OGÓLNE OKREŚLENIE UTWORÓW LUŹNYCH ZGROMADZONYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI, POWSTAŁYCH WSKUTEK GROMADZENIA SIĘ MATERIAŁU W PROCESIE SEDYMENTACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSAD to:

ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSAD

OSAD to:

stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu (na 4 lit.)OSAD to:

przenośnie: nieprzyjemne wspomnienie, pozostałość, ślad na psychice (na 4 lit.)OSAD to:

fusy lub muł (na 4 lit.)OSAD to:

szlam albo fusy (na 4 lit.)OSAD to:

nanos, szlam (na 4 lit.)OSAD to:

zbiera się na dnie szklanki (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGÓLNE OKREŚLENIE UTWORÓW LUŹNYCH ZGROMADZONYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI, POWSTAŁYCH WSKUTEK GROMADZENIA SIĘ MATERIAŁU W PROCESIE SEDYMENTACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.529

MIESZALNIK, POGO, KIESA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, CEZURA, BRZDĄC, ORZECHÓWKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, KWINTET FORTEPIANOWY, RÓŻNICA, PEDET, WYCIĄG TALERZYKOWY, WAGA RZYMSKA, DYFUZJA, AFRYKANISTYKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, OSTATNIA PROSTA, WAGA SZALKOWA, ABSOLUTORIUM, UDAR, UNIŻENIE SIĘ, LARP, ZASOBY KOPALIN, LICOWANIE, WYSTRZAŁ, AGREGATY MONETARNE, SHIMMY, OBSZCZYMUR, CHRYSTOLOGIA, THAULOW, KOKSOCHEMIA, VAT, BARCZATKA GŁOGÓWKA, ABSTRAKCJONISTA, MORA, MAGNESIK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GWINT STOŻKOWY, LEISZMANIOZA SKÓRNA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, POJAZD KOLEJOWY, ROTANG, FORUM, SPOCZYNEK, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, DAMULKA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, ANTYPERSPIRANT, PIJAŃSTWO, MIESIĄC, WYROŚL, KOPARKA KROCZĄCA, SZLACHTUZ, WYSADEK, SCHRONISKO, LITERATURA OBOZOWA, DZIAŁANIE, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, KSIĘGA WÓJTOWSKA, DIAGNOZA, ZMOTORYZOWANY, PŁAST BRZOZOWIEC, PRZYTUŁEK, CHOROBA BERGERA, GRA POJEDYNCZA, UŁOM, FAJTNIĘCIE, STAROBIAŁORUSKI, BAR MICWA, CZERWONA GWARDIA, NACIEK JASKINIOWY, BARWA OCHRONNA, CEWKA NERWOWA, TURANISTA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, KAPILARNOŚĆ, PRAWO DŻUNGLI, WYPITEK, AREOGRAFIA, KOPIOWANIE, CZŁAPAK, GRUBA ZWIERZYNA, MIERNICZY, CUMMINGS, NURNIK, PROSTE SKOŚNE, PROMIEŃ, EPOS HOMERYCKI, STARA, JĘZYK EZOPOWY, STRAJK GŁODOWY, MASZT, MŁODZIEŻÓWKA, SZYNA, JAWNOGRZESZNIK, WYSOCZYZNA MORENOWA, TRANSFUZJOLOGIA, POMOC, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, NARÓD, KAJMANY, BRODAWKA, CHODZĄCA REKLAMA, MISIACZEK, UDAR SŁONECZNY, GIL, ODPÓR, BYDLEŃ, NIEUDOLNOŚĆ, SOCZEWKA FRENSELA, WAN, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, WROTKARSTWO FIGUROWE, ELITARYSTA, PONCZOWNICA, SZCZĘKA, KUWERTURA, JOŁOP, PODŁUŻNIK, SUPERNOWE, KULTURA KRETEŃSKA, SUBKOMPAKT, CASUAL, JAWAJSKI, ENERGETYKA CIEPLNA, PRZEKŁADNIA CIERNA, TABLICA, HYDROFIL, CNOTA KARDYNALNA, MŁYNOWNIA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, TORBACZE, KATON, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, ŁUG, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, TORNADO, GULASZ, NASTRÓJ ROJOWY, LINIA ŚNIEGU, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, ZAZDROŚĆ, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, MISTERIUM PASCHALNE, SKRĘTKOWCE, JASTRZĘBNIK, BEZDNO, SPALINY, TRASZKA SARDYŃSKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, LIEBIG, DOLINA