRAF SKIEROWANY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, JĘZYK BRETOŃSKI, ŁACIŃSKOŚĆ, ?PLEMIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.224 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z DWÓCH PUNKTÓW NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI JEGO OŚ OBROTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z DWÓCH PUNKTÓW NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI JEGO OŚ OBROTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEGUN jeden z dwóch punktów na powierzchni ciała niebieskiego, przez które przechodzi jego oś obrotu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEGUN
jeden z dwóch punktów na powierzchni ciała niebieskiego, przez które przechodzi jego oś obrotu (na 6 lit.).

Oprócz JEDEN Z DWÓCH PUNKTÓW NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI JEGO OŚ OBROTU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - JEDEN Z DWÓCH PUNKTÓW NA POWIERZCHNI CIAŁA NIEBIESKIEGO, PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI JEGO OŚ OBROTU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x