RYFTOWA, KARTY, SZTUKA ZDOBNICZA, JAMA, POŚLIZG, ŁOŻYSKO TOCZNE, DRZEWO SOLITEROWE, STEMPEL, ERA MEZOZOICZNA, UCZELNIA, PLOTER ROLKOWY, TOBOGAN, PANICZĄTKO, MORGANUKODONTY, ŚWIDER, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PODKOWA, MIEDNICZKA, GEN LETALNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZESTAWIENIE, ZŁOŻENIE POKŁONU, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KONFEDERACJA, KOTEW, DRUGI ŚWIAT, BAZA NAMIOTOWA, ZAMSZ, OXFORD, INDUKTOR, PRĄD ZWARCIOWY, ZAGĘSZCZARKA, AMFIBIA, FASKA, KAFLARZ, SYLWESTER, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PLASTYKA, KONCERT, KARUZEL, SAUNAMISTRZ, MIĘKKIE SERCE, PODWÓJ WIELKI, SADOWNICTWO, WASAL, KWIAT, BARWINEK, ŁAŃCUSZEK, KARAKUŁ, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, BŁONA MIĘŚNIOWA, TELETRANSMISJA, ILUZJONIZM, BÓJ SPOTKANIOWY, PIEC KOCIOŁKOWY, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, JĘZYK SOGDYJSKI, MRÓWKA ŻNIWIARKA, RÓWNIANKA, ŚRODEK TRWAŁY, SKRZYNIA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, LEK PRZECIWWIRUSOWY, FREDRO, BRĄZOWY PODKARZEŁ, WYCIĄG, MAŁYSZOMANIA, TARCZA, MEANDER, AGENT, PŁYTKA, KOPUŁA LAWOWA, OPTYKA KWANTOWA, CHORIAMB, HYDROMETRIA, SZTAJEREK, RUDERA, KRUCHAWECZKA, CZUMAK, MURSZ, GOBELINIARZ, NEOREALIZM, PLETYZMOGRAFIA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, MATEMATYKA STOSOWANA, ZRĄB ZUPEŁNY, TEKSTUALNOŚĆ, PŁASZCZ WODNY, LIDO, LIGOWIEC, KLERYK, RACHUNEK CIĄGNIONY, TRIADA KARTAGENERA, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, WKŁAD, DOBRY DUCH, NIEDOKŁADNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, ANALIZA WYPUKŁA, NIEPOPULARNOŚĆ, ATAK, SUROWOŚĆ, EWOLUCJONIZM, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, KOMPETENCJA TWARDA, BATUTA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, KNAGA, TSUNAML, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PEGMATYT, PAPU, PATKA, DOJŚCIE, CZOŁÓWKA, FELOPLASTYKA, ŚLEPY TOR, OBRAZEK, ENCYKLOPEDYSTA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MECHANIKA KWANTOWA, ILUZJA PIENIĄDZA, WYSPA KONTYNENTALNA, POGOTOWIE TECHNICZNE, BETONKA, MARABUT, KOŃ ARDEŃSKI, WARS, KOLPOSKOP, KREOL, WLANIE SIĘ, MARSZAND, TURANIEC, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, KONTENERYZACJA, FALKA, ZEGAR WODNY, ABRAZJA, DENATURACJA DNA, REJESTRANT, PARAKAPPACYZM, ?PAJĄK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGÓLNE OKREŚLENIE UTWORÓW LUŹNYCH ZGROMADZONYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI, POWSTAŁYCH WSKUTEK GROMADZENIA SIĘ MATERIAŁU W PROCESIE SEDYMENTACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGÓLNE OKREŚLENIE UTWORÓW LUŹNYCH ZGROMADZONYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI, POWSTAŁYCH WSKUTEK GROMADZENIA SIĘ MATERIAŁU W PROCESIE SEDYMENTACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSAD ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSAD
ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji (na 4 lit.).

Oprócz OGÓLNE OKREŚLENIE UTWORÓW LUŹNYCH ZGROMADZONYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI, POWSTAŁYCH WSKUTEK GROMADZENIA SIĘ MATERIAŁU W PROCESIE SEDYMENTACJI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OGÓLNE OKREŚLENIE UTWORÓW LUŹNYCH ZGROMADZONYCH NA POWIERZCHNI ZIEMI, POWSTAŁYCH WSKUTEK GROMADZENIA SIĘ MATERIAŁU W PROCESIE SEDYMENTACJI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x